Lyvam tablete – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije početka primjene ovog lijeka.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja, molimo Vas upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno. Nemojte ga davati drugima jer im može naškoditi čak i kada su njihovi simptomi isti kao Vaši.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, molimo Vas obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

U ovoj uputi:

 1. Što je Lyvam i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Lyvam
 3. Kako uzimati Lyvam
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Lyvam
 6. Dodatne informacije

1. Što je Lyvam i za što se koristi

Lyvam pripada u skupinu lijekova zvanih antiepileptici, a to su lijekovi koji se upotrebljavaju za liječenje epileptičkih napadaja.

Lyvam se upotrebljava samostalno (monoterapija) u liječenju parcijalnih napadaja s ili bez sekundarne generalizacije u bolesnika starijih od 16 godina s novodijagnosticiranom epilepsijom.

Lyvam se također može upotrebljavati zajedno s drugim lijekovima (kombinirana terapija) u bolesnika koji već uzimaju neki drugi antiepileptik za liječenje:

 • parcijalnih napadaja s ili bez generalizacije u odraslih bolesnika i djece starije od 6 godina
 • miokloničkih napadaja u bolesnika starijih od 12 godina koji imaju juvenilnu miokloničku epilepsiju
 • primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja u odraslih bolesnika i adolescenata starijih od 12 godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom.

2. Prije nego počnete uzimati Lyvam

Nemojte uzimati Lyvam:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na levetiracetam ili na bilo koji od sastojaka Lyvama (vidjeti dio 6.” Dodatne informacije”)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati Lyvam:

 • ako imate problema s bubrezima, posavjetujte se sa svojim liječnikom, kako bi on/ona mogao/mogla odlučiti da li je potrebno prilagoditi dozu.
 • ako primijetite bilo kakav zastoj u rastu ili neočekivani pubertetski razvoj Vašeg djeteta, odmah se javite svom liječniku
 • ako primijetite porast težine napadaja (ili broja) odmah se javite svom liječniku
 • ako primijetite znakove depresije i/ili misli o samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku

Uzimanje Lyvama s drugim lijekovima

Molimo Vas obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve druge lijekove, uključujući i lijekove koji se izdaju bez recepta.

Uzimanje Lyvama s hranom i pićem

Možete uzimati ovaj lijek s hranom ili bez nje. Opreza radi, nemojte uzimati Lyvam s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Upitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Ako ste trudni ili mislite li da biste mogli biti trudni, o tome obavijestite svojega liječnika.

Levetiracetam ne treba upotrebljavati tijekom trudnoće ukoliko to nije izričito neophodno. Potencijalni rizik za Vaše nerođeno dijete nije poznat.

Levetiracetam je pokazao neželjene učinke na reprodukciju u ispitivanjima na životinjama u dozama koje su veće od doza koje su potrebne za kontrolu Vaših napadaja.

Dojenje se tijekom liječenja ne preporučuje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Levetiracetam može smanjiti Vašu sposobnost upravljanja vozilima ili rada na strojevima, zbog toga što može izazvati pospanost.

Vjerojatnije je da će se to dogoditi na početku liječ enja ili nakon povećanja doze.

Ne biste smjeli upravljati vozilima ili raditi na strojevima dok ne utvrdite utječe li lijek na Vaše sposobnosti za obavljanjem tih radnji.

Važna obavijest o nekim pomoćnim tvarima Lyvama

Lyvam 750 mg filmom obložene tablete sadrže boju Sunset yellow FCF aluminium lake (E110) koja može prouzročiti alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Lyvam

Uvijek uzimajte Lyvam točno onako kako Vas je liječnik uputio. Ako imate dvojbi, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Lyvam se mora uzimati dva puta na dan, jednom ujutro i jednom navečer, u približno isto vrijeme svaki dan.

Uzmite onoliko tableta koliko Vam je liječnik propisao.

Monoterapija

Uobičajena doza za odrasle i adolescente (starije od 16 godina):

Kada započinjete s uzimanjem levetiracetama prvi put, Vaš liječnik će Vam propisati nižu dozu kroz dva tjedna prije nego što Vam propiše najnižu uobičajenu dozu.

Preporučena početna doza je 250 mg dva puta dnevno. Ovu dozu treba nakon 2 tjedna povećati na početnu terapijsku dozu od 500 mg dva puta dnevno.

Doza se može svakih 2 tjedna poveć avati za 250 mg dva puta dnevno, ovisno o kliničkom odgovoru. Maksimalna doza je 1500 mg dva puta dnevno.

Dodatna terapija

Uobičajena doza za odrasle i adolescente (12 do 17 godina) tjelesne težine 50 kg ili veće: Početna terapijska doza je 500 mg dva puta dnevno. S tom dozom se može započ eti prvog dana liječenja.

Ovisno o klini čkom odgovoru i podnošljivosti lijeka, dnevna doza se može povećati na 1500 mg dva puta dnevno.

Doza se može povećavati ili smanjivati svaka 2 do 4 tjedna za 500 mg dva puta dnevno.

Uobičajena doza za djecu (6 do 11 godina) i adolescente (12 do 17 godina) tjelesne težine manje od 50 kg.

Početna terapijska doza je 10 mg/kg dva puta dnevno.

Ovisno o kliničkom odgovoru i podnošljivosti lijeka, doza se može povećati do 30 mg/kg dva puta dnevno.

Smanjenja ili povećanja doze ne bi trebala biti veća od 10 mg/kg dva puta dnevno svaka 2 tjedna. Treba koristiti najnižu učinkovitu dozu.

Doziranje u djece tjelesne težine 50 kg ili veće je istovjetno onome u odraslih.

Lyvam filmom obložene tablete nisu namijenjene za primjenu u djece mlađe od 6 godina.

Također, dostupne jačine Lyvama nisu namijenjene za početno liječenje djece tjelesne težine manje od 25 kg, za bolesnike koji ne mogu progutati tabletu te kada je potrebno primijeniti doze niže od 250 mg.

Stoga je potrebno primijeniti odgovarajući farmaceutski oblik za tu dobnu skupinu.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Dnevna se doza mora individualizirati prema funkciji bubrega.

Za djecu s bubrežnim oštećenjem potrebno je podesiti dozu a na temelju funkcije bubrega jer je klirens povezan s bubrežnom funkcijom.

Ova se preporuka temelji na ispitivanju u odraslih bolesnika s oštećenjem bubrega.

Bolesnici s oštećenjem jetre

U bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem jetre nije potrebno prilagođavati dozu.

Primjena

Uzmite svoje tablete svaki dan u isto vrijeme; progutajte ih uz čašu vode.

Trajanje liječenja

Levetiracetam tablete se koriste kao kronično liječenje. Liječiti se trebate onoliko dugo, koliko Vam je rekao liječnik.

Ne prekidajte liječenje bez liječnikova savjeta jer bi Vam to moglo pogoršati napadaje.

Ako liječnik odluči da trebate prestati s liječenjem, uputiti će Vas u način kako se postupno ukida lijek.

Ako uzmete više Lyvam tableta nego što ste trebali

Moguće nuspojave predoziranja Lyvamom su:

 • pospanost, uznemirenost, agresija, smanjena budnost, inhibicija disanja i koma.

Ako uzmete više Lyvam filmom obloženih tableta nego što ste trebali, odmah potražite savjet svog liječnika ili ljekarnika.

Ako zaboravite uzeti Lyvam tablete

Potražite savjet liječnika ako ste propustili jednu ili više doza.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati tablete

Lyvam se koristi kao kronična terapija. Trebate nastaviti s uzimanjem Lyvama onoliko dugo koliko

Vam je savjetovao liječnik. Ne prekidajte liječenje bez savjeta liječnika zbog toga što bi se mogli pogoršati Vaši napadaji.

Ako Vaš liječnik odluči prekinuti liječenje Lyvamom, savjetovat će Vas o postupnom prekidu uzimanja Lyvama.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Lyvama obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak uređen:

Saznajte više o epilepsiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.50 / 5   4

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: lyvam, čemu sluze tablete lyvam 250mg, livam, lyvam 1000, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Lyvam tablete – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.