Fluval kapsule (20mg) – Uputa o lijeku

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku.

 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Uputa o lijeku sadržava sljedeće podatke:

 1. Što je Fluval i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Fluval
 3. Kako uzimati Fluval
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fluval
 6. Dodatne informacije

1. Što je Fluval i za što se koristi

Fluval sadrži fluoksetin koji je antidepresiv iz skupine lijekova nazvanih selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI).

Lijek je namijenjen za liječenje:

 • depresivnih poremećaja
 • opsesivno-kompulzivnih poremećaja
 • bulimije nervoze: Fluval se koristi uz psihoterapiju kako bi se smanjilo prekomjerno uzimanje hrane i namjerno pražnjenje organizma.

Lijek nije namijenjen za liječenje djece i adolescenata do 18 godina.

2. Prije nego počnete uzimati Fluval

Nemojte uzimati Fluval

 • ako ste preosjetljivi na fluoksetin ili na bilo koji drugi sastojak lijeka Fluval. Ukoliko dobijete osip ili druge alergijske reakcije (poput svrbeža, oticanja usana ili lica, ili nedostatka zraka), odmah prestanite uzimati kapsule te se hitno obratite svojem liječniku.
 • ako uzimate druge lijekove koji se koriste za liječenje depresije, poznate kao neselektivni inhibitori monoaminooksidaze ili reverzibilni inhibitori monoaminooksidaze tipa A (MAOI), jer može doći do ozbiljnih ili čak fatalnih reakcija. Primjeri MAOI uključuju nialamid, ipronijazid, selegilin, moklobemid, fenelzin, tranilcipromin, izokarboksazid i toloksaton.

Liječenje Fluvalom smije se započeti tek 2 tjedna nakon ukidanja ireverzibilnog MAOI (na primjer tranilcipromina).

Međutim, liječenje fluoksetinom može se započeti već idući dan nakon ukidanja određenih reverzibilnih MAOI (na primjer moklobemida).

Nemojte uzimati nijedan MAOI najmanje 5 tjedana nakon što ste prestali uzimali Fluval. Ukoliko Vam je Fluval propisan kroz dugačak period i/ili u visokoj dozi, duži interval treba razmotriti Vaš liječnik.

Budite oprezni s Fluvalom

Obavijestite svog liječnika ukoliko se nešto od navedenog odnosi na Vas:

 • ako imate epileptičke napadaje ili ste epileptičke napadaje imali u prošlosti
 • ako ste ikad imali maniju
 • ako imate šećernu bolest – možda će vam liječnik morati prilagoditi doze inzulina i/ili drugih antidijabetičkih lijekova
 • ako imate oštećenu funkciju jetre ili srca
 • ako ste starija osoba i uzimate diuretike (lijekove za ubrzavanje izlučivanja tekućine iz tijela)
 • ako se liječite elektrokonvulzivnom terapijom
 • ako ste skloni krvarenjima ili stvaranju modrica
 • ako uzimate lijekove koji razrjeđuju krv
 • ako uzimate tamoksifen (lijek koji se koristi za liječenje tumora dojke)
 • ako ste uznemireni i ne možete sjediti ili mirno stajati (akatizija)
 • ako počnete osjećati vrućicu, mišićnu ukočenost ili drhtavicu, promjene Vašeg mentalnog stanja poput smetenosti, razdražljivosti ili izrazite uznemirenosti; možete imati takozvani “serotoninski sindrom” ili “maligni neuroleptički sindrom”. Iako se ovaj sindrom rijetko pojavljuje, može biti opasan po život; posjetite svog liječnika jer ćete možda morati prekinuti terapiju Fluvalom.

Suicidalne misli te pogoršanje Vaše depresije ili anksioznog poremećaja

Ukoliko patite od depresije i/ili ste tjeskobni, mogu Vam se ponekad javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

One mogu biti pojačane kod početka uzimanja antidepresiva, jer svim ovim lijekovima treba vremena da počnu djelovati, obično oko dva tjedna, ali ponekad i duže.

Veća je vjerojatnost da ćete tako razmišljati:

 • Ako ste ranije pomišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju.
 • Ako ste mlada odrasla osoba. Podaci iz kliničkih studija pokazali su povećan rizik suicidalnog ponašanja kod odraslih osoba u dobi mlađoj od 25 godina s psihijatrijskim stanjem, koji su liječeni antidepresivom.

Ukoliko bilo kada pomislite na samoozljeđivanje ili samoubojstvo, posjetite svog liječnika ili odmah odite u bolnicu.

Može Vam pomoći ako rođaku ili bliskom prijatelju kažete da bolujete od depresije ili tjeskobe, te ih zamolite da pročitaju ovu uputu.

Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršava, ili ako se brinu zbog promjena u Vašem ponašanju.

Uzimanje drugih lijekova s Fluvalom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Fluval može utjecati na učinak nekih lijekova (interakcija), osobito sljedećih:

 • Određeni MAO inhibitori (koji se koriste za liječenje depresije). Neselektivni MAO inhibitori i MAO inhibitori tipa A (moklobemid) ne smiju se koristiti uz Fluval jer može doći do ozbiljnih ili čak fatalnih reakcija (serotoninskog sindroma) (pogledajte odjeljak “Nemojte uzimati Fluval”). Neki MAO inhibitori tipa B (selegilin) mogu se koristiti uz Fluval pod uvjetom da Vas Vaš liječnik pažljivo prati.
 • Litij, triptofan; kada se ovi lijekovi uzimaju uz Fluval, povećan je rizik od serotoninskog sindroma. Vaš će liječnik provoditi češće kontrole.
 • Fenitoin (za epilepsiju); obzirom da Fluval može utjecati na razinu ovog lijeka u krvi, Vaš će liječnik možda trebati pažljivije uvoditi fenitoin te provoditi kontrole, ukoliko se uzima s Fluvalom.
 • Klozapin (koristi se za liječenje određenih mentalnih poremećaja), tramadol (lijek za suzbijanje boli) ili triptani (za migrenu); povećan je rizik od hipertenzije (povišenog krvnog tlaka).
 • Flekainid ili enkainid (za probleme sa srcem), karbamazepin (za epilepsiju), triciklički antidepresivi (na primjer imipramin, dezipramin i amitriptilin); s obzirom da Fluval može promijeniti razinu ovih lijekova u krvi, Vaš će liječnik možda morati sniziti njihovu dozu ukoliko se primjenjuju uz Fluval.
 • Tamoksifen (za liječenje tumora dojke); Fluval može promijeniti koncentraciju tamoksifena u krvi i ne može se isključiti smanjenje djelotvornosti tamoksifena. Vaš liječnik će možda morati razmotriti liječenje drugim antidepresivima.
 • Varfarin ili drugi lijekovi za razrijeđenje krvi; Fluval može promijeniti učinak ovih lijekova na krv. Ukoliko tijekom uzimanja varfarina počnete ili prestanete uzimati Fluval, Vaš će liječnik trebati napraviti određene pretrage.
 • Tijekom liječenja Fluvalom ne smijete uzimati biljni lijek gospinu travu jer to može dovesti do porasta nuspojava. Ukoliko već uzimate gospinu travu kada započnete uzimati Fluval, prestanite uzimati gospinu travu i o tome obavijestite svog liječnika tijekom idućeg posjeta.

Uzimanje hrane i pića s Fluvalom

Hrana ne utječe na učinak lijeka.

Konzumacija alkoholnih pića tijekom liječenja Fluvalom nije preporučljiva.

Trudnoća i dojenje

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Trudnoća

Ako ste trudni, ako biste mogli ostati trudni ili ako planirate zatrudnjeti, čim prije se posavjetujte sa svojim liječnikom o uzimanju Fluvala.

Treba biti oprezan u slučaju primjene lijeka tijekom trudnoće, osobito tijekom kasne trudnoće ili netom prije poroda jer su sljedeće nuspojave zabilježene kod novorođenčadi:

 • razdražljivost, drhtanje, mišićna slabost, neprekidno plakanje te otežano sisanje ili spavanje.

Svakako obavijestite Vašu primalju i/ili liječnika da uzimate Fluval.

Kada se uzimaju tijekom trudnoće, osobito u zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Fluvala mogu povećati rizik od ozbiljnog stanja kod djece, nazvanog perzistentna plućna hipertenzija novorođenčadi (PPHN), zbog čega dijete diše brže te je plavkaste boje.

Ovi simptomi obično započnu tijekom prva 24 sata od rođenja. Ukoliko se ovo dogodi Vašem djetetu odmah obavijestite Vašu primalju i/ili liječnika.

Kod djece čije su majke uzimale fluoksetin tijekom prvih nekoliko mjeseci trudnoće, bilo je nekoliko slučajeva koji su pokazali povećan rizik pojave urođenih mana, posebno onih koje utječu na srce.

U općoj populaciji se oko 1 od 100 djece rodi sa srčanom manom. Kod majki koje su uzimale fluoksetin, ova brojka se povećava na približno 2 od 100 djece.

Vi i Vaš liječnik možete odlu čiti da li je za Vas bolje postupno prestati uzimanje Fluvala dok ste trudni. Međutim, ovisno o Vašem stanju, Vaš liječnik može predložiti da je za Vas bolje da nastavite uzimati Fluval.

Dojenje

Fluoksetin se izlučuje u majčinom mlijeku te može dovesti do nuspojava kod novorođenčadi. Dojite samo ukoliko je to nužno.

Ukoliko nastavljate s dojenjem, Vaš liječnik će Vam možda propisati nižu dozu fluoksetina.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fluval može smanjiti sposobnost rasuđivanja i koordinacije. Zato je potreban oprez kod vožnje motornim vozilima ili upravljanja opasnim strojevima dok se ne uvjerite da lijek ne utječe na vaše psihomotoričke funkcije.

Ostala upozorenja

Posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom prije nego uzmete bilo koji lijek.

Djeca

Bolesnici mlađi od 18 godina, tijekom uzimanja ove skupine lijekova, imaju povećan rizik od nuspojava poput pokušaja samoubojstva, suicidalnih misli te pokazivanja neprijateljstva (pretežno agresije, protivljenja i bijesa).

Fluval se ne smije koristiti kod djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

Dostupni su samo ograničeni podaci o dugoročnoj sigurnosti primjene fluoksetina i njegovom utjecaju na rast, pubertet, mentalni, emocionalni i socijalni razvoj u ovoj dobnoj skupini.

Važni podaci o nekim sastojcima Fluvala

Fluval sadržava laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

Fluval sadržava metilparahidroksibenzoat i propilparahidroksibenzoat koji može uzrokovati alergijske reakcije (moguće i reakcije odgođene preosjetljivosti).

3. Kako uzimati Fluval

Uvijek uzimajte Fluval točno kako Vam je propisao Vaš liječnik. Ukoliko niste sigurni provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Progutajte kapsule s vodom. Nemojte žvakati kapsule.

Odrasli:

Uobičajena doza je:

 • Za depresiju: Preporučena doza je 1 kapsula (20 mg) na dan. Vaš će liječnik unutar 3 do 4 tjedna od započinjanja terapije Vašu dozu ocijeniti i ako je potrebno prilagoditi. Ukoliko je potrebno, doza se može postupno povisivati do maksimalno 3 kapsule (60 mg) na dan. Dozu treba pažljivo povisivati kako bi bili sigurni da primate najnižu učinkovitu dozu. Moguće je da se nećete osjećati bolje odmah po započinjanju uzimanja svojeg lijeka za depresiju. Ovo je uobičajeno jer se ublažavanje simptoma depresije možda neće pojaviti sve do isteka prvih nekoliko tjedana. Bolesnike s depresijom treba liječiti najmanje 6 mjeseci.
 • Za bulimiju nervozu: Preporučena doza je 3 kapsule (60 mg) na dan.
 • Za opsesivno-kompulzivni poremećaj: Preporučena doza je 1 kapsula (20 mg) na dan. Vaš će liječnik nakon 2 tjedna terapije ocijeniti i ako je potrebno prilagoditi Vašu dozu. Ukoliko je potrebno, doza se može postupno povisivati do maksimalno 3 kapsule (60 mg) na dan. Ukoliko se unutar 10 tjedana ne primijeti nikakvo poboljšanje, Vaš će liječnik ponovno razmotriti Vašu terapiju.

Starije osobe:

Vaš će liječnik opreznije povisivati dnevnu dozu te ona u pravilu ne bi trebala prelaziti 2 kapsule (40 mg). Maksimalna doza je 3 kapsule (60 mg) na dan.

 • Poremećaj jetrene funkcije: Ukoliko imate problema s jetrom ili koristite druge lijekove koji mogu utjecati na Fluval, Vaš liječnik može odlučiti propisati Vam nižu dozu ili Vas uputiti da koristite Fluval svaki drugi dan.

Ako uzmete više Fluvala nego što ste trebali

Ako ste uzeli više kapsula odjednom, odmah se obratite svom liječniku ili nazovite bolnicu. Liječniku pokažite kutiju s preostalim kapsulama.

Znaci su predoziranja:

 • mučnina, povraćanje, napadaji, problemi sa srcem (poput nepravilnog srčanog ritma i zastoja srca), plućni problemi te promjena mentalnog stanja u rasponu od uznemirenosti do kome.

Ako ste zaboravili uzeti Fluval

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako ste zaboravili uzeti Fluval, nemojte brinuti. Uzmite ga sljedeći dan u uobičajeno vrijeme. Ne smijete uzeti dvije doze odjednom.

Ukoliko svaki dan uzimate Vaš lijek u isto vrijeme to Vam može pomoći da se sjetite uzeti ga.

Ako prestanete uzimati Fluval

Nemojte prestati uzimati Fluval bez prethodnog savjetovanja s Vašim liječnikom, čak i kada se počnete osjećati bolje. Važno je da nastavite uzimati Vaš lijek.

Kada prestanete uzimati Fluval mogu se javiti sljedeći simptomi:

 • omaglica; trnci (osjećaj bockanja ili probadanja); poremećaji spavanja (intenzivni snovi, no ćne more, nemogućnost spavanja); osjećaj nemira ili uznemirenosti; neuobičajen umor ili slabost; osjećaj tjeskobe; mučnina/povraćanje (loše osjećanje ili osjećaj bolesti); drhtavica; glavobolje.

Kod većine ljudi su simptomi koji se jave nakon ukidanja Fluvala blagi te nestanu kroz nekoliko tjedana. Ukoliko kod Vas nastanu simptomi nakon što prestanete uzimati terapiju, obavijestite svog liječnika.

Prilikom ukidanja Fluvala, Vaš će Vam liječnik pomoći da polagano smanjite dozu kroz jedan do dva tjedna – ovo bi trebalo pomoći da se smanji mogućnost nastanka učinaka ustezanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Fluvala obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Fluval može uzrokovati nuspojave, iako se one ne javljaju kod svih osoba.

 • Ako u bilo koje vrijeme imate misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, obratite se svojem liječniku ili se odmah javite u bolnicu (pogledajte odjeljak 2).
 • Ako kod Vas dođe do osipa ili alergijske reakcije poput svrbeža, oticanja usana/jezika ili stiskanja bronha (bronhospazma)/otežanog disanja, odmah prestanite uzimati kapsule te obavijestite svog liječnika.
 • Ukoliko se osjećate nemirno te ne možete mirno sjediti ili stajati, možda imate akatiziju (nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja); povećavanje doze Fluvala može kod Vas dovesti do pogoršanja. Ako se ovako osjećate, posjetite svog liječnika.
 • Odmah obavijestite svog liječnika ukoliko Vaša koža postane crvena ili se kod Vas pojavi neka druga kožna reakcija ili se na Vašoj koži počnu pojavljivati plikovi ili se ona počne ljuštiti. Ovo je vrlo rijetko.

Kod nekih je bolesnika došlo do:

 • kombinacije simptoma (poznate kao “serotoninski sindrom”) koja uključuje neobjašnjivu vrućicu s ubrzanim disanjem ili pulsom, znojenjem, ukočenosti mišića ili drhtanjem, smetenosti, izraženim nemirom ili pospanošću (samo rijetko)
 • osjećaja slabosti, pospanosti ili smetenosti većinom kod starijih osoba te (starijih) osoba koje uzimaju diuretike (tablete za povećavanje izlučivanja mokraće)
 • dugotrajne i bolne erekcije
 • razdražljivosti i iznimne uznemirenosti.

Ukoliko imate bilo koji od gore navedenih simptoma, odmah obavijestite svog liječnika.

Sljedeće nuspojave su također zabilježene kod bolesnika koji uzimaju fluoksetin:

Vrlo česte (zabilježene kod više od 1 na svakih 10 bolesnika)

 • nesanica
 • glavobolja
 • proljev, osjećaj mučnine
 • umor

Česte (zabilježene kod 1 do 10 na svakih 100 bolesnika)

 • izostanak osjećaja gladi, gubitak težine
 • nervoza, tjeskoba
 • nemir, slaba koncentracija
 • osjećaj napetosti
 • smanjen seksualni poriv ili seksualni problemi (uključujući poteškoće u održavanju erekcije za seksualnu aktivnost)
 • problemi sa spavanjem, neuobičajeni snovi, umor ili pospanost
 • omaglica
 • promjene u osjetu okusa
 • nekontrolirano drhtanje
 • zamagljen vid
 • osjećaj ubrzanog i nepravilnog rada srca
 • crvenilo lica
 • zijevanje
 • loša probava, povraćanje
 • suhoća usta
 • osip, urtikarije, svrbež
 • prekomjerno znojenje
 • bol u zglobovima
 • učestalije mokrenje
 • neobjašnjivo vaginalno krvarenje
 • osjećaj drhtavice ili zimice

Manje česte (zabilježene kod 1 do 10 na svakih 1000 bolesnika)

 • osjećaj kao da niste svoji
 • čudne misli
 • abnormalno povišeno raspoloženje
 • problemi s orgazmom
 • škrgutanje zubima
 • trzanje mišića, nekontrolirani pokreti ili problemi s ravnotežom ili koordinacijom
 • povećane (dilatirane) zjenice
 • niski krvni tlak
 • nedostatak zraka
 • otežano gutanje
 • gubitak kose
 • povećana sklonost modricama
 • hladan znoj
 • otežano mokrenje
 • osjećaj vrućine ili hladnoće

Rijetke (zabilježene kod 1 do 10 na svakih 10000 bolesnika)

 • niska razina soli u krvi
 • netipično divlje ponašanje
 • halucinacije
 • uznemirenost
 • napadi panike
 • napadaji (iznenadno neuobičajeno ponašanje)
 • vaskulitis (upala krvnih žila)
 • brzo oticanje tkiva oko vrata, lica, usta i/ili grla
 • bol u jednjaku
 • preosjetljivost na sunčevu svjetlost
 • proizvodnja mlijeka

Druge (učestalost se ne može procijeniti)

 • misli o samoubojstvu ili o samoozljeđivanju
 • problemi s plućima
 • hepatitis, abnormalni rezultati testa funkcije jetre
 • bol u mišićima
 • problemi s mokrenjem
 • smetenost
 • krvarenje iz nosa
 • neobjašnjive modrice ili krvarenja

Lomovi kostiju: kod bolesnika koji uzimaju ovaj tip lijekova zabilježen je povećan rizik od lomljenja kostiju.

Ukoliko imate neki od sljedećih simptoma te Vas oni muče, ili traju neko vrijeme, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Većina ovih nuspojava vjerojatno će nestati uz nastavak liječenja.

Kod djece i adolescenata (8-18 godina):

 • Uz moguće, gore navedene nuspojave, Fluval može usporiti rast ili odgoditi spolno sazrijevanje. Krvarenja iz nosa često su zabilježena kod djece.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Fluval

Fluval morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte pri temperaturi do 25 C.

Fluval se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Fluval sadrži?

Djelatna tvar je fluoksetin. Svaka kapsula sadržava 20 mg fluoksetina u obliku fluoksetinklorida.

Pomoćne tvari u jezgri kapsule su:

 • laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni i magnezijev stearat. Pomoćne tvari u ovojnici kapsule su: titanijev dioksid (E171); željezov oksid, žuti (E172); boja indigotin (E132); metilparahidroksibenzoat; propilparahidroksibenzoat i želatina.

Kako Fluval izgleda i sadržaj pakiranja?

Tvrda kapsula ima bijelo tijelo i zelenu kapicu te sadrži bijeli prah.

Fluval je dostupan u blisterima po 7 kapsula, a svaka kutija sadrži ukupno 14 ili 28 kapsula.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: fluval tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu