Impressum

UREDNIŠTVO

Tihana Korać Glavna urednica

Đuro Vitković prodaja oglasnog prostora

e-mail adresa krenizdravo@novatv.hr

NOVA TV d.d.

Naziv trgovačkog društva

NOVA TV d.d.

Matični broj trgovačkog društva

1417398

OIB trgovačkog društva

75399377119

Odgovorna osoba trgovačkog društva

predsjednik Uprave Dražen Mavrić
i članica Uprave Diana Roginić

Glavna urednica Nove TV

Zrinka Jankov

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

Remetinečka cesta 139, 10000 Zagreb

Telefon i faks

T: +385 1 6008300+385 1 6008300
F: +385 1 6008333

e-mail adresa

novatv@novatv.hr

PODACI O VLASNIČKOJ STRUKTURI

Naziv pravne osobe

Slovenia Broadband S.a.r.l., društvo s ograničenom odgovornošću

OIB

97317915987

Sjedište (ulica, kućni broj, poštanski broj i mjesto)

61 Rue de Rollingergrund, L-2440 , Luxembourg

Postotak u udjelu vlasništva

ukupno: 100

Temeljni kapital

786.676.000,00 kn podijeljen na 4.200 redovnih dionica
/220 redovnih dionica serije „A“, nominalne vrijednosti 500,00 kn, i 1780 dionica serije „B“ svaka nominalnog iznosa 194.700,00 kn, i 2200 dionica serije „C“ svaka nominalnog iznosa 200.000,00 kn, što predstavlja 100% temeljnog kapitala društva NOVA TV d.d./

Stručni suradnici

Zdravlje

Antonija Mišković, dr. med.
Damir Mikšić, dr.dent.med.
Dinko Kaliterna, dr. med., spec. dermatovenerolog
Hrvoje Pinoza, dr. med.
Ivo Belan, dr. med.
Marta Dugonjić, dr.med.
Snježana Kolobarić, mag. molekularne biologije
Tea Ivanišević, dr.med., spec.anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja
Teodora Petrović
Tihana Mazalin, dr. med., spec. ginekologije i porodništva
Tina Piskač, dr. med.

Farmacija

Darija Akerman, mag. pharm.
Mihael Akerman, mag.pharm.
Naser Rizk, mag.pharm

Psihologija

Ivana Burić, dr. sc., mag. psych
Marija Granić, mag. psych.
Rachel Drbohlav Ollerton, mag. psych.

Ayurveda/ homeopatija/aromaterapija

Suzana Mussiow

Feng shui

Lana Anderson, dipl. Feng Shui savjetnik i dizajner interijera

Prehrana i fizioterapija

Dario Vrbanac, bacc. physioth.
Goran Marković, prof. dr. sc.
Iva Dorić, univ. bacc. nutr.
Jelena Tomić, mag. nutricionizma
Kristina Žuna, mag. ing. biotechn.
Majana Havranek
Meri Filipović, mag.nutr
Miha Geršič
Snježana Drusany
Svea Badanjek, bacc. physioth.
Vilena Lenard, instruktorica fitnessa i osobna trenerica

Life coach

Danijela Jokić- Vaislay, life coach
Nikolina Kaufmann, nutricionizam, life coach

Ostali suradnici

Albina Dedić
Anamaria Kranjčec
Divine Energy Park
Gregor Ackermann
Helena Duplić
Ines Vondrak – Super Ljilja
Maja Kuzelj
Maja Profuntar
Marina Majdenić
Mihaela Mihalec
Motus Melior
Petra Mikšik
Sara Šimac
Tea Bogojević
Tihana Grabarić
Valentina Sertić
Travel Boutique