Tina Piskač

Tina Piskač

dr. med.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Zagrebu 2020. godine.
Članica Studentske sekcije za otorinolaringologiju i kirurgiju glave i vrata te Studentske sekcije za ginekologiju i opstetriciju.
Jedno vrijeme je bila i aktivan član CroMSIC-a te sudjelovala kao volonter na brojnim javnozdravstvenim akcijama.
Odradila je edukaciju te kao predavač držala nastavu u srednjim školama na temu reproduktivnog zdravlja, spolno odgovornog ponašanja i zaštite od spolno prenosivih bolesti.
Područje interesa: ginekologija i opstetricija, interna medicina.