Paroxin (20mg) – Uputa o lijeku

Paroxin 30 mg tablete

paroksetin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Paroxin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Paroxin
 3. Kako uzimati Paroxin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Paroxin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Paroxin u za što se koristi

Paroxin  se primjenjuje u liječenju depresije i/ili anksioznih poremećaja u odraslih.

Paroxin se primjenjuje u liječenju sljedećih anksioznih poremećaja: opsesivno kompulzivnog poremećaja (ponavljajuće, opsesivne misli s nekontroliranim ponašanjem), paničnog poremećaja (napadi panike, uključujući one uzrokovane agorafobijom, strahom od otvorenog prostora), socijalnog anksioznog poremećaja (strah ili izbjegavanje socijalnih kontakata), posttraumatskog stresnog poremećaja (anksioznost uzrokovana stresnim događajem) i generaliziranog anksioznog poremećaja (općeniti osjećaj tjeskobe i uznemirenosti).

Paroxin je lijek koji pripada skupini selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina.

Svi ljudi u sastavu mozga imaju tvar nazvanu serotonin. Osobe koje su depresivne ili anksiozne (tjeskobne) imaju nižu razinu moždanog serotonina. Nije u potpunosti poznato na koji način Paroxin i drugi lijekovi iz skupine selektivnih inhibitora ponovne pohrane serotonina djeluju, ali je utvrđeno da utječu na povećanje razine serotonina u mozgu.

Propisani lijek pomoći će Vam u liječenju depresije ili anksioznog poremećaja ako ga ispravno uzimate.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Paroksin

 Nemojte uzimati Paroxin:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na paroksetin (djelatnu tvar) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako uzimate lijekove koji pripadaju inhibitorima monoaminoksidaze (uključujući moklobemid i metiltioninijev klorid (metilensko modrilo)), ili ako ste ih uzimali posljednja dva tjedna. Nakon što prekinete primjenu ovih lijekova, liječnik će Vam preporučiti kako da započnete liječenje Paroxin tabletama.
 • ako uzimate lijek za liječenje psihoze tioridazin ili pimozid

Ako se nešto od ovog odnosi na Vas, recite svom liječniku prije nego uzmete Paroxin.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Paroxin.

Provjerite sa svojim liječnikom da li:

 • imate problema s bubrezima, jetrom ili srcem?
 • uzimate druge lijekove (vidjeti dio Drugi lijekovi i Paroxin u ovoj uputi)?
 • bolujete od epilepsije ili ste imali napad?
 • imate epizode manije (pretjerano povišeno raspoloženje i ponašanje, ubrzane misli)?
 • primate elektro-konvulzivnu terapiju (ECT)?
 • ste ikada imali poremećaj zgrušavanja krvi, ili uzimate druge lijekove koji mogu povećati rizik od krvarenja (uključujući lijekove koji razrjeđuju krv kao npr. varfarin, antipsihotici kao perfenazin ili klozapin, tricikličke antidepresive, lijekove koji se koriste protiv bolova i upala zvani nesteroidni protuupalni lijekovi ili NSAID, kao što su acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen, celokoksib, etodolak, diklofenak, meloksikam)?
 • imate šećernu bolest?
 • ste na dijeti s ograničenim unosom natrija?
 • imate glaukom (povišeni očni tlak)?
 • ste trudni ili planirate trudnoću (vidjeti Trudnoća, dojenje i plodnost)?
 • imate manje od 18 godina (vidjeti Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina u ovoj uputi)?
 • uzimate tamoksifen za liječenje karcinoma dojke ili probleme s plodnošću? Paroxin može smanjiti učinkovitost tamoksifena, pa Vam liječnik može preporučiti neki drugi antidepresiv.

Ako je Vaš odgovor pozitivan na neko od ovih pitanja, a niste već o tome razgovarali sa svojim liječnikom, vratite se svom liječniku i pitajte ga za savjet oko uzimanja Paroxina.

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina

Paroxin se ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Bolesnici mlađi od 18 godina koji uzimaju Paroxin imaju povećan rizik za od nuspojava kao što su: pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (većinom agresivnost, protivljenje i ljutnja). 

Ukoliko je  liječnik propisao Paroxin za Vas (ili Vaše dijete), a Vi želite dodatno porazgovarati o tome, obratite se svojem liječniku. Morate obavijestiti svojeg liječnika ako se ijedan od navedenih simptoma pojavi ili pogorša dok Vi ili Vaše dijete uzimate Paroxin. Podaci o dugotrajnoj sigurnosti paroksetina u djece i adolescenata u pogledu rasta, razvoja te kognitivnog i bihevioralnog sazrijevanja nisu još dostupni.

U ispitivanjima paroksetina u osoba mlađih od 18 godina, česte nuspojave koje su se javile u manje od 1 na 10 djece/adolescenata bile su: porast suicidalnih misli i pokušaja samoubojstva, samoozljeđivanje, neprijateljski stav, agresivno ili neprijateljsko ponašanje, gubitak apetita, nevoljno drhtanje, neuobičajeno znojenje, hiperaktivnost (višak energije), uznemirenost, emocionalna labilnost (uključujući promjene raspoloženja i plačljivost) i neuobičajeno stvaranje modrica ili krvarenje (kao što je krvarenje iz nosa). Ova ispitivanja također su pokazala pojavu istih simptoma u djece i adolescenata koji su uzimali tablete šećera (placebo) umjesto paroksetina, iako su se javljali manje često.

Nakon prestanka uzimanja paroksetina neki bolesnici iz ispitivanja paroksetina u osoba mlađih od 18 godina osjetili su simptome ustezanja. Ti učinci uglavnom su bili slični onima u odraslih nakon prestanka uzimanja paroksetina (vidjeti  dio 3, Kako uzimati Paroxin, u ovoj uputi). Dodatno, bolesnici mlađi od 18 godina obično su iskusili (pojavnost u manje od 1 na 10 bolesnika) bol u trbuhu, osjećaj nervoze i emocionalne labilnosti (uključujući plačljivost, promjene raspoloženja, samoozljeđivanje, suicidalne misli i pokušaje samoubojstva).

Suicidalne misli i pogoršanje simptoma depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate poremećaj tjeskobe, možete ponekad razmišljati o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ovi se simptomi mogu pojačati kada se započinje s liječenjem antidepresivima, budući da ovi lijekovi trebaju određeno vrijeme za početak djelovanja, obično oko dva tjedna a ponekad i dulje.

Ovakvi su simptomi vjerojatniji ako:

 • ste i prije razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ste osoba mlađe životne dobi. Podaci kliničkih ispitivanja upućuju na povećani rizik suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina koje su se liječile antidepresivima.

Ako ste razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, javite svom liječniku ili otiđite odmah u  bolnicu.

Možda će Vam pomoći ako kažete članovima obitelji ili bliskim prijateljima da ste depresivni ili imate poremećaj tjeskobe te ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vas upozore ako misle da se Vaši simptomi pogoršavaj, ili ako su zabrinuti oko promjena u Vašem ponašanju.

Važne nuspojave uočene uz Paroxin

Neki bolesnici koji uzimaju Paroxin razviju akatiziju, tj osjećaj nemira i nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja. Drugi bolesnici razviju serotoninski sindrom, pri čemu imaju neke ili sve od sljedećih simptoma: osjećaj smetenosti, osjećaj nemira, znojenje, drhtanje, tresavicu, halucinacije (neuobičajene vizije ili zvukovi), nagle trzaje mišića ili ubrzane otkucaje srca.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, obavijestite Vašeg liječnika. Za više informacija o ovim ili drugim nuspojavama Paroxina, vidjeti dio 4, Moguće nuspojave, u ovoj uputi.

Drugi lijekovi i Paroxin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu utjecati na učinak Paroxina, ili povećati vjerojatnost pojave nuspojava. Paroxin također može utjecati na učinak drugih lijekova. Oni uključuju:

 • lijekove nazvane inhibitorima monoaminooksidaze, uključujući moklobemid i metiltioninijev klorid (metilensko modrilo) – vidjeti dio Nemojte uzimati Paroxin, u ovoj uputi.
 • tioridazin ili pimozid, to su antipsihotici – vidjeti dio Nemojte uzimati Paroxin, u ovoj uputi.
 • acetilsalicilatna kiselina, ibuprofen ili ostali nesteroidni protuupalni lijekovi kao što je celekoksib, etodolak, diklofenak i meloksikam, koji se koriste u liječenju boli i upale
 • tramadol i petidin, lijekovi za liječenje boli
 • lijekovi nazvani triptani, kao što je sumatriptan, koji se koriste u liječenju migrene
 • ostali antidepresivi, koji uključuju selektivne inhibitore ponovne pohrane serotonina i tricikličke antidepresive kao što su klomipramin, nortriptilin i dezipramin
 • dodatak prehrani koji se zove triptofan
 • lijekovi kao što su litij, risperidon, perfenazin, klozapin (lijekovi za liječenje psihoze), koji se koriste za liječenje nekih psihijatrijskih poremećaja
 • kombinacija fosamprenavira i ritonavira, koji se koriste u liječenju AIDS-a
 • gospina trava, biljni pripravak za liječenje depresije
 • fentanil, koristi se u anesteziji ili u suzbijanju kronične boli
 • fenobarbital, fenitoin, natrijev valproat ili karbamazepin, koriste se u liječenju napadaja i epilepsije
 • atomoksetin, koji se primjenjuje u liječenju poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću (ADHD)
 • prociklidin, koji se koristi u ublažavanju tremora, posebice u slučaju Parkinsonove bolesti
 • varfarin i ostali lijekovi (tzv. antikoagulansi) koji se koriste u liječenju poremećaja zgrušavanja krvi
 • propafenon, flekainid i ostali lijekovi za poremećaje srčanog ritma
 • metoprolol, beta-blokator koji se koristi za liječenje visokog krvnog tlaka i problema sa srcem
 • rifampicin, koji se koristi u liječenju tuberkuloze i lepre
 • linezolid, antibiotik
 • tamoksifen, koji se koristi u liječenju karcinoma dojke ili neplodnosti.

Ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek s ovog popisa, a još o tome niste razgovarali s Vašim liječnikom, vratite se liječniku i upitajte ga što učiniti. Možda ćete trebati promjenu doze ili će Vam dati drugi lijek.

Paroxin s hranom, pićem i alkoholom

Ne konzumirajte alkoholna pića tijekom primjene Paroxina. Alkohol može pogoršati Vaše simptome ili neželjene reakcije na lijek. Uzimanje Paroxina ujutro uz hranu može umanjiti vjerojatnost da osjećate mučninu.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Zabilježen je povišen rizik od nastanka srčanih malformacija u djece čije su majke uzimale paroksetin tijekom prvih mjeseci trudnoće. U općoj populaciji, jedno na 100 djece rođeno je s malformacijom srca. Učestalost se povisuje na do dvoje na 100  djece čije su majke primale paroksetin. U dogovoru s liječnikom možete odlučiti što je bolje za Vas, prijeći na drugi lijek ili  postupno prestati uzimati Paroxin tijekom trudnoće. Ovisno o  Vašem stanju, Vaš liječnik može predložiti da je za Vas bolje nastaviti uzimanje Paroxina.

Pobrinite se da Vaša primalja ili liječnik znaju da uzimate Paroxin. Kada se uzima za vrijeme trudnoće, osobito kasnije trudnoće, lijekovi kao što je Paroxin mogu povisiti rizik ozbiljnog stanja u djece, koje se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi (PPHN). U PPHN, tlak u krvnim žilama između djetetova srca i pluća je previsok.

Ako Paroxin uzimate posljednja 3 mjeseca trudnoće, Vaše novorođeno dijete može imati određene simptome, koji obično nastupaju tijekom prva 24 sata nakon poroda. Simptomi uključuju sljedeće:

 • poteškoće s disanjem
 • plavkasto obojena koža ili osjećaj vrućine ili hladnoće
 • plave usnice
 • povraćanje ili poremećaj hranjenja
 • izraziti umor, nemogućnost spavanja ili pretjerani plač,
 • ukočenost ili mlohavost mišića,
 • drhtanje i epileptički napadi.

Ako Vaše dijete ima neki od ovih simptoma kad je rođeno, ili ste zabrinuti za djetetovo zdravlje, obratite se Vašem liječniku ili primalji i oni Vas mogu savjetovati.

Paroxin se izlučuje u majčino mlijeko u vrlo malim količinama. Ako uzimate Paroxin, vratite se i razgovarajte s Vašim liječnikom prije nego počnete dojiti. Vi i Vaš liječnik možete donijeti odluku o uzimanju Paroxina tijekom dojenja.

Pokazalo se u ispitivanjima na životinjama, da paroksetin smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski to može utjecati na plodnost, no utjecaj na plodnost muškaraca još nije primijećena.

Upravljanje vozilima i strojevima

Moguće nuspojave Paroxina uključuju omaglicu, smetenost, osjećaj pospanosti ili zamućen vid. Ako imate bilo koju od ovih nuspojava, ne upravljajte vozilima niti strojevima.

3. Kako uzimati Paroxin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobičajene doze za različita stanja navedene su u sljedećoj tablici.

Depresija 

 • Početna doza 20mg 
 • Preporučena dnevna doza 20mg
 • Najviša dnevna doza 50mg

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

 • Početna doza 20mg 
 • Preporučena dnevna doza 40mg
 • Najviša dnevna doza 50mg

Panični poremećaj

 • Početna doza 10mg 
 • Preporučena dnevna doza 40mg
 • Najviša dnevna doza 60mg

Socijalni anksiozni poremećaj

 • Početna doza 20mg 
 • Preporučena dnevna doza 20mg
 • Najviša dnevna doza 50mg

Posttraumatski stresni poremećaj

 • Početna doza 20mg 
 • Preporučena dnevna doza 20mg
 • Najviša dnevna doza 50mg

Generalizirani anksiozni poremećaj

 • Početna doza 20mg 
 • Preporučena dnevna doza 20mg
 • Najviša dnevna doza 50mg

Vaš liječnik će Vam savjetovati koju dozu je potrebno primijeniti pri početku liječenja Paroxinom. Većina ljudi se počne osjećati bolje nakon nekoliko tjedana. Ukoliko se ne počnete osjećati bolje, razgovarajte sa svojim liječnikom, koji će Vas savjetovati. On ili ona mogu odlučiti o postupnom povećanju doze lijeka za 10 mg, pa sve do najviše dnevne doze.

Tablete uzimajte ujutro, uz obrok.

Progutajte ih s čašom vode.

Ne žvakati.

Vaš liječnik će razgovarati s Vama o tome koliko dugo će trebati uzimati tablete. To može trajati nekoliko mjeseci ili čak i duže.

Starije osobe

Najveća dnevna doza u starijih od 65 godina je 40 mg na dan.

Bolesnici s bolešću jetre ili bubrega

Ako imate problema s jetrom ili bubrezima, Vaš liječnik može preporučiti uzimanje manje doze Paroxina od one uobičajene.

Ako uzmete više Paroxina nego što ste trebali

Nemojte uzimati više tableta nego što vam je preporučio Vaš liječnik. Ako uzmete više Paroxin tableta (ili netko drugi uzme), odmah obavijestite liječnika ili se javite u najbližu bolnicu. Pokažite im pakiranje tableta. Osoba koja je uzela preveliku dozu Paroxina može razviti bilo koji simptom naveden u dijelu 4. Moguće nuspojave ili sljedeće simptome: vrućicu, nekontrolirane kontrakcije mišića.

 Ako ste zaboravili uzeti Paroxin

Uzmite svoj lijek u isto vrijeme svaki dan.

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, a sjetili ste se prije spavanja, odmah je uzmite. Nastavite kao i obično sljedeći dan.

Ako ste se sjetili tijekom noći ili tek sljedećeg dana, propustite preskočenu dozu. Postoji mogućnost da ćete razviti simptome ustezanja, koji bi se trebali povući nakon uzimanja sljedeće doze u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Što učiniti ukoliko se ne osjećate bolje

Paroxin neće ukloniti Vaše simptome odmah. Naime, svi antidepresivi trebaju vremena za početak djelovanja. Neke osobe će se početi osjećati bolje unutar nekoliko tjedana, ali za ostale to bi moglo potrajati duže. Neke osobe koje uzimaju antidepresive osjećaju pogoršanje prije nego počnu osjećati poboljšanje. Ako se ne počnete osjećati bolje nakon nekoliko tjedana terapije, vratite se svojem liječniku koji će Vas savjetovati. Vaš liječnik će Vas tražiti da ga posjetite ponovo nekoliko tjedana nakon početka uzimanja terapije. Recite svom liječniku ukoliko se niste počeli osjećati bolje.

Ako prestanete uzimati Paroxin

Nemojte prestati uzimati Paroxin dok Vam to liječnik ne kaže.

Pri prestanku uzimanja Paroxina, Vaš liječnik će Vam pomoći kako da postepeno smanjite dozu tijekom nekoliko tjedana ili mjeseci. To bi trebalo pomoći u smanjenju mogućnosti pojave simptoma ustezanja. Jedan od načina je postupno smanjivanje doze Paroxina koji uzimate  za 10 mg tjedno. Većina ljudi navodi da su simptomi prestanaka uzimanja Paroxina blagi te se sami povlače unutar dva tjedna. U nekih osoba simptomi mogu biti teži ili mogu duže trajati.

Ukoliko razvijete simptome ustezanja, u razdoblju smanjenja doze, Vaš liječnik može donijeti odluku o sporijem smanjenju doze. Ukoliko razvijete teške simptome ustezanja prilikom prestanka uzimanja Paroxina, molimo Vas posjetite svog liječnika. On ili Ona Vas može tražiti da započnete s ponovnom primjenom tableta te zatim postupno smanjujete dozu tijekom duljeg razdoblja.

Ukoliko razvijete simptome ustezanja, još uvijek ćete moći prestati uzimati Paroxin.

 Mogući simptomi ustezanja prilikom prestanka liječenja

Ispitivanja pokazuju kako 3 od 10 bolesnika razvije jedan ili više simptoma prilikom prestanka uzimanja paroksetina. Neki simptomi ustezanja prilikom prestanka terapije se javljaju češće od drugih.

Česte nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 10 osoba

 • osjećaj omaglice, nestabilnosti ili neravnoteže
 • osjećaj bockanja, peckanja i (manje često) doživljaj poput udara struje, pa i u glavi, te zujanje, pištanje, zviždanje, zvonjenje ili drugi trajni šumovi u ušima (tinitus)
 • poremećaji spavanja (živopisni snovi, noćne more, nemogućnost spavanja)
 • osjećaj anksioznosti

Vrlo rijetke nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 100 osoba

 • osjećaj slabosti (mučnina)
 • znojenje (uključujući noćno znojenje)
 • osjećaj nemira i uznemirenosti
 • tremor (nevoljno drhtanje)
 • osjećaj smetenosti i dezorijentiranosti
 • proljev
 • preosjećajnost i razdražljivost
 • smetnje vida
 • treperenje ili lupanje srca (palpitacije).

Molimo posjetite svog liječnika ukoliko ste zabrinuti zbog simptoma ustezanja prilikom prestanka uzimanja Paroxina.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Vjerojatnost pojave nuspojava veća je unutar prva dva tjedna uzimanja Paroxina.

Posjetite liječnika ukoliko razvijete bilo koju od navedenih nuspojava tijekom liječenja.

 Možda ćete morati posjetiti liječnika ili odmah otići u najbližu bolnicu.

 Manje česte nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 100 osoba

 • ukoliko imate neobične modrice ili krvarenja, uključujući povraćanje krvi ili pojavu krvi u stolici, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.
 • ako ustanovite da ne možete mokriti, javite se svojem liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

 Rijetke nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 1000 osoba

 • Ukoliko iskusite napadaje, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.
 • Ukoliko se osjećate uznemireno te imate osjećaj da ne možete mirno sjediti ili stajati, postoji mogućnost da imate akatiziju. Povećanje doze Paroxina može pogoršati te osjećaje. Ukoliko se tako osjećate, obratite se svom liječniku.
 • Ukoliko se osjećate umorno, slabo ili smeteno i imate bolne, ukočene mišiće ili nekoordiniranost, navedeno može biti povezano s nedostatkom natrija u krvi. Ukoliko imate ovakve simptome, obratite se svom liječniku.

 Vrlo rijetke nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 10000 osoba

 • Alergijske reakcije na Paroxin 

Ukoliko razvijete crveni uzdignuti kožni osip, otok očnih kapaka, lica, usana, usta ili jezika, osjećaj svrbeža ili ukoliko imate problema pri disanju ili gutanju, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Ukoliko imate neke ili sve od navedenih simptoma, postoji mogućnost da imate nešto što se zove serotoninski sindrom. Ti simptomi uključuju: osjećaj zbunjenosti, osjećaj uznemirenosti, znojenje, tresavicu, drhtanje, halucinacije (neuobičajene vizije ili zvukovi), iznenadne trzaje mišića ili ubrzan rad srca. Ako se osjećate kako je ovdje navedeno, obratite se svojem liječniku.

Akutni glaukom. Ukoliko Vas počnu boljeti oči ili ukoliko dođe do zamućenja vida, obratite se svom  liječniku.

 Nepoznata učestalost

Neki ljudi su imali misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu za vrijeme uzimanja Paroxina ili nedugo nakon prestanka liječenja (vidjeti dio 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Paroxin).

Ostale moguće nuspojave tijekom liječenja

 Vrlo česte nuspojave, vjerojatno će se javiti u više od 1 na 10 osoba:

 • Osjećaj mučnine. Uzimanje lijeka ujutro uz obrok će smanjiti mogućnosti da se ovo dogodi.
 • Promjene seksualnog nagona ili seksualne funkcije. Na primjer, izostanak orgazma i, u muškaraca, abnormalna erekcija ili ejakulacija.

 Česte nuspojave, vjerojatno će se javiti na 1 od 10 osoba:

 • povišenje razine kolesterola u krvi
 • nedostatak apetita
 • loš san (nesanica) ili osjećaj pospanosti
 • poremećeni snovi (uključujući noćne more)
 • omaglica ili drhtavica (nevoljno drhtanje)
 • glavobolja
 • poteškoće pri koncentraciji
 • osjećaj uznemirenosti
 • osjećaj neuobičajene slabosti
 • zamućenje vida
 • zijevanje, suha usta
 • proljev ili zatvor
 • povraćanje
 • povećanje tjelesne težine

 Manje česte nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 100 osoba:

 • kratkotrajno povećanje krvnog tlaka ili kratkotrajno smanjenje koje može prouzročiti pojavu omaglice ili nesvjestice pri naglom ustajanju.
 • brži rad srca nego što je normalno
 • manjak pokreta, ukočenost, drhtavica ili neuobičajeni pokreti usta i jezika
 • proširene zjenice
 • kožni osip
 • osjećaj zbunjenosti
 • pojava halucinacija (neuobičajene vizije ili zvukovi)
 • nemogućnost mokrenja (urinarna retencija) ili nekontrolirano, nevoljno mokrenje (urinarna inkontinencija).

 Rijetke nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 1000 osoba:

 • neuobičajeno stvaranje mlijeka kod muškaraca i žena
 • usporen rad srca
 • utjecaji na jetru vidljivi u krvnim testovima jetrenih funkcija
 • panični napadaji
 • pretjerano aktivno ponašanje ili misli (manija)
 • osjećaj udaljenosti od samoga sebe (depersonalizacija)
 • osjećaj tjeskobe
 • neodoljiva potreba za kretanjem (Sindrom nemirnih nogu)
 • bol u zglobovima i mišićima.

Vrlo rijetke nuspojave, vjerojatno će se javiti u 1 od 10000 osoba:

 • kožni osip, ponekad s mjehurićima koji izgleda kao mala meta (središnje tamne točke uokvirene sa svjetlijim dijelovima te s tamnijim prstenom na rubovima) koji se naziva multiformni eritem
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože, osobito oko usta, nosa, očiju i spolovila (Stevens-Johnsonov sindrom)
 • rašireni osip s mjehurićima i ljuštenjem kože koji zahvaća veći dio površine tijela (toksična epidermalna nekroliza)
 • jetreni problemi koji mogu uzrokovati žutilo kože ili bjeloočnice
 • zadržavanje vode ili tekućine koje može uzrokovati oticanje ruku ili nogu
 • osjetljivost na sunčevu svjetlost
 • bolne i trajne erekcije
 • sniženi broj trombocita.

Neki bolesnici mogu osjetiti zujanje, pištanje, zviždanje, zvonjenje ili druge trajne šumove u ušima (tinitus) pri uzimanju Paroxina.

Primijećen je povišeni rizik od lomova kostiju u bolesnika koji su uzimali ovakav tip lijeka.

Ukoliko imate bilo kakve nedoumice prilikom uzimanja Paroxina, razgovarajte s Vašim liječnikom ili ljekarnikom koji će biti u mogućnosti savjetovati Vas.

5. Kako čuvati Paroxin 

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije 

Što Paroxin  sadrži

Djelatna tvar je paroksetin (u obliku paroksetinklorida, bezvodnog). Jedna tableta sadrži 20 mg ili 30 mg paroksetina u obliku paroksetinklorida, bezvodnog.  

Drugi sastojci (pomoćne tvari) su: celuloza, mikrokristalična; kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; karmelozanatrij, umrežena; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat.

Kako Paroxin izgleda i sadržaj pakiranja

Paroxin 20 mg: gotovo bijela ravna tableta kosih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom brojkom 20 na drugoj strani. Razdjelna crta omogućava podjelu tablete na 2 jednaka dijela. Pakirane su po 10 tableta u neprozirnom blisteru, ukupno 30 u kutiji.

Paroxin 30 mg: gotovo bijela ravna tableta kosih rubova, s razdjelnom crtom na jednoj strani. Razdjelna crta omogućava podjelu tablete na 2 jednaka dijela. Pakirane su po 10 tableta u neprozirnom blisteru, ukupno 30 u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Paroxin (20mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.