Laif (900mg) – Uputa o lijeku

Laif 900 mg filmom obložene tablete suhi ekstrakt gospine trave

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije uporabe ovog lijeka.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je vama osobno. Nemojte ga davati drugima jer bi im mogao naškoditi, čak i ako imaju iste simptome kao i vi.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj ove upute:

 1. Što su Laif 900 mg filmom obložene tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete
 3. Kako uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Laif 900 mg filmom obložene tablete
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Laif 900 mg filmom obložene tablete i za što se koriste

Laif 900 mg filmom obložene tablete biljni su lijek za liječenje blagih do umjerenih depresivnih epizoda koji ima svojstva podizanja raspoloženja i povećanja aktivnosti.

Terapijske indikacije:

Biljni lijek za liječenje blagih do umjerenih depresivnih epizoda.

2. Prije nego počnete uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete

Nemojte uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete

 • u slučaju poznate preosjetljivosti na gospinu travu ili bilo koji drugi sastojak Laif 900 mg filmom obloženih tableta
 • u slučaju poznatih oboljenja ili istodobnih terapija koje za posljedicu imaju preosjetljivost kože na svjetlost (npr. kožna porfirija, PUVA terapija)
 • u slučaju istodobne primjene ciklosporina, takrolimusa za sustavnu primjenu, sirolimusa, amprenavira, indinavira i drugih inhibitora proteaze korištenih u terapiji HIV-a, nevarpina, irinotekana i imantiniba (molimo da obratite pažnju također i na poglavlje “Uzimanje drugih lijekova s Laif 900 mg filmom obloženim tabletama”).

Budite oprezni s Laif 900 mg filmom obloženim tabletama

 •  u slučaju istodobne primjene određenih lijekova korištenih za sprječavanje zgrušavanja krvi (varfarin, fenprokumon). U tim slučajevima liječnik treba redovito kontrolirati vrijednosti koagulacije krvi, posebno tijekom prvih 14 dana uzimanja te prije i tijekom prvih sedam dana nakon prestanka uzimanja Laif 900 mg filmom obloženih tableta.

Za vrijeme primjene Laif 900 mg filmom obloženih tableta treba izbjegavati izlaganje intenzivnom

UV zračenju (dugotrajno izlaganje suncu, lampama za zračenje, solariju).

Uzimanje drugih lijekova s Laif 900 mg filmom obloženim tabletama

Laif 900 mg filmom obložene tablete mogu smanjiti koncentraciju drugih lijekova u krvi i tako smanjiti njihov učinak.

Stoga se Laif 900 mg filmom obložene tablete ne smiju uzimati istodobno s lijekovima koji se koriste kod transplantacije organa ili autoimunih bolesti (ciklosporin, takrolimus za sustavnu primjenu, sirolimus), koje se koriste kod HIV-infekcija (amprenavir, indinavir ili drugi inhibitori proteaze, nevarpin), koje se koriste u terapiji karcinoma (irinotekan, imantinib).

Posebno valja paziti u slučaju istodobne primjene Laif 900 mg filmom obloženih tableta sa drugim lijekovima čija razgradnja može biti ubrzana primjenom lijekova ili dodataka prehrani koji sadrže gospinu travu (npr. lijekovi s djelatnim tvarima: fenprokumon, varfarin, amitriptilin, feksofenadin, metadon, simvastatin, digoksin, ivabradin, verapamil, finasterid ili neki lijekovi iz skupine benzodiazepina). Moguće je da ovi lijekovi ne postignu svoj potpuni terapijski učinak. Ako imate dvojbi u vezi s primjenom ovog lijeka, molimo da se obratite svom liječniku ili ljekarniku.

Istodobna primjena lijeka Laif 900 mg filmom obložene tablete i oralnih kontraceptiva može dovesti do smanjenja koncentracije oralnih kontraceptiva u plazmi.

Smanjenje koncentracije oralnih kontraceptiva u plazmi može dovesti do pojave intramenstrualnog krvarenja (krvarenje između redovnih menstruacija) pa se može smanjiti sigurnost “pilule” kao kontraceptiva. Za vrijeme primjene Laif 900 mg filmom obloženih tableta žene koje koriste oralnu kontracepciju trebaju poduzeti dodatne mjere kontracepcije.

Prije unaprijed planirane operacije treba ustanoviti moguće interakcije s proizvodima koji se koriste za vrijeme opće i lokalne anestezije. Ako je potrebno, treba prekinuti primjenu Laif 900 mg filmom obloženih tableta.

Laif 900 mg filmom obložene tablete mogu pojačati učinak nekih lijekova koji se koriste za liječenje depresije (djelatne tvari npr. sertralin, paroksetin, nefazodon), anksioznosti (djelatna tvar buspiron) ili migrene (djelatne tvari triptani) u središnjem živčanom sustavu. Istodobna primjena ovih lijekova može u pojedinim slučajevima dovesti do češće pojave simptoma kao što su npr. mučnina, povraćanje, tjeskoba, nemir ili zbunjenost.

Napomena:

Molimo da obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli bilo koji drugi lijek, uključujući one dobivene bez liječničkog recepta.

Trudnoća i dojenje

Pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Zbog nedostatnoga kliničkog iskustva, ne preporučuje se uporaba tijekom trudnoće i dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu poznati učinci Laif 900 mg filmom obloženih tableta na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Laif 900 mg filmom obloženih tableta

Boja mokraće može postati intenzivnije žuta, zbog prirodne boje riboflavina (E 101) u ovojnici tablete, koja je neškodljiva.

3. Kako uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete

Uvijek uzimajte Laif 900 mg filmom obložene tablete točno kako vam je rekao liječnik. Ako niste sigurni, provjerite činjenice kod svog liječnika ili ljekarnika.

Ako nije drugačije propisano, odrasli stariji od 18 godina uzimaju jednu filmom obloženu tabletu nakon doručka s malo tekućine (preporuča se jedna čaša vode), bez žvakanja.

Razdoblje primjene:

Budući da se prvih dana primjene postupno povećava djelovanje lijeka, Laif 900 mg filmom obložene tablete treba uzimati dosljedno, a preporučuje se najmanje 14 dana.

Potpuno djelovanje lijeka može se očekivati unutar 4 tjedna od početka liječenja. Ako nema poboljšanja tijekom primjene lijeka, potrebno je savjetovati se s liječnikom.

Djeca:

Kako nema dostatnih podataka, ne preporučuje se uporaba u djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Ako uzmete više Laif 900 mg filmom obloženih tableta nego što ste trebali

Moguća je veća učestalost pojave simptoma opisanih u poglavlju 4 “Moguće nuspojave”. Ako je nužno, treba konzultirati liječnika.

U pojedinim slučajevima prijavljeni su napadaji i smetenost nakon uzimanja znatno veće količine od preporučene, pripravaka koji sadržavaju gospinu travu.

Nakon uzimanja znatno veće količine lijeka od preporučene , kožu treba 1 – 2 tjedna zaštititi od izlaganja sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima UV zračenja.

Ako ste zaboravili uzeti Laif 900 mg filmom obložene tablete

Ako ste zaboravili prethodnu dozu, nemojte uzeti dvostruku dozu. Nastavite s uzimanjem kako vam je propisao liječnik, odnosno kako je navedeno u uputama za doziranje.

Ako prestanete uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete

Laif 900 mg filmom obložene tablete uzimajte onoliko dugo koliko vam je liječnik odredio.

Ako odlučite prestati uzimati Laif 900 mg filmom obložene tablete ranije no što vam je liječnik propisao, prije prekida razgovarajte sa svojim liječnikom o razlozima prekida.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja vezanih uz primjenu Laif 900 mg filmom obloženih tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Laif 900 mg filmom obložene tablete mogu izazvati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih.

Rijetko se mogu pojaviti smetnje probavnog sustava, alergijske reakcije na koži, umor ili nemir.

Osobe svijetle puti mogu na intenzivno UV zračenje (dugotrajno izlaganje suncu, lampama za zračenje, solariju) reagirati pojačanim simptomima nalik na opekline od sunca (npr. žarenje, osjećaj nelagode, trnjenje, osjetljivost na hladno i bol) i crvenilom predjela kože (fotosenzibilnost).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

5. Kako čuvati Laif 900 mg filmom obložene tablete

Laif 900 mg filmom obložene tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.

Laif 900 mg filmom obložene tablete čuvati u originalnom pakiranju, zaštićeno od vlage!

Laif 900 mg filmom obložene tablete ne smiju se upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Laif 900 mg filmom obložene tablete sadržavaju

1 filmom obložena tableta sadržava: Djelatna tvar:

900 mg ekstrakta (kao suhi ekstrakt) iz Hypericum perforatum L., herba (zelen gospine trave) (3-6 : 1), ekstrakcijsko otapalo: etanol 80 % V/V.

Pomoćne tvari:

Jezgra tablete: natrijev hidrohenkarbonat; karmelozanatrij, umrežena; natrijev škroboglikolat; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; magnezijev stearat (biljnog podrijetla); talk; titanijev dioksid (E 171). Ovojnica tablete: Eudragit® E 100; Makrogol 4000; magnezijev stearat (biljnog podrijetla); karmelozanatrij, umrežena; riboflavin E 101; talk; titanijev dioksid (E 171).

Laif 900 mg filmom obložene tablete sadržavaju manje od 0,1 krušnih jedinica.

Kako Laif 900 mg filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Žuta filmom obložena tableta s razdjelnim urezom.

Razdjelni urez služi kako bi se tableta razlomila na jednake polovice zbog lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila u jednake doze.

20 (1 x 20) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji 60 (3 x 20) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji 100 (5 x 20) filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji

Sve veličine pakiranja ne moraju biti dostupne na tržištu.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak uređen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.67 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: tablete za podizanje raspoloženja, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Laif (900mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.