Uputa o lijeku – Loquen XR 50 mg filmom obložene tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Moţe im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Loquen XR i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Loquen XR
 3. Kako uzimati Loquen XR
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Loquen XR
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Loquen XR i za što se koristi

Loquen XR sadrži djelatnu tvar kvetiapin. Ista pripada skupini lijekova koji se zovu antipsihotici. Loquen XR se može koristiti u liječenju različitih bolesti kao što su:

 • Bipolarna depresija i velike depresivne epizode u velikom depresivnom poremećaju: stanje u kojem ste tužni. Isto tako, možete se osjećati potišteno, imati osjećaj krivnje, nedostatak energije, gubitak teka ili nesanicu.
 • Manija: stanje u kojem se možete osjećati vrlo uzbuđeno, ushićeno, uznemireno, entuzijastično ili hiperaktivno; ili moţete biti u stanju poremećene prosudbe koje uključuje agresivno ili razorno ponašanje.
 • Shizofrenija: stanje u kojem možete čuti ili osjećati nešto što ne postoji, vjerovati u nešto što nije istinito ili osjećati neobičnu sumnjičavost, tjeskobu, smetenost, krivnju, napetost ili potištenost.

Kada se Loquen XR koristi za liječenje velikih depresivnih epizoda u velikom depresivnom poremećaju, on se uzima kao dodatna terapija uz drugi lijek za liječenje ove bolesti. Liječnik Vam može nastaviti davati Loquen XR, čak i kada se osjećate bolje.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Loquen XR

Nemojte uzimati Loquen XR:

 • ako ste alergični na kvetiapin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova
 • neke lijekove kojima se liječi HIV
 • lijekove iz skupine azola (za suzbijanje gljivičnih infekcija)
 • eritromicin ili klaritromicin (za suzbijanje infekcija)
 • nefazodon (za liječenje depresije).

Nemojte uzimati Loquen XR ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Imate li bilo kakvih dvojbi, prije uzimanja Loquen XR obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Loquen XR:

 • ako Vi ili netko od članova Vaše obitelji, ima ili je imao bilo kakve srčane tegobe, primjerice poremećaje srčanog ritma, slabljenje srčanog mišića ili upalu srca, ili ako uzimate bilo kakve lijekove koji mogu utjecati na rad srca.
 • ako imate niski krvni tlak
 • ako ste preboljeli moždani udar, posebice ukoliko ste u starijoj životnoj dobi.
 • ako imate jetrenih tegoba.
 • ako ste ikada imali napadaje
 • ako bolujete od šećerne bolesti ili postoji rizik da od nje obolite. U tom slučaju, tijekom liječenja Loquenom XR liječnik Vam može provjeravati razinu šećera u krvi.
 • ako ste u prošlosti imali niske razine bijelih krvnih stanica (koje su mogle ili nisu morale biti uzrokovane uzimanjem drugih lijekova).
 • ako ste u starijoj životnoj dobi i bolujete od demencije (smanjenje moždane funkcije). U tom slučaju ne smijete uzimati Loquen XR. Razlog je taj što lijekovi iz skupine u koju spada i Loquen XR mogu povećati rizik od moždanog udara, a u nekim slučajevima i rizik od smrti u starijih osoba s demencijom.
 • ako Vi ili netko od članova Vaše obitelji u povijesti bolesti ima krvne ugruške, obzirom da su lijekovi poput ovog povezani s nastajanjem krvnih ugrušaka.
 • ako imate ili ste imali stanje kada ste prestali disati na kraće periode tijekom Vašeg normalnog noćnog sna (tzv. „apneja u snu“) i uzimate lijekove koji usporavaju normalnu aktivnost mozga („depresori“).
 • ako imate ili ste imali stanje kada ne možete u potpunosti isprazniti svoj mjehur (zadržavanje urina), imate uvećanu prostatu, začepljenje crijeva ili povišen očni tlak. Ova stanja su ponekad uzrokovana lijekovima (tzv. „antikolinergicima“) koji utječu na način funkcioniranja živčanih stanica kako bi se liječila određena medicinska stanja.

Odmah recite svome liječniku ako osjetite nešto od sljedećeg nakon uzimanja Loquen XR:

 • kombinaciju visoke tjelesne temperature (vrućice), teške ukočenosti mišića, znojenja ili smanjene razine svijesti (poremećaj koji se zove “neuroleptički maligni sindrom”). Može biti potrebno hitno liječenje.
 • nekontrolirane kretnje, posebice Vašeg lica ili jezika.
 • omaglicu ili jaki osjećaj pospanosti. Ovo može povećati rizik ozljeda uslijed nezgode (pada) kod starijih bolesnika
 • dugotrajnu i bolnu erekciju (prijapizam).

Navedena stanja mogu biti uzrokovana ovom skupinom lijekova. Što prije obavijestite svog liječnika ako imate:

 • vrućicu, simptome nalik gripi, grlobolju ili bilo koju drugu infekciju jer to može biti posljedica vrlo niskog broja bijelih krvnih stanica, zbog čega ćete možda morati prestati uzimati Loquen XR i/ili primiti liječenje.
 • zatvor praćen boli u trbuhu koja ne prolazi, ili zatvor koji ne odgovara na liječenje jer to može dovesti do ozbiljnije blokade crijeva.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje Vaše depresije

Ako patite od depresije, ponekad Vam se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Do pojave takvih misli može češće doći na početku liječenja, s obzirom da ovoj skupini lijekova treba određeno vrijeme, obično oko dva tjedna, ali ponekad i dulje, da počnu djelovati. Ove misli mogu biti češće i pri naglom prestanku uzimanja lijeka. Također, vjerojatnije je da ćete tako misliti ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja su pokazali povećani rizik od pojave misli o samoubojstvu i/ili suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina, koje boluju od depresije.

Ako Vam se u bilo kojem trenutku jave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u najbližu bolnicu. Možda će Vam biti od pomoći ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Također, možete ih i zamoliti da Vam kažu misle li da se Vaša depresija pogoršava te da li su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Povećanje tjelesne težine

Primijećeno je povećanje tjelesne težine kod bolesnika koji uzimaju LoquenXR. Vi i Vaš liječnik trebate redovito provjeravati Vašu tjelesnu težinu.

Djeca i adolescenti

Loquen XR nije namijenjen za primjenu u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Drugi lijekovi i Loquen XR

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Nemojte uzimati Loquen XR ukoliko uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • neke lijekove za liječenje HIV-a.
 • lijekove iz skupine azola (za suzbijanje gljivičnih infekcija),
 • eritromicin ili klaritromicin (za suzbijanje infekcija),
 • nefazodon (za liječenje depresije).

Obavijestite svog liječnika ako uzimate bilo koji od navedenih lijekova:

 • lijekove za epilepsiju (kao što su fenitoin ili karbamazepin).
 • lijekove za liječenje povišenog krvnog tlaka.
 • barbiturate (zbog poteškoća sa spavanjem).
 • tioridazin ili litij (također antipsihotici).
 • lijekove koji utječu na rad srca, npr. lijekovi koji mogu uzrokovati neravnotežu elektrolita (niske razine kalija ili magnezija) kao što su diuretici (lijekovi za izmokravanje) te određeni antibiotici (lijekovi za liječenje infekcija).
 • lijekove koji mogu uzrokovati zatvor (konstipaciju).
 • hrana može utjecati na djelotvornost Loquen XR, te stoga ovaj lijek morate uzimati najmanje jedan sat prije obroka ili prije spavanja.
 • budite oprezni s količinom alkohola koju konzumirate. Razlog tome je što Vas kombinirani učinak Loquen XR i alkohola može učiniti pospanima.
 • tijekom liječenja Loquen XR nemojte piti sok od grejpa, jer isti može utjecati na način djelovanja lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Ne smijete uzimati Loquen XR tijekom trudnoće ukoliko to prethodno nije raspravljeno s Vašim liječnikom. Loquen XR se ne smije uzimati ukoliko dojite.

Sljedeći simptomi, koji mogu biti znakovi ustezanja (prekida primjene lijeka), mogu se pojaviti kod novorođenčadi majki koje su koristile Loquen XR u zadnjem trimestru (zadnja tri mjeseca trudnoće): tresavica, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, problemi s disanjem i hranjenjem.

Ukoliko Vaše dijete ima bilo koji od ovih simptoma, morate se javiti liječniku.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaše tablete mogu Vas učiniti pospanima. Nemojte voziti i nemojte koristiti alate ili strojeve sve dok ne utvrdite kako ove tablete utječu na Vas.

Učinak na probirne testove na lijekove u urinu

Ukoliko ste podvrgnuti probirnim testovima na lijekove u urinu, uzimanje Loquen XR moţe uzrokovati pozitivne rezultate na metadon ili određene lijekove protiv depresije koji se zovu triciklički antidepresivi kada se koriste određenije metode testiranja, iako Vi možda ne uzimate metadon ili tricikličke antidepresive. Ukoliko se ovo dogodi, može se koristiti test koji je više specifičan.

3. Kako uzimati Loquen XR

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni. O početnoj dozi lijeka odlučit će Vaš liječnik. Doza održavanja (dnevna doza) će ovisiti o Vašoj bolesti i potrebama, no obično će se kretati između 150 mg i 800 mg.

 • Svoje tablete uzimat ćete jednom dnevno.
 • Tablete nemojte lomiti, žvakati niti mrviti.
 • Tablete progutajte cijele, s nešto vode.
 • Tablete uzimajte bez hrane (najmanje jedan sat prije obroka ili prije spavanja). Liječnik će Vas uputiti o tome u koje vrijeme ćete uzimati tablete.
 • Tijekom liječenja Loquen XR nemojte piti sok od grejpa. Isti može utjecati na djelovanje lijeka u organizmu.
 • Čak i ako se osjećate bolje, tablete nemojte prestati uzimati sve dok Vam to ne preporuči liječnik.

Jetrene tegobe

Ukoliko imate jetrenih tegoba liječnik Vam može promijeniti dozu lijeka.

Stariji bolesnici

Ukoliko ste u starijoj životnoj dobi liječnik Vam može promijeniti dozu lijeka.

Primjena u djece i adolescenata

Loquen XR ne smiju koristiti djeca i adolescenti mlađi od 18 godina.

Ako uzmete više Loquen XR nego što ste trebali

Uzmete li više Loquen XR negoli Vam je propisao liječnik, možete osjetiti pospanost, omaglicu i nepravilne otkucaje srca. Odmah se obratite svome liječniku ili u najbližu bolnicu. Tablete Loquen XR ponesite sa sobom.

Ako ste zaboravili uzeti Loquen XR

Zaboravite li uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Ukoliko se bliži vrijeme uobičajenog uzimanja slijedeće doze, pričekajte do tada. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete uzimati Loquen XR

Prestanete li naglo uzimati Loquen XR, moţete patiti od nesanice, osjetiti mučninu, moţe se pojaviti glavobolja, proljev, povraćanje te možete imati omaglicu ili biti razdražljivi. Liječnik Vam može savjetovati da postupno smanjujete dozu lijeka, sve do potpunog prestanka njegova uzimanja. U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2 3

Članak objavljen:

Saznajte više o nesanici u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu