Citram tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Citram i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Citram
 3. Kako uzimati Citram
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Citram
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Citram i za što se koristi

Djelatna tvar u CITRAM tabletama je escitalopram, a koristi se za liječenje depresije (velikih depresivnih epizoda) i anksioznih poremećaja, kao što su panični poremećaj s agorafobijom (strah od otvorenog prostora i javnih mjesta) ili bez nje, socijalni anksiozni poremećaj, generalizirani anksiozni poremećaj i opsesivno-kompulzivni poremećaj.

Escitalopram pripada skupini antidepresiva koji se nazivaju selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina.

Ti lijekovi djeluju na serotoninski sustav u mozgu povećavajući razinu serotonina. Poremećaji serotoninskog sustava se smatraju značajnim čimbenikom u razvoju depresije i srodnih poremećaja.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Citram

 • ako ste alergični na djelatnu tvar ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6)
 • ako uzimate lijekove iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAO inhibitore), uključujući selegilin (koristi se za liječenje Parkinsonove bolesti), moklobemid (koristi se za liječenje depresije) i linezolid (antibiotik, lijek za liječenje bakterijskih infekcija)
 • ako ste imali epizodu poremećaja srčanog ritma ili ste rođeni s njim (uočeno EKG-om, pregledom koji se koristi za procjenu rada srca)
 • ako uzimate lijekove za liječenje poremećaja srčanog ritma ili one koji mogu utjecati na srčani ritam (vidjeti dio Drugi lijekovi i CITRAM).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete CITRAM:

 • ako imate epilepsiju. Liječenje CITRAM tabletama se treba prekinuti ako se pojave napadi ili se poveća njihova učestalost.
 • ako imate oštećenu funkciju jetre ili bubrega. Možda će biti potrebno prilagoditi dozu lijeka.
 • ako imate šećernu bolest. Liječenje CITRAM tabletama može promijeniti kontrolu glikemije. Možda će biti potrebna prilagodba doze inzulina i/ili oralnih antidijabetika.
 • ako imate smanjenu razinu natrija u krvi
 • ako ste skloni krvarenju ili stvaranju modrica
 • ako ste u tijeku liječenja elektrokonvulzivnom terapijom ako imate koronarnu bolest srca
 • ako imate ili ste imali problema sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar
 • ako imate nizak broj otkucaja srca u mirovanju i/ili znate da možda imate manjak soli kao posljedicu duljeg teškog proljeva i povraćanja ili korištenja diuretika (tablete za pojačano izlučivanje mokraće)
 • ako imate brz ili nepravilan rad srca, nesvjesticu ili vrtoglavicu prilikom ustajanja, koji mogu ukazivati na nepravilne otkucaje srca.

Neki bolesnici s manično-depresivnim poremećajem mogu ući u maničnu fazu. Ona je karakterizirana neuobičajenim idejama koje se brzo izmjenjuju, neadekvatnim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću.

U slučaju pojave navedenih simptoma odmah se obratite svom liječniku.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako bolujete od depresije ili anksioznog poremećaja, povremeno se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu.

Ovi simptomi se mogu i pojačati na početku liječenja antidepresivima, jer je potrebno određeno vrijeme, obično dva tjedna, a ponekad i dulje, da ti lijekovi počnu djelovati.

Takve misli se češće javljaju:

 • ako ste već i prije razmišljali o samoozljeđivanju ili samoubojstvu
 • u mlađih odraslih osoba

Podaci iz kliničkih ispitivanja ukazuju na povećan rizik suicidalnog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim poremećajima koji se liječe antidepresivima.

Ako bilo kada razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite svom liječniku ili u bolnicu.

Od pomoći može biti i da razgovarate s rođakom ili bliskim prijateljem o svojoj depresiji ili anksioznom poremećaju te da ih zamolite da pročitaju ovu uputu.

Možete ih zamoliti za mišljenje da li se Vaša depresija pogoršava ili brinu li ih promjene u Vašem ponašanju.

Ukoliko niste sigurni da li se nešto od gore navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

CITRAM tablete nisu namijenjene za liječenje djece i adolescenata do 18 godina.

Također je potrebno znati da u bolesnika mlađih od 18 godina prilikom uzimanja lijekova iz te skupine postoji povećan rizik nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, razmišljanja o samoubojstvu i neprijateljsko ponašanje (uglavnom agresivnost, otpor i bijes).

Unatoč tome liječnik može propisati CITRAM bolesnicima mlađim od 18 godina, ako procijeni da je to potrebno. Ako je liječnik propisao CITRAM bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi želite o tome razgovarati, molimo Vas javite se svom liječniku.

Obavijestite svog liječnika ako se razvije bilo koji od gore navedenih simptoma ili dođe do njihovog pogoršanja u bolesnika mlađeg od 18 godina koji se liječi CITRAM tabletama.

Nadalje, dugoročni učinci escitaloprama na rast, sazrijevanje, razvoj mišljenja i ponašanja za tu dobnu skupinu još nisu do kraja ispitani.

Drugi lijekovi i Citram

Obavijestite svog liječnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. Ovo uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta kao i biljne lijekove.

CITRAM tablete mogu imati utjecaja na djelovanje nekih drugih lijekova, dok neki drugi lijekovi mogu imati utjecaja na djelovanje CITRAM tableta.

Nemojte uzimati CITRAM tablete ako koristite lijekove za poremećaj srčanog ritma ili lijekove koji mogu utjecati na ritam srca, kao što su:

 • antiaritmici klase IA i III (lijekovi za poremećaj srčanog ritma) antipsihotici (derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol)
 • triciklički antidepresivi (klomipramin i nortriptilin)
 • neki antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin iv., pentamidin, antimalarici posebno halofantrin)
 • neki antihistaminici (astemizol, mizolastin).

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja u vezi navedenih interakcija obratite se svom liječniku.

Prije primjene CITRAM tableta obavijestite liječnika ako uzimate bilo koji od niže navedenih lijekova:

 • neselektivne inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitore – lijekove za liječenje depresije), uključujući fenelzin, ipronijazid, izokarboksazid, nialamid i tranilcipromin.

Ako ste uzimali bilo koji od navedenih lijekova, potrebno je pričekati 14 dana prije početka liječenja CITRAM tabletama. Nakon prestanka uzimanja CITRAM tableta liječenje navedenim lijekovima se može započeti tek nakon stanke od 7 dana.

 • reverzibilne selektivne MAO-A inhibitore, kao što je moklobemid (lijek za liječenje depresije)
 • ireverzibilne MAO-B inhibitore, kao što je selegilin (lijek za liječenje Parkinsonove bolesti). Prilikom istodobne primjene s CITRAM tabletama povećan je rizik nuspojava.
 • antibiotik linezolid
 • litij (koristi se u liječenju manično-depresivnog poremećaja) i triptofan (aminokiselina koja se mora unositi hranom)
 • imipramin i dezipramin (oba se koriste u liječenju depresije)
 • sumatriptan i slične lijekove (koristi se u liječnju migrene) te tramadol (koristi se protiv jačih bolova). Prilikom istodobne primjene s CITRAM tabletama povećan je rizik nuspojava.
 • cimetidin i omeprazol (lijekovi za liječenje želučanog čira), fluvoksamin (lijek za liječenje depresije), tiklopidin (koristi se u prevenciji moždanog udara). Istodobna primjena ovih lijekova može dovesti do povećane razine lijeka CITRAM u krvi.
 • gospinu travu (Hypericum perforatum) – biljni pripravak za depresiju
 • acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (koriste se za ublažavanje bolova i za sprječavanje zgrušavanja krvi). Mogu povećati sklonost krvarenju.
 • varfarin, dipiridamol i fenprokumon (lijekovi protiv zgrušavanja krvi). Vaš liječnik će vjerojatno provjeriti vrijeme zgrušavanja prije uvođenja i prije prekida liječenja CITRAM tabletama, kako bi se provjerila i po potrebi prilagodila doza navedenih lijekova.
 • meflokin (lijek za liječenje malarije), bupropion (lijek za liječenje depresije). Ovi lijekovi mogu sniziti prag izbijanja epileptičkih napada.
 • neuroleptike (lijekove za liječenje shizofrenije, psihoza) zbog mogućeg rizika snižavanja praga izbijanja epileptičkih napada
 • klomipramin i nortriptilin (antidepresivi), risperidon, tioridazin i haloperidol (antipsihotici). Možda će biti potrebno prilagoditi dozu CITRAM tableta.

Citram s hranom, pićem i alkoholom

CITRAM se može uzimati s hranom ili bez nje.

Kao i kod mnogih drugih lijekova, kombinacija CITRAM tableta s alkoholom se ne preporučuje, iako se ne očekuju njihove interakcije.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imate dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati CITRAM tijekom trudnoće, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od liječenja.

Ako uzimate CITRAM tijekom posljednja 3 mjeseca trudnoće u Vašeg novorođenčeta se mogu pojaviti sljedeći učinci:

 • poteškoće s disanjem, plavkasta koža, napadi, promjene tjelesne temperature, poteškoće sa sisanjem, povraćanje, niska razina šećera u krvi, povećan tonus mišića ili njihova mlohavost, pojačani refleksi, tremor, razdražljivost, iritabilnost, letargija, neprekidan plač, pospanost ili poteškoće sa spavanjem.

Ako se u Vašeg novorođenčeta pojavi bilo koji od navedenih simptoma, odmah se obratite liječniku.

Ako se CITRAM uzima tijekom trudnoće, njegova se primjena nikada ne smije naglo prekinuti.

Pobrinite se da Vaš liječnik zna da uzimate Citram.

Kada se uzima za vrijeme trudnoće, osobito zadnja 3 mjeseca, lijekovi kao Citram mogu povećati rizik nastanka ozbiljnog stanja koje se zove perzistentna pulmonalna hipertenzija kod novorođenčeta (PPHN), uzrokujući kod djeteta ubrzano disanje te da poplavi.

Ovi simptomi se javljaju uobičajno u prva 24 sata nakon poroda.

Nemojte uzimati CITRAM tijekom dojenja, osim ako ste s liječnikom porazgovarali o mogućim rizicima u odnosu na korist od liječenja.

Ispitivanja na životinjama pokazala su da citalopram, lijek sličan escitalopramu, smanjuje kvalitetu sperme. Teoretski bi to moglo utjecati na plodnost, ali utjecaj na plodnost u ljudi nije još primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne upravljajte vozilima i strojevima dok ne utvrdite kako CITRAM djeluje na Vas.

3. Kako uzimati Citram

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

CITRAM se uzima jedanput na dan i može se uzimati s hranom ili bez nje.

Tabletu progutajte s malo vode. Nemojte ih žvakati jer su gorkog okusa. Ovisno što Vam je rekao Vaš liječnik, uzimajte polovicu ili cijelu CITRAM tabletu.

CITRAM 10 mg tableta ima razdjelnu liniju koja omogućava lomljenje tablete na dva dijela, pri čemu se osigurava da 1 polovica tablete sadrži 5 mg.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza CITRAM tableta iznosi 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Panični poremećaj

Početna doza CITRAM tableta iznosi 5 mg jedanput na dan tijekom tjedan dana, a zatim se poveća na 10 mg na dan. Vaš liječnik može dodatno povisiti dozu do najviše 20 mg dnevno.

Socijalni anksiozni poremećaj

Uobičajena doza je 10 mg CITRAM tableta jedanput na dan. Vaš liječnik može po potrebi ili smanjiti dozu na 5 mg ili je povećati do maksimalno 20 mg dnevno.

Generalizirani anksiozni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Opsesivno-kompulzivni poremećaj

Uobičajena početna doza je 10 mg jedanput na dan. Vaš liječnik može povećati dozu do maksimalno 20 mg dnevno.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

Preporučena početna doza je 5 mg CITRAM tableta jedanput na dan. Vaš liječnik može povećati dozu do 10 mg dnevno.

Primjena u djece i adolescenata

Ne preporučuje se primjena CITRAM tableta u liječenju djece i adolescenata. Dodatne informacije potražite u dijelu 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati CITRAM.

Bolesnici s oštećenjem funkcije bubrega

U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije bubrega nije potrebno prilagođavati dozu. Oprez je potreban u bolesnika s teškim oštećenjem bubrežne funkcije (CLCR manji od 30 ml/min).

Bolesnici s oštećenjem funkcije jetre

U bolesnika s blagim ili umjerenim oštećenjem funkcije jetre preporučena početna doza iznosi 5 mg na dan tijekom prva dva tjedna liječenja. Ovisno o individualnom odgovoru bolesnika, doza se može poveć ati na 10 mg dnevno. Potreban je oprez i pažljivo titriranje doze u bolesnika s teškim oštećenjem funkcije jetre.

Osobe spori metabolizatori CYP2C19

Bolesnicima za koje se zna da su spori metabolizatori putem enzima CYP2C19 preporučuje se početna doza od 5 mg escitaloprama dnevno tijekom prva dva tjedna liječenja. Ovisno o individualnom odgovoru bolesnika, doza se može povećati na 10 mg dnevno.

Trajanje liječenja

Može proći i nekoliko tjedana prije nego se počnete osjećati bolje. Stoga nastavite uzimati CITRAM tablete čak i onda kad treba vremena da osjetite poboljšanje.

Nemojte sami mijenjati dozu lijeka bez prethodnog razgovora s Vašim liječnikom.

Nastavite uzimati CITRAM toliko dugo koliko Vam to savjetuje liječnik. Ako prerano prekinete liječenje, Vaši simptomi se mogu vratiti.

Stoga se preporučuje liječenje nastaviti najmanje 6 mjeseci nakon što se počnete osjećati bolje.

Ako uzmete više Citram tableta nego što ste trebali

Ako uzmete više CITRAM tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite svog liječ nika ili se uputite u najbližu hitnu službu. Sa sobom ponesite i ovu uputu ili kutiju/spremnik CITRAM tableta, kako bi zdravstveno osoblje znalo koji ste lijek uzeli.

Neki od znakova predoziranja mogu biti:

 • omaglica, tremor, razdražljivost, konvulzije, koma, mučnina, povraćanje, promjene srčanog ritma, snižen krvni tlak, promjene ravnoteže tekućine/elektrolita.

Ako ste zaboravili uzeti Citram

Ako zaboravite uzeti dozu lijeka, uzmite ju odmah čim se sjetite. Sljedećeg dana nastavite uzimati lijek kao obično. Nemojte uzeti dvije doze u jednom danu.

Ako prestanete uzimati Citram

Nemojte prestati uzimati CITRAM samo zato što se osjećate bolje. Važno je da nastavite uzimanje lijeka onoliko dugo koliko Vam je preporučio Vaš liječnik.

Nakon što je liječenje završeno, dozu CITRAM tableta je potrebno postupno smanjivati tijekom nekoliko tjedana.

Prestanak uzimanja CITRAM tableta, osobito nagli, može uzrokovati simptome sustezanja. Rizik je veći ako je liječenje CITRAM tabletama trajalo dugo, u velikoj dozi ili se doza prebrzo smanjivala.

U većine bolesnika simptomi su blagi i prolaze sami od sebe unutar dva tjedna. Ipak, u nekih bolesnika ti simptomi mogu biti ozbiljnijeg intenziteta ili produljenog trajanja (2-3 mjeseca ili dulje).

Ako nakon prestanka liječenja CITRAM tabletama razvijete teže simptome sustezanja, obavijestite o tome svog liječnika. On Vam može savjetovati da ponovno počnete uzimati lijek, a potom još postupnije smanjivati dozu.

Simptomi sustezanja uključuju:

 • osjećaj omaglice (nesigurno držanje ili gubitak ravnoteže), trnce, pečenje i rjeđe osjet poput udara električne struje, poremećaje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu, znojenje (uključujući i noć no znojenje), nemir, razdražljivost, tremor (drhtanje), zbunjenost ili dezorjentaciju, emotivnost, iritabilnost, proljev, smetnje vida, lupanje srca (palpitacije).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom CITRAM tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Nuspojave su općenito blage i obično nestaju nakon nekoliko tjedana liječenja.

Mnogi od ovih učinaka mogu također biti i simptomi bolesti od koje bolujete i stoga iščezavaju kad se počnete osjećati bolje.

Javite se svom liječniku ako tijekom liječenja primijetite neku od sljedećih nuspojava:

Manje često:

 • neuobičajena krvarenja, uključujući gastrointestinalna krvarenja.

Rijetko:

 • ako se pojave otekline kože, jezika, usana ili lica, otežano disanje ili gutanje (simptomi alergijske reakcije) odmah se javite liječniku ili u najbližu bolnicu
 • ako imate vrućicu, razdražljivi ste, smeteni, osjećate drhtanje ili nagle kontrakcije mišića, to mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom. U slučaju pojave navedenih simptoma, javite se svom liječ

U slučaju pojave sljedećih nuspojava odmah se javite svom liječniku ili u najbližu bolnicu:

 • otežano mokrenje
 • epileptički napadi
 • žutilo kože i bjeloočnica (znakovi oštećenja funkcije jetre/hepatitisa)
 • brz, nepravilan rad srca, nesvjestica koja može biti simptom po život opasnog stanja poznatog kao torsades de pointes.

Uz gore navedene, zabilježene su i sljedeće nuspojave:

Vrlo često:

 • mučnina

Često:

 • začepljenost ili curenje nosa (sinusitis)
 • smanjen ili pojačan apetit
 • tjeskoba, uznemirenost, nenormalni snovi, poteškoće pri usnivanju, pospanost, omaglica, zijevanje, tremor, trnci po koži
 • proljev, konstipacija, povraćanje, suhoća usta
 • pojačano znojenje
 • bolovi u mišićima i zglobovima (mialgija i artralgija)
 • poremećaji seksualne funkcije (odgođena ejakulacija, problemi s erekcijom, smanjen seksualni nagon, a žene mogu imati teškoća u postizanju orgazma)
 • umor, vrućica
 • povećana tjelesna masa

Manje često:

 • urtikarija (koprivnjača), osip, svrbež
 • škrgutanje zubima, agitacija, nervoza, napadi panike, smetenost
 • poremećaj spavanja, poremećaji okusa, nesvjestica (sinkopa)
 • proširene zjenice (midrijaza), smetnje vida, zvonjava u ušima (tinitus)
 • gubitak kose
 • vaginalno krvarenje
 • smanjena tjelesna težina
 • ubrzan rad srca
 • oticanje ruku i nogu
 • krvarenje iz nosa.

Rijetko:

 • agresija, depersonalizacija, halucinacije
 • usporen rad srca.

Nepoznato:

 • misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, također vidjeti dio 2
 • smanjena razina natrija u krvi (očituje se simptomima kao što su mučnina, loše osjećanje sa slabošću miši ća ili smetenost)
 • omaglica kod ustajanja zbog niskog krvnog tlaka (ortostatska hipotenzija)
 • odstupanja u testovima jetrene funkcije (povišene vrijednosti jetrenih enzima u krvi)
 • poremećaji pokreta (nevoljne kretnje mišića)
 • bolna erekcija (prijapizam)
 • poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u kožu i sluznice i snižena razina trombocita (trombocitopenija)
 • iznenadno oticanje kože ili sluznica (angioedemi)
 • povećanje količine izlučene mokraće (neprikladna sekrecija antidiuretskog hormona – ADH)
 • mliječni sekret iz dojki u žena koje ne doje
 • manija
 • povećan rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji primaju lijek iz skupine lijekova kojoj pripada i escitalopram
 • promjene u srčanom ritmu (nazvane “produljenje QT intervala”, vide se praćenjem EKG-a koji mjeri električnu aktivnost srca).

Korištena je sljedeća klasifikacija za prikaz učestalosti nuspojava:

Vrlo često: može zahvatiti više od 1 na 10 bolesnika.

Često: može zahvatiti do 1 na 10 bolesnika.

Manje često: može zahvatiti do 1 na 100 bolesnika.

Rijetko: može zahvatiti do 1 na 1000 bolesnika.

Vrlo rijetko: može zahvatiti do 1 na 10000 bolesnika.

Nepoznato: ne može se procijeniti iz dostupnih podataka.

Nadalje, poznato je da se neke nuspojave javljaju tijekom primjene lijekova koji djeluju na sličan način kao i escitalopram. To su:

 • motorički nemir (akatizija)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka

5. Kako čuvati Citram

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Citram tablete sadrže

Djelatna tvar je escitalopram.

Jedna filmom obložena tableta sadržava 10 mg escitaloprama u obliku escitalopramoksalata.

Pomoćne tvari su:

 • Tabletna jezgra: celuloza, mikrokristalična; silicijev dioksid, koloidni, bezvodni; povidon; karmelozanatrij, umrežena; talk; magnezijev stearat.
 • Film ovojnica: hipromeloza; boja titanijev dioksid (E171); makrogol.

Kako Citram tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Bijela do gotovo bijela, okrugla, bikonveksna, filmom obložena tableta s razdjelnom linijom. 28 (2×14) tableta u oPA/Al/PVC//Al blisteru, u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

BELUPO lijekovi i kozmetika, d.d. Ulica Danica 548 000 Koprivnica, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: citram, citram tablete, citram 10 mg, citram tablete iskustva, citram lijek, citram nuspojave, citram forum, tablete citram, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Citram tablete (10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje