Aritavi kapsule (30/60 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Aritavi i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Aritavi
 3. Kako uzimati Aritavi
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Aritavi
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Aritavi i za što se koristi

Aritavi sadrži djelatnu tvar duloksetin. Aritavi povećava razinu serotonina i noradrenalina u živčanom sustavu.

Aritavi se primjenjuje u odraslih za liječenje:

 • depresije
 • generaliziranog anksioznog poremećaja (kroničnog osjećaja tjeskobe ili nervoze)
 • boli kod dijabetičke neuropatije (često se opisuje kao goruća, probadajuća, žareća, sijevajuća ili tupa bol ili kao bol nalik elektrošoku. Moguć je gubitak osjeta u zahvaćenom području ili osjeti poput dodira, topline, hladnoće ili pritiska mogu izazvati bol).

U većine osoba s depresijom ili tjeskobom Aritavi počinje djelovati unutar dva tjedna nakon početka liječenja, ali može biti potrebno 2-4 tjedna prije nego što se počnete osjećati bolje. Obavijestite svoga liječnika ako se nakon toga razdoblja ne počnete osjećati bolje. Liječnik Vam može nastaviti propisivati lijek Aritavi i nakon što se počnete osjećati bolje, kako bi se spriječio povratak depresije ili tjeskobe.

Osobama koje pate od boli kod dijabetičke neuropatije može biti potrebno nekoliko tjedana prije nego što se počnu osjećati bolje. Obratite se svom liječniku ako se ne budete osjećali bolje nakon 2 mjeseca.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati lijek Aritavi

Nemojte uzimati lijek Aritavi:
 • ako ste alergični na duloksetin ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate bolest jetre
 • ako imate tešku bolest bubrega
 • ako uzimate ili ste u posljednjih 14 dana uzimali drugi lijek koji se zove inhibitor monoaminooksidaze (MAOI) (pogledajte ‘Drugi lijekovi i Aritavi’)
 • ako uzimate fluvoksamin, koji se obično koristi za liječenje depresije, ciprofloksacin ili enoksacin, koji se koriste za liječenje nekih infekcija
 • ako uzimate druge lijekove koji sadrže duloksetin (pogledajte ‘Drugi lijekovi i Aritavi’)

Obratite se svom liječniku ako imate visok krvni tlak ili srčanu bolest. Liječnik će Vam reći smijete li uzimati lijek Aritavi.

Upozorenja i mjere opreza

U nastavku su naveden razlozi zbog kojih Aritavi možda nije prikladan za Vas. Obratite se svom liječniku prije nego uzmete lijek Aritavi:

 • ako već uzimate druge lijekove za liječenje depresije (pogledajte ‘Drugi lijekovi i Aritavi’)
 • ako uzimate biljni lijek gospinu travu (Hypericum perforatum)
 • ako imate bolest bubrega
 • ako ste imali napadaje (konvulzije)
 • ako ste imali maniju
 • ako patite od bipolarnog poremećaja
 • ako imate tegobe s očima poput određenih vrsta glaukoma (povišen očni tlak)
 • ako u povijesti bolesti imate poremećaje krvarenja (sklonost pojavi modrica)
 • imate rizik od pojave niske razine natrija (primjerice, ako uzimate diuretike, osobito ako ste starija osoba)
 • ako se trenutačno liječite nekim drugim lijekom koji može izazvati oštećenje jetre
 • ako uzimate druge lijekove koji sadrže duloksetin (pogledajte ‘Drugi lijekovi i Aritavi’)

Aritavi može izazvati osjećaj nemira ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja. Obavijestite svoga liječnika ako se to dogodi Vama.

Samoubilačke misli i pogoršanje depresije ili anksioznog poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni poremećaj, ponekad Vam se mogu javiti misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. To se može pojačati na početku liječenja antidepresivima jer je svim tim lijekovima potrebno neko vrijeme da počnu djelovati, obično oko dva tjedna, a ponekad i dulje.

Veća je vjerojatnost da će Vam se pojaviti takve misli:

 • ako ste prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik od samoubilačkog ponašanja u odraslih koji su mlađi od 25 godina, a zbog psihijatrijskih stanja su liječeni antidepresivima.

Ako u bilo kojem trenutku pomislite na samoozljeđivanje ili samoubojstvo, odmah se javite svom liječniku ili idite u bolnicu.

Može Vam koristiti ako kažete članu obitelji ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili imate anksiozni poremećaj i zamolite ih da pročitaju ovu uputu. Mogli biste ih zamoliti da Vam kažu ako smatraju da se

Vaša depresija ili tjeskoba pogoršavaju ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina

Aritavi se u načelu ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Također, morate znati da bolesnici mlađi od 18 godina koji se liječe ovom skupinom lijekova imaju povećan rizik od pojave nuspojava poput pokušaja samoubojstva, misli o samoubojstvu i neprijateljskog ponašanja (prvenstveno agresivnosti, protivljenja i bijesa). Ipak, Vaš liječnik može propisati lijek Aritavi bolesnicima mlađima od 18 godina ako procijeni da je to u njihovu najboljem interesu.

Ako je liječnik propisao lijek Aritavi bolesniku mlađem od 18 godina i želite o tome razgovarati, vratite se svom liječniku. Morate obavijestiti liječnika ako se pojavi ili pogorša bilo koji od gore navedenih simptoma kad bolesnik mlađi od 18 godina uzima lijek Aritavi. Nadalje, dugoročni sigurnosni učinci lijeka Aritavi na rast, sazrijevanje te intelektualni razvoj i razvoj ponašanja nisu još dokazani u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Aritavi

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Duloksetin, glavni sastojak lijeka Aritavi, nalazi se i u nekim drugim lijekovima koji se koriste za liječenje drugih stanja:

 • bol kod dijabetičke neuropatije, depresije, tjeskobe i inkontinencije mokraće

Morate izbjegavati istodobno uzimanje više od jednog takvog lijeka. Provjerite sa svojim liječnikom uzimate li već neki drugi lijek koji sadrži duloksetin.

Liječnik mora donijeti odluku o tome smijete li uzimati lijek Aritavi s drugim lijekovima. Nemojte početi ni prestati uzimati bilo koji lijek, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta i biljne lijekove, prije nego što to provjerite sa svojim liječnikom.

Morate reći liječniku i ako uzimate neki od sljedećih lijekova:
 • Inhibitore monoaminooksidaze (MAOI): Ne smijete uzimati lijek Aritavi ako uzimate ili ste nedavno (u posljednjih 14 dana) uzimali drugi antidepresiv koji se naziva inhibitorom monoaminooksidaze (MAOI).

Primjeri inhibitora MAO uključuju moklobemid (antidepresiv) i linezolid (antibiotik). Uzimanje inhibitora MAO zajedno s mno gim lijekovima koji se izdaju na recept, uključujući lijek Aritavi, može izazvati ozbiljne, čak i po život opasne nuspojave. Nakon što ste prestali uzimati inhibitor MAO, morate pričekati najmanje 14 dana prije nego počnete uzimati lijek Aritavi. Također, nakon što ste prestali uzimati lijek Aritavi, morate pričekati najmanje 5 dana prije nego počnete uzimati inhibitor MAO.

 • Lijekovi koji izazivaju pospanost: Tu se ubrajaju lijekovi koje Vam je propisao liječnik, uključujući benzodiazepine, jake lijekove protiv bolova, antipsihotike, fenobarbital i antihistaminike.
 • Lijekovi koji povećavaju razinu serotonina: Triptani, tramadol, triptofan, selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (poput paroksetina i fluoksetina), inhibitori ponovne pohrane serotonina i noradrenalina (poput venlafaksina), triciklički antidepresivi (poput klomipramina, amitriptilina), petidin, gospina trava i inhibitori MAO (poput moklobemida i linezolida). Navedeni lijekovi povećavaju rizik od nuspojava; ako uočite bilo koji neuobičajen simptom dok uzimate neki od ovih lijekova zajedno s lijekom Aritavi, morate se javiti svom liječniku.
 • Oralni antikoagulansi i antitrombotici: Lijekovi koji razrjeđuju krv ili sprečavaju zgrušavanje krvi. Ti lijekovi mogu povećati rizik od krvarenja.

Uzimanje Aritavia s hranom, pićem i alkoholom

Aritavi se može uzimati s hranom ili bez nje. Budite oprezni ako pijete alkohol dok se liječite lijekom Aritavi.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

 • Obavijestite svog liječnika ako zatrudnite ili pokušavate zatrudnjeti dok uzimate lijek Aritavi.

Smijete uzimati lijek Aritavi tek nakon što razgovarate s liječnikom o mogućim koristima i rizicima za nerođeno dijete.

 • Budite sigurni da primalja i/ili liječnik znaju da uzimate lijek Aritavi. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, slični lijekovi (selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina) mogu povećati rizik od nastanka ozbiljnog stanja za bebu, zvanog trajna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), zbog koje dijete ubrzano diše i koža mu izgleda modra. Ti simptomi obično nastupaju u prva 24 sata nakon djetetova rođenja. Ako se to dogodi Vašoj bebi, odmah se javite primalji i/ili liječniku.
 • Ako uzimate lijek Aritavi pred kraj trudnoće, Vaša beba može imati određene simptome kada se rodi. Oni se obično javljaju pri porodu ili unutar nekoliko dana od rođenja djeteta. Ovi simptomi mogu uključivati mlohave mišiće, drhtanje, nervozne pokrete, poteškoće s hranjenjem, poteškoće s disanjem i napadaje. Ako Vaša beba ima bilo koji od ovih simptoma kada se rodi, ili ste zabrinuti zbog bebina zdravlja, obratite se liječniku ili primalji koji će Vas savjetovati.
 • Obavijestite svog liječnika ako dojite. Ne preporučuje se uzimanje lijeka Aritavi za vrijeme Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet.

Upravljanje vozilima i strojevima

Aritavi može izazvati pospanost ili omaglicu. Nemojte voziti niti rukovati alatima ni strojevima dok ne vidite kako će Aritavi utjecati na Vas.

Aritavi sadrži saharozu

Aritavi sadrži saharozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s njime prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati Aritavi

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako su Vam rekli Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Aritavi se uzima kroz usta. Kapsulu morate progutati cijelu s vodom.

Za depresiju i bol kod dijabetičke neuropatije:

Uobičajena doza lijeka Aritavi je 60 mg jednom na dan, no liječnik će Vam propisati dozu koja Vama najbolje odgovara.

Za generalizirani anksiozni poremećaj:

Uobičajena početna doza lijeka Aritavi je 30 mg jednom na dan, nakon čega će većina bolesnika primati 60 mg jednom na dan, no liječnik će propisati dozu koja Vama najbolje odgovara. Doza se može povisiti do 120 mg na dan, ovisno o Vašem odgovoru na lijek Aritavi.

Možda ćete se lakše sjetiti da morate uzeti lijek Aritavi ako ga svakog dana budete uzimali u isto vrijeme.

Razgovarajte s liječnikom o tome koliko dugo trebate uzimati lijek Aritavi. Nemojte prestati uzimati lijek Aritavi niti mijenjati dozu lijeka a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom. Važno je na pravilan način liječiti Vaše stanje kako biste se osjećali bolje. Ako se ne liječi, bolest se možda neće povući, a može postati još ozbiljnija i teža za liječenje.

Ako uzmete više lijeka Aritavi nego što ste trebali

Ako ste uzeli veću količinu lijeka Aritavi nego Vam je liječnik propisao, odmah nazovite svog liječnika ili ljekarnika. Simptomi predoziranja uključuju pospanost, komu, serotoninski sindrom (rijetka reakcija koja može izazvati osjećaj velike sreće, omamljenost, nespretnost, nemir, osjećaj poput opijenosti, vrućicu, znojenje ili ukočenost mišića), napadaje, povraćanje i ubrzan rad srca.

Ako ste zaboravili uzeti Aritavi

Ako propustite uzeti dozu lijeka, uzmite je čim se sjetite. Međutim, ako je već vrijeme za sljedeću dozu, preskočite propuštenu dozu i uzmite samo jednu dozu kao inače. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Nemojte u jednome danu uzeti više od propisane dnevne doze lijeka Aritavi.

Ako prestanete uzimati Aritavi

NEMOJTE prestati uzimati kapsule a da se prethodno niste posavjetovali sa svojim liječnikom, čak i ako se osjećate bolje. Ako liječnik smatra da Vam Aritavi više ne treba, uputit će Vas da dozu postupno smanjujete tijekom najmanje 2 tjedna prije nego što potpuno prestanete uzimati lijek.

U nekih bolesnika koji naglo prestanu uzimati lijek Aritavi jave se simptomi kao što su:

 • omaglica, trnci ili osjeti nalik strujnom udaru (osobito u glavi), smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more, nemogućnost spavanja), umor, pospanost, nemir ili uznemirenost, tjeskoba, mučnina ili povraćanje, nevoljno drhtanje (tremor), glavobolja, bol u mišićima, razdražljivost, proljev, prekomjerno znojenje ili vrtoglavica.

Ti simptomi obično nisu ozbiljni, a povlače se za nekoliko dana, no imate li simptome koji Vas zabrinjavaju, obratite se liječniku za savjet.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Te su nuspojave obično blage do umjerene i često prestaju nakon nekoliko tjedana.

Vrlo česte nuspojave (mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba):
 • glavobolja, pospanost
 • mučnina, suha usta
Česte nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 10 osoba):
 • gubitak teka
 • tegobe sa spavanjem, uznemirenost, smanjena seksualna želja, tjeskoba, poteškoće ili nemogućnost postizanja orgazma, neuobičajeni snovi
 • omaglica, tromost, nevoljno drhtanje, utrnulost, uključujući obamrlost, bockanje ili trnci na koži
 • zamućen vid
 • zujanje/zvonjava u ušima (doživljaj zvuka u ušima kada nema vanjskog zvuka)
 • osjećaj lupanja srca u prsnom košu
 • povišen krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine
 • pojačano zijevanje
 • zatvor, proljev, bol u želucu, povraćanje, žgaravica ili loša probava, vjetrovi
 • pojačano znojenje, osip (koji svrbi)
 • bol u mišićima, grč mišića
 • bolno mokrenje, često mokrenje
 • otežano postizanje erekcije, promjene u ejakulaciji
 • padovi (najčešće u starijih osoba), umor
 • gubitak tjelesne težine

Djeca i adolescenti mlađi od 18 godina koji boluju od depresije i liječe se ovim lijekom na početku su liječenja izgubili na tjelesnoj težini. Nakon 6 mjeseci liječenja njihova je tjelesna težina porasla i izjednačila se s tjelesnom težinom djece i adolescenata iste dobi i spola.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 na 100 osoba):
 • upala grla koja uzrokuje promuklost
 • samoubilačke misli, tegobe sa spavanjem, škripanje ili stiskanje zubima, dezorijentiranost, nedostatak motivacije
 • iznenadni nevoljni trzaji ili grčevi mišića, osjećaj nemira ili nemogućnost mirnog sjedenja ili stajanja, nervoza, poteškoće s koncentracijom, promjene osjeta okusa, poteškoće pri kontroliranju pokreta npr. nedostatak koordinacije ili nevoljni pokreti mišića, sindrom nemirnih nogu, loša kvaliteta sna
 • proširene zjenice (tamno središte oka), poteškoće s vidom
 • omaglica ili vrtoglavica, bol u uhu
 • brzi i/ili nepravilni otkucaji srca
 • nesvjestica, omaglica, ošamućenost ili nesvjestica pri ustajanju, hladni prsti na rukama i/ili nogama
 • stezanje u grlu, krvarenje iz nosa
 • povraćanje krvi ili crna katranasta stolica (feces), gastroenteritis, podrigivanje, otežano gutanje
 • upala jetre koja može izazvati bol u trbuhu i žutilo kože ili bjeloočnica
 • noćno znojenje, koprivnjača, hladan znoj, osjetljivost na sunčevu svjetlost, povećana sklonost nastanku modrica
 • stezanje mišića, trzanje mišića
 • otežano mokrenje ili nemogućnost mokrenja, otežan početak mokrenja, potreba za mokrenjem tijekom noći, pojačana potreba za mokrenjem, smanjen protok mokraće
 • nenormalno vaginalno krvarenje, nenormalne mjesečnice, uključujući obilne, bolne, neredovite ili produljene mjesečnice, neuobičajeno blage mjesečnice ili izostanak mjesečnice, bol u testisima ili mošnjama
 • bol u prsnom košu, osjećaj hladnoće, žeđ, drhtanje, osjećaj vrućine, nenormalan hod
 • porast tjelesne težine
 • Aritavi može uzrokovati nuspojave kojih možda i niste svjesni, poput povišenih vrijednosti jetrenih enzima ili povišene koncentracije kalija, kreatin fosfokinaze, šećera ili kolesterola u krvi
Rijetke nuspojave (mogu se javiti u najviše 1 do 1000 osoba)
 • teška alergijska reakcija koja uzrokuje otežano disanje ili omaglicu te oticanje jezika ili usana, alergijske reakcije
 • smanjena aktivnost štitnjače koja može izazvati umor ili porast tjelesne težine
 • dehidracija, niske razine natrija u krvi (uglavnom u starijih osoba; simptomi mogu uključivati omaglicu, slabost, zbunjenost, pospanost ili izrazit umor, mučninu ili povraćanje; ozbiljniji simptomi su nesvjestica, napadaji ili padovi), sindrom neprimjerenog izlučivanja antidiuretskog hormona (SIADH)
 • samoubilačko ponašanje, manija (prekomjerna aktivnost, brze misli i smanjena potreba za spavanjem), halucinacije, agresivnost i bijes
 • “serotoninski sindrom” (rijetka reakcija koja može izazvati osjećaj velike sreće, omamljenost, nespretnost, nemir, osjećaj opijenosti, vrućicu, znojenje ili ukočenost mišića), napadaji
 • povišen očni tlak (glaukom)
 • upala usta, svjetlocrvena krv u stolici, neugodan zadah
 • zatajenje jetre, žutilo kože ili bjeloočnica (žutica)
 • Stevens-Johnsonov sindrom (ozbiljna bolest s mjehurićima na koži, ustima, očima i genitalijama), teška alergijska reakcija koja izaziva oticanje lica ili grla (angioedem)
 • stezanje mišića čeljusti
 • nenormalan miris mokraće
 • simptomi menopauze, nenormalna proizvodnja mlijeka u muškaraca ili žena

5. Kako čuvati Aritavi

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici iza „Rok valjanosti“. Rok valjanosti se odnosi na posljednji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svoga ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Aritavi sadrži

Djelatna tvar je duloksetin.

Svaka kapsula sadrži 30 ili 60 mg duloksetina (u obliku klorida).

Drugi sastojci su:

Sadržaj kapsule: šećerne kuglice (saharoza, kukuruzni škrob), hipromelozaftalat (HP- 55), hipromeloza (E15 LV), trietilcitrat, hidroksipropilceluloza, talk

Ovojnica kapsule od 30 mg: želatina, titanijev dioksid (E171), boja Brilliant Blue FCF (E133), crni željezov oksid (E172), tinta

Ovojnica kapsule od 60 mg: želatina, titanijev dioksid (E171), crni željezov oksid (E172), tinta

Sadržaj tinte: šelak, propilenglikol, crni željezov oksid (E172), kalijev hidroksid

Kako Aritavi izgleda i sadržaj pakiranja

Aritavi je tvrda želučanootporna kapsula. Svaka Aritavi kapsula sadrži pelete duloksetinklorida s ovojnicom koja ih štiti od želučane kiseline.

Aritavi je dostupan u 2 jačine: 30 mg i 60 mg.

Kapsule od 30 mg imaju neprozirno tijelo sive boje s otisnutom oznakom ‘DLX30’ i neprozirnu plavu kapicu s otisnutom oznakom ‘DLX30’, dužine 18,0 mm.

Kapsule od 60 mg imaju neprozirno tijelo sive boje s otisnutom oznakom ‘DLX60’ i neprozirnu bijelu kapicu s otisnutom oznakom ‘DLX60’, dužine 20,4 mm.

Aritavi 30 mg dostupan je u plastičnoj bočici (HDPE) sa čepom na navoj i sredstvom za sušenje u pakiranju od 28, 30, 56, 60, 84, 90, 98 i 100 kapsula.

Aritavi 60 mg dostupan je u plastičnoj bočici (HDPE) sa čepom na navoj i sredstvom za sušenje u pakiranju od 28, 30, 56, 60, 84 i 90 kapsula.

Napomene:

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvodi!

Članak objavljen:

Saznajte više o anksioznosti u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu