Samohrani roditelj – prava i izazovi

Samohrani roditelj

Obitelj je dinamična struktura koja se stalno mijenja, a odnosi unutar nje prilagođavaju se promjenama koje se događaju u pojedincima i okolini. Prema strukturi i sastavu obitelji, samohrani roditelji predstavljaju nekoga tko je neoženjen, udovac ili razveden i nije ponovno oženjen.

Takvu strukturu jednoroditeljske obitelji u kojoj jedan roditelj ili stalan skrbnik (a to mogu biti majka, otac, adoptivni roditelj, odrasli član obitelji ili bilo koja odrasla osoba koja stvara čvrstu vezu s djetetom) preuzima sve obveze roditeljstva i odgoja, vrlo je izazovna i zahtjevna životna uloga.

Samohrani roditelj – definicija

Jako se često na pitanje tko je samohrani roditelj automatski pomisli samo na osobe koje su razvedene, a postoje različite okolnosti zbog kojih obitelj ulazi u jednoroditeljsku strukturu (smrt partnera, razdvajanje, nestanak partnera i sl.). Najčešći uzrok jednoroditeljskih obitelji je razvod braka.

Pročitajte članak “Rastava braka – utjecaj i posljedice rastave za partnere i djecu“.

Samohrani roditelj - definicija
FOTO: Ingram Image

Dijete tijekom razvoja može živjeti u obitelji različite i promjenjive strukture, a u istraživanjima koja proučavaju utjecaj različite obiteljske strukture na dijete, možemo razlikovati mnoge i sve raznovrsnije tipove obitelji:

 • dvoroditeljske obitelji s dva biološka roditelja
 • dvoroditeljske obitelji s dva adoptivna roditelja
 • jednoroditeljske obitelji s podjednakom podjelom roditeljstva oca i majke
 • jednoroditeljske obitelji s majkom kao glavom obitelji uz kontakte s ocem
 • jednoroditeljske obitelji s majkom kao glavom obitelji bez kontakta s ocem
 • jednoroditeljske obitelji s majkom kao glavom obitelji bez poznatog oca
 • jednoroditeljske obitelji s ocem kao glavom obitelji
 • dvoroditeljske obitelji s majkom i poočimom
 • dvoroditeljske obitelji s ocem i pomajkom
 • jednoroditeljske obitelji unutar majčine roditeljske obitelji.

Samohrano roditeljstvo – izazovi

Mnogi brzopleto zaključuju da su jednoroditeljske obitelji rizične i da predstavljaju opasnost za rast i razvoj djeteta. Samohrane roditelje treba umiriti činjenica da veliki broj studija ne otkriva razlike između djece samohranih roditelja i djece iz drugih tipova obitelji.

Općenito, obitelj će biti zdrava i poticajna okolina za dijete ako mu tijekom njegova razvoja, uključujući i adolescenciju, postoji roditelj ili jedan stalan skrbnik, a to mogu biti majka, otac, adoptivni roditelj ili odrasli član obitelji koji stvara čvrstu vezu s djetetom, pruža potporu i potrebnu pažnju tijekom cijelog djetinjstva, sve do djetetove potpune samostalnosti.

Pročitajte članke:

Samohrano roditeljstvo - izazovi
FOTO: Ingram Image

Međutim, nužno je spomenuti neke otežavajuće okolnosti i rizične faktore koji mogu dovesti do nepovoljnog utjecaja jednoroditeljske obitelji:

 • ekonomski položaj obitelji (odlaskom jednog roditelja financijska briga većim dijelom ostaje na drugom roditelju)
 • manjkav socijalizacijski kontekst (nepostojanje autoriteta i nemogućnost učenja odnosa prema autoritetu, smanjenje roditeljskog nadzora)
 • stres zbog raspada obitelji (uslijed kumulativnog djelovanja stresa, dijete se često povlači iz obitelji, traži društvo vršnjaka i češće postaje izloženo nepovoljnom vršnjačkom utjecaju)
 • majčina psihološka dobrobit (jer je najčešće majka glava obitelji u jednoroditeljskim obiteljima; može doći do depresije majke zbog smrti partnera ili rastave, neprilagođenosti novim i pojačanim zahtjevima, nemogućnost suočavanja s ekonomskim stresom, češće izbivanje iz kuće).

Nažalost, najčešće kriza, poremećaji i promjene u obitelji koje nastaju zbog osiromašenja, nezaposlenosti, raspada obitelji, bolesti i drugih nepovoljnih životnih okolnosti oslabljuju skrbnikovu moć da osigura osnovno za zdravu razvojnu okolinu. Međutim, to nije samo posljedica strukture obitelji, nego proizlazi iz nemogućnosti obiteljskog skrbnika da uz pomoć zaštitnih čimbenika (rodbine, prijatelja, društva općenito) nadvlada krizu koja ugrožava procese i odnose unutar obitelji.

Samohrani roditelj - prava
FOTO: Ingram Image

Samohrani roditelj – prava

Prema informacijama i podacima prikupljenima u sustavu e-Građani, roditelji koji sami skrbe i uzdržavaju svoju djecu imaju pravo na zaštitu od prekovremenog rada i rada u preraspodijeljenom, odnosno nejednakom radnom vremenu. Samohrani roditelji također imaju prava i na različite oblike pomoći iz sustava socijalne skrbi, a neka od njih su:

 • savjetovanje stručnih suradnika (pitanja odgoja, ostvarenih prava, pomoći i podrške)
 • pomaganje u prevladavanju posebnih teškoća
 • zajamčena minimalna naknada (ovisno o uvjetima u kojima živi samohrani roditelj – novčana pomoć osigurava zadovoljavanje osnovnih životnih potreba samca ili kućanstva koji nemaju dovoljno sredstava za zadovoljavanje tih potreba, a utvrđuje se prema njegovim ostvarenim prihodima i prihodima svih članova kućanstva te na osnovi imovine koju imaju u vlasništvu)
 • pomoć za podmirenje troškova stanovanja (samohrani roditelj pravo na stan može ostvariti u određenim uvjetima, za što je potrebno dodatno pravno savjetovanje s obzirom na okolnosti)
 • jednokratnu naknadu (jednokratna novčana pomoć za samohrane majke i očeve)
 • druge pomoći, npr. pomoć u prehrani, pomoć za odjeću i obuću, pomoć za osobne potrebe korisnika stalnog smještaja, podmirenje pogrebnih troškova i podmirenje troškova ogrjeva.

Samohrani roditelj – Zakon o radu i Obiteljski zakon

Za sva dodatna prava (npr. postoje li porezne olakšice za samohrane majke i očeve) i pitanja (npr. kako dobiti status samohrane majke ili oca), ali i obveze i dužnosti koje ima samohrani roditelj, Zakon o radu i Obiteljski zakon sadrže sve informacije koje su potrebne kako bi se dobio uvid u uvjete i postupke dobivanja određenih prava. Možete ih preuzeti na stranici https://www.zakon.hr/.

Članak objavljen:
 1. Berk, L. E. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja. Naklada Slap: Jastrebarsko.
 2. Čudina-Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Golden marketing-Tehnička knjiga: Zagreb.
 3. Samohrani roditelji. (2022). e-Građani.

Ocijenite članak

5 / 5   1

Foto: Ingram Image

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu