Lunata tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Molimo pažljivo proĉitajte ovu uputu prije nego što poĉnete s uporabom ovog lijeka.

 • Uputu sačuvajte. Možda ćete je poželjeti ponovno pročitati.
 • Za sve dodatne obavijesti obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Zapamtite, ovaj lijek liječnik je propisao samo Vama. Nemojte ga davati nikomu drugom, čak i ako ima iste simptome kao i Vi, jer bi mu mogao naškoditi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Lunata i čemu služi
 2. Prije nego počnete uzimati Lunatu
 3. Kako uzimati Lunatu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lunatu
 6. Dodatne informacije

1. Što je Lunata i čemu služi

Naziv Vašeg lijeka je Lunata. Tablete postoje u dvije jačine: Lunata tablete od 5 mg i Lunata tablete od 10 mg.

Zolpidemtartrat pripada skupini lijekova koji se zovu hipnotici. Djeluje na Vaš mozak kako bi Vam pomogao zaspati.

Lunata se koristi za privremene probleme sa spavanjem koji uzrokuju ozbiljne smetnje ili remete Vaš svakodnevni život.

Ovo uključuje probleme sa spavanjem kao:

 • teškoće sa usnivanjem
 • buđenje usred noći
 • prerano buđenje

Lunata nije namijenjena svakodnevnom korištenju na duže vrijeme. Upitajte svog liječnika za savjet ako niste u nešto sigurni.

2. Prije nego počnete uzimati Lunatu

Nemojte uzimati Lunatu ako:

 • ste alergični (preosjetljivi) na zolpidemtartrat ili neki drugi sastojak lijeka (navedeno u odjeljku 6. niže u tekstu). Znakovi alergijske reakcije uključuju: osip, problemi s gutanjem ili disanjem, oticanje usana, lica, grla ili jezika
 • imate bolest pluća ili probleme s disanjem
 • imate ozbiljne teškoće s jetrom ili bubrezima
 • patite od apneje u spavanju (kratkotrajni prestanak disanja dok spavate)
 • imate bolesti mišića koja uzrokuje tešku mišićnu slabost (miasteniju gravis)
 • Vam je liječnik rekao da bolujete od duševne bolesti (psihoze)
 • imate manje od 18 godina

Ne uzimajte ovaj lijek ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Budite oprezni sa lijekom Lunata, ako:

Recite svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka ako:

 • ste ikada bili ovisni o lijekovima ili alkoholu
 • imate problema s jetrom
 • patite od depresije ili ste imali neku drugu mentalnu bolest u prošlosti
 • ste nedavno uzimali ovaj ili neki sličan lijek duže od četiri tjedna
 • ste stariji

Ako niste sigumi da li imate neko od ovih stanja, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Smanjena psihomotoriĉka funkcija dan nakon uzimanja lijeka (vidjeti i Upravljanje vozilima i strojevima)

Dan nakon uzimanja lijeka Lunata, rizik od smanjene psihomotoričke funkcije, uključujući smanjenu sposobnost upravljanja vozilom, može biti povećan:

 • ako uzmete lijek manje od 8 sati prije izvođenja aktivnosti koje zahtijevaju budnost
 • ako uzmete veću dozu od preporučene
 • ako uzmete zolpidem, a već uzimate druge lijekove koji usporavaju rad središnjeg živčanog sustava (depresore) ili druge lijekove koji povećavaju koncentraciju zolpidema u krvi, odnosno ako pijete alkohol ili uzimate nedopuštene tvari.

Lijek uzmite odjednom neposredno prije odlaska na spavanje.

Ne smijete uzeti još jednu dozu tijekom iste noći.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Lunata

Molimo Vas da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika o lijekovima koje uzimate ili ste nedavno uzimali.

Ovo se odnosi i na lijekove koje kupujete bez recepta, uključujući i biljne lijekove.

To je zato što Lunata može utjecati na djelovanje nekih drugih lijekova, kao što i neki drugi lijekovi mogu utjecati na djelovanje Lunate.

Obavijestite lijeĉnika ako uzimate bilo koji od slijedećih lijekova:

Istodobna primjena zolpidema sa sljedećim lijekovima moţe povećati omamljenost i smanjiti psihomotoriĉke funkcije dan nakon uzimanja lijeka, što ukljuĉuje i smanjenu sposobnost upravljanja vozilom.

 • lijekovi za liječenje nekih psihičkih tegoba (antipsihotici)
 • lijekovi za liječenje tegoba sa spavanjem (hipnotici)
 • lijekovi za smirenje ili smanjenje tjeskobe
 • lijekovi za liječenje depresije
 • lijekovi za liječenje umjerene do teške boli (narkotički analgetici)
 • lijekovi za liječenje epilepsije
 • lijekovi koji se koriste za anesteziju
 • lijekovi za liječenje peludne groznice, osipa ili drugih alergija koji mogu izazvati pospanost (sedativni antihistaminici).

Tijekom liječenja zolpidemom u kombinaciji s antidepresivima, uključujući bupropion, dezipramin, fluoksetin, sertralin i venlafaksin, može se dogoditi da vidite stvari koje nisu stvarne (halucinacije).

Ne preporučuje se uzimati zolpidem s fluvoksaminom ni ciprofloksacinom.

Slijedeći lijekovi mogu povećati mogućnost nastajanja nuspojava dok uzimate Lunatu. Kako bi se to izbjeglo, Vaš lijeĉnik moţe odluĉiti smanjiti dozu Lunate:

 • neki antibiotici kao klaritromicin ili eritromicin
 • neki lijekovi za gljivične infekcije kao ketokonazol i itrakonazol
 • ritonavir (proteaza inhibitor) – za HIV infekcije

Slijedeći lijekovi mogu smanjiti uĉinak Lunate:

 • neki lijekovi za epilepsiju kao karbamazepin, fenobarbital ili fenitoin
 • rifampicin (antibiotik) – za infekcije
 • gospina trava (biljni lijek) – za promjene raspoloženja i depresiju

Uzimanje Lunate s hranom i pićem

Ne pijte alkohol dok se lijeĉite Lunatom.

Alkohol može povećati učinak Lunate i učiniti da spavate tako duboko da ne dišete pravilno ili da imate poteškoća s buĎenjem.

Trudnoća i dojenje

Razgovarajte s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka ako ste, ako namjeravate biti trudni ili mislite da ste trudni.

Uzimanje Lunate tijekom trudnoće može nauditi Vašem dijetetu.

Ne trebate dojiti ako uzimate Lunatu. Manje količine lijeka mogu prijeći u majčino mlijeko.

Upravljanje vozilima i strojevima

Lunata značajno utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima, primjerice dovodi do pojava poput “vožnje u snu”.

Morate biti svjesni da dan nakon uzimanja lijeka Lunata (kao i drugih hipnotičkih lijekova):

 • možete osjećati omamljenost, pospanost, omaglicu ili zbunjenost
 • možda će Vam biti potrebno dulje vrijeme za donošenje brzih odluka
 • vid Vam može biti zamagljen ili možete vidjeti dvoslike
 • Vaša razina budnosti može biti smanjena

Kako bi se rizik od navedenih učinaka sveo na najmanju moguću mjeru, preporučuje se da između uzimanja zolpidema i upravljanja vozilom, rada sa strojevima i rada na visinama prođe najmanje 8 sati.

Nemojte piti alkohol niti uzimati druge psihoaktivne tvari dok uzimate Lunatu jer to može pojačati gore navedene učinke.

Vaţne informacije o nekim sastojcima Lunate

Ovaj lijek sadrži laktozu.

Ukoliko vam je vaš liječnik rekao da imate intoleranciju na neke šećere, razgovarajte sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Lunatu

Uvijek uzimajte Lunatu onako kako vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, pitajte liječnika ili ljekarnika.

Uzimanje lijeka Lunata

 • Uzmite lijek kroz usta.
 • Progutajte tabletu cijelu, popijte je sa vodom.

Preporučena doza tijekom 24 sata je 10 mg lijeka Lunata. Nekim bolesnicima može se propisati i niža doza.

Lunatu treba uzeti:

 • odjednom
 • neposredno prije odlaska na spavanje.

Pobrinite se da između uzimanja ovoga lijeka i izvođenja aktivnosti koje zahtijevaju budnost prođe najmanje 8 sati.

Ne smijete uzeti više od 10 mg lijeka unutar 24 sata.

Uobičajeno trajanje liječenja je 2 dana do 4 tjedna.

Odrasli

Uobičajena doza je jedna tableta od 10 mg Lunate prije odlaska na spavanje.

Starije osobe

Uobičajena doza lijeka je 5 mg prije odlaska na spavanje.

Bolesnici sa bolesnom jetrom

Uobičajena početna doza je jedna tableta od 5 mg Lunate prije odlaska na spavanje.

Vaš će Vam liječnik povećati dozu na tabletu od 10 mg Lunate ako odluči da je sigurno.

Djeca i adolescenti

Lunatu ne smiju uzimati bolesnici mlađi od 18 godina.

Ako uzmete više Lunate nego što trebate

Ako uzmete više Lunate nego je potrebno, obavijestite liječnika ili otiĎite odmah na hitnu pomoć.

Uzmite kutiju lijeka sa sobom kako bi liječnik znao koji lijek ste uzeli.

Uzimanje previše Lunate može biti vrlo opasno. Može se dogoditi slijedeće:

 • osjećaj pospanosti, smušenosti, dubok san i mogućnost nastupanja smrtonosne kome

Ako zaboravite uzeti Lunatu

Lunata se mora uzimati prije spavanja.

Ako zaboravite uzeti Vašu tabletu prije spavanja, ne uzimajte je u neko drugo vrijeme, jer se možete osjetiti pospano, imati vrtoglavicu i biti smušeni tijekom dana.

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Lunatu

Uzimajte Lunatu dok Vam Vaš liječnik ne odredi da prestanete. Ne prestajte sami naglo uzimati Lunatu, ali recite liječniku da želite prestati.

Vaš će Vam liječnik u tom slučaju postupno smanjivati dozu do prekida terapije.

Ako prestanete uzimati Lunatu naglo, problemi sa spavanjem se mogu vratiti i možete dobiti apstinencijske simptome kao što su:

 • glavobolja, bolovi u mišićima, tjeskoba, napetost, nemir, konfuzija, iritabilnost i nesanica.

U rijetkim slučajevima mogu se javiti i epileptički napadaji.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lunate, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Lunata može izazvati nuspojave kod nekih ljudi.

Prestanite uzimati Lunatu, te se odmah javite lijeĉniku ili otiđite odmah u bolnicu:

 • ako imate alergijsku reakciju. Simptomi poput; osipa, problemi s gutanjem i disanjem, oticanje lica, usana, grla ili jezika.

Što prije obavijestite svog lijeĉnika ako imate neku od slijedećih nuspojava:

Ĉeste (javljaju se u manje od 1 od 10 ljudi):

 • slabo pamćenje dok uzimate Lunatu (amnezija) i neobično ponašanje tijekom uzimanja tableta.

Takvo stanje se najčešće javlja nekoliko sati nakon uzimanja lijeka. Manje je vjerojatno da će se takvi simptomi javiti ako nakon uzimanja lijeka odspavate 7-8 sati.

 • ako se problemi sa spavanjem pogoršavaju nakon uzimanja lijeka;
 • viđenje ili čujenje stvari koje ne postoje (halucinacije).

Manje ĉeste (javljaju se u manje od 1 od 100 ljudi)

 • zamagljen vid ili “duple slike”.

Uĉestalost nepoznata

 • ako ste slabije svjesni svoje okoline;
 • padovi, posebno kod starijih.

“Voţnja u snu” i druga neobiĉna ponašanja

Opisani su slučajevi osoba koje su uzele lijek, zaspale, a zatim se dizale i hodale u snu, a da se tih događaja ne sjećaju. Isto tako ti događaji su uključivali vožnju u snu, šetnju u snu i spolne odnose u snu.

Alkohol i pojedini lijekovi koji se koriste u liječenju depresije i tjeskobe mogu povećati vjerojatnost da se jave gore navedene ozbiljne nuspojave.

Obavijestite svog lijeĉnika ili ljekarnika ako bilo koja od slijedećih nuspojava postane ozbiljna ili traje više od par dana:

Ĉeste (javljaju se u manje od 1 od 10 ljudi):

 • proljev
 • glavobolja
 • umor ili uznemirenost
 • noćne more

Manje ĉeste (javljaju se u manje od 1 od 100 ljudi):

 • osjećaj zbunjenosti ili razdražljivosti.

Uĉestalost nepoznata:

 • svrbež kože ili osip
 • slabost mišića
 • nemir, agresivnost, bijes ili neobično ponašanje
 • umišljanje stvari koje ne postoje (deluzije)
 • promijenjen spolni nagon (libido)
 • promjene razine jetrenih enzima koje se mogu vidjeti na krvnim pretragama
 • promjene u načinu hoda
 • učinak Lunata tablete je manji nego inače

Ako primjetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika!

5. Kako čuvati Lunatu

Lunatu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja. Čuvati u originalnom pakiranju.

Lunata se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenoga na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan tog mjeseca.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Upitajte svoga ljekarnika kako ukloniti lijekove koji vam više ne trebaju.

Ove će mjere pomoći u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Lunata sadrži

Djelatna tvar je zolpidemtartarat. LUNATA 5 mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 5 mg zolpidemtartarata. LUNATA 10mg filmom obložene tablete

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg zolpidemtartarata.

Pomoćne tvari:

 • Tabletna jezgra: laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrst A; hipromeloza; magnezijev stearat.
 • Film-ovojnica Lunata 5 mg filmom obložene tablete: Boja Sepisperse dry 5212 Rose (hipromeloza; celuloza, mikrokristalična; titanijev dioksid (E171); željezov oksid crveni (E172)).
 • Film-ovojnica Lunata10mg filmom obložene tablete: Boja Opadry white Y-1-7000 (hipromeloza; makrogol; titanijev dioksid (E171)).

Kako Lunata izgleda i sadržaj pakiranja

LUNATA 5 mg filmom obložene tablete

Okrugle, crveno-ružičaste, bikonveksne filmom obložene tablete bez razdjelne crte.

LUNATA 10mg filmom obložene tablete

Okrugle, bijele, bikonveksne filmom obložene tablete s razdjelnom crtom na jednoj strani. 10 (1×10) filmom obloženih tableta u PVC/Al perforiranom blisteru.

20 (2×10) filmom obloženih tableta u PVC/Al perforiranom blisteru.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Alkaloid d.o.o. Ulica grada Vukovara 226 F Zagreb, Hrvatska

ProizvoĊaĉ odgovoran za puštanje serije lijeka u promet

ALKALOID-INT d.o.o. Šlandrova ulica 4 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Naĉin i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o nesanici u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lunata, lunata tablete, lunata lek, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lunata tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.