Udomiteljske obitelji – kako funkcioniraju i uvjeti za udomiteljstvo

Udomiteljske obitelji

Roditeljska uloga je jedna od najodgovornijih i najzahtjevnijih uloga u životu pojedinca. Svako dijete ima pravo na siguran i sretan obiteljski dom, koji može biti i izvan vlastite obitelji, odnosno u udomiteljskoj obitelji. 

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Pokazalo se da je smještaj u udomiteljske obitelji prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na ostale oblike smještaja alternativne skrbi.

Udomiteljstvo – oblik alternativne skrbi

U skladu s Konvencijom o pravima djeteta, svako dijete mora odrastati s brižnim odraslim osobama koje mu osiguravaju stanovanje, čuvanje, odgoj, prehranu, brigu o zdravlju i obrazovanju te ostale potrebe. Prema Konvenciji, dijete je svaka osoba mlađa od 18 godina, a djetetova prava su odgovor na njegove temeljne potrebe bez čijeg zadovoljavanja ono ne može kvalitetno živjeti. 

Ako biološka obitelj zbog određenih problema ne može djetetu osigurati kvalitetno odrastanje u skladu s njegovim potrebama i pravima (npr. zbog smrti jednog ili oba roditelja, zanemarivanja ili zlostavljanja djeteta, nasilja u obitelji, socioekonomskih poteškoća i sl.), dijete se upućuje na smještaj u kojem odgovornost za njegovo odrastanje preuzimaju druge odrasle osobe, a to se naziva alternativnom skrbi.

S obzirom na to da je dijete moguće zbrinuti i smjestiti kod srodnika, u manjim ili većim domovima za djecu, u malim domovima obiteljskog tipa ili u udomiteljske obitelji, jasno je da postoji više oblika alternativne skrbi. Važno je znati da djeca koja idu na posvajanje postaju sinovi ili kćeri svojih posvojitelja te se zbog toga posvajanje ne smatra oblikom alternativne skrbi.

Prema članku 20. Konvencije Ujedinjenih naroda o pravima djeteta, svako dijete kojem je privremeno ili trajno uskraćen život u vlastitoj obitelji ili koje zbog svoje dobrobiti u njoj ne smije ostati, ima pravo na posebnu zaštitu i pomoć države. 

Udomiteljske obitelji za djecu
FOTO: Shutterstock

Udomiteljske obitelji za djecu

Nijedno dijete ne bi trebalo odrastati samo, stoga je smještaj u udomiteljske obitelji nešto čime se nastoji stvoriti i održati osjećaj pripadanja obitelji, stabilnoj strukturi koja se temelji na načelima obiteljskog okruženja i koja prihvaća dijete kao svojeg člana. Udomiteljsku obitelj čine udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni partner i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu.

Za sve važne informacije oko prava i dužnosti osoba koje žele postati udomitelji, kao i naknada za udomiteljstvo djece, više informacija možete potražiti kontaktiranjem Tima za udomiteljstvo koji djeluje u sklopu Centra za socijalnu skrb. Dva tima djeluju na području CZSS-a Zagreb, a njihove kontakte i sve ostale informacije, kao i obrasce, pravilnike i zahtjeve za prijavu za udomiteljstvo, možete pronaći na službenoj stranici Centra za socijalnu skrb https://www.czss-zagreb.hr/djelatnosti/udomiteljstvo.

Postani udomitelj – uvjeti za udomiteljstvo

Udomiteljska obitelj mora imati dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a da bi je dobila, osoba koja želi postati udomitelj se mora prijaviti Timu za udomiteljstvo u Centru za socijalnu skrb kojem pripada, kako bi dobila termin za inicijalni razgovor na kojem će dobiti informacije za svu dokumentaciju koju treba pripremiti i poslati. Nakon toga slijedi razgovor sa psihologom i socijalnim radnikom, psihološko testiranje, dolazak djelatnika tima za udomiteljstvo u stambeni prostor u kojem osoba živi te završna procjena ispunjava li osoba sve uvjete za udomiteljstvo.

Ako osoba uspije zadovoljiti sve uvjete za udomiteljstvo, izdaje se rješenje o ispunjavanju uvjeta te se članove obitelji upućuje na osposobljavanje kako bi dobili sve važne upute i savjete za izazovno, ali i lijepo razdoblje koje slijedi. Nakon osposobljavanja, udomitelj će dobiti dozvolu za obavljanje udomiteljstva na vremenski rok trajanja od pet godina, nakon čega je moguće obnoviti i produljiti trajanje iste.

Udomiteljske obitelji za starije
FOTO: Shutterstock

Udomiteljske obitelji za starije

Kao i udomiteljstvo za djecu, tako postoji i udomiteljstvo za odrasle osobe koje nisu u mogućnosti brinuti se o sebi. Najčešće je riječ o starijim i nemoćnim osobama te osobama s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima. Također može biti riječ o trudnicama ili roditeljima s djetetom do 1. godine života kojima je potreban zajednički privremeni smještaj.

Kao i za djecu, i za odrasle osobe je potrebno proći provjeru i procjenu tima za udomiteljstvo te osposobljavanje (npr. udomiteljske obitelji za psihički bolesne odrasle osobe ili osobe s nekim drugim stupnjem invaliditeta moraju dobiti sve važne informacije kao pripremu za postupanje s osobom koja dolazi u obitelj s obzirom na njezinu bolest). 

Kada se određuje koga udomitelj prima u svoju obitelj, maksimalno se uvažava želja udomitelja o kategoriji i drugim karakteristikama korisnika koji dolazi u obitelj (npr. dob, specifične potrebe, osobine i sl.). Prije samog smještaja udomitelj će također dobiti sve važne informacije o osobi koja se može useliti u njegovo kućanstvo nakon čega, u suradnji s Timom za udomiteljstvo, donosi konačnu odluku.

Kao i za djecu, za udomitelje je osigurana određena naknada za udomiteljstvo starijih osoba koja se procjenjuje na temelju cjelokupne dokumentacije, karakteristika osobe koja dolazi u obitelj te stupnja zahtjevnosti brige i skrbi. Sve navedene informacije se prikupljaju kako bi se donijela odluka o visini mjesečne naknade za smještaj u udomiteljsku obitelj.

Udomiteljstvo kao zanimanje

Sve zainteresirane osobe koje žele postati udomitelji te se udomiteljstvom baviti kao zanimanjem mogu ostvariti određena prava propisana Zakonom o udomiteljstvu. U tom slučaju, ne smiju biti zaposleni na drugim poslovima, a kao udomitelji će dobiti sva prava kao zaposlene osobe (prava iz zdravstvenog i mirovinskog osiguranja, prava za vrijeme nezaposlenosti itd.).

S obzirom na tu mogućnost, prolaze kroz drugačije kriterije dobivanja korisnika, odnosno mogu obavljati standardno udomiteljstvo (smještaj za troje djece ili četiri odrasla korisnika) ili specijalizirano (smještaj za djecu kojima je potrebna specifična skrb zbog određenih tjelesnih ili mentalnih poteškoća).

Udomiteljstvo
FOTO: Shutterstock

Udomiteljstvo kao poziv

Prije zadovoljenja svih pravnih uvjeta koji vam omogućuju da dođete na popis udomiteljskih obitelji, morate biti sigurni da ste spremni prihvatiti onu psihološku ulogu koja se od vas kao udomiteljskog skrbnika očekuje. Osoba koja dolazi postaje dio obitelji, a vi postajete jako važna figura u njezinom životu – model koji će netko imitirati, stup sigurnosti i ljubavi koji ćete nekome moći pružiti te osjećaj privrženosti i povezanosti koji ćete s nekim moći ostvariti. 

Osobe koje dolaze u vašu obitelj sa sobom nose i one teške trenutke koje su proživjeli, a možda su u pitanju i traume koje su ih duboko obilježile. No, to vas ne treba obeshrabriti jer upravo vi možete nekome postati orijentir za nova vjerovanja, stavove i ponašanja u budućnosti. Za sve probleme i upite koje ćete imati, uvijek se možete savjetovati sa stručnjacima što je u pojedinom trenutku najbolje i kako se pripremiti za bilo kakve izazovne situacije.

Budite podrška, pružite i primajte ljubav! ☺

Pročitajte i članke:

Članak objavljen:
  1. Udomiteljstvo. (2022). Centar za socijalnu skrb Zagreb
  2. Maleš, D. i Stričević, I. (2004). Roditelji i prava djeteta. Djeca prva: Zagreb.
  3. Vijeće Europe. (2011). Djeca i mladi u alternativnoj skrbi. SOS Dječje selo Hrvatska i Forum za kvalitetno udomiteljstvo djece: Zagreb.

Ocijenite članak

5 / 5   1

Foto: Shutterstock

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu