Hrvoje Pinoza

Hrvoje Pinoza

dr. med.

Diplomirao je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2020. godine.
Član Studentske sekcije za kirurgiju Medicinskog fakulteta u Zagrebu.
Član Udruge narodnog zdravlja „Andrija Štampar“ za promicanje narodnog zdravlja u sklopu čijeg je sudjelovao kao volonter u javnozdravstvenim akcijama.
Sudjelovao u nastavi mladih za promicanje spolno odgovornog ponašanja i zaštiti od spolnih bolesti.
Područje interesa: urologija, psihijatrija, javno zdravstvo