Escitalopram tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu, jer ćete je možda trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatna pitanja, obratite se svojem liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek propisan je Vama osobno i ne smijete ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

Sadržaj upute:

 1. Što su Escitalopram tablete i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Escitalopram tablete
 3. Kako uzimati Escitalopram tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Escitalopram tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što su Escitalopram tablete i za što se koriste

Farmaceutski oblik: filmom obložena tableta.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Escitalopram tablete sadrže escitalopram i služe za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj sa agorafobijom ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koja se naziva selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SIPPS). Ti lijekovi djeluju na serotoninske sustave u mozgu povećavajući razinu serotonina. Smatra se da su poremećaji serotoninskog sustava značajan čimbenik u razvoju depresije i srodnih bolesti.

2. Prije nego počnete uzimati Escitalopram tablete

Nemojte uzimati Escitalopram tablete:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili na bilo koji sastojak Escitalopram tableta (vidjeti dio „Dodatne informacije“)
 • ako uzimate lijekove koji pripadaju skupini pod nazivom inhibitori monoamino oksidaze (MAOI), selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koji se koristi za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik)
 • Ako imate prirođen nepravilan srčani ritam ili ste ikada imali epizodu nenormalnog srčanog ritma (registrirano na EKG-u što je vrsta pretrage za procjenjivanje rada srca)
 • Ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (vidjeti dio ”Uzimanje drugih lijekova s Escitalopram  tabletama”)

Budite posebno oprezni s Escitalopram tabletama:

Molimo obavijestite svog liječnika ako imate bilo koju drugu bolest ili poremećaj, kako bi to Vaš liječnik mogao uzeti u obzir. Osobito obavijestite svog liječnika:

 • Ako imate epilepsiju. Liječenje Escitalopram tabletama se mora prekinuti ako se pojave konvulzije ili ukoliko dođe do povećanja učestalosti konvulzija (vidjeti dio “Moguće nuspojave”).
 • Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će Vaš liječnik morati prilagoditi dozu.
 • Ako imate šećernu bolest. Liječenje Escitalopram tabletama može izmijeniti razinu glukoze u krvi. Možda će Vaš liječnik morati prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • Ako imate sniženu razinu natrija u krvi.
 • Ako ste skloni lakom razvoju krvarenja ili stvaranju modrica.
 • Ako ste u tijeku elektrokonvulzivnog liječenja
 • Ako imate koronarnu bolest srca.
 • Ako bolujete ili ste bolovali od srčanih bolesti ili ako ste nedavno imali srčani infarkt
 • Ako u mirovanju imate nizak broj otkucaja srca/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu produljenog teškog proljeva i povraćanja ili zbog upotrebe diuretika (lijekova za mokrenje)
 • Ako ste doživjeli brzo ili nepravilano kucanje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom ustajanja, što može upućivati na nepravilan srčani ritam.

Mjere opreza

Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. To je karakterizirano neobičnim idejama koje se brzo mijenjaju, neprimjerenim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću. Ukoliko osjetite takve promjene, zatražite savjet liječnika.

Tijekom prvih tjedana liječenja može doći do pojave uznemirenosti ili poteškoća, odnosno nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja. Ukoliko primijetite ove simptome, odmah obavijestite Vašeg liječnika.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ukoliko ste depresivni i/ili patite od anksioznih poremećaja, ponekad Vam se mogu javiti misli o samoozljeđivanju i/ili samoubojstvu. Ove misli mogu postati učestalije nakon prvog uvođenja lije čenja antidepresivima, budući je za početak djelovanja ovih lijekova obično potrebno oko dva tjedna, a ponekad i duže.

Vi možete biti skloniji ovakvim razmišljanjima:

 • Ako su Vam se i prije pojavljivale misli o samoubojstvu i/ili samoozljeđivanju.
 • Ako ste mlađa odrasla osoba, jer podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima, koji su bili liječeni antidepresivima.

Ukoliko Vam se pojave misli o samoozljeđivanju i/ili samoubojstvu, odmah se javite liječniku!

 

Bilo bi korisno da bliskoj osobi kažete da ste depresivni ili da imate anksiozni poremećaj, te da ju zamolite da pročita ovu uputu. Zamolite ju da Vas upozori ako smatra da se Vaše stanje pogoršava ili ako je zabrinuta zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina

Escitalopram tablete se uobičajeno ne bi trebale primjenjivati u djece i adolescenata u dobi ispod 18 godina.

Potrebno je napomenuti da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje i gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova.

Unatoč tome, Vaš liječnik može propisati Escitalopram tablete za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio/la da je to u njihovom najboljem interesu. Ako je Vaš liječnik propisao Escitalopram tablete bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo da zatražite razgovor sa svojim liječnikom.

Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša, u bolesnika mlađih od 18 godina koji uzimaju Escitalopram tablete.

Dosadašnjim kliničkim ispitivanjima nije dokazana djelotvornost i dugotrajna neškodljivost escitaloprama u djece i adolescenata do 18 godina u pogledu rasta, razvoja, te kognitivnog i bihevioralnog sazrijevanja.

Uzimanje drugih lijekova s Escitalopram tabletama

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Recite Vašem liječniku ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

 • ”Neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAOI)” (koriste se za liječenje depresije), koji sadržavaju fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao djelatne tvari.

Ukoliko prelazite s liječenja bilo kojim od tih lijekova trebat ćete pričekati 14 dana prije nego započnete s uzimanjem Escitalopram tableta.

Nakon prestanka uzimanja Escitalopram tableta morate pričekati 7 dana prije uzimanja bilo kojeg od tih lijekova.

 • “Reverzibilne, selektivne MAO-A inhibitore”, koji sadržavaju moklobemid (koriste se za liječenje depresije).
 • “Ireverzibilne MAO-B inhibitore”, koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove bolesti). Oni povećavaju rizik od nuspojava.
 • Antibiotik linezolid.
 • Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (koristi se za liječenje depresije).
 • Imipramin i dezipramin (oba se koriste za liječenje depresije).
 • Sumatriptan i slične lijekove (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (primjenjuje se protiv jakih bolova). Oni u kombinaciji s Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama povećavaju rizik od nuspojava.
 • Cimetidin i omeprazol (koriste se za liječenje želučanog vrijeda/čira), fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjivanje rizika od moždanog udara). Oni mogu uzrokovati povišenje razine escitaloprama u krvi.
 • Gospinu travu (Hypericum perforatum) – biljni pripravak koji se koristi za liječenje depresije.
 • Acetilsalicilnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekovi (lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova ili sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi). Ovi lijekovi mogu povećati sklonost krvarenju.
 • Varfarin, dipiridamol, i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi). Liječnik će Vam vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja krvi na početku uvođenja i prije ukidanja liječenja Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama, kako bi provjerio da li je Vaša doza antikoagulansa i dalje odgovarajuća.
 • Meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (koristi se za liječenje jakih bolova) zbog mogućeg rizika snižavanja praga za nastanak konvulzija.
 • Neuroleptike (lijekovi za liječenje shizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja praga za nastanak konvulzija, te antidepresive.
 • Flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se u kardiovaskularnim bolestima) i dezipramin, klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), te risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebna prilagodba doze Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta.

Nemojte uzimati Escitalopram tablete ako uzimate lijekove zbog problema sa srčanim ritmom ili lijekove koji mogu utjecati na srčni ritam poput antiaritmika razreda IA i III, antipsihotika (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), tricikličkih antidepresiva, nekih antimikrobika (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, antimalarici posebno halofantrin), nekih antihistaminika (astemizol, mizolastin).

Ako trebate dodatne obavijesti u vezi ovoga obratite se Vašem liječniku.

Uzimanje hrane i pića s Escitalopram tabletama

Escitalopram tablete mogu se uzimati sa ili bez hrane (vidjeti dio “Kako uzimati Escitalopram tablete”).

Kao što vrijedi za mnoge lijekove, kombiniranje Escitalopram tableta s alkoholom nije preporučljivo, iako se ne očekuje da Escitalopram tablete stupaju u interakcije s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti.

Ako ste trudni, ne uzimajte Escitalopram tablete, osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i koristi od liječenja.

Ako uzimate Escitalopram tablete tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, morate biti svjesni da se kod Vašeg novorođenčeta mogu pojaviti sljedeći učinci:

 • poteškoće s disanjem, plavkasta boje kože, napadaji (konvulzije/grčevi), promjena tjelesne temperature, poteškoće s hranjenjem, povraćanje, snižena razina šećera u krvi, ukočenost ili opuštenost mišića, pojačani refleksi, tremor, drhtanje, razdražljivost, letargija, stalni plač, pospanost i poteškoće sa spavanjem.

Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od navedenih simptoma, molimo odmah obavijestite svog liječnika.

Pobrinite se da Vaša primalja i / ili liječnik znaju da uzimate Escitalopram tablete.

Kada se uzimaju za vrijeme trudnoće, osobito u posljednja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Escitalopram tableta mogu povećati rizik od ozbiljnog stanja kod novorođenčadi, pod nazivom perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), koje kod novorođenčeta uzrokuje ubrzano disanje te plavkasti izgled.

Ovi simptomi obično počinju unutar prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako se to dogodi Vašem novorođenčetu, trebate odmah kontaktirati Vašu primalju i / ili liječnika.

Ukoliko se primjenjuje za vrijeme trudnoće, liječenje Escitalopram tabletama se nikada ne smije naglo prekinuti.

Dojenje

Ne uzimajte Escitalopram tablete ako dojite, osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i koristi od liječenja.

Prije uzimanja bilo kojeg lijeka, posavjetujte se s Vašim liječnikom ili ljekarnikom.

Upravljanje vozilima i strojevima

Savjetuje se da ne upravljate vozilom i da ne rukujete strojevima, dok Vam ne bude poznato kako Escitalopram tablete djeluju na Vas.

3. Kako uzimati Escitalopram tablete

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Na kutiji lijeka nalaze se slikovni znakovi (piktogrami) da Vam na razumljiv i jednostavan način prikažu kako uzimati lijek.

Slikovni znakovi ( piktogrami) na kutiji služe označavanju doba dana i broja tableta koje trebate uzeti.

Tako, na primjer ako je liječnik propisao uzimanje jedne tablete lijeka ujutro, ljekarnik će prilikom izdavanja lijeka ispuniti prazna polja na sljedeći način:

Odrasli

Depresija

Uobičajena preporučena doza iznosi 10 mg i uzima se kao je dna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza iznosi 5 mg u obliku jedne dnevne doze tijekom prvog tjedna, prije povećanja doze na 10 mg na dan. Vaš liječnik može dodatno povećati dozu do maksimuma od 2 0 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza.

Vaš liječnik može ili smanjiti Vašu dozu na 5 mg na dan ili je povećati do maksimuma od 20 mg na dan, ovisno o Vašem odgovoru na lijek.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (u dobi iznad 65 godina)

Uobičajena preporučena početna doza iznosi 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do 10 mg na dan.

Djeca i adolescenti (u dobi ispod 18 godina)

Escitalopram se ne smije primjenjivati u terapiji djece i adolescenata. Za dodatne obavijesti molimo pogledati dio “Prije nego počnete uzimati Escitalopram  tablete”.

Escitalopram možete uzimati sa ili bez hrane. Progutajte tabletu uz nešto tekućine. Nemojte je žvakati, jer ima gorak okus.

Ukoliko je potrebno, možete podijeliti tabletu tako da je prvo stavite na ravnu podlogu s urezom okrenutim prema gore. Tableta se zatim može prelomiti pritiskom na svaki kraj tablete prema dolje, pomoću oba kažiprsta.

Trajanje liječenja

Možda će proći nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje stanja.

Nikada ne mijenjajte dozu Vašeg lijeka prije nego se posavjetujete s liječnikom.

Nastavite s uzimanjem Escitalopram tableta onoliko dugo koliko preporučuje Vaš liječnik. Ako prerano prekinete liječenje, simptomi bolesti mogu Vam se vratiti. Preporučuje se da se liječenje nastavi još tijekom najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako smatrate da je učinak lijeka Escitalopram tablete prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Escitalopram tableta nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu Escitalopram tableta koja je veća od propisane, odmah se javite Vašem liječniku ili službi hitne pomoći. Učinite to čak i ako ne osjećate bilo kakve tegobe.

Neki od znakova predoziranja mogu biti:

 • omaglica, tremor (drhtanje), uznemirenost, konvulzije (grčevi), koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak i promjena ravnoteže tekućine/soli u tijelu.

Ukoliko se uputite liječniku ili u bolnicu, sa sobom ponesite i ambalažu (kutijicu/pakiranje) Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta.

Ako ste zaboravili uzeti Escitalopram tablete

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ukoliko ste zaboravili uzeti dozu i toga se sjetite istoga dana, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite kao i obično. Ukoliko se sjetite tek tijekom noći ili sljedećeg dana, izostavite propuštenu dozu i nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Escitalopram tablete

Ne prekidajte s uzimanjem Escitalopram tableta sve dok Vam tako ne savjetuje Vaš liječnik. Nakon što je liječenje završeno, obično se savjetuje da se doza Escitalopram tableta postupno smanjuje tijekom nekoliko tjedana.

Prestanak uzimanja Escitalopram tableta, osobito ako je to naglo, može uzrokovati simptome sustezanja. To je uobičajeno nakon prestanka liječenja Escitalopram tabletama.

Rizik je veći kada su Escitalopram tablete primjenjivane tijekom dužeg vremena ili u većim dozama, ili kada je doza prebrzo smanjivana. Simptomi su kod većine ljudi blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna.

Međutim, kod pojedinih bolesnika oni mogu biti jakog intenziteta ili mogu dugo trajati (2-3 mjeseca ili više). Ukoliko prilikom prestanka uzimanja Escitalopram tableta razvijete teške simptome sustezanja, molimo obavijestite svog liječnika.

Liječnik Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati Vaše tablete, te da ih zatim na još postepeniji način prestanete uzimati.

Simptomi sustezanja uključuju:

 • omaglicu (osjećaj nestabilnosti ili poremećaja ravnoteže), osjete poput trnaca i bockanja iglom, osjećaj žarenja i (manje često) osjećaj poput udara struje, uključujući i u glavi, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uznemirenosti, tremor (drhtanje), osjećaj smetenosti ili dezorijentiranosti, osjećaj emocionalne nestabilnosti ili razdražljivost, proljev, smetnje vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije)

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Escitalopram tableta obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Escitalopram tablete mogu uzrokovati nuspojave.

Nuspojave su uglavnom blage i obično prolaze nakon nekoliko tjedana liječenja.

Ne zaboravite da mnogi učinci mogu također biti simptomi Vaše bolesti, te će nestajati kada se počnete bolje osjećati.

Odmah se posavjetujte s Vašim liječnikom ukoliko tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Manje česte (pojavljuju se u manje nego 1 od 100 bolesnika, ali više nego u 1 od 1000 bolesnika):

 • Neuobičajena krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu

Rijetke (pojavljuju se u manje nego 1 od 1000 bolesnika, ali više nego u 1 od 10000 bolesnika):

 • Ako iskusite oticanje kože, jezika, usana ili lica, ili ako imate otežano disanje ili gutanje (alergijska reakcija), odmah zatražite savjet liječnika ili se uputite u bolnicu.
 • Ako imate vrućicu, uznemirenost, smetenost, drhtanje i nagle grčeve u mišićima – to mogu biti znaci rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom. Ako se osjećate kako je navedeno, javite se Vašem liječniku.

Ako primijetite sljedeće nuspojave, odmah zatražite savjet Vašeg liječnika ili se uputite u najbližu bolnicu:

 • Otežano mokrenje
 • Napadaje (konvulzije/grčeve), vidjeti dio „Budite oprezni s Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama“
 • Žutu boju kože i bjeloočnica, to su znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa
 • Brzo nepravilno kucanje srca
 • Nesvjestica što može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao Torsade de Pointes.

Osim gore navedenih, prijavljene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (pojavljuju se u više nego 1 od 10 bolesnika):

 • Mučnina

Česte (pojavljuju se u manje nego 1 od 10, ali više nego u 1 od 100 bolesnika):

 • Začepljen nos, iscjedak iz nosa (sinusitis)
 • Smanjen ili povećan tek
 • Tjeskoba, nemir
 • Nenormalni snovi, smetnje usnivanja, pospanost
 • Omaglica
 • Zijevanje
 • Tremor (nevoljno drhtanje)
 • Trnci po koži
 • Proljev, zatvor
 • Povraćanje
 • Suha usta
 • Pojačano znojenje
 • Bol u mišićima i zglobovima (artralgija i mijalgija)
 • Poremećaji spolne funkcije (odgođenaejakulacija, poteškoće s erekcijom, smanjenje spolnog nagona; žene mogu imati poteškoće u postizanju orgazma)
 • Umor
 • Vrućica
 • Povećanje tjelesne težine

Manje česte (pojavljuju se u manje nego 1 od 100, ali više nego u 1 od 1000 bolesnika):

 • Koprivnjača (urtikarija)
 • Osip, svrbež (pruritus)
 • Škrgutanje zubima
 • Uzbuđenost, uznemirenost
 • Panični napad
 • Stanje smetenosti
 • Poremećaj spavanja
 • Promjene okusa
 • Nesvjestica (sinkopa)
 • Proširenje zjenica (midrijaza), smetnje vida
 • Zvonjava u ušima (tinitus)
 • Ispadanje kose
 • Vaginalno krvarenje
 • Smanjenje tjelesne težine
 • Ubrzani otkucaji srca
 • Oticanje ruku ili nogu
 • Krvarenje iz nosa

Rijetke (pojavljuju se u manje nego 1 od 1000, ali više nego u 1 od 10000 bolesnika):

 • Agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • Usporeni otkucaji srca

Pojedini bolesnici su prijavili (učestalost nije poznata):

 • Misli o samoozljeđivanju ili misli o samoubojstvu, vidjeti dio „Budite oprezni s Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženim tabletama“
 • Smanjene razine natrija u krvi (simptomi uključuju mučninu, loše osjećanje, mišićnu slabost ili smetenost)
 • Omaglicu/vrtoglavicu kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • Abnormalne testove funkcije jetre (povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • Poremećaje pokreta (nevoljni pokreti mišića) Bolnu erekciju (prijapizam)
 • Poremećaje krvarenja uključujući krvarenje u kožu i sluznice (ekhimoze) i smanjeni broj krvnih pločica/trombocita (trombocitopenija)
 • Iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedem)
 • Povećanje količine izlučene mokraće (neodgovarajuće lučenje ADH) Istjecanje mlijeka u žena koje ne doje
 • Maniju
 • Uočen je povećani rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova. promjena srčanog ritma (tzv. „produljenje QT intervala“, registrirano na EKG-u kojim se bilježi električna aktivnosti srca).

Pored toga, poznate su brojne nuspojave koje se pojavljuju uz lijekove koji djeluju na sličan način kao escitalopram (djelatni sastojak Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obloženih tableta). To su:

 • Motorni nemir (akatizija)
 • Anoreksija

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Escitalopram tablete

Escitalopram tablete morate čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek čuvajte pri temperaturi do 30ºC.

Escitalopram tablete se ne smiju upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

Neiskorišteni lijek uvijek vratite svojem ljekarniku.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte Vašeg ljekarnika kako ukloniti lijekove koji Vam više ne trebaju. Ove će mjere pomoći zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Escitalopram tableta sadrži

Djelatni sastojak Escitalopram PharmaS 10 mg filmom obložene tablete je escitalopram.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Pomoćne tvari su:

 • Jezgra: smjesa celuloze, mikrokristalične i silicijevog dioksida, koloidnog, bezvodnog; karmelozanatrij, umrežena; talk; magnezijev stearat
 • Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); makrogol 6000

Kako Escitalopram izgledaju i kako su pakirane

Escitalopram 10 mg tableta je bijela do gotovo bijela, ovalna, bikonveksna filmom obložena tableta s utisnutom oznakom „10“ na jednoj strani i razdjelnom crtom na drugoj strani.

Razdjelna crta služi lomljenju tablete na dvije jednake polovice.

Pakirane su po 28filmom obloženih tableta u blisteru, u kutiji.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

PharmaS d.o.o. Radnička cesta 47 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

PharmaS d.o.o. Radnička cesta 47 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.29 / 5   7

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: escitalopram, escitalopram tablete, escitalopram djelovanje, escital, escitalopram tablete iskustva, escitalopram iskustva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Escitalopram tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.