Sertralin tablete (50/100mg) – Uputa o lijeku

Prije uzimanja Sertralin filmom obloženih tableta pažljivo pročitajte cijelu uputu

 • Čuvajte ovu uputu jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatna pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što su Sertralin tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Sertralin tablete
 3. Kako uzimati Sertralin tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sertralin tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Sertralin tablete i za što se koriste

Aktivni sastojak u Sertralin Genera filmom obloženim tabletama je sertralin. Sertralin je lijek koji pripada skupini selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina (SSRI).

Sertralin se koriste za liječenje:

 • depresije i sprečavanje povrata depresije u odraslih osoba socijalnog anksioznog poremećaja u odraslih osoba
 • posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) u odraslih osoba napadaja panike u odraslih osoba
 • opsesivno kompulzivnog poremećaja (OKP) u odraslih osoba, djece i adolescenata u dobi od 6 do 17 godina.

Depresija je klinička bolest sa simptomima poput osjećaja tuge, nesanice ili nesposobnosti uobičajenog uživanja u životu.

Opsesivno kompulzivni poremećaj (OKP) i napadaj panike su bolesti povezane s tjeskobom i simptomima poput stalnog naviranja ideja (opsesije) koje Vas potiču da činite ponavljajuće rituale (kompulzije).

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je stanje koje se može pojaviti nakon vrlo emotivnog traumatskog iskustva i ima neke simptome slič ne simptomima depresije i tjeskobe.

Socijalni anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je bolest koja je povezana s tjeskobom.

Karakteriziraju je osjećaji intenzivne tjeskobe ili stresa u socijalnim situacijama (na primjer: u razgovoru s nepoznatim osobama, pri držanju govora ispred skupine ljudi, konzumiranja hrane ili tekućine pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se možda neprikladno ponašati).

Vaš liječnik će odlučiti je li ovaj lijek prikladan za liječenje Vaše bolesti.

Obratite se Vašem liječniku ako niste sigurni zašto Vam je propisao Sertralin Genera filmom obložene tablete.

2. Prije nego počnete uzimati Sertralin tablete

Nemojte uzimati Setralin tablete:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na sertralin ili bilo koji drugi sastojak tableta (vidjeti dio 6. „Dodatne informacije“)
 • ako ste uzimali ili uzimate lijekove nazvane inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) kao što su selegilin, moklobemid) ili lijekove slične MAOI (kao što je linezolid). Ako prekinete liječenje sertralinom, morate pričekati najmanje jedan tjedan prije nego započnete terapiju s MAOI. Nakon prekida liječenja s MAOI, morate pričekati najmanje 2 tjedna prije početka terapije sa sertralinom.
 • ako uzimate lijek pimozid (lijek za liječenje psihičkih poremećaja)

Budite posebno oprezni sa Sertralin tabletama:

Prije uzimanja Sertralin Genera filmom obloženih tableta, obavijestite svojeg liječnika ako bolujete ili ste bolovali od sljedećih stanja:

 • serotoninski sindrom. U rijetkim slučajevima ovaj se sindrom može pojaviti pri uzimanju određenih lijekova istovremeno sa sertralinom (vidjeti dio 4. „Moguće nuspojave“). Liječnik će Vam reći ako ste iskusili ovakvo stanje.
 • ako imate nisku razinu natrija u krvi, jer se ona može javiti kao rezultat liječenja sertralinom. Obavijestite svog liječnika ako uzimate određene lijekove za snižavanje visokog krvnog tlaka (hipertenziju), budući ti lijekovi mogu promijeniti razinu natrija u krvi.
 • ako ste starije životne dobi, jer možete imati povećan rizik pojave niske razine natrija u krvi
 • ako imate problema s jetrom. Vaš liječnik može odlučiti da trebate uzimati nižu dozu sertralina.
 • ako imate šećernu bolest (dijabetes), jer se razina glukoze u krvi može promijeniti tijekom uzimanja sertralina, pa ćete možda morati prilagoditi dozu svojih lijekova za dijabetes
 • ako patite od epilepsije i/ili ste imali epileptičke napadaje. Ako imate napadaj, odmah se obratite svom liječniku.
 • ako patite od manično depresivnog poremećaja (bipolarni poremećaj) ili shizofrenije. Ako imate epizodu manije, odmah se obratite svojem liječniku.
 • ako imate ili ste imali suicidalne misli (pogledajte dolje „Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja“)
 • ako ste imali poremećaj krvarenja ili uzimate lijekove koji razrjeđuju krv (npr. acetilsalicilna kiselina ili varfarin) ili mogu povećati rizik pojave krvarenja
 • ako ste mlađi od 18 godina. Sertralin Genera filmom obložene tablete se smiju koristiti jedino za liječenje djece i adolescenata u dobi od 6 do17 godina, koji imaju opsesivno kompulzivni poremećaj. Ako se liječite od ovog poremećaja, Vaš će Vas liječnik htjeti pomnije nadzirati (vidjeti dio „Upotreba u djece i adolescenata“).
 • ako primate elektro-konvulzivnu terapiju (EKT)

Nemir/Akatizija

Akatizija (nemir i potreba za kretanjem; nesposobnost mirnog sjedenja ili stajanja) je povezana s upotrebom sertralina.

Ovo se najčešće javlja unutar prvih nekoliko tjedana liječenja. U bolesnika u kojih se razviju ovi simptomi, povećanje doze može biti štetno.

Obratite se svom liječniku za savjet.

Reakcije ustezanja

Reakcije ustezanja su česte kod prekidanja terapije, posebno ako je prekid terapije iznenadan (vidjeti dio 4. „Moguće nuspojave“).

Rizik pojave simptoma ustezanja ovisi o trajanju terapije, terapijskoj dozi i razini na koju je doza smanjena.

Općenito, takvi simptomi su blagi do umjereni, ali u nekih bolesnika mogu biti i teški. Javljaju se unutar prvih nekoliko dana nakon prekida liječenja.

Općenito, takvi simptomi sami nestanu unutar 2 tjedna. U nekih bolesnika mogu trajati duže (2 -3 mjeseca ili više).

Kod prekida liječenja sertralinom, treba postupno smanjivati dozu kroz razdoblje od nekoliko tjedana ili mjeseci, ovisno o potrebama i reakcijama bolesnika.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozne poremećaje (tjeskoba), ponekad možda razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu.

Takva stanja se mogu pogoršati na početku liječenja antidepresivima, jer tim lijekovima treba neko vrijeme da počnu djelovati.

Obično su potrebna oko dva tjedna za početak djelovanja lijeka, ali ponekad i duže.

Možda ćete češće imati ovakve misli:

 • ako ste prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećan rizik pojave samoubilačkog ponašanja u bolesnika mlađih od 25 godina koje su liječene antidepresivima.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili o samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili otiđite u bolnicu.

Možda će Vam pomoći ako o tome porazgovarate s bliskim rođakom ili bliskim prijateljem te ih zamolite da pročitaju ovu uputu o lijeku.

Možete ih zamoliti da Vam kažu misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršala, te jesu li zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Upotreba u djece i adolescenata

Sertralin nije namijenjen liječenju djece i adolescenata mlađih od 18 godina, osim u slučaju opsesivno kompulzivnog poremećaja.

U bolesnika koji su mlađi od 18 godina, za vrijeme liječenja antidepresivima, postoji poveć ani rizik pojave neželjenih učinaka, kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljstvo (izražena agresivnost, suparništvo i bijes).

Moguće je da će Vaš liječnik odlučiti propisati ovaj lijek i bolesniku mlađem od 18 godina, ako je to u interesu bolesnika. Ako ste mlađi od 18 godina, a propisan Vam je ovaj lijek i želite o tome raspraviti, kontaktirajte Vašeg liječnika.

Ako se bilo koji od gore navedenih simptoma pojavi ili pogorša u osobe mlađe od 18 godina koja uzima sertralin , o tome obavijestite svog liječnika. Sigurnost sertralina vezana uz rast, sazrijevanje te kognitivni i bihevioralni razvoj u ovoj dobnoj skupini nije potvrđena.

Uzimanje drugih lijekova sa Sertralin tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu utjecati na djelovanje sertralina ili sertralin može umanjiti učinkovitost drugih lijekova ako se uzimaju istovremeno.

Istovremena primjena sertralina i sljedećih lijekova može uzrokovati ozbiljne nuspojave:

 • lijekovi naziva inhibitori monoaminooksidaze (MAOI), kao moklobemid (za liječenje depresije) i selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti) te antibiotik linezolid. Ne koristite sertralin zajedno s inhibitorima monoaminooksidaze (MAOI).
 • lijekovi za liječenje mentalnih poremećaja (pimozid). Ne koristite sertralin zajedno s pimozidom.

Obavijestite svog liječnika ako uzimate sljedeće lijekove:

 • biljne lijekove koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum). Učinak gospine trave može trajati 1-2 tjedna. Obratite se svom liječniku.
 • proizvode koji sadrže aminokiselinu triptofan
 • lijekove za liječenje jakih bolova (npr. tramadol)
 • lijekove koji se koriste za anesteziju ili za liječenje kroničnih bolova (fentanil)
 • lijekove za liječenje migrene (npr. sumatriptan)
 • lijekove za razrjeđivanje krvi (varfarin)
 • lijekove za liječenje bolova/artritisa (nesteroidni protuupalni lijekovi (eng. NSAID) kao što je ibuprofen, acetilsalicilna kiselina)
 • sedative (diazepam)
 • lijekove za pojačano izlučivanje mokraće (diuretike) lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin)
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (dijabetesa) tolbutamid
 • lijekove za liječenje prekomjerne želučane kiseline i čira želuca (cimetidin)
 • lijekove za liječenje manije i depresije (litij)
 • ostale lijekove za liječenje depresije (kao što su amitriptilin, nortriptilin)
 • lijekove za liječenje shizofrenije i ostalih mentalnih poremećaja (kao što su perfenazin, levomepromazin i olanzapin)
 • lijekove za regulaciju srčanog ritma (npr. flekainid, propafenon)

Uzimanje hrane i pića sa Sertralin tabletama

Sertralin Genera filmom obložene tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane.

Za vrijeme uzimanja Sertralin Genera filmom obloženih tableta treba izbjegavati konzumaciju alkohola.

Sertralin Genera filmom obložene tablete se ne smije uzimati sa sokom od grejpa jer može doći do povećanja koncentracije sertralina u Vašem organizmu.

Trudnoća i dojenje

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Sigurnost sertralina u trudnica još nije u potpunosti utvrđena. Sertralin se može davati trudnicama jedino ako liječnik procjeni da korist za majku nadilazi moguće rizike za fetus.

Žene koje uzimaju sertralin, a mogu ostati trudne, moraju koristiti pouzdanu metodu kontracepcije (npr. tablete za kontracepciju).

Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da koristite sertralin.

Kada se sertralin uzima tijekom trudnoće, posebno u zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput sertralina mogu povećati rizik pojave ozbiljnih stanja u djece, tzv. perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta (PPHN), uslijed koje dolazi do ubrzanog disanja i plavičaste obojenosti kože djeteta.

Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.

Kod novorođenčeta se mogu javiti i druga stanja koja obično počinju unutar 24 sata nakon poroda.

Ovi simptomi uključuju:

 • poteškoće s disanjem
 • plavičastu boju kože, povišenu ili sniženu tjelesnu temperaturu plave usne
 • umor, nemogućnost dužeg spavanja ili plača ukočene ili mlohave mišićepovraćanje ili nemogućnost hranjenja
 • drhtanje, nervozu ili napadaje pojačane reflekse
 • nizak šećer u krvi

Ako vaše novorođenče nakon poroda ima bilo koji od navedenih simptoma, ili ako ste zabrinuti u vezi djetetova zdravlja, kontaktirajte primalju ili liječnika koji će Vas savjetovati.

Postoje dokazi da se sertralin izlučuje majčinim mlijekom. Sertralin se može davati ženama koje doje samo ako liječnik procjeni da korist za majku nadilazi moguće rizike za dijete.

U istraživanjima na životinjama neki lijekovi slični sertralinu doveli su do smanjenja kvalitete spermija. Zbog toga postoji mogućnost da lijek utječe na plodnost, ali takav učinak u ljudi još nije primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Psihotropni lijekovi kao što je sertralin mogu utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilom ili radu na strojevima.

Zbog toga ne smijete upravljati vozilom ili raditi na strojevima dok ne saznate kako ovaj lijek utječe na Vašu sposobnost dok obavljate ove radnje.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.33 / 5   6

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: sertralin, sertralin tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu