Elicea tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku

elicea-tablete

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku

 • Čuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, upitajte svog liječnika ili ljekarnika.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.

Uputa o lijeku sadržava sljedeće podatke:

 1. Što je Elicea i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Eliceu
 3. Kako uzimati Eliceu
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Eliceu
 6. Dodatne informacije

1. Što je Elicea i za što se koristi

Elicea filmom obložene tablete sadrže escitalopram i koriste se za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja (kao što su panični poremećaj sa ili bez agorafobije – strah od otvorenog prostora, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj).

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koja se naziva selektivni inhibitori ponovnog preuzimanja serotonina (SSRI).

Navedeni lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina. Drži se da su poremećaji serotoninskog sustava važan činitelj u razvoju depresije i povezanih bolesti.

2. Prije nego počnete uzimati Eliceu

Nemojte uzimati Eliceu

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na escitalopram ili na bilo koji od drugih sastojaka Elicee (vidjeti „ Pomoćne tvari“)
 • ako uzimate druge lijekove koji pripadaju skupini pod nazivom MAO inhibitori, uključujući selegilin (koji se koristi za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik)
 • ako ste rođeni s ili ste imali epizodu abnormalnog rada srca (uočenu na EKG-u; pregledu za procjenu rada srca)
 • ako uzimate lijekove za probleme s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca (vidjeti dio 2 “Uzimanje drugih lijekova”).

Budite oprezni s Eliceom

Molimo obavijestite svog liječnika ako imate bilo koju drugu bolest ili stanje, jer će možda biti potrebno da Vaš liječnik to uzme u obzir.

Osobito, recite svom liječniku:

 • Ako imate epilepsiju. Vaš liječnik će prekinuti liječenje Eliceom ako se pojave napadaji ili ukoliko dođe do povećanja učestalosti napada (vidjeti i dio 4 “Moguće nuspojave”).
 • Ako imate oštećenje funkcije jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno da liječnik prilagodi Vašu dozu.
 • Ako imate šećernu bolest. Liječenje Eliceom može izmijeniti kontrolu glukoze u krvi. Možda će trebati prilagoditi dozu inzulina i/ili oralnih hipoglikemika.
 • Ako imate smanjenu razinu natrija u krvi.
 • Ako ste skloni krvarenju ili dobivanju modrica.
 • Ako primate elektrokonvulzivnu terapiju.
 • Ako imate koronarnu bolest srca.
 • Ako imate ili ste imali probleme sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar.
 • Ako imate spore otkucaje srca u mirovanju i/ili znate da možda imate manjak soli zbog produljenog teškog proljeva i povraćanja (bolest) ili primjene diuretika (tablete za izmokravanje).
 • Ako imate brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu pri ustajanju, što može ukazivati na abnormalnu funkciju rada srca.

Mjere opreza

Pojedini bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. To je karakterizirano neobičnim idejama koje se brzo mijenjaju, neprimjereno sretnim raspoloženjem i pretjeranom fizičkom aktivnošću. Ukoliko osjetite takve promjene, zatražite savjet liječnika.

Simptomi kao što su nemir ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja takođ er se mogu pojaviti tijekom prvih tjedana liječenja. Odmah obavijestite Vašeg liječnika ako osjetite te simptome.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako bolujete od depresije i/ili imate anksiozni poremećaj, možete ponekad imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

One se mogu pojačati na početku uzimanja antidepresiva jer ovim lijekovima treba neko vrijeme dok ne počnu djelovati, obično 2 tjedna, ali nekad i dulje.

Veća vjerojatnost za takve misli postoji:

 • ako ste u prošlosti imali misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik suicidalnog ponašanja u odraslih mlađih od 25 godina sa psihijatrijskim stanjima liječenim antidepresivima.

Ako imate misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu u bilo kojem trenutku, odmah se obratite svom liječniku ili se odmah javite u najbližu bolnicu.

Moglo bi Vam pomoći da kažete nekom od rodbine ili bliskom prijatelju da bolujete od depresije ili imate anksiozni poremećaj te ih zamoliti da pročitaju ovu uputu.

Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili anksioznost pogoršava ili ako su zabrinuti oko promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Elicea se ne bi trebala primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Pored toga, morate imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaji samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje i gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova.

Unatoč tome, Vaš liječnik može propisati Eliceu za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio da je to u njihovom najboljem interesu.

Ako je Vaš liječnik propisao Eliceu bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo da zatražite razgovor sa svojim liječnikom.

Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša, kada bolesnici mlađi od 18 godina uzimaju Eliceu.

Također, dugotrajni učinci Elicee s obzirom na sigurnost primjene u vezi rasta, sazrijevanja, te kognitivnog i bihevioralnog razvoja u ovoj dobnoj skupini do sada nisu utvrđeni.

Uzimanje drugih lijekova s Eliceom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koji lijek, čak i ako ste ga nabavili bez recepta.

Ne uzimajte Eliceu ako uzimate lijekove za probleme s radom srca ili lijekove koji mogu utjecati na rad srca kao što su antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određene antimikrobne tvari (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin IV, pentamidin, lijekovi protiv malarije, osobito halofantrin), određeni antihistaminici (astemizol, mizolastin).

Ukoliko imate dodatnih pitanja, obratite se svojem liječniku.

Recite Vašem liječniku ako uzimate bilo koji od sljedećih lijekova:

 • Neselektivni inhibitori monoamino oksidaze (MAOI)(koriste se za liječenje depresije), koji sadržavaju fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin kao djelatne sastojke.

Ako ste uzeli bilo koji od tih lijekova trebat ćete pričekati 14 dana prije nego započnete s uzimanjem Elicee. Nakon prestanka uzimanja Elicee morate pričekati 7 dana prije uzimanja bilo kojeg od tih lijekova.

 • Reverzibilni, selektivni MAO-A inhibitori, koji sadržavaju moklobemid (koristi se za liječenje depresije)
 • Ireverzibilni MAO-B inhibitori, koji sadržavaju selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti). Oni povećavaju rizik od nuspojava
 • Antibiotik linezolid
 • Litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (koristi se za liječenje depresije)
 • Imipramin i dezipramin (oba se koriste za liječenje depresije)
 • Sumatriptan i slični lijekovi (koriste se za liječenje migrene) i tramadol (primjenjuje se protiv jakih bolova). Oni povećavaju rizik od nuspojava
 • Cimetidin i omeprazol (koriste se za liječenje želučanog vrijeda/čira), fluvoksamin (antidepresiv) i tiklopidin (koristi se za smanjivanje rizika od moždanog udara). Oni mogu uzrokovati povišenje razine Elicee u krvi
 • Hypericum perforatum (gospina trava/kantarion) – biljno ljekovito sredstvo koje se koristi kod depresije
 • Aspirin i nesteroidni protuupalni lijekovi (lijekovi koji se koriste za ublažavanje bolova ili sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi). Oni mogu povećati sklonost krvarenju
 • Varfarin, dipiridamol, i fenprokumon (lijekovi koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja krvi, tzv. antikoagulansi). Liječnik će Vam vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja krvi na početku i prilikom obustave Elicee kako bi provjerio je li Vaša doza antikoagulansa još uvijek primjerena
 • Meflokin (koristi se za liječenje malarije), bupropion (koristi se za liječenje depresije) i tramadol (koristi se kod jakih bolova) zbog mogućnosti rizika od sniženja praga za konvulzije
 • Neuroleptici (lijekovi za liječenje shizofrenije, psihoze) zbog mogućnosti rizika od sniženja praga za konvulzije, te antidepresivi
 • Flekainid, propafenon i metoprolol (koriste se kod kardiovaskularnih bolesti) i dezipramin, klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), te risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebna prilagodba doze Elicee.

Uzimanje hrane i pića s Eliceom

Elicea se može uzimati sa ili bez hrane (vidjeti točku 3 “Kako ćete uzimati Eliceu”).

Kao što vrijedi za mnoge lijekove, kombiniranje Elicee s alkoholom nije preporučljivo, iako je pokazano da Elicea nema interakcija s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate zatrudnjeti. Ako ste trudni, ne uzimajte Eliceu, osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i dobrobitima liječenja.

Ako uzimate Eliceu tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, morate biti svjesni mogućnosti pojave sljedećih učinaka kod Vašeg novorođenčeta:

 • poteškoća s disanjem, plavkaste boje kože, napadaja (konvulzija/grčeva), promjena tjelesne temperature, poteškoća s hranjenjem, povraćanja, sniženog šećera u krvi, ukočenosti ili opuštenosti mišića, pojačanih refleksa, tremora, drhtanja, razdražljivosti,letargije, stalnog plača, nesanice i poteškoća sa spavanjem.

Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od tih simptoma, molimo odmah obavijestite svog liječnika.

Ukoliko se primjenjuje za vrijeme trudnoće, Elicea se nikada ne smije naglo prekinuti.

Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da koristite Eliceu. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, posebno u zadnja 3 mjeseca, lijekovi poput Elicee mogu povećati rizik pojave ozbiljnih stanja kod djece, koja su nazvana perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta (PPHN), ubrzavajući disanje djeteta i uzrokujući pojavu modrenja.

Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. Ako dođe do toga, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.

Dojenje

Ne uzimajte Eliceu ako dojite, osim ako ste se posavjetovali s Vašim liječnikom i upoznati ste s rizicima i dobrobitima liječenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Savjetuje se da ne upravljate vozilom i da ne rukujete strojevima, dok Vam ne bude poznato kako Elicea djeluje na Vas.

Važni podaci o nekim sastojcima Elicee

Elicea sadržava laktozu. Ukoliko Vam je liječnik rekao da ne podnosite određene šećere, posavjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Eliceu

Uvijek uzimajte lijek prema uputama liječnika. Ako niste sigurni kako uzimati lijek, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Odrasli

Depresija

Uobičajena preporučena doza Elicee iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza Elicee iznosi 5 mg u obliku jedne dnevne doze tijekom prvog tjedna, prije povećanja doze na 10 mg na dan. Vaš liječnik može dodatno povećati dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Elicee iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može ili smanjiti vašu dozu na 5 mg na dan ili je povećati do maksimuma od 20 mg na dan, ovisno o Vašem odgovoru na lijek.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Elicee iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena preporučena doza Elicee iznosi 10 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povisiti dozu do maksimuma od 20 mg na dan.

Stariji bolesnici (stariji od 65 godina)

Uobičajena preporučena početna doza Elicee iznosi 5 mg i uzima se kao jedna dnevna doza. Vaš liječnik može povećati dozu na 10 mg dnevno.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Elicea se u pravilu ne daje djeci i adolescentima. Za dodatne obavijesti molimo pogledati točku 2 “Što morate znati prije početka uzimanja Elicee”.

Eliceu možete uzimati sa ili bez hrane. Progutajte tabletu uz nešto tekućine. Nemojte je žvakati, jer ima gorak okus.

Ukoliko je potrebno, možete podijeliti tabletu na dvije jednake polovice.

Trajanje liječenja

Možda će biti potrebno nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem Elicee čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje stanja.

Ne mijenjajte dozu Vašeg lijeka prije nego se posavjetujete s liječnikom.

Nastavite s uzimanjem Elicee onoliko dugo koliko preporučuje Vaš liječnik. Ako prerano prekinete s liječenjem, simptomi Vam se mogu vratiti.

Preporučuje se da se liječenje nastavi još tijekom najmanje 6 mjeseci nakon što ćete se ponovno osjećati bolje.

Ako smatrate da je učinak lijeka Elicea prejak ili preslab, posavjetujte se s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako uzmete više Elicee nego što ste trebali

Ako ste uzeli dozu Elicee koja je veća od propisane, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili hitnu službu najbliže bolnice.

Učinite tako čak i ako nema uznemirujućih znakova. Neki od znakova predoziranja mogu biti:

 • omaglica, tremor (drhtanje), uzbuđenje, konvulzije (grčevi), koma, mu čnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, sniženje krvnog tlaka i promjena ravnoteže tekućine/soli u tijelu.

Kada se uputite liječniku ili u bolnicu, sa sobom ponesite kutijicu/pakovanje Elicee.

Ako ste zaboravili uzeti Eliceu

Ne uzimajte dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako zaboravite uzeti jednu dozu i toga se sjetite istoga dana, uzmite je odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite kao i obično. Nemojte uzeti propuštenu dozu tijekom noći, ili sljedeći dan, nego nastavite kao i obično.

Ako prestanete uzimati Eliceu

Ne prekidajte s uzimanjem Elicee sve dok Vam tako ne kaže Vaš lije čnik. Kada ste završili s liječenjem, obično se savjetuje da se doza Elicee postupno smanjuje tijekom nekoliko tjedana.

Kada prestanete s uzimanjem Elicee, osobito ako je to naglo, mogli biste osjetiti simptome ustezanja. To je uobičajeno nakon prestanka liječenja Eliceom.

Rizik je veći kada je Elicea primjenjivana tijekom dužeg vremena ili u većim dozama, ili kada je doza prebrzo smanjena.

Simptomi su kod većine ljudi blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna.

Međutim, u pojedinih bolesnika oni mogu biti jakog intenziteta ili mogu dugo trajati (2-3 mjeseca ili više). Ukoliko prilikom prestanka uzimanja Elicee razvijete teške simptome ustezanja, molimo obavijestite svog liječnika.

Liječnik Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati Vaše tablete, te da ih zatim na još polaganiji način prestanete uzimati.

Simptomi ustezanja uključuju:

 • osjećaj omaglice (nestabilnosti ili poremećaja ravnoteže), osjećaj poput ubadanja, osjećaj žarenja i (manje često) osjećaj poput udara struje, uključujući i glavu, poremećaje spavanja (žive snove, noćne more, nemogućnost spavanja), osjećaj tjeskobe, glavobolje, mučninu, znojenje (uključujući noćno znojenje), osjećaj nemira ili uzbuđenosti, tremor (drhtanje), osjećaj smetenosti ili dezorijentacije, osjećajnost ili razdražljivost, proljev, poremećaji vida, osjećaj podrhtavanja ili lupanja srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Elicee obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Elicea može uzrokovati nuspojave.

Nuspojave su uglavnom blage i obično prolaze nakon nekoliko tjedana liječenja.

Molimo imajte na umu da mnogi učinci mogu također biti simptomi Vaše bolesti, te će se poboljšati kada se Vaše stanje popravi.

Odmah se posavjetujte s Vašim liječnikom ukoliko tijekom liječenja primijetite bilo koju od sljedećih nuspojava:

Manje česte (pojavljuju se kod više od 1 na 1000 bolesnika i manje od 1 na 100 bolesnika):

 • Neobična krvarenja, uključujući krvarenja u probavnom sustavu.

Rijetke (pojavljuju se kod više od 1 na 10000 i manje od 1 na 1000 bolesnika):

 • Ako razvijete otok kože, jezika, usana ili lica, ili imate otežano disanje ili gutanje (alergijska reakcija), zatražite savjet liječnika ili se odmah uputite u bolnicu
 • Ako imate visoku vrućicu, uzbuđenost, smetenost, drhtanje i naglo stezanje mišića, to bi mogli biti znakovi rijetkog stanja pod nazivom serotoninski sindrom.

Ako primijetite sljedeće nuspojave, zatražite savjet Vašeg liječnika ili se odmah uputite u bolnicu:

 • Otežano mokrenje
 • Napadaje (konvulzije/grčeve), vidjeti i točku „Budite posebno oprezni pri uzimanju Elicee“
 • Žutu boju kože i bjeloočnica, što su znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa
 • Brz, nepravilan rad srca, nesvjestica mogu biti simptomi po život opasnog stanja poznatog kao Torsades de Pointes.

Pored gore navedenih, prijavljene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo česte (pojavljuju se kod više od 1 na 10 bolesnika):

 • Mučnina

Česte (kod više od 1 na 100 bolesnika i kod manje od 1 na 10 bolesnika):

 • Začepljen nos, sekrecija iz nosa (sinusitis)
 • Smanjen ili povećan apetit
 • Anksioznost, nemir, nenormalni snovi, poteškoće s usnivanjem, osjećaj pospanosti, omaglica, zijevanje, tremor (drhtanje), osjećaj bockanja na koži
 • Proljev, zatvor, povraćanje, suha usta
 • Pojačano znojenje
 • Bol u mišićima i zglobovima (artralgija i mialgija)
 • Seksualni poremećaji (odgođena ejakulacija, poteškoće s erekcijom, smanjenje seksualnog nagona; žene mogu imati poteškoće u postizanju orgazma)
 • Umor, vrućica
 • Povećanje težine

Manje česte (kod više od 1 na 1000 bolesnika i kod manje od 1 na 100 bolesnika):

 • Koprivnjača (urtikarija), osip, svrbež (pruritus)
 • Škrgutanje zubima, uzbuđenost, uznemirenost, panični napad, stanje smetenosti
 • Poremećaj spavanja, poremećaj okusa, nesvjestica (sinkopa)
 • Povećane pupile (midrijaza), poremećaj vida, zvonjenje u ušima (tinitus)
 • Ispadanje kose
 • Vaginalno krvarenje
 • Smanjenje težine
 • Ubrzani otkucaji srca
 • Oteklina ruku ili nogu
 • Krvarenje iz nosa
 • Agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • Usporeni otkucaji srca

Rijetke (kod više od 1 na 10000 i kod manje od 1 na 1000 bolesnika):

Pojedini bolesnici su prijavili (učestalost nije poznata):

 • Događaji povezani sa suicidom, vidjeti i dio “Budite posebno oprezni pri uzimanju Elicee”
 • Smanjene razine natrija u krvi (simptomi su mučnina, loše osjećanje, mišićna slabost ili smetenost)
 • Omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • Abnormalni testovi funkcije jetre (povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • Poremećaji kretanja (nevoljni pokreti mišića)
 • Bolna erekcija (prijapizam)
 • Poremećaji zgrušavanja uključujući krvarenje u kožu i sluznice (ekhimoze) i smanjeni broj krvnih pločica/trombocita (trombocitopenija)
 • Iznenadno oticanje kože ili sluznice (angioedem)
 • Povećano izlučivanje mokraće (neodgovarajuće lučenje ADH)
 • Istjecanje mlijeka kod žena koje ne doje
 • Manija
 • Promjena srčanog ritma (nazvana “produljenje QT intervala”, uočljiva na EKG-u; električnoj aktivnosti srca)

Pored toga, poznate su brojne nuspojave koje se pojavljuju uz lijekove koji djeluju na sličan način kao escitalopram (djelatni sastojak Elicee). To su:

 • Motorni nemir (akatizija)
 • Anoreksija

Uočen je povećan rizik od nastanka prijeloma kostiju u bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Eliceu

Eliceu morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Lijek čuvajte pri temperaturi do 30 °C u originalnom pakovanju, zaštićeno od vlage i svjetlosti. Elicea se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju.

6. Dodatne informacije

Što Elicea sadrži?

Djelatna tvar je escitalopram. Svaka filmom obložena tableta sadržava 5 mg, 10 mg ili 20 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Pomoćne tvari su:

 • laktoza hidrat; krospovidon; celuloza, mikrokristalična; škrob, prethodno geliran; magnezijev stearat; hipromeloza; titanijev dioksid (E171); makrogol; triacetin.

Kako Elicea izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložene tablete od 5 mg su bijele, okrugle, izbočene, s ukošenim rubovima.

Filmom obložene tablete od 10 mg i 20 mg su bijele, ovalne, izbočene, s razdjelnom crtom na jednoj strani.

Sve jačine Elicee dostupne su u blisterima po 7 ili 10 tableta, a svaka kutija sadrži ukupno 28 (7×4) ili 30 (10×3) ili 60 (10×6) tableta.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

KRKA – FARMA d.o.o., Radnička cesta 48, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.27 / 5   11

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: Elicea, elicea lek, elicea tablete, elicea antidepresiv, elicea nuspojave, elicea djelovanje, elicea iskustva, elicea antidepresiv iskustva, Elicea 10 mg, lek elicea, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Elicea tablete (5/10/20mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.