Faktori koji utječu na mentalno zdravlje: Bez čega možemo?

Faktori koji utječu na mentalno zdravlje

Na početku brojnih tekstova o mentalnom zdravlju neizostavna je definicija istog koju je Svjetska zdravstvena organizacija vrlo jasno istaknula u svojim izvještajima – mentalno zdravlje je stanje dobrobiti u kojem pojedinac ostvaruje svoje potencijale, može se nositi s normalnim životnim stresovima, može raditi produktivno i plodno te je sposoban pridonositi zajednici u kojoj živi.

Faktori koji utječu na mentalno zdravlje u današnjem ubrzanom životnom tempu su brojni, a poražavajuće su novije statistike koje svjedoče o porastu mentalnih oboljenja u posljednjih nekoliko godina.

Faktori koji utječu na mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje ključno je za naše optimalno funkcioniranje u zajednici i okolini kojoj pripadamo. Važno je i vlastito samopoimanje, održavanje slike o sebi i prihvaćanje vlastitih slabosti i snaga. Međutim, na njega utječu brojni čimbenici koji su u posljednje vrijeme prisutniji u svakom domu, na radnom mjestu, izvan i unutar obiteljskog ili prijateljskog sustava itd.

Procjena nečijeg emocionalnog, psihološkog i socijalnog blagostanja govori nam o njegovom cjelokupnom psihičkom funkcioniranju unutar sustava u kojem živi i djeluje. Nadalje, i čimbenici koji utječu na nečije mentalno zdravlje pomažu nam razumjeti potencijalna područja zabrinutosti koja bi mogla narušiti opće blagostanje.

Prvenstveno je važno razvrstati faktore koji utječu na mentalno zdravlje u glavne kategorije:

 • biološke (obiteljska povijest mentalnih oboljenja, genetske predispozicije za razvoj određenih poteškoća, fizička oboljenja koja značajno utječu na mentalno zdravlje i sl.)
 • psihološke (utjecaj obitelji i odgoja, iskustva tijekom odrastanja, proživljene traume i sl.)
 • društvene (snažne društvene veze, prisutnost značajnih drugih pojedinaca, osjećaj pripadanja i poštovanja od strane društva, prisutnost sukoba i konflikata i sl.).

Osim navedenog, sljedeći čimbenici također mogu utjecati na mentalno zdravlje:

 • okoliš i kvaliteta mjesta boravišta – kvaliteta zraka, pristupačnost sadržajima, posjedovanje vlastitog doma te osjećaj privatnosti i sigurnosti u istom
 • financijestres povezan s financijskim primanjima i davanjima te neizvjesnost u kontekstu financijske stabilnosti mogu značajno povećati rizik od raznih mentalnih oboljenja
 • posao – stabilnost radnog mjesta, zadovoljstvo radnim zadacima, mogućnost napredovanja i usavršavanja, razumijevanje nadređenih, suradnja s kolegama, adekvatni radni zahtjevi u odnosu na primanja
 • promjene i nenadane okolnosti – gubitak posla, razvod braka, prekid veze, smrt bliske osobe, dijagnoza teške bolesti, ratna zbivanja ili proživljene prirodne katastrofe samo su neki od faktora koji mogu potaknuti razvoj psihičkih poteškoća.
Mentalno zdravlje ključno je za naše optimalno funkcioniranje u zajednici
FOTO: Shutterstock

Koji faktori su najvažniji, a bez kojih je moguće (pre)živjeti?

Vrlo jednostavno bismo mogli zaključiti da je na temelju navedenih faktora gotovo nemoguće ostvariti sve, barem ne rano u životu. I zato je potpuno normalno ako neki od faktora izostaju, a osoba ne osjeća da joj to onemogućuje kvalitetan život.

Zato su važna iskustva koja stvaramo, posebno ona pozitivna koja promiču mentalno zdravlje (npr. iskustva proživljena sa značajnim drugima, putovanja u kojima rastemo i učimo o sebi i drugima, edukacije za osobni razvoj i nove vještine i sl.).

Svakako je važno spomenuti da su navedeni faktori djelomično povezani i s našim karakteristikama ličnosti, ali i društvenim promjenama. Primjerice, postoje osobe koje su otvorenije prema iskustvima i kojima je cilj istraživati nova područja rada i života. Vjerojatnije je da im stabilnost jednog radnog mjesta neće biti dovoljna za ostajanje na istom.

Navedeno je u skladu i s trenutnim društvenim trendovima i mijenjanjem radnih mjesta koja otvaraju brojne mogućnosti i motiviraju mlade da isprobavaju različite oblike rada te traže bolje uvjete.

Ako se vratimo nekoliko godina unazad, vjerojatnije je da ćemo pronaći one koji su većinu svojeg životnog vijeka proveli na istom radnom mjestu i to je bio faktor koji im je podržavao mentalno zdravlje.

Fizičko zdravlje je usko povezano s mentalnim zdravljem, a zahvaljujući medicinskom napretku i otkrivanju različitih zdravstvenih stanja koja su posljednjih godina u izraženoj prevalenciji u odnosu na prije, svjesni smo koliko navedeno igra ulogu u području mentalnog blagostanja.

Zbog visokostresnih životnih okolnosti od rane odrasle dobi, sve je veći broj kroničnih i autoimunih oboljenja koja se dijagnosticiraju kod mladih ljudi, što značajno doprinosi njihovom psihičkom stanju.

Važno je spomenuti i trenutno stanje u svijetu koje je na globalnoj razini prilično nestabilno u vidu brojnih ratnih zbivanja, a koliko god netko mislio da je to daleko od nas, itekako je utjecalo i na naše svakodnevne okolnosti.

Nestabilna ekonomska situacija u državi, povišenje cijena u svakom sektoru koje ne prati rast plaća, inflacija i nemogućnost ostvarivanja osnovnog stambenog pitanja izazivaju brojne tjeskobne brige kod mnogih pojedinaca koji pokušavaju pronaći svoje mjesto pod suncem.

stigma popraćena negativnim društvenim stavovima prema osobama sa psihičkim problemima
FOTO: Shutterstock

Kako sačuvati mentalno zdravlje?

Najveći problem u kontekstu očuvanja mentalnog zdravlja je još uvijek stigma popraćena negativnim društvenim stavovima prema osobama sa psihičkim problemima. Upravo zato je i dalje premalo onih koji traže pomoć, a zaista je trebaju.

Zahvaljujući brojnim nastojanjima promicanja važnosti mentalnog zdravlja, stanje je ipak bolje nego prije nekoliko godina, ali još je uvijek puno prostora za napredak. Razumijevanje faktora koji utječu na mentalno zdravlje ključno je kako bi se iste moglo prepoznati, predvidjeti njihov utjecaj te zaštititi pojedinca koji ih ne može samostalno regulirati i njima upravljati.

Mentalno zdravlje je složeni sustav brojnih čimbenika koji su djelomično povezani i vremenski promjenjivi. Opće je poznato da su se psihička oboljenja kroz povijest mijenjala pa se tako u starijim klasifikacijama psihičkih bolesti mogu pronaći one kojih danas više nema jer su ih zamijenile neke druge koje su se u međuvremenu razvile.

Upravo zato možemo potvrditi i da se navedeni faktori koji utječu na mentalno zdravlje djelomično mijenjaju ovisno o našim okolnostima na mikro i makro razini. U svemu navedenom važno je i dalje promicati pozitivne stavove prema mentalnom zdravlju i traženju pomoći bez straha i osjećaja stigme.

Pročitajte i članke:

Članak objavljen:
 1. Espie, C. A. (2022). Why the Mental Health Crisis Needs Behavioral Solutions? Psychology Today.
 2. Tew, J. i sur. (2012). Social factors and recovery from mental health difficulties: A review of the evidence. British journal of social work, 42(3): 443–460.
 3. Aronson, E. i sur. (2005). Socijalna psihologija. Mate: Zagreb.
 4. Promoting mental health: Concepts, emerging evidence, practice: Summary report. (2004). WHO.

Ocijenite članak

1 / 5   1

Foto: Shutterstock

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu