Porodiljni za očeve: Odnedavno je uveden u Hrvatskoj! Evo kakvi su rezultati, zašto je poželjan i koja su zakonska prava očeva koji se odluče za to

Porodiljni za očeve

Porodiljni za očeve ili očinski dopust je razdoblje slobodnog vremena koje se dodjeljuje očevima nakon rođenja ili posvojenja djeteta. Omogućuje očevima da se povežu sa svojim novorođenčetom i pruže podršku svojim partnerima u ovom ključnom razdoblju.

Hrvatski sabor je u srpnju 2022. godine izglasao promjene u Zakonu o rodiljinim i roditeljskim potporama kojima se uvodi očinski dopust. Tim se promjenama Hrvatska uskladila s Direktivom Europske unije o ravnoteži između poslovnog i privatnog života roditelja i pružatelja skrbi, a kojom se nastoji ojačati ravnopravnost muškaraca i žena

Predloženi zakon trebao bi pozitivno utjecati na kretanje nataliteta s obzirom na to da donosi brojna prava i bonuse u obliku plaćenog očinskog dopusta i viši iznos naknade plaće tijekom korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene i samozaposlene roditelje. Za provedbu ovog Zakona trebat će se iz državnog proračuna godišnje izdvojiti oko 37 milijuna eura.

Očinski dopust
FOTO: Shutterstock

Prvi rezultati otkad je uveden očinski dopust

Prve statistike i analize korištenja porodiljnog dopusta za očeve pokazuju povoljne rezultate. Od 1. kolovoza 2022. godine, kada je očinski dopust uveden, pravo na njega iskoristilo je gotovo 6.000 očeva. Najviše su ga koristili očevi u dobi od 31 do 35 godine života i za prvo dijete, a što se tiče geografske rasprostranjenosti, najčešće iz Zagreba, Zagrebačke i Splitsko-dalmatinske županije, a najmanje iz Ličko-senjske i Virovitičko-podravske županije.

Psihologinja Marija Granić ističe koliko je važna očinska uloga u životu djeteta:

Iako se očevi često znaju osjećati kao “građani drugog reda” u životu vlastite djece, uzimajući u obzir koliko je majčinska uloga važnija i dominirajuća (posebno u prvim mjesecima), njihova uključenost u odgoj od najranije dobi izuzetno je važna za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina djece. Djeca čiji su očevi od rođenja aktivno uključeni u odgoj emocionalno su stabilnija, samopouzdanija u istraživanju okoline i socijalno prilagođenija u društvu.

Uključenost i brižnost očeva od prvog dana ima dalekosežne rezultate u životima djece. Aktivan i njegujući stil očinstva rezultira boljim intelektualnim, verbalnim i obrazovnim ishodima djece, a većina studija potvrđuje da tata ima iznimno važnu ulogu za razvoj socijalnih i emocionalnih vještina kod djece. Naime, njihov potpuno drugačiji pristup u odgoju u odnosu na majke znači veću angažiranost u živahnim i razigranim aktivnostima, što je ključno za pravilan rast i razvoj djece.

Razvoj privrženosti između djeteta i oca važno je poticati, a upravo zbog manjka svijesti o vrijednosti očeva u životu djece, mnogi od njih imaju poteškoće u ostvarivanju ravnopravnijeg skrbništva nad djecom. Nažalost, očevi koji se žele aktivnije uključiti u živote svoje djece često nailaze na prepreke u korištenju očinskog dopusta zbog nerazumijevanja poslodavaca, kolega i radne okoline pa čak i svojih žena. Podizanje svijesti o važnosti njihovog angažmana u životu djeteta moglo bi potaknuti očeve da shvate vrijednost koju njihova prisutnost u životu djeteta ima.
Prve statistike i analize korištenja porodiljnog dopusta za očeve pokazuju povoljne rezultate
FOTO: Shutterstock

Porodiljni za očeve – detalji

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljinim i roditeljskim potporama, koji je stupio na snagu 1. kolovoza 2022. godine, uveden je očinski dopust, koji je novo pravo u sustavu rodiljinih i roditeljskih potpora. S obzirom na to novo pravo, zaposleni ili samozaposleni otac ima pravo koristiti očinski dopust od dana rođenja pa do šestog mjeseca djetetova života. Njegovo trajanje ovisi o broju rođene djece:

  • 10 radnih dana za jedno dijete
  • 15 radnih dana za blizance i istovremeno rađanje više djece.
Otac koristi ovo pravo u neprekinutom trajanju te bez obzira na radni status majke i koristi li ona rodiljni dopust.

Naknada plaće za vrijeme korištenja očinskog dopusta iznosi 100 % od osnovice za naknadu plaće, a isplaćuje se na teret državnog proračuna

Porodiljni dopust za očeve
FOTO: Shutterstock

Zahtjev za porodiljni dopust za očeve

Radi korištenja očinskog dopusta potrebno je podnijeti zahtjev za priznavanje prava na očinski dopust regionalnom uredu HZZO-a prema mjestu boravišta. Uz njega se prilaže i potvrda o plaći u relevantnom šestomjesečnom razdoblju prije traženog prava te osnovni podaci o tekućem računu i djetetu za koje se očinski dopust koristi.

Postoji rok od 15 dana prije početka korištenja očinskog dopusta u kojem se poslodavac mora pismeno obavijestiti od strane oca, a koji mu ga mora omogućiti ili može biti kažnjen određenim novčanim iznosom.

Rodiljni dopust za očeve – inozemstvo

U Europskoj uniji se prava koja se odnose na očinski dopust uvelike razlikuju među državama članicama, pri čemu neke nude izdašne pakete dopusta, a druge pružaju samo minimalne slobodne dane. Većina europskih zemalja nudi neki oblik očinskog dopusta koji je općenito kraći od porodiljnog dopusta s prosječnim razdobljem dopusta za nove očeve oko dva tjedna. Novi očevi u zemljama poput Španjolske i Austrije dobivaju mjesec dana dopusta, dok drugi u zemljama poput Nizozemske i Italije dobivaju manje od tjedan dana.

Rodiljni dopust za očeve
FOTO: Shutterstock

U nekim zemljama EU-a, kao što su Švedska i Portugal, očevi imaju pravo na nekoliko mjeseci plaćenog dopusta. U Švedskoj očevi imaju pravo na do 90 dana plaćenog dopusta, dok je u Portugalu ponuđeni iznos dopusta do 120 dana.

Te politike odražavaju snažnu predanost rodnoj ravnopravnosti i priznavanje važne uloge koju očevi imaju u životu svoje djece.

U drugim zemljama, kao što su Njemačka i Ujedinjeno Kraljevstvo, očevi imaju pravo na samo nekoliko dana plaćenog dopusta. Iako su te zemlje poduzele korake za povećanje iznosa dopusta dostupnog očevima, one i dalje zaostaju za drugim zemljama EU-a u smislu njihove pružanja potpore novim očevima.

Pročitajte i članke:

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Foto: Shutterstock

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu