Tea Ivanišević

Tea Ivanišević

dr. med., spec. anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja

Tea Ivanišević je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Rijeci 2014. godine. Pripravnički staž odradila u OB Zadar. Tijekom godine dana radila je u hitnoj medicinskoj pomoći u Zadarskoj i Ličko-senjskoj županiji. 2016. godine započela je specijalizaciju iz anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine na KBC-u Zagreb-Rebro.