Cijanoza – značenje, vrste, dijagnoza i liječenje

krv

Cijanoza predstavlja plavkastu boju kože i sluznice, a nastaje kao posljedica povećane koncentracije neoksigeniranog hemoglobina u krvi.

Zasićenost krvi kisikom

Hemoglobin je protein koji se nalazi u ljudskim eritrocitima (crvene krvne stanice) u krvi i služi kao prijenosnik kisika. Izmjena plinova se događa u plućima gdje se otpušta ugljikov dioksid iz hemoglobina, a veže kisik na hemoglobin. Dobra cirkulacija krvi održava se pomoću srca i krvnih žila.

Normalno se 97% kisika prenosi od pluća do tkiva vezano za hemoglobin, a ostatak je otopljen u vodi plazme i stanica. Količina kisika koja dolazi do tkiva tako je direktno određena količinom oksigeniranog hemoglobina – oksihemoglobina. Boja oksihemoglobina je svijetlocrvena.

Zasićenje hemoglobina kisikom u arterijskoj krvi naziva se saturacija kisikom (SaO2). Saturacija se mjeri pulsnim oksimetrom na vršku prsta.

Hipoksija je medicinski termin za stanje smanjene razine kisika u tijelu kada je saturacija kisikom u arterijskoj krvi ispod 90%.

Hipoksemija je manjak kisika u krvi.

Količina kisika u krvi se izražava pomoću parcijalnog tlaka kisika pO2.

Referentna vrijednost parcijalnog tlaka kisika (pO2) u arterijskoj krvi je:

 • pO2 = 9,3 – 13,3 kPa (70 – 100 mm Hg)
oksimetar

Kisik je neophodan za život jer se uz pomoć kisika iskorištavaju šećeri za dobivanje energije u stanici.

Cijanoza se vidi kada koncentracija deoksihemoglobina (hemoglobin bez kisika) u kapilarnoj krvi bude veća od 5 g / 100 mL.

Neoksigenirani hemoglobin daje tamno plavocrvenu boju. Što ima više neoksigeniranog hemoglobina, koža je više plavkasta.

U bolesnika koji imaju anemiju (manjak krvi) cijanoza se neće jako isticati, dok u bolesnika koji boluju od policitemije (višak krvi) cijanoza rano postaje vidljiva.

Na pojavu cijanoze utječe i koncentracija patološkog, nenormalnog hemoglobina (methemoglobin) koji nastaju u nekim bolestima.

Cijanoza – vrste

Razlikujemo dvije vrste cijanoze:

 • centralna cijanoza – javlja se zbog povišene koncentracije neoksigeniranog hemoglobina ili zbog pojave patološkog hemoglobina (methemoglobin).
 • periferna cijanoza (akrocijanoza) – cijanoza nogu i cijanoza prstiju, javlja se kada je koncentracija kisika u arterijskoj krvi normalna, ali zbog sporog protjecanja krvi na perifernim krvnim žilama, kisik se brže potroši s posljedicom povećane koncentracije deoksihemoglobina u kapilarnoj i venskoj krvi.
srce i pluća

Centralna cijanoza

Kod zdravih osoba centralna cijanoza se javlja pri usponu na velike visine gdje je koncentracija kisika u zraku smanjena.

Kod odraslih osoba koji imaju normalnu količinu hemoglobina, centralna cijanoza se vidi kada saturacija kisikom (SaO2) padne ispod 87% – 80%.

Kod bolesnika koji imaju manju koncentraciju hemoglobina ili anemiju, centralna cijanoza će se vidjeti tek kada saturacija kisikom (SaO2) padne ispod 60%.

Mnoge bolesti uzrokuju centralnu cijanozu:

 • bolesti pluća koje su dovele do respiratorne insuficijencije – npr. KOPB (kronična opstruktivna bolest pluća pod koju spadaju plućni emfizem i kronični bronhitis), edem pluća, embolija pluća, teška pneumonija, teški akutni napadaj astme
 • arterijsko-venski spoj u plućima – kada dolazi do miješanja arterijske i venske krvi.
 • cistična fibroza.
 • pojava patološkog hemoglobinamethemoglobinemija koja može biti nasljedna i stečena. Nasljedna je uzrokovana manjkom enzima ili poremećajem građe hemoglobina, a stečena nastaje kod izlaganja otrovima i lijekovima kao što su: nitrati, nitriti, anilinske boje, lidokain, sulfonamidi…
 • teška hipoglikemija – smanjena koncentracija glukoze u krvi (GUK).

Urođene srčane mane – centralna cijanoza kod beba

Centralna cijanoza kod beba javlja se zbog prirođenih srčanih grešaka.

Centralna cijanoza kod beba javlja se kod onih srčanih grešaka u kojima krv u srcu ne teče normalnim tijekom, već zbog anomalije krv iz desnog dijela srca koja je tek venama došla do srca (nije bila u plućima i nije se oksigenirala) prolazi direktno u lijevu stranu srca koja pumpa krv u arterije do ostataka tijela.

Tako dolazi do toga da krv iz vena siromašna kisikom zaobilazi pluća i odlazi arterijama do tkiva.

Primjeri prirođene srčane greške s desno-lijevim spojem i cijanozom su:

 • tetralogija Fallot,
 • transpozicija velikih žila,
 • trikuspidalna atrezija,
 • atrezija plućne arterije,
 • zajednički arterijski trunkus.

Plućne bolesti – centralna cijanoza kod beba

Bolesti i stanja koje uzrokuju centralnu cijanozu kod beba su:

 • ozljeda pri porodu,
 • asfiksija,
 • cistična fibroza,
 • akutni respiratorni distres sindrom – ARDS,
 • pneumotoraks,
 • edem pluća,
 • dijafragmalna hernija,
 • aspiracija mekonija,
 • strano tijelo u dušniku,
 • traheoezofagealna fistula.
Nedonošće

Centralna cijanoza – simptomi

Centralna cijanoza uzrokovane je smanjenom saturacijom kisika u arterijskoj krvi zbog bolesti srca i pluća. Saturacija kisika je smanjena u svakoj arteriji.

Uz centralnu cijanozu može postojati i neovisna, periferna cijanoza.

Pod centralnu cijanozu pripada:

 • cijanoza usana – plave usne kod odraslih,
 • cijanoza lica,
 • cijanoza jezika,
 • cijanoza sluznice usne šupljine.

Uz plave usne kod odraslih javljaju se i sljedeći simptomi:

 • osjećaj nedostatka zraka – dispneja (zaduha),
 • ubrzano disanje – tahipneja,
 • pojačano umaranje pri fizičkom naporu,
 • glad za kisikom pri fizičkom naporu (zaduha),
 • potreba bolesnika da spava na povišenom uzglavlju zbog osjećaja gušenja (ortopneja),
 • batićasti prsti – kod dugotrajne cijanoze.

Kod tamnoputih osoba cijanozu najbolje uočavamo na sluznici usta i mrežnici oka.

Periferna cijanoza

Periferna cijanoza nastaje zbog povećane potrošnje kisika u perifernim tkivima zbog smanjenog protjecanja krvi, tj zastoja krvi u perifernim krvnim žilama.

Periferna cijanoza najčešće označava plavkastu boju kože udova. Periferna cijanoza nikada ne uzrokuje plavu boju usnice i sluznice usne šupljine.

Periferna cijanoza se javlja kod:

 • izlaganje hladnoći – niske temperature uzrokuju sužavanje krvnih žila i dovode do privremene cijanoze prstiju,
 • pretijesna odjeća i nakit koji onemogućuju protok krvi,
 • duboka venska tromboza (DVT),
 • Raynaudov sindrom,
 • limfedem,
 • suženje arterija udova / okluzivna bolest arterija –  cijanoza nogu,
 • kardijalna dekompenzacija / zatajenje srca / popuštanje srca,
 • hipovolemija,
 • teška hipotenzija (nizak tlak) koja može biti uzrokovana septičnim šokom.
cijanoza

Periferna cijanoza – simptomi

Ako ste bili izloženi hladnoći, utopljavanje i masaža zahvaćene kože će omogućiti normalan protok krvi i normalnu boju kože.

Ako Vam ne pomaže utopljavanje i masaža, potražite liječničku pomoć.

Cijanoza nogu vidi se kao loša cirkulacija u nozi.

Slaba cirkulacija stvara lokalne simptome:

 • modri nokti,
 • modre noge kod starijih,
 • modra stopala,
 • edemi na nogama,
 • suha koža noge koja se ljušti,
 • hladna noga ili ruka.

Kod periferne cijanoze nisu zahvaćene usnice i sluznica usne šupljine.

rtg srca i pluća

Cijanoza – dijagnoza

Ako primijetite plavkastu boju kože na svom tijelu, javite se liječniku. Cijanoza je simptom teških stanja i bitno ju je na vrijeme prepoznati da bi se mogao liječiti uzrok bolesti.

Liječnika će detaljno pregledati boju Vaše kože i sluznica, auskultirati srce i pluća i palpirati periferne pulzacije Vaših arterija.  

Pregled usnica i usne šupljine odgovorit će na pitanje od koje vrste cijanoze bolujete. Ako su modre usne, riječ je o centralnoj cijanozi, ako nisu, riječ je o perifernoj cijanozi.

Trljanjem i masažom kože povlači se periferna cijanoza, a centralna ne.

Ako je modra boja kože prisutna na samo jednom udu, riječ je o lokalnom poremećaju.

Batićasti prsti su znak da cijanoza traje duže vrijeme.

Liječnika će zanimati odgovor na nekoliko pitanja:

 • Koliko dugo traje cijanoza?
 • Jeste li bili izloženi toksinima i kemikalijama?
 • Je li cijanoza prisutna od rođenja (srčane greške) ?
 • Jeste li primijetili da imate problema s disanjem, imate li dispneju (zaduhu)?
 • Morate li spavati na povišenom jer imate osjećaj gušenja ako ležite na ravnom (ortopneja) ?
 • Javlja li Vam se bol u nogama nakon prošetane određene udaljenosti koja se smiruje odmorom i ponovno nastaje nakon prijeđene iste udaljenosti (klaudikacije)?
 • Jeste li primijetili da se ranije umarate nego obično tijekom fizičke aktivnosti?
 • Imate li stenokardije – bol u prsima?
 • Kašljete li?
 • Jeste li mjerili povišenu tjelesnu temperaturu?

Od laboratorijskih nalaza radi se kompletna krvna slika (gleda se koncentracija hemoglobina, eritrocita i hematokrit) i analiza plinova u arterijskoj krvi. Uredan parcijalni tlak kisika u krvi (PaO2) isključuje centralnu cijanozu.

Nakon obavljenog pregleda i razgovora, liječnik će postaviti radnu dijagnozu te po njoj Vas uputiti na daljnje pretrage poput:

 • RTG pluća i srca,
 • CT ili MR prsnog koša,
 • spirometrija (pretraga kojom se mjeri funkcionalnost pluća),
 • EKG srca,
 • ultrazvuk srca,
 • ergometrija (test opterećenja),
 • scintigrafija srca,
 • angiografija arterija (slikovni prikaz arterija, najčešće nogu, koje zbog suženosti uzrokuju perifernu cijanozu).
prva pomoć

Kada hitno potražiti liječničku pomoć?

Plave usnice i koža mogu biti znak po za život opasnog stanja. Ako uz cijanozu primijetite sljedeće simptome, hitno se javite liječniku:

 • teško disanje, glad za zrakom (dispneja, zaduha),
 • vrućica,
 • glavobolja,
 • bol u prsima,
 • izrazito znojenje,
 • vrtoglavica,
 • nesvjestica,
 • bol u udovima.
maska za kisik

Cijanoza – liječenje

Cijanoza nije bolest već simptom neke druge bolesti, zato liječenjem osnovne bolesti liječimo i cijanozu.

S obzirom na to da je popis bolesti koje uzrokuju cijanozu velik, ovdje ćemo spomenuti samo neke metode liječenja:

 • davanje kisika na masku ili preko endotrahealnog tubusa ako je potrebno,
 • nadoknada tekućine,
 • grijanje i masaža kože kod periferne cijanoze (akrocijanoza) i Raynaudovog fenomena,
 • kirurške operacije srca kod prirođenih srčanih grešaka,
 • lijekovi – kod zatajenja srca daju se diuretici koji smanjuju pretjerano nakupljanje tekućine u organizmu, kod pneumonije daju se antibiotici..
Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.70 / 5   10

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu