Serpentil tablete (10mg) – Uputa o lijeku

 

Molimo Vas da prije nego što počnete uzimati lijek pažljivo pročitate ovu uputu.

 • Uputu sačuvajte jer će te ju vjerojatno željeti ponovno čitati.
 • U ovoj su uputi sadržane važne informacije o lijeku Serpentil 10 mg tablete.
 • Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugim osobama. Može im naštetiti, čak i onda ako su njihovi simptomi isti kao i Vaši.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute

 1. Što su Serpentil  tablete i za što se koriste
 2. Prije nego što počnete uzimati Serpentil tablete
 3. Kako uzimati Serpentil tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Serpentil tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Serpentil tablete i za što se koriste

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete sadrže djelatnu tvar escitalopramoksalat. Serpentil 10 mg filmom obložene tablete pripadaju skupini lijekova koji se nazivaju antidepresivi.

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete koriste se za liječenje bolesnika:

 • s velikim depresivnim epizodama
 • s paničnim poremećajem i agorafobijom (strah od otvorenih prostora) ili bez nje
 • sa socijalnim anksioznim poremećajem (socijalna fobija – strah od susreta s ljudima)
 • s generaliziranim anksioznim poremećajem (tjeskobom)
 • s opsesivno-kompulzivnim poremećajem (neželjene misli i opetovana ponašanja).

2. Prije nego što počnete uzimati Serpentil tablete

Nemojte uzimati Serpentil 10 mg filmom obložene tablete:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili na bilo koji sastojak ovog lijeka (vidjeti popis pomoćnih tvari u poglavlju 6); alergijska reakcija može uključiti osip, svrbež, otežano disanje i oteknuće lica, usana, grla ili jezika,
 • ako uzimate druge lijekove koji pripadaju skupini MAO inhibitora, uključujući selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik)
 • ako ste rođeni sa ili ako imate epizode nepravilnog srčanog ritma (vidljivo na elektrokardiogramu – EKG-u)
 • ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma ili lijekove koji mogu uzrokovati poremećaje srčanog ritma (vidjeti odjeljak “Uzimanje drugih lijekova”).

Kada je nužan oprez pri uzimanju Serpentil 10 mg filmom obloženih tableta

Kažite liječniku ako se bilo što od sljedećeg odnosi na Vas:

 • ako ste imali maniju (krajnje povišeno raspoloženje)
 • ako ste imali hipomaniju (stanje razdražljivosti)
 • ako imate epilepsiju. Liječenje se mora prekinuti ako se napadaji pojave prvi put ili ako se njihova učestalost poveća (vidjeti poglavlje 4. Moguće nuspojave)
 • ako imate sniženu razinu natrija u krvi
 • ako primate elektrokonvulzivnu terapiju (EKT)
 • ako imate poremećaj krvarenja i ako Vam se često javljaju krvarenja ili modrice po tijelu
 • ako imate koronarnu srčanu bolest (bolest krvnih žila srca)
 • ako ste imali ili imate problema sa srcem ili ste nedavno imali srčani infarkt
 • ako imate usporene otkucaje srca i/ili ako znate da imate manjak soli u organizmu koji je nastao kao posljedica dugotrajnog proljeva i povraćanja ili zbog uzimanja diuretika (tableta za mokrenje)
 • ako imate poremećaj jetre ili bubrega, može biti potrebno da Vam liječnik prilagodi dozu lijeka
 • ako imate šećernu bolest. Liječenje Serpentil filmom obloženim tabletama može promijeniti glikemijsku kontrolu. Možda će trebati prilagoditi doze lijekova za šećernu bolest
 • ako su Serpentil 10 mg filmom obložene tablete propisane osobi mlađoj od 18 godina
 • ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, slabost, kolaps, klonulost, omaglicu u stojećem položaju što može upućivati na abnormalni srčani ritam
 • ako razvijete simptome poput npr. agitacije, tremora, trzanja mišića i hipertermije (toplinski udar) – prestanite uzimati lijek i odmah se javite liječniku.

Napomena

Neki bolesnici s manično-depresivnom bolešću mogu ući u maničnu fazu koja je karakterizirana neuobičajenim i brzo mijenjajućim idejama, neprimjerenim veselim raspoloženjem i pojačanom fizičkom aktivnošću.

U slučaju ovih simptoma, odmah se morate javiti liječniku.

Simptomi poput nemira ili poteškoća u mirnom sjedenju ili stajanju mogu se pojaviti tijekom prvih tjedana liječenja. Odmah obavijestite liječnika ako iskusite nekih od ovih simptoma.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste u depresiji i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad Vam se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu.

One se mogu pojačati nakon što prvi puta počnete uzimati antidepresive jer je potrebno određeno vrijeme da ti lijekovi počnu djelovati, obično oko dva tjedna, katkada i dulje.

Veća je mogućnost da se jave takve misli:

 • ako ste i ranije razmišljali o samoubojstvu ili o samoozljeđivanju,
 • ako ste mlada odrasla osoba; podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećani rizik od suicidalnog ponašanja u mladih odraslih osoba (mlađih od 25 godina) sa psihijatrijskim poremećajima, koji su uzimali antidepresive.

Ako ikada pomislite da biste se željeli ozlijediti ili počiniti samoubojstvo, odmah se javite liječniku ili otiđite u bolnicu.

Možda će Vam koristiti ako kažete rođaku ili bliskom prijatelju da ste u depresiji ili da imate anksiozni poremećaj.

Zamolite ih da pročitaju ovu uputu te da Vam kažu misle li da se Vaša depresija ili anksiozni poremećaj pogoršava ili jesu li zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i osoba mlađih od 18 godina

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete ne bi trebali uzimati djeca ni osobe mlađe od 18 godina.

Također valja znati da u osoba mlađih od 18 godina postoji veći rizik od nuspojava poput suicidalnih misli i neprijateljstva (pretežno agresivnosti, oporbenog ponašanja i srdžbe) pri uzimanju te vrste lijekova.

Unatoč tome, liječnik će možda propisati Serpentil 10 mg filmom obložene tablete i osobi mlađoj od 18 godina, ako ocijeni da je to u njenom najboljem interesu.

Ako je liječnik propisao Serpentil 10 mg filmom obložene tablete osobi mlađoj od 18 godina, i ako o tome želite razgovarati, molimo obratite se liječniku.

Ako se u osobe mlađe od 18 godina, koja uzima Serpentil 10 mg filmom obložene tablete, javi bilo koji od gore navedenih simptoma, o tome trebate obavijestiti liječnika.

Također, nije još dokazana dugoročna neškodljivost escitaloprama kod djece i mlađih od 18 godina, s obzirom na njegov utjecaj na rast, sazrijevanje, kognitivne funkcije i ponašanje.

Uzimanje drugih lijekova

Recite Vašem liječniku ako uzimate neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Ako uzimate, ili ste uzimali bilo koji od sljedećih lijekova, to trebate reći liječniku jer je moguće njihovo međudjelovanje sa Serpentil 10 mg filmom obloženim tabletama:

 • inhibitore monoaminooksidaze (druga vrsta antidepresiva – ne smijete ih uzimati – vidjeti poglavlje „Nemojte uzimati …“)
 • Gospinu travu (biljni lijek za liječenje depresije)
 • peroralne antikoagulanse (razrjeđivači krvi, npr. varfarin)
 • acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se protiv bolova i za razrjeđivanje krvi, tzv. antikoagulansi) Liječnik će vjerojatno provjeriti Vaše koagulacijsko vrijeme krvi pri započinjanju i prestanku terapije escitalopramom kako bi provjerio prikladnost doze antikoagulansa.
 • litij ili triptofan (koriste se za liječenje psihičkih bolesti)
 • lijekove koji se nazivaju triptani, npr. sumatriptan (koristi se za liječenje migrene)
 • imipramin ili desipramin (lijekovi za liječenje depresije)
 • druge lijekove za depresiju
 • neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoze), zbog mogućeg rizika od sniženja praga za pojavu napadaja, i antidepresive
 • selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti)
 • tramadol (lijek protiv boli)
 • alkohol
 • omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol, cimetidin (lijekovi za želučane tegobe žgaravicu i vrijed)
 • fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (smanjuje rizik od moždanog udara). Oni mogu dovesti do povećanja escitaloprama u krvi
 • tiklopidin (koristi se za prevenciju moždanih udara)
 • risperidon, tioridazin, haloperidol (koriste se za liječenje psihičkih bolesti)
 • meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (koristi se za liječenje jakih bolova) zbog mogućeg rizika sniženja praga nastanka napadaja
 • flekainid, propafenon i metoprolol (kada se uzimaju zbog zatajenja srca), klomipramin i nortriptilin
 • antibiotik linezolid

Ne smijete uzimati Serpentil filmom obložene tablete ako istovremeno uzimate lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma ili lijekove koji uzrokuju poremećaje srčanog ritma kao što su:

 • antiaritmici iz skupine IA i III, antipsihotici (derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određeni antimikrobici (sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin, pentamidin), lijekovi koji se koriste u liječenju malarije (posebno halofantrin), određeni antihistaminici (astemizol, mizolastin).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća, obratite se Vašem liječniku.

Unatoč gore navedenim lijekovima, možda ćete ipak moći uzimati Serpentil 10 mg filmom obložene tablete, a liječnik će odlučiti što je za Vas najprikladnije.

Molimo kažite liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući one nabavljene bez recepta.

Uzimanje hrane i pića sa Serpentil tabletama

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete se mogu uzimati s hranom ili bez nje (vidjeti poglavlje 3.)

Kao i kod ostalih lijekova, ne preporuča se kombinacija Serpentil 10 mg filmom obloženih tableta s alkoholom, iako nije očekivana interakcija Serpentil 10 mg filmom obloženih tableta s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka posavjetujte se s liječnikom.

Obavijestite svojega liječnika ako ste trudni ili planirate trudnoću. Ne uzimajte Serpentil filmom obložene tablete ako ste trudni ili dojite, osim ako s liječnikom niste razgovarali o rizicima i koristima njegove primjene.

Ako Serpentil filmom obložene tablete uzimate tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće, morate biti svjesni da se kod novorođenčeta mogu javiti:

 • problemi s disanjem, plavkasta koža, grčevi, promjene tjelesne temperature, teškoće s hranjenjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, ukočeni ili labavi mišići, snažni refleksi, drhtavica, nemir, razdražljivost, letargija, stalno plakanje, pospanost i problemi sa spavanjem.

Ako Vaše novorođenče ima neki od tih simptoma, odmah se javite liječniku.

Obavijestite svoju primalju i/ili liječnika da uzimate Serpentil filmom obložene tablete.

Ako se uzimaju tijekom trudnoće, a posebno tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Serpentil filmom obloženih tableta mogu povećati rizik od pojave ozbiljne bolesti u djece, odnosno perzistirajuće plućne hipertenzije novorođenčeta, zbog koje dijete brže diše a koža mu poprima plavkastu boju.

Ti se simptomi obično javljaju unutar prva 24 sata od rođenja. Ako se to dogodi Vašem djetetu, odmah se morate javiti primalji i/ili liječniku.

Eventualnu primjenu Serpentil filmom obloženih tableta u trudnoći nikad ne smijete naglo prekinuti.

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije nego što počnete uzimati bilo koji lijek. Nemojte uzimati Serpentil filmom obložene tablete ako ste trudni, osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Za vrijeme uzimanja Serpentil 10 mg filmom obloženih tableta ne smijete dojiti.

Upravljanje vozilima i rad na strojevima

Serpentil 10 mg filmom obložene tablete mogu umanjiti Vašu sposobnost prosuđivanja i spretnost. Dogodi li Vam se to, nemojte upravljati vozilima ni raditi na strojevima.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.67 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: serpentil, serpentil tablete, serpentil 10 mg, serpentil lijek, serpentil tablete forum, serpentin tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu