BlokMAX forte tablete (400 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.

Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.

 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana (za adolescente).
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije nakon 3 dana u slučaju vrućice te nakon 5 dana liječenja boli (za odrasle).

Što se nalazi u ovoj uputi

 1. Što je BlokMAX forte i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX forte
 3. Kako uzimati BlokMAX forte
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati BlokMAX forte
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je BlokMAX forte i za što se koristi

Ovaj lijek sadrži ibuprofen. Ibuprofen pripada skupini lijekova poznatoj pod nazivom nesteroidni protuupalni lijekovi (NSAIL-ovi) koji ublažavaju bol, smanjuju oticanje i snižavaju temperaturu kad imate vrućicu.

BlokMAX forte se primjenjuje za kratkotrajno simptomatsko liječenje:

 • blagih do umjerenih bolova (glavobolje, zubobolje, menstrualnih bolova, bolova u mišićima i leđima)
 • vrućice
 • groznice i simptoma prehlade i gripe

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati BlokMAX forte

Nemojte uzimati BlokMAX forte:

 • ako ste alergični na ibuprofen ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.);
 • ako ste ikad imali nedostatak zraka, astmu, curenje nosa, oticanje ili osip nakon uzimanja acetilsalicilatne kiseline ili drugih sličnih lijekova protiv bolova (NSAIL-ova);
 • ako uzimate druge NSAIL lijekove protiv bolova ili acetilsalicilatnu kiselinu u dozi većoj od 75 mg na dan;
 • ako imate (ili ste dva ili više puta imali) čir na ţelucu ili dvanaesniku ili krvarenje iz želuca;
 • ako imate ili ste ikad imali krvarenje iz probavnog sustava ili perforaciju (puknuće stijenke) povezanu s prethodnom primjenom NSAIL-ova;
 • ako imate teško zatajenje jetre, bubrega ili srca;
 • ako imate bolest zbog koje možete biti skloniji krvarenju;
 • ako patite od značajne dehidracije (uzrokovane povraćanjem, proljevom ili nedovoljnim unosom tekućine);
 • ako patite od krvarenja u mozgu (cerebrovaskularnog krvarenja) ili drugog aktivnog krvarenja;
 • ako ste mlađi od 12 godina;
 • ako ste u posljednja 3 mjeseca trudnoće.

Ako niste sigurni odnosi li se nešto od gore navedenog na Vas, razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMAX forte:

 • ako imate ili ste imali astmu ili alergijsku bolest jer se moţe javiti otežano disanje;
 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom;
 • ako imate ili ste ikada imali visok krvni tlak ili zatajenje srca;
 • ako imate ili ste ikada imali poremećaje želuca ili crijeva (uključujući ulcerozni kolitis ili Crohnovu bolest);
 • ako imate sistemski eritematozni lupus (SLE) ili miješanu bolest vezivnog tkiva – bolesti koje zahvaćaju imunosni sustav i uzrokuju bolove u zglobovima, promjene na koži i poremećaje drugih organa;
 • ako uzimate druge NSAIL-ove. Istodobna primjena s drugim NSAIL-ovima, uključujući selektivne inhibitore ciklooksigenaze 2, povećava rizik od nuspojava (pogledajte dio “Drugi lijekovi i BlokMAX forte” niţe u tekstu) i treba se izbjegavati;
 • imate poremećaje stvaranja krvnih stanica;
 • ako ste nedavno imali veći kirurški zahvat;
 • ako imate vodene kozice;
 • ako imate urođeni poremećaj crvenog krvnog pigmenta hemoglobina (porfiriju);
 • ako planirate trudnoću (za više informacija pogledajte “Trudnoća, dojenje i plodnost” niţe u tekstu);
 • ako ste u prvih šest mjeseci trudnoće;
 • ako dojite.

Protuupalni lijekovi / lijekovi protiv bolova poput ibuprofena mogu biti povezani s blago povećanim rizikom od srčanog udara ili moždanog udara, naročito kada se upotrebljavaju u visokim dozama. Nemojte prekoračiti preporučenu dozu ili trajanje liječenja (3 dana za adolescente, a u odraslih 3 dana u slučaju vrućice ili 5 dana kod liječenja boli).

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete BlokMAX forte ako:

 • imate srčanih problema, uključujući zatajenje srca, anginu (bol u prsištu), ili ako ste imali srčani udar, ugradnju premosnice, bolest perifernih arterija (slabu cirkulaciju u stopalima zbog uskih ili začepljenih arterija) ili bilo koju vrstu moždanog udara (uključujući “mini moždani udar” ili prolazni ishemijski napadaj (TIA));
 • imate visoki krvni tlak, dijabetes, visoki kolesterol, povijest srčane bolesti ili moždanog udara u obitelji, ili ako ste pušač.

Kožne reakcije

Ozbiljne kožne reakcije prijavljene su povezano s liječenjem lijekom BlokMAX forte. Potrebno je prekinuti uzimanje lijeka BlokMAX forte i odmah potražiti liječničku pomoć ako Vam se pojavi bilo kakav osip na koži, oštećenje sluznice, mjehurići ili drugi znakovi alergije jer to mogu biti prvi znakovi vrlo ozbiljne kožne reakcije. Pogledajte dio 4.

Postoji rizik od oštećenja funkcije bubrega u dehidrirane djece, adolescenata i starijih osoba. Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru ako se primjenjuje najmanja djelotvorna doza tijekom što kraćeg razdoblja. Starije osobe imaju povećan rizik od nuspojava

Drugi lijekovi i BlokMAX forte

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

BlokMAX forte može utjecati na druge lijekove ili oni mogu utjecati na njega. Na primjer:

 • acetilsalicilatna kiselina ili drugi NSAIL-ovi – mogu povećati rizik od čireva ili krvarenja probavnog sustava;
 • digoksin (za zatajenje srca) – može se pojačati djelovanje digoksina;
 • glukokortikoidi (lijekovi koji sadrže kortizon ili tvari slične kortizonu) – mogu povećati rizik od čireva ili krvarenja probavnog sustava;
 • acetilsalicilatna kiselina (mala doza – do 75 mg na dan) – učinak razrjeđivanja krvi može biti smanjen;
 • lijekovi koji su antikoagulansi (tj. razrjeđuju krv/sprječavaju zgrušavanje krvi, primjerice acetilsalicilatna kiselina, varfarin, tiklopidin) – ibuprofen može pojačati djelovanje ovih lijekova i povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;
 • selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (lijekovi koji se koriste za depresiju) – mogu povećati rizik od krvarenja probavnog sustava;
 • litij (lijek za manično-depresivni poremećaj i depresiju) – mogu se pojačati učinci litija;
 • lijekovi koji snižavaju visoki krvni tlak (ACE inhibitori poput kaptoprila, beta blokatora poput atenolola, antagonisti angiotenzin II receptora kao što je losartan) i lijekovi za izmokravanje (diuretici) –ibuprofen može smanjiti djelovanje ovih lijekova, a rizik za bubrege može biti povećan;
 • diuretici koji štede kalij – to može dovesti do visokih razina kalija u krvi;
 • metotreksat (lijek za rak i reumatizam) – djelovanje metotreksata se može pojačati;
 • lijekovi za dijabetes (takozvana sulfonilureja);
 • takrolimus i ciklosporin (imunosupresivni lijekovi) – može doći do oštećenja bubrega;
 • mifepriston (za prekid trudnoće) – djelovanje mifepristona može biti smanjeno;
 • zidovudin (lijek za liječenje HIV-a/AIDS-a) – primjena ibuprofena može dovesti do povećanog rizika od krvarenja u zglobove ili krvarenja koje dovodi do oticanja u HIV pozitivnih hemofiličara;
 • kinolonski antibiotici – može se povećati rizik od konvulzija;
 • aminoglikozidni antibiotici;
 • vorikonazol ili flukonazol – koriste se za liječenje gljivičnih infekcija;
 • kolestiramin – koristi se za snižavanje kolesterola;
 • Ginkgo biloba – biljni lijek koji se često koristi za demenciju.

Liječenje lijekom BlokMAX forte moglo bi također utjecati na neke druge lijekove ili bi oni mogli utjecati na lijek BlokMAX forte. Uvijek provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom prije upotrebe lijeka BlokMAX forte zajedno s drugim lijekovima.

BlokMAX forte s hranom, pićem i alkoholom

Osobama s osjetljivim želucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX forte s hranom. Konzumacija alkohola povećava rizik od nuspojava.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Nemojte uzimati ovaj lijek u posljednja 3 mjeseca trudnoće. Izbjegavajte uzimanje ovog lijeka tijekom prvih 6 mjeseci trudnoće osim ako Vam liječnik ne preporuči drugačije.

Samo male količine ibuprofena i proizvoda njegove razgradnje prelaze u majčino mlijeko. Ovaj se lijek može primijeniti tijekom dojenja ako se primjenjuje u preporučenoj dozi kroz najkraće moguće vrijeme. BlokMAX forte pripada skupini lijekova koji mogu štetno djelovati na plodnost u žena. Učinak se povlači nakon prestanka uzimanja lijeka. Nije vjerojatno da će BlokMAX forte, ako se uzima povremeno, utjecati na mogućnost začeća, no ipak prije uzimanja ovog lijeka recite svom liječniku ako imate problema sa začećem.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom kratkotrajne primjene i pri preporučenim dozama ovaj lijek ne utječe ili zanemarivo utječe na sposobnost upravljanja vozilima i rada sa strojevima. Ako imate nuspojave kao što su umor, omaglica i smetnje vida, nemojte upravljati vozilima ni raditi sa strojevima. Konzumacija alkohola povećava rizik od ovih nuspojava.

BlokMAX forte sadrži laktozu

Ako Vam je vaš liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, obratite se svom liječniku prije uzimanja ovog lijeka.

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol (23 mg) natrija po tableti , tj. zanemarive količine natrija.

3. Kako uzimati BlokMAX forte

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Osobama s osjetljivim želucem preporučuje se uzimanje lijeka BlokMAX forte s hranom.

Odrasli i adolescenti u dobi od 12 godina i stariji
Uzmite 1 tabletu (400 mg ibuprofena) s vodom. Tabletu uzmite prema potrebi, do najviše tri puta na dan.
Razdoblje između doza treba biti 4 – 6 sati.
Nemojte uzeti više od 1 tablete (400 mg ibuprofena) odjednom.
Nemojte uzeti više od 3 tablete (1200 mg ibuprofena) tijekom 24 sata.

Razdjelni urez služi samo da Vam pomogne prelomiti tabletu ako je ne možete progutati cijelu.

Primjena u djece

Nemojte davati djeci mlađoj od 12 godina. Drugi oblici ovog lijeka mogu biti prikladniji za djecu, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

Osobe koje imaju probleme s jetrom ili bubrezima

Ako imate problema s jetrom ili bubrezima, Vaš će Vam liječnik reći točnu dozu koju trebate uzimati. To će biti najmanja moguća doza.

Starije osobe (iznad 65 godina)

Ako ste starija osoba, Vaš će Vam liječnik reći točnu dozu koju trebate uzimati. To će biti najmanja moguća doza.

Trajanje liječenja

Ovaj lijek je namijenjen samo za kratkotrajnu primjenu. Trebate uzeti najmanju dozu koja je potrebna za ublažavanje Vaših simptoma i uzimajte ju kroz najkraće potrebno vrijeme.

Ne bi trebali uzimati BlokMAX forte dulje od 3 dana ako imate vrućicu ili 5 dana za liječenje boli, osim ako Vam Vaš liječnik ne kaže drugačije. Ako simptomi ne prolaze ili se pogoršaju, obratite se svom liječniku.

Ako se, u adolescenata u dobi od 12 do 18 godina, simptomi pogoršaju, ili je ovaj lijek potreban dulje od 3 dana, obratite se liječniku.

Ako uzmete više lijeka BlokMAX forte nego što ste trebali

Ako ste uzeli više lijeka BlokMAX forte nego što ste trebali, ili ako su djeca slučajno uzela lijek, obratite se liječniku ili najbližoj bolnici kako biste dobili mišljenje o riziku i savjet o postupku koji će se poduzeti. Možete osjetiti mučninu, bol u trbuhu, glavobolju, proljev, zvonjenje u ušima, povraćanje (prošarano krvlju), krv u stolici, smetenost i nekontrolirani pokreti oka.

Pri visokim dozama zabilježeni su omamljenost, uzbuđenje, dezorijentacija, bol u prsnom košu, osjećaj lupanja srca, nizak krvni tlak, plavičasta obojenost kože i sluznica (cijanoza), gubitak svijesti, koma, konvulzije (uglavnom u djece), pojačana sklonost krvarenju, slabost i omaglica, krv u mokraći, osjećaj hladnoće po tijelu i problemi s disanjem. U astmatičara može doći do pogoršanja astme.

Ako ste zaboravili uzeti BlokMAX forte

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Nuspojave se mogu svesti na najmanju mjeru uzimanjem najmanje doze kroz najkraće vrijeme potrebno za olakšanje simptoma. Starije osobe koje koriste ovaj lijek imaju povećan rizik od razvoja problema povezanih s nuspojavama.

Lijekovi kao što je BlokMAX forte mogu biti povezani s malo povećanim rizikom od srčanog udara (“infarkta miokarda”) ili moždanog udara.

Nemojte uzimati ovaj lijek ako uzimate acetilsalicilatnu kiselinu u dozama većim od 75 mg na dan. Ako uzimate male doze acetilsalicilatne kiseline (do 75 mg na dan) razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije uzimanja lijeka BlokMAX forte.

Prestanite uzimati lijek i odmah se obratite svom liječniku ili otiđite na odjel hitne pomoći najbliže bolnice ako se javi bilo što od sljedećeg:

 • znakovi vrlo rijetke (može se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba), ali ozbiljne alergijske reakcije kao što su oticanje lica, jezika ili grla, otežano disanje, ubrzano kucanje srca, pad krvnog tlaka koji vodi do šoka. To se može dogoditi čak i pri prvoj primjeni ovog lijeka;
 • napadaji astme (moguće s padom krvnog tlaka), pogoršanje astme, neobjašnjivo zviždanje u plućima ili nedostatak zraka;
 • teške vrlo rijetke kožne reakcije (mogu se javiti u najviše 1 na 10 000 osoba) kao što su osipi koji prekrivaju cijelo tijelo, ljuštenje kože, nastajanje plikova ili perutanje kože (npr. Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza);
 • teška kožna reakcija poznata kao sindrom DRESS (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnihpodataka). Simptomi DRESS-a uključuju: osip kože, vrućicu, oticanje limfnih čvorova i povećanje razine eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica);
 • crveni, ljuskavi, prošireni osip s kvržicama ispod kože i mjehurićima uglavnom lokaliziran na naborima kože, trupu i gornjim udovima popraćen vrućicom na početku liječenja (akutna generalizirana egzantematozna pustuloza). Prestanite primjenjivati lijek BlokMAX forteu slučajunastanka tih simptoma i odmah potraţite liječničku pomoć. Pogledajte također dio 2. Učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka;
 • poremećaji stvaranja krvnih stanica (agranulocitoza, sa simptomima kao što su vrućica, grlobolja,površinske ranice u ustima, simptomima sličnim kao u gripe, teški umor, krvarenja po koži i iz nosa). Vaš će Vam liječnik trebati provjeriti broj krvnih stanica u krvi.

PRESTANITE UZIMATI lijek i potražite hitnu medicinsku pomoć ako bilo kada tijekom liječenja primijetite sljedeće:

 • tragovi krvi u stolici;
 • crnu katranastu stolicu;
 • povraćanje bilo kakve krvi ili tamnog sadržaja koji izgleda kao talog kave.

PRESTANITE UZIMATI lijek i obratite se svom liječniku ako primijetite: Često (može se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • Žgaravicu, bol u trbuhu, otežanu probavu

Manje često (može se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • Zamagljen vid ili neki drugi problemi s očima
 • Reakcije preosjetljivosti kao što su koprivnjača, osip na koži, svrbež, napadaji astme (ponekad uz nizak krvni tlak)
 • Osjetljivost na svjetlost

Rijetko (može se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • Slabljenje vida
 • Iznenadno nakupljanje tekućine u plućima uz otežano disanje, visok krvni tlak, zadržavanje vode i dobivanja na težini

Recite svom liječniku ako osjetite bilo koju od niže navedenih nuspojava:

Često (može se javiti u manje od 1 na 10 osoba):

 • Poremećaji u probavnom sustavu kao što su proljev, mučnina, povraćanje, vjetrovi, zatvor
 • Glavobolja, pospanost, omaglica, nemir, nesanica, razdražljivost, vrtoglavica
 • Mikroskopska krvarenja iz crijeva što može dovesti do anemije
 • Umor

Manje često (može se javiti u manje od 1 na 100 osoba):

 • Čir u probavnom sustavu s perforacijom ili bez nje
 • Komplikacije divertikula u debelom crijevu (perforacija ili fistula)
 • Čirevi u ustima i upala
 • Upala sluznice želuca
 • Curenje nosa
 • Otežano disanje (bronhospazam)
 • Tjeskoba
 • Bockanje i trnjenje
 • Poteškoće sa sluhom
 • Astma
 • Akutna upala jetre, žućkasta obojenost kože ili bjeloočnica, oštećenje funkcije jetre

Rijetko (može se javiti u manje od 1 na 1000 osoba):

 • Depresija, smetenost, halucinacije
 • Sindrom sličan lupusu
 • Oštećenje jetre
 • Edem

Vrlo rijetko (može se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • Neugodan osjećaj lupanja srca, zatajenje srca, srčani udar ili visoki krvni tlak
 • Zvonjenje ili zujanje u ušima
 • Upala jednjaka ili gušterače
 • Suženje crijeva
 • Zatajenje jetre
 • Upala moždane ovojnice (bez bakterijske infekcije)
 • Oštećenje tkiva bubrega
 • Problemi s bubrezima uključujući upalu bubrega i zatajenje bubrega
 • Gubitak kose

Nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Pogoršanje čireva u debelom crijevu i Crohnove bolesti (bolest crijeva)

5. Kako čuvati BlokMAX forte

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake “Rok valjanosti“ odnosno “EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što BlokMAX forte sadrži

Djelatna tvar je ibuprofen. Svaka tableta sadrži 400 mg ibuprofena.

Drugi sastojci su:

 • Jezgra tablete: kukuruzni škrob; laktoza hidrat; mikrokristalična celuloza; umrežena karmelozanatrij (E468); bezvodni koloidni silicijev dioksid; gliceroldibehenat.
 • Film ovojnica: hipromeloza (E464); titanijev dioksid (E171); makrogol 400/PEG (E1521)

Kako BlokMAX forte izgleda i sadržaj pakiranja

BlokMAX forte su duguljaste, bikonveksne, bijele do skoro bijele filmom obložene tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani. Dimenzije svake tablete su približno 20 x 8 mm.
Razdjelni urez služi samo kako bi se olakšalo lomljenje tablete radi lakšeg gutanja, a ne da bi se podijelila na jednake doze.

Filmom obložene tablete pakirane su u blistere od tvrde, prozirne PVC/Al folije ili alternativno u blistere sigurne za djecu od bijele neprozirne PVC/Al folije ojačane PET slojem. Svaki blister sadrži 10 tableta.

Oslikana kartonska kutija s 1 (10 tableta) ili 2 (20 tableta) blistera i uputom o lijeku.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Alkaloid – INT d.o.o.
Šlandrova ulica 4 1231
Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Alkaloid d.o.o. 
Slavonska avenija 6 A
10 000 Zagreb

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Ujedinjeno Kraljevstvo IBUPROFEN 400 mg film-coated tablets
Bugarska BlokMAX forte 400 mg film-coated tablets
Španjolska BYNER 400 mg comprimidos recubiertos con pelicula
Mađarska IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg filmtabletta
Hrvatska BlokMAX forte 400 mg filmom obložene tablete
Poljska IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg comprimate filmate
Rumunjska IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg filmsko obložene tablete
Slovenija IBUPROFEN Alkaloid-INT 400 mg filmsko obložene tablete

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje bez recepta, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u ožujku 2020.

Članak objavljen:

Saznajte više o glavobolji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4.50 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: blokmax forte, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu