Paroksetin tablete (20/30mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što je Paroksetin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Paroksetin
 3. Kako uzimati Paroksetin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Paroksetin
 6. Dodatne informacije

1. Što je Paroksetin i za što se koristi

Paroksetin Pfizer je lijek namijenjen odraslim bolesnicima koji boluju od depresije i/ili anksioznih poremećaja.

Paroksetin Pfizer se koristi u liječenju sljedećih anksioznih poremećaja:

 • opsesivno-kompulzivnog poremećaja (ponavljajućih, opsesivnih misli i prisilnih radnji)
 • paničnog poremećaja (napadaja panike, uključujući i one izazvane agorafobijom, tj. strahom od otvorenog prostora)
 • socijalnog anksioznog poremećaja (straha od ili izbjegavanja svakodnevnih društvenih situacija)
 • posttraumatskog stresnog poremećaja (tjeskobe uzrokovana nekim traumatskim događajem)
 • generaliziranog anksioznog poremećaja (općeg osjećaja izražene tjeskobe ili nervoze).

Paroksetin Pfizer pripada skupini lijekova koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina. Tvar koja se zove serotonin nalazi se u mozgu svake osobe.

Osobe koje su depresivne ili tjeskobne imaju nižu razinu serotonina od ostalih.

Nije sasvim razjašnjeno na koji način djeluju Paroksetin Pfizer i drugi selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina, ali to može biti povećanjem razine serotonina u mozgu.

Kako bi Vam bilo bolje, važno je pravilno liječiti depresiju ili anksiozne poremećaje.

2. Prije nego počnete uzimati Paroksetin

Nemojte uzimati Paroksetin:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na paroksetin ili drugi sastojak lijeka Paroksetin Pfizer (navedeni su u dijelu 6)
 • ako uzimate ili ste u protekla dva tjedna uzimali inhibitore mono-aminooksidaze (MAO inhibitore, uključujući moklobemid). Liječnik će Vam savjetovati kada i kako možete početi uzimati Paroksetin

Pfizer nakon što ste prestanete uzimati MAO inhibitore.

 • ako uzimate antipsihotike tioridazin ili pimozid.

Ako se nešto od navedenog odnosi na Vas, recite to liječniku i nemojte uzimati Paroksetin Pfizer.

Budite oprezni s Paroksetin-om

Provjerite s liječnikom:

 • uzimate li druge lijekove (vidjeti dio Uzimanje drugih lijekova u ovoj Uputi)? imate li problema sa srcem, jetrom ili bubrezima?
 • bolujete li od epilepsije ili ste nekada imali konvulzije ili epileptičke napadaje? liječite li depresiju elektrokonvulzivnom terapijom (ECT)?
 • jeste li patili od poremećaja krvarenja ili uzimate neki lijek koji može povećati rizik od krvarenja (npr. lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi poput varfarina, antipsihotike poput perfenazina ili klozapina, tricikličke antidepresive, nesteroidne protuupalne lijekove za liječenje boli i upalnih stanja poput acetilsalicilne kiseline, ibuprofena, celekoksiba, etodolaka, diklofenaka ili meloksikama)?
 • uzimate li lijek tamoksifen za liječenje raka dojke ili neplodnosti? Paroksetin Pfizer može umanjiti djelovanje tamoksifena te Vam liječnik može preporučiti neki drugi antidepresiv.
 • bolujete li od šećerne bolesti?
 • jeste li na dijeti s niskim unosom natrija?
 • imate li glaukom (povišeni krvni tlak u očima)?
 • jeste li trudni ili planirate trudnoću (vidjeti dio Trudnoća i dojenje u ovoj Uputi)?
 • jeste li mlađi od 18 godina (vidjeti dio Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina u ovoj Uputi)?

Ako je odgovor na neko od ovih pitanja DA i ako o tome već niste razgovarali s liječnikom, vratite se svom liječniku i upitajte ga trebate li uzimati Paroksetin Pfizer.

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina

Paroksetin se ne smije koristiti u liječenju djece i adolescenata mlađ ih od 18 godina.

Morate znati i da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (pretežito agresija, protivljenje i bijes) kada uzimaju Paroksetin Pfizer.

Ako je Vaš liječnik propisao Paroksetin Pfizer za bolesnika mlađ eg od 18 godina i Vi o tome želite razgovarati, vratite se liječniku.

Kad bolesnik mlađi od 18 godina uzima Paroksetin Pfizer, morate obavijestiti liječnika ako se pojavi ili pogorša neki od gore navedenih simptoma.

Osim toga, još nema podataka o dugotrajnoj neškodljivosti paroksetina u djece i adolescenata što se tiče rasta, razvoja te kognitivnog i bihevioralnog sazrijevanja.

U ispitivanjima primjene paroksetina u osoba mlađih od 18 godina česte nuspojave zabilježene u manje od 1 na 10 djece/adolescenata bile su:

 • povećani broj suicidalnih misli i pokušaja samoubojstva, namjerno samoozljeđivanje, neprijateljsko ili agresivno ponašanje, gubitak teka, tresavica, abnormalno znojenje, hiperaktivnost (previše energije), agitiranost, promjene emocionalnog stanja (uključujući plakanje i promjene raspoloženja) te neuobičajeno krvarenje (npr. iz nosa) i stvaranje modrica.

Ta su ispitivanja pokazala da se isti simptomi javljaju i u djece i adolescenata koji su uzimali placebo (tablete bez djelatne tvari) umjesto paroksetina, iako su opaženi rjeđe.

Neki bolesnici u tim ispitivanjima populacije mlađe od 18 godina osjetili su simptome ustezanja kad su prestali uzimati paroksetin.

Ti su simptomi većinom bili slični onima nakon prestanka liječenja u odraslih bolesnika (vidjeti dio 3 Kako uzimati Paroksetin Pfizer u ovoj Uputi).

U bolesnika mlađih od 18 godina dodatno su (u manje od 1 na 10 osoba) zabilježeni bol u trbuhu, nervoza i promjene emocionalnog stanja (uključujući plakanje, promjene raspoloženja, pokušaje samoozljeđivanja, razmišljanje o samoubojstvu i pokušaje samoubojstva).

Razmišljanje o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako bolujete od depresije i/ili anksioznog poremećaja, ponekad možete razmišljati o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

To se može pojačati kad se tek počnete liječiti antidepresivima, jer treba proći neko vrijeme da ti lijekovi počnu djelovati (obično oko dva tjedna, ali ponekad i dulje).

Možete biti skloniji takvim mislima:

 • ako su Vas već ranije obuzimale misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su da je povećan rizik suicidalnog ponašanja u bolesnika mlađih od 25 godina koji su primali antidepresive za liječenje neke psihijatrijske bolesti.

Ako u bilo koje vrijeme počnete razmišljati o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Možda će Vam pomoći ako povjerite rođaku ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili da patite od anksioznog poremećaja i zamolite ga da pročita ovu Uputu.

Možete ih zamoliti da kažu ako misle da se depresija ili anksioznost pogoršava ili ako su zabrinuti zbog promjena Vašeg ponašanja.

Važne nuspojave zabilježene kod primjene Paroksetina

Neki bolesnici koji se liječe Paroksetin-om Pfizer ponekad dobiju akatiziju, stanje u kojem osjećaju nemir i nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja.

Drugi bolesnici mogu razviti serotoninski sindrom, u kojem se javljaju svi ili neki od sljedećih simptoma: smetenost, nemir, znojenje, tresavica, drhtavica, halucinacije (čudne slike ili zvukovi), iznenadni grčevi u mišićima ili ubrzano kucanje srca.

Ako primijetite neki od tih simptoma, javite se liječniku. Za detaljnije informacije o ovim i drugim nuspojavama Paroksetin-a Pfizer, vidjeti dio 4 Moguće nuspojave, u ovoj Uputi.

Uzimanje drugih lijekova s Paroksetin-om

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje Paroksetin-a Pfizer ili povećati vjerojatnost da razvijete nuspojave.

Također, Paroksetin Pfizer može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova.

Takvi lijekovi su:

 • inhibitori monoamino-oksidaze (MAO inhibitori, uključujući moklobemid) – vidjeti dio Nemojte uzimati Paroksetin Pfizer u ovoj Uputi.
 • antipsihotici tioridazine ili pimozid – vidjeti dio Nemojte uzimati Paroksetin Pfizer u ovoj Uputi.
 • acetilsalicilna kiselina, ibuprofen ili drugi nesteroidni protuupalni lijekovi poput celekoksiba, etodolaka, diklofenaka i meloksikama, za liječenje bolova i upalnih stanja
 • lijekovi protiv bolova tramadol i petidine
 • triptani, npr. sumatriptan, za liječenje migrene
 • drugi antidepresivi, uključujući inhibitore ponovne pohrane serotonina i tricikličke antidepresivime poput klomipramina, nortriptilina i dezipramina
 • dodatak prehrani koji se zove triptofan
 • fentanil, koji se koristi u anesteziji ili za liječenje kronične boli
 • kombinaciju fosamprenavira i ritonavira, za liječenje HIV infekcije Gospina trava (Hypericum perforatum), biljni lijek za depresiju
 • fenobarbital, fenitoin, natrijev valproat ili karbamazepin, za liječenje konvulzija ili epilepsije
 • atomoksetin za liječenje poremećaja pažnje s hiperaktivnošću
 • prociklidin za ublažavanje tremora, naročito u Parkinsonovoj bolesti
 • varfarin i drugi lijekovi (antikoagulansi) za sprječavanje zgrušavanja krvi propafenon, flekainid i drugi lijekovi za liječenje nepravilnog ritma srca
 • metoprolol, beta-blokator za liječenje visokog krvnog tlaka i srčanih problema rifampicin za liječenje tuberkuloze i lepre
 • antibiotik linezolid
 • tamoksifen za liječenje raka dojke ili neplodnosti

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali neki od navedenih lijekova i ako o tome već niste razgovarali s liječnikom, vratite se svom liječniku i upitajte ga što trebate učiniti.

Možda će biti potrebno promijeniti dozu lijeka ili ćete dobiti neki drugi lijek.

Molimo, recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate ili ste nedavno uzimali neke druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta i biljne lijekove.

Uzimanje hrane i pića s Paroksetin-om

Nemojte piti alkohol dok se liječite Paroksetin-om Pfizer. Alkohol može pogoršati simptome ili nuspojave.

Uzimanje lijeka ujutro uz obrok smanjit će vjerojatnost mučnine.

Trudnoća i dojenje

Odmah obavijestite liječnika ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću.

U novorođenčadi čije su majke uzimale Paroksetin Pfizer u prvim mjesecima trudnoće zabilježen je povećan rizik od urođenih mana, naročito na srcu.

U općoj populaciji 1 od 100 novorođenčadi rodi se sa srčanom manom. Kod majki koje su uzimale Paroksetin Pfizer taj se broj penje do najviše 2 od 100 novorođenčadi.

Vi i Vaš liječnik možda ćete odlučiti da je za Vas u trudnoći bolje promijeniti lijek ili postupno prestati uzimati Paroksetin Pfizer.

Međutim, ovisno o okolnostima, liječnik može preporučiti da je za Vas bolje da nastavite uzimati Paroksetin Pfizer.

Svakako recite primalji ili liječniku porodni čaru da uzimate Paroksetin Pfizer.

Ako se uzimaju u trudnoći, a naročito u kasnoj trudnoći, lijekovi poput Paroksetin-a Pfizer mogu povećati rizik da beba dobije ozbiljnu bolest koja se zove trajna plućna hipertenzija novorođenčadi.

Kod te je bolesti tlak u krvnim žilama između srca i pluća djeteta previsok. Ako uzimate Paroksetin Pfizer u posljednjem tromjesečju trudnoće, u Vašeg se novorođenčeta mogu pojaviti i neki drugi simptomi.

Oni obično nastupaju u prva 24 sata nakon poroda, a uključuju:

 • probleme s disanjem
 • plavičastu boju kože ili osjećaj prevelike topline ili hladnoće
 • plavičastu boju usnica
 • povraćanje ili nemogućnost pravilnog hranjenja
 • jaki umor, nemogućnost spavanja ili dugotrajni plač
 • ukočenost ili opuštenost mišića
 • drhtavicu, nervozu ili konvulzije.

Ako Vaše novorođenče ima neki od tih simptoma ili ste zabrinuti za njegovo zdravlje, javite se liječniku ili primalji, koji će Vam dati savjet.

Paroksetin Pfizer se u malim količinama može izlučiti u majčino mlijeko. Ako uzimate Paroksetin Pfizer, vratite se liječniku i posavjetujte se s njim prije nego počnete dojiti.

Moguće je da Vi i Vaš liječnik odlučite da možete dojiti dok se liječite ovim lijekom.

Lijekovi poput Paroksetin-a Pfizer mogu smanjiti kvalitetu sperme. Iako nije poznat utjecaj tog smanjenja na plodnost, u promjene kvalitete sperme mogu utjecati na plodnost u nekih muškaraca.

Upravljanje vozilima i strojevima

Paroksetin Pfizer može uzrokovati nuspojave poput omaglice, smetenosti, pospanosti ili zamućenja vida.

Ako dobijete te nuspojave, nemojte voziti niti upravljati strojevima.

Važna informacija o nekim sastojcima lijeka Paroksetin

Paroksetin Pfizer sadrži malu količinu laktoze.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, prije uzimanja ovog lijeka javite se liječniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

3.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: paroksetin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Paroksetin tablete (20/30mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.