Uputa o lijeku – Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule

Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule
Sunitinib Pliva 25 mg tvrde kapsule
Sunitinib Pliva 37,5 mg tvrde kapsule
Sunitinib Pliva 50 mg tvrde kapsule

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Sunitinib Pliva i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sunitinib Pliva
 3. Kako uzimati Sunitinib Pliva
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Sunitinib Pliva
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Sunitinib Pliva i za što se koristi

Sunitinib Pliva sadrži djelatnu tvar sunitinib, koja je inhibitor protein kinaze. Koristi se za liječenje raka jer sprečava djelovanje posebne skupine proteina koji su uključeni u rast i širenje tumorskih stanica.

Sunitinib Pliva se koristi za liječenje odraslih bolesnika koji imaju sljedeće vrste raka:

 • Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST), jednu vrstu raka želuca i crijeva, i to kada imatinib (drugi lijek protiv raka) više ne djeluje ili ga ne smijete uzimati.
 • Metastatski karcinom bubrežnih stanica (MRCC), jednu vrstu raka bubrega koji se proširio u druge dijelove tijela.
 • Neuroendokrine tumore gušterače (pNET) (tumore stanica gušterače koje luče hormone) koji su uznapredovali ili se ne mogu kirurški odstraniti.

Ako imate pitanja o tome kako Sunitinib Pliva djeluje ili zašto Vam je propisan, obratite se svom liječniku.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Sunitinib Pliva

NEMOJTE uzimati Sunitinib Pliva

 • ako ste alergični na sunitinib ili neki drugi sastojak lijeka Sunitinib Pliva (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Sunitinib Pliva:

 • Ako imate povišen krvni tlak. Sunitinib Pliva može povisiti krvni tlak. Liječnik Vam tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva može kontrolirati krvni tlak te, bude li potrebno, možete dobiti lijekove za snižavanje krvnog tlaka.
 • Ako imate ili ste ranije imali neku bolest krvi, probleme s krvarenjem ili modricama.

Liječenje lijekom Sunitinib Pliva može povećati rizik od krvarenja ili izazvati promjene broja odreĎenih krvnih stanica, što može dovesti do anemija ili ometati zgrušavanje krvi. Ako uzimate varfarin ili acenokumarol, lijekove koji sprečavaju nastanak krvnih ugrušaka, rizik od krvarenja može biti povećan. Obavijestite liječnika o svakom krvarenju koje imate tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva.

 • Ako imate srčanih tegoba. Sunitinib Pliva može uzrokovati tegobe sa srcem. Obavijestite liječnika ako osjećate izrazit umor, nedostaje Vam daha ili Vam otiču stopala i zglobovi.
 • Ako imate neuobičajene promjene srčanog ritma. Sunitinib Pliva može prouzročiti odstupanja od normalnog ritma otkucaja srca. Liječnik može učiniti elektrokardiogram kako bi procijenio te tegobe dok se liječite lijekom Sunitinib Pliva. Obavijestite liječnika ako imate omaglicu, nesvjesticu ili neuobičajene otkucaje srca dok uzimate Sunitinib Pliva.
 • Ako ste nedavno imali tegobe s krvnim ugrušcima u venama i/ili arterijama (vrste krvnih žila), uključujući moždani udar, srčani udar, emboliju ili trombozu. Odmah se javite svom liječniku ako tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva nastupe simptomi poput boli ili stezanja u prsima, bolova u rukama, leđima, vratu ili čeljusti, nedostatka daha, obamrlosti ili slabosti na jednoj strani tijela, poteškoća s govorom, glavobolje ili omaglice.
 • Ako imate ili ste imali oštećenje najmanjih krvnih žila poznato kao trombotička mikroangiopatija (TMA). Obavijestite liječnika ako nastupe vrućica, umor, modrice, krvarenje, oticanje, smetenost, gubitak vida i napadaji.
 • Ako imate tegoba sa štitnjačom. Sunitinib Pliva može uzrokovati tegobe sa štitnjačom. Obavijestite liječnika ako se tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva brže umarate, ako primjećujete da Vam je hladnije nego drugim ljudima ili Vam se produbi glas. Liječnik će Vam kontrolirati funkciju štitnjače prije i redovito tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva. Ako Vam štitnjača ne luči dovoljno hormona, možda ćete dobiti lijek koji će nadomjestiti hormone štitnjače.
 • Ako imate ili ste ranije imali poremećaje gušterače ili žučnog mjehura. Obavijestite liječnika ako razvijete bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: bol u području trbuha (u gornjem dijelu trbuha), mučninu, povraćanje i vrućicu. Njihov uzrok može biti upala gušterače ili žučnog mjehura.
 • Ako imate ili ste ranije imali tegoba s jetrom. Obavijestite liječnika ako se tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva razvije bilo koji od sljedećih znakova i simptoma: svrbež, žutilo bjeloočnica ili kože, tamna mokraća te bol ili neugoda u gornjem desnom dijelu trbuha. Liječnik Vam mora provoditi pretrage krvi kako bi provjerio rad jetre prije i za vrijeme liječenja lijekom Sunitinib Pliva te prema kliničkoj potrebi.
 • Ako imate ili ste ranije imali tegoba s bubrezima. Liječnik će Vam nadzirati rad bubrega.
 • Ako se morate podvrgnuti kirurškom zahvatu ili ste nedavno imali operaciju. Sunitinib

Pliva može utjecati na cijeljenje rana. Obično ćete prekinuti liječenje lijekom Sunitinib Pliva ako idete na operaciju. Liječnik će odlučiti kada možete ponovno početi uzimati Sunitinib Pliva.

 • Možda će Vam biti preporučeno da prije početka liječenja lijekom Sunitinib Pliva obavite pregled zuba.
 • ako osjećate ili ste osjećali bol u ustima, zubima i/ili čeljusti, ako imate oteklinu ili bol u usnoj šupljini, ako osjećate utrnulost ili težinu čeljusti ili Vam se klima zub, odmah se obratite liječniku i stomatologu.
 • ako se morate podvrgnuti invazivnom stomatološkom postupku ili operaciji zuba, recite stomatologu da uzimate Sunitinib Pliva, a naročito ako primate ili ste primali intravenske bisfosfonate. Bifosfonati su lijekovi za sprečavanje komplikacija na kostima koji su Vam možda propisani za liječenje neke druge bolesti.
 • Ako imate ili ste imali poremećaje kože i potkožnog tkiva. Dok se liječite ovim lijekom može se razviti „pyoderma gangrenosum“ (bolne ulceracije kože) ili „nekrotizirajući fasciitis“ (infekcija kože/mekih tkiva koja se brzo širi i može biti opasna po život). Ona se u pravilu povlači nakon prestanka uzimanja sunitiniba. Teški kožni osipi (Stevens-Johnsonov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, multiformni eritem) bili su prijavljeni pri primjeni sunitiniba, pojavljujući se u početku na trupu u obliku crvenkastih točaka poput mete ili kružnih mrlja često sa središnjim mjehurom. Osip može napredovati do široko rasprostranjenih mjehura ili ljuštenja kože te može biti opasan. Ako primijetite osip ili neki navedenih kožnih simptoma, potražite odmah liječnički savjet.
 • Ako imate ili ste ranije imali epileptičke napadaje. Što prije obavijestite liječnika ako imate povišen krvni tlak, glavobolju ili gubitak vida.
 • Ako imate šećernu bolest. Razine šećera u krvi u bolesnika sa šećernom bolesti potrebno je redovito provjeravati kako bi se procijenilo je li potrebno podesiti doziranje lijeka protiv šećerne bolesti da bi se smanjio rizik od niske razine šećera u krvi.

Djeca i adolescenti

Sunitinib Pliva se ne preporučuje osobama mlađima od 18 godina.

Drugi lijekovi i Sunitinib Pliva

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta, uključujući i one koji Vam nisu propisani.

Neki lijekovi mogu utjecati na koncentracije lijeka Sunitinib Pliva u organizmu. Morate obavijestiti svog liječnika ako uzimate lijekove koji sadrže sljedeće djelatne tvari:

 • ketokonazol, itrakonazol – lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija
 • eritromicin, klaritromicin, rifampicin – za liječenje infekcija
 • ritonavir – za liječenje HIV infekcije
 • deksametazon – kortikosteroidni lijek koji se primjenjuje za liječenje različitih bolesti (kao što su alergijska reakcija/poremećaji u disanju ili kožne bolesti)
 • fenitoin, karbamazepin, fenobarbital – koji se koriste za liječenje epilepsije i nekih drugih neuroloških bolesti
 • gospinu travu (Hypericum perforatum) – biljni pripravci koji se koriste za liječenje depresije i tjeskobe.

Sunitunib Pliva s hranom i pićem

Morate izbjegavati sok od grejpa dok se liječite lijekom Sunitunib Pliva.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da bi ste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, pitajte svog liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja ovog lijeka.

Ako biste mogli zatrudnjeti, morate koristiti pouzdanu metodu kontracepcije tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva.

Ako dojite, obavijestite o tome svog liječnika. Nemojte dojiti dok uzimate Sunitinib Pliva.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako imate omaglice ili osjećate neuobičajen umor, budite posebno oprezni pri upravljanju vozilima i strojevima.

3. Kako uzimati Sunitinib Pliva

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ako niste sigurni.

Liječnik će Vam propisati odgovarajuću dozu, ovisno o vrsti raka koji se liječi. Ako se liječite od GIST-a ili MRCC, uobičajena doza je 50 mg jedanput na dan tijekom 28 dana (4 tjedna), nakon čega slijedi 14 dana (2 tjedna) odmora (bez uzimanja lijeka), tako da cijeli ciklus traje 6 tjedana. Ako se liječite od pNET-a, uobičajena doza je 37,5 mg jedanput na dan bez razdoblja odmora.

Vaš će liječnik odrediti odgovarajuću dozu koju trebate uzimati kao i kada trebate prestati uzimati Sunitinib Pliva.

Sunitinib Pliva se može uzimati s hranom ili bez nje.

Ako uzmete više Sunitinib Pliva kapsula nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli previše kapsula, odmah se obratite svom liječniku. Možda će Vam trebati medicinska pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Sunitinib Pliva

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Morate se odmah javiti svom liječniku ako nastupi bilo koja od ovih ozbiljnih nuspojava (pogledajte i dio Što trebate znati prije nego počnete uzimati Sunitinib Pliva):

Ako se kod Vas javi oticanje lica, jezika ili ždrijela, koprivnjača, poteškoće u gutanju ili disanju, prestanite uzimati Sunitinib Pliva.

Srčani problemi. Obavijestite liječnika ako osjećate izrazit umor, nedostaje Vam daha ili Vam otiču stopala i zglobovi. To mogu biti simptomi srčanih tegoba koje mogu uključivati zatajenje srca i tegobe sa srčanim mišićem (kardiomiopatija).

Tegobe s plućima ili disanjem. Obavijestite liječnika ako se pojavi kašalj, bol u prsima, iznenadan nedostatak daha ili počnete iskašljavati krv. To mogu biti simptomi plućne embolije do koje dolazi kada krvni ugrušci dospiju u pluća.

Poremećaji bubrega. Obavijestite liječnika ako se promijeni učestalost mokrenja ili prestanete mokriti, što mogu biti simptomi zatajivanja bubrega.

Krvarenje. Odmah obavijestite liječnika ako tijekom liječenja lijekom Sunitinib Pliva nastupi ozbiljno krvarenje, ili se pojavi neki od sljedećih simptoma: bolan i natečen trbuh (abdomen), povraćanje krvi, crna ljepljiva stolica, krv u mokraći, glavobolja ili promjena psihičkog stanja, iskašljavanje krvi ili krvavi iskašljaj iz pluća ili dišnih puteva.

Tumorsko oštećenje tkiva koje dovodi do puknuća stijenke crijeva. Obavijestite liječnika ako nastupi jaka bol u trbuhu, vrućica, mučnina, povraćanje, krv u stolici ili promjene uobičajenog ritma pražnjenja crijeva.

Ostale nuspojave liječenja lijekom Sunitinib Pliva mogu biti:

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • Smanjenje broja krvnih pločica, crvenih krvnih stanica i/ili bijelih krvnih stanica (primjerice neutrofila).
 • Nedostatak zraka.
 • Povišen krvni tlak.
 • Izrazit umor, gubitak snage.
 • Oticanje uzrokovano tekućinom ispod kože i oko očiju, duboki alergijski osip.
 • Bol/iritacija u ustima, ranice/upala/suhoća u ustima, poremećaji okusa, želučane tegobe, mučnina, povraćanje, proljev, zatvor, bol u trbuhu/oticanje trbuha, gubitak/smanjenje teka.
 • Smanjena aktivnost štitnjače (hipotireoza).
 • Krvarenje iz nosa.
 • Bol u leđima, bol u zglobovima.
 • Bol u rukama i nogama.
 • Žuta koža/promjene boje kože, pojačana pigmentacija kože, promjene boje kose, osip na dlanovima i tabanima, osip, suhoća kože.
 • Kašalj.
 • Vrućica.
 • Poteškoća pri usnivanju.

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • Stvaranje ugrušaka u krvnim žilama.
 • Nedostatak opskrbe srčanog mišića krvlju zbog začepljenja ili suženja koronarnih arterija.
 • Bol u prsištu.
 • Smanjena količina krvi koju srce istisne.
 • Nakupljanje tekućine u tijelu, uključujući i područje oko pluća.
 • Smanjena razina šećera u krvi. Ako primijetite bilo kakve znakove i simptome niske razine šećera u krvi: što prije obavijestite liječnika ako primijetite umor, osjećaj lupanja srca, znojenje, glad i gubitak svijesti.
 • Gubitak proteina u urinu što ponekad rezultira oticanjem.
 • Sindrom nalik gripi.
 • Poremećene krvne pretrage, uključujući enzime gušterače i jetre.
 • Visoka razina mokraćne kiseline u krvi.
 • Hemoroidi, bol u završnom dijelu crijevu (rektumu), krvarenje iz desni, otežano gutanje ili nemogućnost gutanja.
 • Osjećaj pečenja ili boli u jeziku, upala sluznice probavnog sustava, prekomjerna količina plinova u želucu ili crijevima.
 • Gubitak tjelesne težine.
 • Bol u mišićima i kostima, slabost mišića, umor u mišićima, bol u mišićima, grčevi u mišićima.
 • Suhoća nosa, začepljen nos.
 • Pojačano suzenje.
 • Neuobičajeni osjeti na koži, suha koža, svrbež, perutanje i upala kože, mjehurići, akne, promjena boje noktiju, opadanje kose.
 • Neuobičajeni osjeti u udovima.
 • Neuobičajeno smanjena/povećana osjetljivost, osobito na dodir.
 • Žgaravica zbog kiseline.
 • Navale vrućine.
 • Neuobičajena boja mokraće.

Manje česte nuspojave: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • Po život opasne infekcije mekog tkiva, uključujući i područje spolnih organa i anusa. Odmah se javite liječniku ako nastupe simptomi infekcije oko oštećenja na koži, uključujući vrućicu, bol, crvenilo, oteklinu, ili izlazak gnoja ili sukrvice.
 • Moždani udar.
 • Srčani udar prouzročen prekidom ili smanjenjem opskrbe srca krvlju.
 • Promjene u električnoj aktivnosti ili nepravilan ritam otkucaja srca.
 • Tekućina oko srca (perikardijalni izljev).
 • Zatajenje jetre.
 • Bol u trbuhu (abdomenu) izazvana upalom gušterače.
 • Tumorsko oštećenje tkiva koje dovodi do stvaranja pukotine u crijevima (perforacija crijeva).
 • Upala (oticanje i crvenilo) žučnog mjehura sa ili bez prisutnosti kamenaca.
 • Stvaranje neuobičajenog kanala u obliku cjevčice koji vodi od jedne normalne tjelesne šupljine do druge tjelesne šupljine ili kože.
 • Bol u ustima, zubima i/ili čeljusti, oteklina ili ranice u usnoj šupljini, utrnulost ili osjećaj težine u čeljusti ili klimanje zuba. To mogu biti znakovi i simptomi oštećenja čeljusne kosti (osteonekroze). Odmah obavijestite liječnika i stomatologa ako osjetite bilo koji od navedenih znakova.
 • Pojačano lučenje hormona štitnjače koje povećava količinu energije potrebne tijelu u mirovanju.
 • Otežano cijeljenje rana nakon operacije.
 • Povišena razina enzima u krvi (kreatin fosfokinaze) iz mišića.
 • Neuobičajena ili burna reakcija na alergen

Rijetke nuspojave: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • Teška reakcija kože i/ili sluznica (Stevens-Johnsov sindrom, toksična epidermalna nekroliza, multiformni eritem).
 • Reakcija preosjetljivosti praćena iznenadnim oticanjem šaka, stopala, lica, usana, jezika i/ili grla, praćena otežanim gutanjem ili disanjem.
 • Sindrom lize tumora, koji obuhvaća skupinu metaboličkih komplikacija do kojih može doći tijekom liječenja raka. Te komplikacije uzrokuju razgradni produkti umirućih stanica raka, a mogu obuhvaćati: mučninu, nedostatak daha, nepravilne otkucaje srca, grčeve u mišićima, napadaje, zamućenje mokraće i umor udruženi s odstupanjima od normalnih vrijednosti laboratorijskih pretraga (visoka razina kalija, mokraćne kiseline i fosfora te niska razina kalcija u krvi), što može izazvati promjene u radu bubrega i akutno zatajenje bubrega.
 • Neuobičajeno oštećenje mišićnih vlakana koje može dovesti do problema s bubrezima (rabdomioliza).
 • Abnormalne promjene u mozgu koje mogu uzrokovati skup simptoma uključujući glavobolju, smetenost, napadaje i gubitak vida. 
 • Bolna ulceracija kože (pyoderma gangrenosum).
 • Upala jetre (hepatitis).
 • Upala štitnjače.
 • Oštećenje najmanjih krvnih žila poznato kao trombotička mikroangiopatija (TMA).

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u  Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Sunitinib Pliva

 • Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji, bočici i blisteru iza „EXP“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.
 • Ne čuvati na temperaturi iznad 30 o Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od vlage.
 • Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako primijetite da je pakiranje oštećeno ili se vidi da je otvarano.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Sunitinib Pliva sadrži

Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule

Djelatna tvar je sunitinib. Jedna kapsula sadrži 12,5 mg sunitiniba.

Drugi sastojci su:

 • Sadržaj kapsule: manitol, povidon K-25, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat
 • Ovojnica kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov oksid (E172)
 • Tinta za označavanje: šelak, crni željezov oksid (E172), propilenglikol, koncentrirana otopina amonijaka i kalijev hidroksid.

Sunitinib Pliva 25 mg tvrde kapsule

Djelatna tvar je sunitinib. Jedna kapsula sadrži 25 mg sunitiniba.

Drugi sastojci su:

 • Sadržaj kapsule: manitol, povidon K-25, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat
 • Ovojnica kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov oksid (E172)
 • Tinta za označavanje: šelak, crni željezov oksid (E172), propilenglikol, koncentrirana otopina amonijaka i kalijev hidroksid.

Sunitinib Pliva 37,5 mg tvrde kapsule

Djelatna tvar je sunitinib. Jedna kapsula sadrži 37,5 mg sunitiniba.

Drugi sastojci su:

 • Sadržaj kapsule: manitol, povidon K-25, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat
 • Ovojnica kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid (E172)

Tinta za označavanje: šelak, crni željezov oksid (E172), propilenglikol, koncentrirana otopina amonijaka i kalijev hidroksid.

Sunitinib Pliva 50 mg tvrde kapsule

Djelatna tvar je sunitinib. Jedna kapsula sadrži 50 mg sunitiniba.

Drugi sastojci su:

 • Sadržaj kapsule: manitol, povidon K-25, umrežena karmelozanatrij, magnezijev stearat
 • Ovojnica kapsule: želatina, titanijev dioksid (E171), crveni željezov oksid (E172) i žuti željezov oksid (E172)
 • Tinta za označavanje: šelak, crni željezov oksid (E172), propilenglikol, koncentrirana otopina amonijaka i kalijev hidroksid.

Kako Sunitinib Pliva izgleda i sadržaj pakiranja

Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule

Tvrde želatinske kapsule sa srednje narančastom neprozirnom kapicom i srednje narančastim neprozirnim tijelom. Na kapici je crnom tintom otisnuta oznaka „12.5“. Svaka kapsula veličine 4 (ukupna duljina zatvorene kapsule približno 14,2 mm) sadrži narančasti granulirani prašak.

Sunitinib Pliva 25 mg tvrde kapsule

Tvrde želatinske kapsule sa svjetlo narančastom neprozirnom kapicom i srednje narančastim neprozirnim tijelom. Na kapici je crnom tintom otisnuta oznaka „25“. Svaka kapsula veličine 3 (ukupna duljina zatvorene kapsule približno 15,8 mm) sadrži narančasti granulirani prašak.

Sunitinib Pliva 37,5 mg tvrde kapsule

Tvrde želatinske kapsule sa jako žutom neprozirnom kapicom i jako žutim neprozirnim tijelom. Na kapici je crnom tintom otisnuta oznaka „37.5“. Svaka kapsula veličine 2 (ukupna duljina zatvorene kapsule približno 17,6 mm) sadrži narančasti granulirani prašak.

Sunitinib Pliva 50 mg tvrde kapsule

Tvrde želatinske kapsule sa svjetlo narančastom neprozirnom kapicom i svjetlo narančastim neprozirnim tijelom. Na kapici je crnom tintom otisnuta oznaka „50“. Svaka kapsula veličine 2 (ukupna duljina zatvorene kapsule približno 17,6 mm) sadrži narančasti granulirani prašak.

Sunitinib Pliva tvrde kapsule dostupne su u bijelim HDPE bočicama od 30 kapsula, u blisterima od 28 i 30 kapsula, te u blisterima s jediničnom dozom od 28×1 i 30×1 kapsule.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Uputa o lijeku – Sunitinib Pliva 12,5 mg tvrde kapsule

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.