Upute o lijeku – Suliqua 100 jedinica/ml + 50 mikrograma/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Suliqua 100 jedinica/ml + 50 mikrograma/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici

inzulin glargin + liksisenatid

Ovaj je lijek pod dodatnim praćenjem. Time se omogućuje brzo otkrivanje novih sigurnosnih informacija. Prijavom svih sumnji na nuspojavu i Vi možete pomoći. Za postupak prijavljivanja nuspojava, pogledajte dio 4.

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Suliqua i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Suliqua
 3. Kako primjenjivati lijek Suliqua
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati lijek Suliqua
 6.  Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Suliqua i za što se koristi

Suliqua je lijek u obliku injekcije za liječenje šećerne bolesti koji sadrži dvije djelatne tvari:

 • inzulin glargin: dugodjelujući oblik inzulina koji pomaže u kontroli šećera (glukoze) u krvi tijekom dana
 • liksisenatid: ‘GLP-1 analog’ koji pomaže tijelu da stvara dodatni vlastiti inzulin kao odgovor na povišeni šećer u krvi te usporava apsorpciju šećera iz hrane

Suliqua se koristi za liječenje odraslih osoba sa šećernom bolešću tipa 2 kako bi pomogao u kontroli razine šećera u krvi kada je ona previsoka. Primjenjuje se s metforminom kada drugi lijekovi nisu sami dovoljni za kontrolu razine šećera u krvi. Ti drugi lijekovi mogu biti lijekovi za liječenje šećerne bolesti koji se uzimaju kroz usta (poput metformina, lijekova derivata sulfonilureje) ili inzulin.

Ako koristite drugi lijek za liječenje šećerne bolesti, raspravite sa svojim liječnikom trebate li prestati koristiti taj lijek kada započinjete s lijekom Suliqua.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Suliqua

Nemojte primjenjivati lijek Suliqua:

 • ako ste alergični na inzulin glargin ili liksisenatid ili bilo koji drugi sastojak ovoga lijeka (naveden u dijelu 6).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite lijek Suliqua ako:

 • imate šećernu bolesti tipa 1 s obzirom da se lijek Suliqua primjenjuje kod šećerne bolesti tipa 2 i ovaj lijek neće biti prikladan za Vas.
 • imate dijabetičku ketoacidozu (komplikaciju šećerne bolesti koja se javlja kada tijelo ne može iskoristiti glukozu jer nema dovoljno inzulina) jer ovaj lijek neće biti prikladan za Vas.
 • imate teški problem sa želucem ili crijevima, poput bolesti mišića želuca koja se zove “gastropareza”, a ima za posljedicu odgođeno pražnjenje želuca. S obzirom da lijek Suliqua može uzrokovati nuspojave povezane sa želucem, lijek nije bio ispitivan u bolesnika sa teškim želučanim ili crijevnim problemima. Molimo pogledajte informacije koje se odnose na lijekove koji se ne smiju predugo zadržavati u Vašem želucu u dijelu Drugi lijekovi i Suliqua.
 • imate tešku bolest bubrega ili ste na dijalizi, jer se u tom slučaju ne preporučuje primjena ovoga lijeka.

Pažljivo slijedite upute liječnika o dozi, kontroli (pretrage krvi i mokraće), prehrani i tjelesnoj aktivnosti (fizički rad i tjelovježba) i tehnici injiciranja.

Obratite posebnu pozornost na sljedeće:

 • prenizak šećer u krvi (hipoglikemija). Ako Vam je šećer u krvi prenizak, slijedite upute za slučaj hipoglikemije (vidjeti uokvireni tekst na kraju ove upute o lijeku).
 • previsok šećer u krvi (hiperglikemija). Ako Vam je šećer u krvi previsok, slijedite upute za slučaj hiperglikemije (vidjeti uokvireni tekst na kraju ove upute o lijeku).
 • uvjerite se da koristite odgovarajući lijek. Prije svake injekcije uvijek morate provjeriti naljepnicu na brizgalici kako biste izbjegli zamjenu lijeka Suliqua i drugih inzulina.
 • ako imate slab vid, molimo pogledajte dio 3.

Prilikom korištenja ovog lijeka obratite pozornost na sljedeće i obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije korištenja lijeka Suliqua:

 • jaku bol u području trbuha (abdomena) koja ne prolazi. Ovo može biti znak upale gušterače (akutni pankreatitis).
 • gubitak tekućine iz tijela (dehidracija) npr. u slučaju povraćanja ili proljeva. Vrlo je bitno izbjeći dehidraciju uzimanjem dovoljno tekućine, a posebice prilikom prvih tjedana liječenja lijekom Suliqua.

Putovanje

Obratite se svom liječniku prije putovanja. Možda ćete morati razgovarati o:

 • tome da li je lijek dostupan u zemlji koju posjećujete
 • tome kako osigurati zalihu lijeka, igala i drugih predmeta
 • tome kako ispravno čuvati lijek za vrijeme putovanja
 • • rasporedu uzimanja obroka i uporabi lijeka
 • • mogućim utjecajima promjene vremenskih zona
 • • mogućim rizicima po zdravlje u zemljama koje ćete posjetiti
 • • tome što učiniti u hitnim slučajevima ako se ne osjećate dobro ili obolite

Djeca i adolescenti

Nema iskustva s primjenom lijeka Suliqua u djece i adolescenata mlađih od 18 godina; stoga se primjena lijeka Suliqua ne preporučuje u ovoj dobnoj skupini.

Drugi lijekovi i Suliqua

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako uzimate, nedavno ste uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Neki lijekovi mogu promijeniti razinu Vašeg šećera u krvi. To može značiti da se doza lijeka Suliqua treba promijeniti. Stoga, prije nego što uzmete neki lijek, pitajte svog liječnika hoće li on utjecati na razinu šećera u krvi i što trebate učiniti ako bude potrebno. Morate biti oprezni i kada prestajete uzimati neki lijek.

Suliqua može utjecati na učinak nekih lijekova koje uzimate kroz usta. Neki lijekovi kao što su antibiotici, oralni kontraceptivi, statini (lijekovi poput atorvastatina za smanjenje kolesterola), želučanootporne tablete ili kapsule koji se ne smiju predugo zadržavati u želucu možda ćete morati uzeti najmanje jedan sat prije ili četiri sata nakon injekcije lijeka Suliqua.

Razina šećera u krvi može pasti (hipoglikemija) ako uzmete:

 • bilo koji drugi lijek za liječenje šećerne bolesti
 • dizopiramid, za liječenje nekih srčanih tegoba
 • fluoksetin, za liječenje depresije
 • sulfonamidne antibiotike, za liječenje infekcije
 • fibrate, za snižavanje visokih razina masnoća u krvi
 • inhibitore monoaminooksidaze (MAO inhibitori), za liječenje depresije ili Parkinsonove bolesti
 • inhbitore angiotenzin konvertirajućeg enzima (ACE inhibitori), za liječenje srčanih tegoba ili visokog krvnog tlaka
 • lijekove za ublažavanje boli ili smanjenje vrućice, kao što je pentoksifilin, propoksifen i salicilati (poput acetilsalicilatne kiseline)
 • pentamidin, za liječenje infekcije parazitima. To može uzrokovati prenizak šećer u krvi nakon kojeg ponekad može uslijediti previsok šećer u krvi.

Razina šećera u krvi može porasti (hiperglikemija) ako uzmete:

 • kortikosteroide poput kortizona ili prednizolona –za liječenje upale
 • danazol, za liječenje endometrioze
 • diazoksid, za liječenje visokog krvnog tlaka
 • inhibitore proteaze, za liječenje HIV infekcija
 • diuretike, za liječenje visokog krvnog tlaka ili zadržavanja tekućine
 • glukagon, za liječenje vrlo niske razine šećera u krvi
 • izoniazid, za liječenje tuberkuloze
 • somatotropin, hormon rasta
 • hormone štitnjače, za liječenje tegoba sa štitnjačom
 • estrogene i progestagene, poput onih u kontracepcijskoj piluli za sprečavanje začeća ili primjena estrogena za liječenje osteoporoze (gubitka koštane mase)
 • klozapin, olanzapin i derivate fenotiazina, za liječenje mentalnih poremećaja
 • simpatomimetičke lijekove kao što je epinefrin (adrenalin), salbutamol i terbutalin –za liječenje astme

Razina šećera u krvi može porasti ili pasti ako uzmete:

 • beta blokatore ili klonidin, za liječenje visokog krvnog tlaka
 • soli litija, za liječenje mentalnih poremećaja

Lijekovi koji mogu smanjiti upozoravajuće znakove niskog šećera u krvi:

Beta blokatori i neki drugi lijekovi (kao što su klonidin, gvanetidin, rezerpin –za liječenje visokog krvnog tlaka) mogu otežati prepoznavanje simptoma koji upozoravaju na nisku razinu šećera u krvi (hipoglikemija). Mogu čak i prikriti ili sasvim spriječiti prve znakove koji ukazuju na prenisku razinu šećera u krvi.

Ako se bilo što od gore navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni) obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije primjene ovog lijeka.

Varfarin i drugi antikoagulansi

Obavijestite svog liječnika ako uzimate varfarin ili druge antikoagulanse (lijekove koji se koriste za sprječavanje zgrušavanja krvi) jer ćete možda morati češće napraviti pretrage krvi (koje se zovu  međunarodni normalizirani omjer’ ili INR) kako bi provjerili zgrušavanje krvi.

Suliqua s alkoholom

Razina šećera u krvi može porasti ili pasti ako pijete alkohol. Trebali biste češće provjeravati razinu šećera u krvi.

Trudnoća i dojenje

Suliqua se ne smije primjenjivati u trudnoći. Nije poznato može li Suliqua naškoditi nerođenom djetetu. Suliqua se ne smije primjenjivati tijekom dojenja. Nije poznato izlučuje li se Suliqua u majčino mlijeko.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Preniska ili previsoka razina šećera u krvi (pogledajte uokvirene informacije na kraju ove upute o lijeku) može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima, alatima ili strojevima. Vaša koncentracija može biti oslabljena. To može biti opasno po Vas i druge.

Pitajte svog liječnika možete li voziti ako:

 • ako Vam je razina šećera u krvi često preniska
 • ako teško prepoznajete kada Vam je razina šećera u krvi preniska.

Važne informacije o nekim sastojcima lijeka Suliqua

Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po dozi, tj. zanemarive količine natrija. Ovaj lijek sadrži metakrezol, koji može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako primjenjivati lijek Suliqua

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Vaš liječnik Vam može reći da primijenite različitu dozu lijeka Suliqua u odnosu na dozu inzulina koju ste prethodno primjenjivali. Provjerite sa svojim liječnikom, ljekarnikom ili medicinskom sestrom ako niste sigurni.

Na temelju Vašeg načina života, rezultata pretraga razine šećera u krvi te ranije uporabe inzulina, Vaš liječnik će:

 • odrediti koliko lijeka Suliqua Vam je potrebno svaki dan i u koje vrijeme
 • Vam reći kada trebate provjeravati razinu šećera u krvi i trebate li napraviti pretrage mokraće
 • Vam reći kada ćete možda trebati injicirati veću ili manju dozu lijeka

Liječnik će Vam možda reći da uzimate lijek Suliqua sa drugim lijekovima za liječenje visoke razine šećera u krvi.

Koliko lijeka injicirati

Suliqua 100 jedinica/ml + 50 mikrograma/ml napunjena brizgalica:

 • Ovom brizgalicom može se primijeniti doza od 10 do 40 odmjernih koraka u jednoj injekciji, u koracima od jednog odmjernog koraka.
 • Jedan odmjerni korak koji odaberete sadrži 1 jedinicu inzulina glargina i 0,5 mikrograma liksisenatida.

Vaša doza lijeka Suliqua primjenjuje se u “odmjernim koracima”. Brojač doza na brizgalici pokazuje broj odmjernih koraka.

Nemojte injicirati dozu koja je niža od 10 odmjernih koraka. Nemojte injicirati dozu koja je veća od 40 odmjernih koraka. Vaš liječnik će Vam propisati drugu jačinu lijeka ako Vam je potrebna veća doza od 40 odmjernih koraka. Za odmjerne korake od 30-60 jedinica, dostupna je Suliqua 100 jedinica/ml + 33 mikrograma/ml otopina za injekciju u napunjenoj brizgalici.

Na razinu šećera u krvi mogu utjecati brojni faktori. Morate ih poznavati kako biste znali što učiniti ako se promijeni razina šećera u krvi i kako spriječiti da ona postane previsoka ili preniska. Za dodatne informacije pogledajte uokviren tekst na kraju ove upute o lijeku.

Primjena u starijih bolesnika (65 godina i starijih)

Ako imate 65 ili više godina, razgovarajte sa svojim liječnikom jer ćete možda trebati nižu dozu.

Ako imate problema s bubrezima ili jetrom

Ako imate probleme s bubrezima ili jetrom, razgovarajte sa svojim liječnikom jer ćete možda trebati nižu dozu.

Kada injicirati lijek Suliqua

Primijenite lijek Suliqua jednom dnevno, unutar sat vremena prije obroka. Poželjno je injicirati lijek Suliqua prije istog obroka svaki dan, nakon što ste odabrali najprikladniji način.

Prije nego što injicirate lijek Suliqua

 • uvijek pratite ‘Upute za uporabu’ priložene ovoj uputi o lijeku
 • ako ne budete slijedili ove upute, možete primijeniti previše ili premalo lijeka Suliqua

Da izbjegnete pogreške, uvijek provjerite pakiranje lijeka i naljepnicu na brizgalici prije svakog injiciranja kako bi bili sigurni da imate odgovarajuću brizgalicu, a posebice ako injicirate više od jednog lijeka. Pitajte Vašeg liječnika ili ljekarnika ako niste sigurni.

Druge važne informacije o uporabi napunjenih brizgalica

 • Za svaku injekciju upotrijebite novu iglu. Ponovna uporaba istih igala povećava rizik od začepljenja što može uzrokovati primjenu premale ili prevelike doze. Igle uklonite na siguran način nakon svake uporabe.
 • Kako bi se spriječio prijenos zaraze s jedne na drugu osobu, istu brizgalicu nikada ne smije koristiti više od jedne osobe, čak i kada se promijeni igla.
 • Koristite samo one igle koje su kompatibilne sa Suliqua brizgalicom (vidjeti “Upute za uporabu”).
 • Test sigurnosti se mora izvesti prije svakog injiciranja.
 • Ako mislite da bi Vaša brizgalica mogla biti oštećena, nemojte je upotrijebiti. Nabavite novu brizgalicu. Nemojte pokušavati popraviti brizgalicu.
 • Bacite iskorištene igle u neprobojan spremnik ili ih zbrinite sukladno uputama ljekarnika ili lokalnog nadležnog tijela.

Kako injicirati

 • Lijek Suliqua se injicira potkožno (supkutana primjena ili s.c.)
 • Injicirate ga u prednji dio bedra, nadlakticu ili prednji dio struka (trbuh).
 • Svakodnevno mijenjate mjesto unutar područja u koje injicirate lijek. To će smanjiti rizik od razvoja udubljenja ili kvržica na mjestu injiciranja (za više informacija pogledajte ‘Druge nuspojave’ u dijelu 4).

Nemojte primijeniti lijek Suliqua:

 • u venu. Primjena u venu promijenit će način na koji lijek djeluje te može uzrokovati prenisku razinu šećera u krvi.
 • ako se u njemu nalaze čestice. Otopina treba biti bistra, bezbojna i vodenasta.

Nikada nemojte štrcaljkom izvlačiti otopinu iz brizgalice kako bi izbjegli pogreške prilikom doziranja i moguće predoziranje.

Ako je brizgalica oštećena, nije ispravno čuvana, ako niste sigurni da li radi ispravno ili ako primijetite da Vam se regulacija šećera u krvi neočekivano pogoršava:

 • bacite brizgalicu i upotrijebite novu.
 • obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri ako mislite da postoji problem s Vašom brizgalicom.

Ako primijenite više lijeka Suliqua nego što ste trebali

Ako ste injicirali previše ovog lijeka, razina šećera u krvi može postati preniska (hipoglikemija). Da biste spriječili prenisku razinu šećera u krvi, kontrolirajte razinu šećera u krvi i uzimajte više hrane. Ako šećer u krvi postane prenizak, pogledajte savjete u uokvirenom tekstu na kraju ove upute o lijeku.

Ako ste zaboravili primijeniti lijek Suliqua

Ako ste propustili dozu lijeka Suliqua ili niste injicirali dovoljno inzulina, razina šećera u krvi može postati previsoka (hiperglikemija).

Ako je potrebno, lijek Suliqua se može injicirati prije sljedećeg obroka.

 • Nemojte injicirati dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.
 • Nemojte primijeniti dvije injekcije dnevno.
 • Provjerite razinu šećera u krvi i nakon toga injicirajte sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme.
 • Za informacije o liječenju hiperglikemije, pogledajte uokvireni tekst na kraju ove upute o lijeku.

Ako prestanete primjenjivati lijek Suliqua

Nemojte prestati primjenjivati ovaj lijek bez savjetovanja s liječnikom. Ako to napravite, to može dovesti do vrlo visoke razine šećera u krvi (hiperglikemija) i nakupljanja kiseline u krvi (ketoacidoza).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Ako primijetite znakove preniske razine šećera u krvi (hipoglikemija) odmah poduzmite mjere za povećanje razine šećera u krvi (pogledajte okvir na kraju ove upute).

Hipoglikemija može biti vrlo ozbiljna i vrlo je česta uz liječenje inzulinom (može se javiti u više od 1 na 10 osoba).

Niska razina šećera u krvi znači da nema dovoljno šećera u Vašoj krvi.

Ako Vam se razina šećera u krvi previše snizi, možete se onesvijestiti (izgubiti svijest).

Ako razina šećera predugo ostane vrlo niska, to može uzrokovati oštećenje mozga te može biti opasno po život. Za više informacija, pogledajte okvir na kraju ove upute.

Druge nuspojave

Obavijestite svog liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru ako primijetite sljedeće nuspojave:

Česte: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • omaglica
 • mučnina
 • povraćanje
 • proljev

Manje česte: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • prehlada, curenje iz nosa, bolno grlo
 • koprivnjača (urtikarija)
 • glavobolja
 • probavne smetnje (dispepsija)
 • bol u želucu
 • umor
 • promjene na mjestu injiciranja: ako učestalo injicirate lijek Suliqua na isto mjesto mogu se javiti udubljenja uzrokovana gubitkom potkožnog masnog tkiva (lipoatrofija) ili kvržice uzrokovane nakupljanjem potkožnog masnog tkiva (lipohipertrofija). Može se dogoditi da zbog toga lijek ne djeluje dobro. Promijenite mjesto injiciranja kod svake injekcije kako biste pomogli spriječiti takve promjene na koži.
 • kožne i alergijske reakcije na mjestu injiciranja: znakovi mogu uključivati crvenilo, neuobičajeno jaku bol prilikom injiciranja, svrbež, koprivnjaču, oticanje ili upalu. Ove reakcije se mogu proširiti i oko mjesta injiciranja. Većina blagih reakcija na inzulin obično nestane nakon nekoliko dana ili nekoliko tjedana.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati lijek Suliqua

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i naljepnici brizgalice iza oznake “EXP”. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Prije prve uporabe

Čuvati u hladnjaku (2°C-8°C).

Ne zamrzavati ili čuvati blizu odjeljka za zamrzavanje ili rashladnog uloška.

Čuvajte brizgalicu u vanjskom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Nakon prve uporabe ili ako se lijek nosi kao rezervni

Brizgalica se može čuvati najdulje 14 dana izvan hladnjaka, ali na temperaturi ispod 30°C. Bacite brizgalicu nakon isteka tog vremenskog razdoblja.

Nemojte vraćati brizgalicu u hladnjak i nemojte ju zamrzavati. Čuvajte brizgalicu zaštićenu od izravnog izvora topline i svjetlosti. Kada ne koristite brizgalicu, uvijek na njoj držite zatvarač radi zaštite od svjetlosti.

Nemojte ostavljati brizaglicu u automobilu na osobito topao ili hladan dan.

Ne čuvati brizgalicu s pričvršćenom iglom.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Suliqua sadrži

 • Djelatne tvari su inzulin glargin i liksisenatid.

Jedna brizgalica sadrži 300 jedinica inzulina glargina i 150 mikrograma liksisenatida u 3 ml otopine.

Jedan ml sadrži 100 jedinica inzulina glargina i 50 mikrograma liksisenatida.

Jedan odmjerni korak lijeka Suliqua sadrži 1 jedinicu inzulina glargina i 0,5 mikrograma liksisenatida.

 • Drugi sastojci su: glicerol 85%, metionin, metakrezol, cinkov klorid, koncentrirana kloridna kiselina i natrijev hidroksid (za podešavanje pH) i voda za injekcije. Također vidjeti dio 2 ‘Što morate znati prije nego počnete primjenjivati lijek Suliqua’ za informacije o natriju i metakrezolu.

Kako Suliqua izgleda i sadržaj pakiranja

Suliqua je bistra i bezbojna otopina za injekciju (injekcija) u staklenom ulošku koji je umetnut u SoloStar napunjenu brizgalicu.

Jedna brizgalica sadrži 3 ml otopine.

Pakiranja od 3 ili 5 napunjenih brizgalica.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Igle nisu uključene u pakiranje.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie F – 75008 Paris Francuska

Proizvođač

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Industriepark Höchst – 65926 Frankfurt am Main

Njemačka

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu