Uniflox kapi za oko (3 mg) – Uputa o lijeku

Uniflox 3 mg/ml kapi za oko, otopina
ofloksacin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Uniflox kapi za oko i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Uniflox kapi za oko
 3. Kako primjenjivati Uniflox kapi za oko
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Uniflox kapi za oko
 6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

1. Što su Uniflox kapi za oko i za što se koriste

Uniflox kapi za oko namijenjene su za primjenu za oko. Primjenjuju se za liječenje nekih bakterijskih infekcija vanjskog dijela oka kao što su bakterijska upala konjunktive (infektivni konjunktivitis) uzrokovana mikroorganizmima osjetljivim na ofloksacin.

Ofloksacin je baktericidni (ubija bakterije) kinolonski antibiotik.

Uniflox se ne preporuča u novorođenčadi mlađe od jedne godine života.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Uniflox kapi za oko

Nemojte primjenjivati Uniflox kapi za oko

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na ofloksacin, druge kinolone, benzalkonijev klorid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka

Upozorenja i mjere opreza

Ovaj se lijek mora koristiti s oprezom u bolesnika osjetljivih na druge kinolonske antibakterijske lijekove.

Dugotrajno korištenje može uzrokovati novu bakterijsku infekciju koja ne reagira na Uniflox.

Ovaj se lijek mora koristiti s oprezom u bolesnika s defektom ili ulceracijom površine oka.

Uniflox može povećati osjetljivost na sunčevu svjetlost. Morate izbjegavati izlaganje izravnoj sunčevoj svjetlosti ili suncu tijekom korištenja lijeka Uniflox.

Srčani problemi

Nužan je oprez prilikom korištenja ove vrste lijeka, ako ste rođeni sa ili imate obiteljsku povijest produljenog QT intervala (vidi se na EKG-u, električno snimanje rada srca), imate neravnotežu soli u krvi (posebno niske razine kalija ili magnezija u krvi), imate vrlo spori ritam srca (nazvan “bradikardija”), imate slabo srce (zatajivanje srca), imate povijest srčanog udara (infarkt miokarda), ako ste žena ili starija osoba ili ako uzimate druge lijekove koji rezultiraju nenormalnim EKG promjenama (vidi dio Drugi lijekovi i Uniflox 3 mg/ml).

Djeca

Postoji ograničeno iskustvo s korištenjem lijeka Uniflox u djece. Razgovarajte sa svojim liječnikom prije početka korištenja lijeka Uniflox u djece.

Drugi lijekovi i Uniflox kapi za oko

Uniflox može imati interakcije s drugim lijekovima. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Srčani problemi

Morate obavijestiti liječnika ako uzimate druge lijekove koji mogu promijeniti ritam Vašeg srca: lijekovi koji spadaju u skupinu antiaritmika (npr. quindin, hidroquindin, dizopiramid, amiodaron, sotalol, dofetilid, ibutilid), triciklički antidepresivi, neki antimikrobni lijekovi (koji pripadaju skupini makrolida), neki antipsihotici.

Uzimanje lijeka Uniflox s hranom ili pićima

Budući da je ovaj lijek otopina kapi za oko, njegovo korištenje nije povezano s hranom i pićem.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Tijekom trudnoće i dojenja Uniflox se može davati samo ako postoje posebno važni razlozi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kratko nakon primjene lijeka u oko može doći do zamućenja vida, što može otežati upravljanje vozilima ili rukovanje strojevima. Ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok Vam se vid ne razbistri.

Uniflox kapi za oko sadrže benazlkonijev klorid

Kontaktne leće

Lijek sadrži konzervans pod nazivom benazlkonijev klorid koji može nadražiti oči i mijenja boju mekih kontaktnih leća.

Tijekom korištenja lijeka Uniflox nije dozvoljeno nošenje mekih kontaktnih leća. U situacijama gdje je uporaba kontaktnih leća neizbježna kontaktne leće treba izvaditi prije ukapavanja, a mogu se ponovno staviti najmanje 15 minuta nakon ukapavanja lijeka.

3. Kako primjenjivati Uniflox kapi za oko

Uvijek primijenite lijek Uniflox točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni. Liječnik određuje točno doziranje i trajanje liječenja.

Uobičajena doza je 1 ili 2 kapi u zahvaćeno oko (oči) svaka dva do četiri sata tijekom prva dva dana, a zatim četiri puta dnevno. Preporučuje se održavanje redovitog vremenskog razmaka između pojedinačnih davanja.

Da bi bio djelotvoran Uniflox se mora uzimati redovito.

Trajanje liječenja ne smije biti dulje od 10 dana.

Ako nosite kontaktne leće

Tijekom korištenja lijeka Uniflox nije dozvoljeno nošenje mekih kontaktnih leća. U situacijama gdje je uporaba kontaktnih leća neizbježna kontaktne leće treba izvaditi prije ukapavanja, a mogu se ponovno staviti najmanje 15 minuta nakon ukapavanja lijeka.

Uputa za uporabu

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno ili ako kod prvog otvaranja primijetite da je sigurnosna traka na zatvaraču bočice oštećena

 1. Operite ruke i udobno se smjestite.
 2. Odvrnite zatvarač bočice. Nagnite glavu unazad i gledajte prema stropu.
 3. Držite bočicu okrenutu prema dolje između palca i ostalih prstiju.
 4. Prstom nježno povucite donji kapak vašeg bolesnog oka.
 5. Postavite vrh umetka za kapanje blizu oka ali tako da ne dotiče oko ili okolne površine oka da bi se izbjeglo onečišćenje.
 6. Nježno stisnite bočicu tako da samo jedna ili dvije kapi uđe u oko, zatim pustite donji kapak.
 7. Pritisnite prstom ugao bolesnog oka pored nosa. Držite 1 minutu sa zatvorenim okom.
 8. Ponovite postupak i s drugim okom ako Vam je liječnik rekao da to trebate učiniti.
 9. Odmah nakon korištenja lijeka čvrsto zatvorite poklopac bočice.

Ako kap promaši Vaše oko, pokušajte ponovno.

Ako uzmete više lijeka Uniflox nego što ste trebali

Ako ste ukapali previše kapi u Vaše oko (oči), isperite oko (oči) čistom vodom. Uzmite slijedeću dozu u uobičajeno vrijeme.

Ako slučajno netko popije ovaj lijek, odmah se obratite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili uzeti Uniflox kapi za oko

Počnite s primjenom odmah nakon što ste se sjetili, osim ako je blizu vrijeme za sljedeću dozu, u tom slučaju izostavite propuštenu dozu. Nastavite s uobičajenom dozom u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Uniflox kapi za oko

Uniflox treba koristiti prema preporuci liječnika. Nemojte prestati s primjenom lijeka Uniflox, osim ako Vam to ne kaže Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave, iako se neće javiti u svakog. Mogu se pojaviti sljedeće nuspojave, ali broj ljudi koji bi mogli biti pogođeni je nepoznat.

Trebate se obratiti svom liječniku ako Vas bilo koja od sljedećih nuspojava uznemiruje ili ako je dugotrajna:

Nuspojave koje utječu na oči:

 • poremećaj vida
 • suzenje
 • blago peckanje ili žarenje
 • iritacija
 • očna nelagoda
 • upala
 • crvenilo
 • svrbež
 • poremećaj vida
 • alergijske reakcije u oku (uključujući svrbež oka i vjeđa)
 • osjetljivost na svjetlo
 • osjećaj stranog tijela u oku
 • oticanje oka
 • suhoća

Nuspojave koje utječu na tijelo:

 • omaglica
 • mučnina
 • alergijske reakcije (uključujući otekline ispod kože koje mogu nastati u području lica, usnica ili drugih dijelova tijela; osip, svrbež ili koprivnjača na koži; oticanje usta, jezika ili grla koje može suziti dišne putove što može uzrokovati zviždanje pri disanju, poteškoće s gutanjem i disanjem ili nedostatak zraka, iznenadna teška alergijska reakcija opasna po život)
 • oticanje lica

Srčani problemi:

Učestalost nije poznata:

 • nenormalno brzi srčani ritam, po život opasan nepravilan srčani ritam, promjena srčanog ritma (nazvano “produljenje QT intervala”, što se vidi na EKG-u električne aktivnosti srca)

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju, Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Uniflox kapi za oko

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne odlagati u hladnjak ili zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti ako je pakiranje oštećeno ili ako kod prvog otvaranja primijetite da je sigurnosni prsten na zatvaraču bočice oštećen. U tom slučaju lijek vratite ljekarniku.

Nakon prvog otvaranja sadržaj bočice koristiti najdulje 28 dana.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i dodatne informacije

Što Uniflox kapi za oko sadrže

Djelatna tvar je ofloksacin. 1 ml otopine sadrži 3 mg ofloksacina.

Pomoćne tvari su benzalkonijev klorid; natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; natrijev hidrogenfosfat dodekahidrat i voda za injekcije.

Kako Uniflox kapi za oko izgledaju i sadržaj pakiranja

Uniflox je bistra, svijetložuta otopina bez stranih čestica.

Lijek je dostupan u sljedećim pakiranjima: 1 x 5 ml i 1 x 10 ml otopine u plastičnim bočicama s umetkom za kapanje, plastičnim zatvaračem i sigurnosnim prstenom. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

UNIMED PHARMA d.o.o. Vrisnička 16, 10000 Zagreb Republika Hrvatska

Proizvođač lijeka

UNIMED PHARMA spol s.r.o. Orieškova 11, Bratislava, Slovačka Republika

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: uniflox kapi, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu