Tralin (50mg) – Uputa o lijeku

Tralin 50 mg filmom obložene tablete Tralin 100 mg filmom obložene tablete

sertralin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno proč
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Tralin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Tralin
 3. Kako uzimati Tralin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Tralin
 6. Dodatne informacije

1. Što je Tralin i za što se koristi

Tralin sadrži djelatnu tvar sertralin. Sertralin pripada skupini lijekova pod nazivom „selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina.“ Ovi se lijekovi koriste za liječenje depresije i/ili poremećaje tjeskobe.

Tralin se može primjenjivati za:

 • liječenje depresije i sprječavanje ponovne pojave depresije (u odraslih) liječenje socijalno-anksioznog poremećaja (u odraslih)
 • liječenje paničnog poremećaja (u odraslih)
 • liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP) (u odraslih, djece i adolescenata u dobi od 6 do 17 godina)
 • liječenje posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) (u odraslih)

Depresija je klinička bolest sa simptomima poput osjećaja tuge, nesanice ili nesposobnosti uobičajenog uživanja u životu.

OKP i panični poremećaji su bolesti povezane s tjeskobom sa simptomima poput stalnog naviranja ideja (opsesije) koje Vas potiču da činite ponavljajuće rituale (kompulzije).

PTSP je stanje koje se može pojaviti nakon vrlo emotivnog traumatskog iskustva i ima neke simptome slične simptomima depresije i tjeskobe. Socijalno-anksiozni poremećaj (socijalna fobija) je bolest povezana s tjeskobom. Karakteriziraju je osjeć aji snažne tjeskobe ili stresa u socijalnim situacijama (na primjer: u razgovoru sa strancima, prilikom držanja govora pred skupinom ljudi, pri konzumaciji hrane ili pića pred drugim osobama ili zabrinutost da ćete se možda osramotiti).

Vaš liječnik će odlučiti je li ovaj lijek prikladan za liječenje Vaše bolesti.

Obratite se svom liječniku ako niste sigurni zašto ste dobili Tralin.

2. Prije nego počnete uzimati Tralin 

Nemojte uzimati Tralin:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na sertralin ili bilo koji drugi sastojak Tralina (lista pomoćnih tvari navedena je u dijelu 6. DODATNE INFORMACIJE)
 • ako uzimate ili ste uzimali lijekove pod nazivom inhibitori monoaminooksidaza (MAOI, kao što su selegilin, moklobemid) ili MAOI-slične lijekove (kao što je linezolid). Ako ste prekinuli liječenje sertralinom, morate pričekati najmanje jedan tjedan, prije nego počnete liječenje MAOI. Nakon prestanka liječenja s MAOI, morate pričekati najmanje 2 tjedna prije nego počnete liječenje sertralinom
 • ako uzimate drugi lijek pod nazivom pimozid (lijek za liječenje psihičkih poremećaja kao što su psihoze)

Budite posebno oprezni s Tralinom:

Lijekovi nisu uvijek prikladni za svakoga. Obratite se svom liječniku prije uzimanja Tralina, ako se bilo što od sljedeće navedenog odnosi na Vas:

 • ako bolujete od epilepsije ili ste u prošlosti imali epileptičke napadaje. U slučaju napadaja, obratite se odmah svom liječniku.
 • ako ste bolovali od manično-depresivne bolesti (bipolarnog poremećaja) ili shizofrenije. U slučaju manične epizode, odmah se obratite svom liječniku.
 • ako imate ili ste imali prije misli o samoozlijeđivanju ili samoubojstvu (vidi dio Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili poremećaja tjeskobe).
 • ako bolujete od serotoninskog sindroma. U rijetkim se slučajevima može javiti ovaj sindrom pri istodobnom uzimanju nekih lijekova sa sertralinom. (za simptome vidi dio 4. MOGUĆE NUSPOJAVE). Vaš liječnik će Vam reći ako ste u prošlosti bolovali od te bolesti.
 • ako imate niske vrijednosti natrija u krvi, budući da i Tralin može sniziti vrijednost natrija. Također morate obavijestiti svog liječnika, ako uzimate neke lijekove za snižavanje tlaka, jer i oni mogu promijeniti vrijednosti natrija u krvi.
 • ako ste stariji posebno pripazite na vrijednosti natrija u krvi, jer imate veći rizik od smanjenja razine natrija u Vašoj krvi (kako je navedeno gore).
 • bolest jetre: Vaš liječnik će odlučiti da li je potrebno smanjiti dozu Tralina.
 • dijabetes: razina glukoze u Vašoj krvi se može promijeniti uslijed liječenja Tralinom, pa će možda biti potrebno prilagoditi dozu lijekova za dijabetes.
 • ako ste bolovali od poremećaja krvarenja ili ste uzimali lijekove koji razrjeđuju krv (npr. acetilsalicilatnu kiselinu ili varfarin) ili mogu povećati rizik od krvarenja.
 • ako ste dijete ili adolescent mlađi od 18 godina. Tralin smiju uzimati samo djeca i adolescenti u dobi 6-17 godina, koji boluju od opsesivno-kompulzivnog poremećaja (OKP). Ako se liječite od ovog poremećaja, liječnik će Vas pažljivo nadzirati (vidi dio Primjena u djece i adolescenata).
 • ako ste na elektro-konvulzivnoj terapiji (EKT).

Nemir/akatizija:

Uzimanje sertralina je povezano s nemirom i potrebom za kretanjem, č esto nesposobnošću mirnog sjedenja ili stajanja (akatizija). Najviše je vjerojatno da će se ovo javiti tijekom prvih tjedana liječenja. Povećanje doze može biti štetno, pa ukoliko razvijete takve simptome morate se obratiti liječniku.

Reakcije ustezanja:

Nuspojave povezane s prekidanjem terapije (reakcije ustezanja) su česte, posebno ako je liječenje prekinuto iznenada (vidi dio 3. Ako ste zaboravili uzeti Tralin i dio 4. MOGUĆE NUSPOJAVE). Rizik pojave simptoma ustezanja ovisi o trajanju terapije, terapijskoj dozi i brzini smanjivanja doze. Općenito, takvi simptomi su blagi do umjereni. Međutim, kod nekih bolesnika mogu biti ozbiljni. Obično se javljaju unutar prvih nekoliko dana nakon prekida liječenja. Op ćenito, takvi simptomi sami nestanu i povlače se unutar 2 tjedna. U nekih bolesnika mogu trajati duže (2-3 mjeseca ili više) . Kod prekida liječenja sertralinom preporučuje se postupno smanjivanje doze kroz razdoblje od nekoliko tjedana ili mjeseci, te se uvijek potrebno posavjetovati o najboljem načinu prekidanja terapije sa svojim liječnikom.

Suicidalne misli i pogoršanje depresije ili poremećaja tjeskobe:

Ako ste depresivni i/ili ako bolujete od poremećaja tjeskobe katkad možete razmišljati o samo ozljeđivanju ili samoubojstvu. Takve misli mogu biti naglašenije kod početka primjene antidepresiva, budući da je takvim lijekovima potrebno neko vrijeme za početak djelovanja, obično oko dva tjedna a katkada i dulje.

Više je vjerojatno da ćete imati takve misli:

ako ste prethodno razmišljali o samoubojstvu ili samoozljeđivanju

ako ste mlađa odrasla osoba. Podaci iz kliničkih ispitivanja pokazali su povećan rizik samoubilačkog ponašanja u odraslih osoba mlađih od 25 godina s psihijatrijskim stanjima koji su liječeni antidepresivima.

Ako razmišljate o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se obratite svojem liječniku ili odmah otiđite u bolnicu.

Možda će Vam pomo ći ako povjerite rodbini ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili imate poremećaj tjeskobe te ih zamolite da pročitaju ovu Uputu. Možete ih pitati misle li da se Vaša depresija ili tjeskoba pogoršava i jesu li zabrinuti za promjene Vašeg ponašanja.

Primjena u djece i adolescenata:

Sertralin se obično ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina, izuzev bolesnika s opsesivno-kompulzivnim poreme ćajem (OKP). Bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećan rizik za razvoj nuspojava, kao što su pokušaj samoubojstva, misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (suicidalne misli) i neprijateljsko držanje (uglavnom agresivnost, protivljenje i ljutnja) tijekom liječenja ovom vrstom lijekova. Ipak Vaš liječnik može odlučiti i propisati Tralin bolesniku mlađem od 18 godina, ako je takva odluka u interesu bolesnika. Ako Vam je liječ nik propisao Tralin i mlađi ste od 18 godina, a zanima Vas razlog propisivanja, obratite mu/joj se.

Obratite se liječ niku ako se neki od gore navedenih simptoma pojavi ili pogorša, a uzimate Tralin. Također, nije utvrđena dugotrajna sigurnost primjene Tralina unutar ove dobne skupine u odnosu na rast, sazrijevanje te učenje (kognitivna sposobnost) i ponašanje.

Uzimanje drugih lijekova

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Neki lijekovi mogu mijenjati učinak Tralina isto kao što Tralin može utjecati na učinkovitost drugih lijekova uzetih istodobno.

Istodobna primjena Tralina sa sljedećim lijekovima može uzrokovati ozbiljne nuspojave:

 • lijekovi pod nazivom inhibitori monoaminooksidaza (MAOI), kao što su moklobemid (za liječenje depresije) i selegilin (za liječenje Parkinsonove bolesti) i antibiotik linezolid. Ne uzimajte Tralin istodobno s ovim lijekovima.
 • lijekovi za liječenje psihičkih poremećaja kao što su psihoze (pimozid). Ne uzimajte Tralin istodobno s pimozidom.

Recite svojem liječniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova:

 • biljni pripravak koji sadrži gospinu travu (Hypericum perforatum). Učinak gospine trave može trajati 1-2 tjedna.
 • proizvode koji sadrže aminokiselinu triptofan. lijekove za liječenje jake boli (npr. tramadol)
 • lijekove koji se koriste u anesteziji ili za liječenje kronične boli (fentanil) lijekove za liječenje migrena (npr. sumatriptan)
 • lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (varfarin)
 • lijekove za liječenje boli/upale zglobova (nesteroidne protuupalne lijekove, kao što su ibuprofen, acetilsalicilatna kiselina)
 • sedative (diazepam)
 • diuretike (lijekove za izlučivanje mokraće) lijekove za liječenje epilepsije (fenitoin)
 • lijekove za liječenje šećerne bolesti (tolbutamid)
 • lijekove za liječenje povećane kiseline u želucu i čira (cimetidin) lijekove za liječenje manije i depresije (litij)
 • ostale lijekove za liječenje depresije (kao što su amitriptilin, nortriptilin)
 • lijekove za liječenje shizofrenije i ostalih psihičkih poremećaja (kao što su perfenazin, levomepromazin i olanzapin)
 • lijekove za reguliranje brzine i ritma srca (kao što su flekainid, propafenon)

Uzimanje hrane i pića s Tralinom

Tralin se može uzimati uz obrok ili neovisno o njemu.

Za vrijeme uzimanja Tralina potrebno je izbjegavati konzumaciju alkohola.

Sertralin se ne smije uzimati zajedno sa sokom od grejpa jer može povećati razinu sertralina u Vašem tijelu.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Sigurnost primjene sertralina u trudnica nije u potpunosti utvrđena. Sertralin možete uzimati u trudnoći, samo ako Vaš liječnik procijeni da je korist za Vas veća od moguć eg rizika za razvoj djeteta. Ako ste žena koja može zatrudnjeti, morate koristiti pouzdanu metodu kontracepcije (kao što su tablete za kontracepciju) ako uzimate sertralin.

Provjerite znaju li Vaša primalja i/ili liječnik da uzimate Tralin. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, a posebno tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Tralina mogu u djece povećati rizik od pojave ozbiljnog stanja, tzv. perzistentne plućne hipertenzije novorođenčeta

(PPHN), zbog koje dolazi do ubrzanog disanja i plavičaste obojenosti kože djeteta. Ovi simptomi obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja djeteta. U tom slučaju, odmah se obratite svojoj primalji i/ili liječniku.

Vaše novorođenče može također imati i druga stanja, koja obično počinju tijekom prva 24 sata nakon rođenja. Simptomi uključuju:

 • poteškoće s disanjem,
 • plavičasto obojena koža ili pojava da je djetetu prevruće ili prehladno, plave usnice,
 • povraćanje ili nepravilno hranjenje,
 • osjećaj velikog umora, nemogućnost spavanja ili prekomjerno plakanje, kruti ili mlohavi mišići,
 • nevoljno drhtanje, nervoza ili napadaji, pojačane refleksne reakcije,
 • razdražljivost,
 • niska razina šećera u krvi.

Ako Vaše dijete ima bilo koji od ovih simptoma prilikom rođenja ili ste zabrinuti za djetetovo zdravlje, obratite se za savjet svojem liječniku ili primalji.

Postoje dokazi da se sertralin izlučuje majčinim mlijekom. Sertralin se može davati ženama koje doje samo ako liječnik procijeni da je korist za majku veća od mogućeg rizika za dijete.

Pokazano je u ispitivanjima na životinjama da neki lijekovi poput sertralina mogu smanjiti kvalitetu sperme. Teoretski, to bi moglo utjecati na plodnost, no utjecaj na plodnost u ljudi dosad nije primijećen.

Upravljanje vozilima i strojevima

Psihotropni lijekovi, kao što je sertralin, mogu utjecati na sposobnost vožnje ili rada na strojevima. Zbog toga ne smijete upravljati vozilima ili raditi na strojevima dok ne znate kako ovaj lijek utječe na Vašu sposobnost obavljanja ovih aktivnosti.

3. Kako uzimati Tralin 

Uvijek uzimite Tralin točno onako kako Vam je rekao liječnik.

Tralin se može uzimati uz obrok ili neovisno o njemu.

Tralin uzimajte jednom na dan, ujutro ili uvečer. Ako niste sigurni, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

Uobičajena doza je: Odrasli:

Depresija i opsesivno-kompulzivan poremećaj

Uobičajena u činkovita doza za depresiju i OKP je 50 mg dnevno. Dnevna doza može se povećavati u koracima od 50 mg i to u intervalima od najmanje jednog tjedna, kroz razdoblje od nekoliko tjedana. Maksimalna preporučena doza je 200 mg dnevno.

Panični poremećaj, socijalno-anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj (PTSP)

Za panič ni poremećaj, socijalno-anksiozni poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj liječenje je potrebno započeti s 25 mg dnevno, te nakon tjedan dana poveć ati na 50 mg dnevno. Dnevna doza se tada može povećavati u koracima od 50 mg kroz tjedna razdoblja. Maksimalna preporučena doza je 200 mg dnevno.

Djeca i adolescenti:

Tralin se smije primjenjivati samo za liječenje djece i adolescenata u dobi od 6-17 godina, koji boluju od opsesivno-kompulzivnog poremećaja.

Opsesivno-kompulzivan poremećaj:

Djeca u dobi od 6-12 godina: preporučena početna doza je 25 mg dnevno.

Nakon jednog tjedna Vaš liječnik je može povećati na 50 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza je 200 mg dnevno.

Adolescenti u dobi od 13-17 godina: preporučena početna doza je 50 mg dnevno. Maksimalna preporučena doza je 200 mg dnevno.

Obavijestite svog liječnika ako imate probleme s jetrom ili bubrezima, te slijedite njegove upute.

Liječnik ć e Vam savjetovati koliko dugo morate uzimati ovaj lijek. To će ovisiti o prirodi Vaše bolesti te o Vašoj reakciji na liječenje. Može proći nekoliko tjedana prije nego osjetite poboljšanje. Liječenje depresije obično je potrebno nastaviti 6 mjeseci nakon poboljšanja.

Ako uzmete više Tralina nego što ste trebali

Ako ste zabunom uzeli previše Tralina, odmah obavijestite Vašeg liječnika ili požurite u najbližu bolnicu. Uzmite pakovanje Tralina sa sobom, bez obzira ima li u njemu tableta ili je prazno.

Simptomi predoziranja mogu uključivati omamljenost, mučninu i povraćanje, ubrzani rad srca, drhtavicu, uznemirenost, omaglicu i u rijetkim slučajevima, gubitak svijesti.

Ako ste zaboravili uzeti Tralin

Ako ste zaboravili uzeti dozu, ne uzimajte presko čenu dozu. Samo uzmite sljede ću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Tralin

Nemojte prestati uzimati Tralin, osim ako Vam to nije savjetovao liječnik. Liječnik će Vam postupno smanjivati dozu Tralina kroz nekoliko tjedana, prije nego u potpunosti prestanete uzimati lijek. Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek možete osjetiti nuspojave kao što su omaglica, utrnulost, poremećaje spavanja, uznemirenost ili tjeskobu, glavobolje, osjećaj mučnine, povraćanje i drhtavicu. Ako primijetite bilo koju od ovih nuspojava ili bilo koju drugu nuspojavu za vrijeme prestanka uzimanja Tralina, obratite se svom liječniku.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Tralina obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave 

Kao i svi drugi lijekovi Tralin može izazvati nuspojave.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Najčešća nuspojava je mučnina. Nuspojave ovise o dozi i obično prolaze ili se smanjuju tijekom trajnog liječenja.

Odmah se obratite liječniku:

 • Ako tijekom primjene ovog lijeka primijetite neke od sljedećih simptoma, koji mogu biti ozbiljni:
 • Ako razvijete jaki kožni osip koji uzrokuje stvaranje mjehurića (multiformni eritem), (može zahvatiti usta i jezik). Ovo može ukazivati na stanje poznato kao Stevens-Johnsonov sindrom ili toksična epidermalna nekroliza (TEN). U tom će slučaju liječnik prekinuti Vaše liječenje.
 • Alergijsku reakciju ili alergiju koja obuhvaća simptome poput kožnog osipa koji svrbi, probleme s disanjem, piskanje pri disanju, oticanje vjeđa, lica ili usana.
 • Ako osjetite uznemirenost, smetenost, imate proljev, visoku temperaturu i visoki krvni tlak, prekomjerno znojenje i ubrzane otkucaje srca. Ovo su simptomi serotoninskog sindroma. U rijetkim slučajevima se ovaj sindrom može javiti pri istodobnom uzimanju određenih lijekova sa sertralinom. Liječnik tada može prekinuti terapiju.
 • Ako je javi žutilo kože i očiju što može ukazivati na oštećenje jetre.
 • Ako osjećate simptome depresije s idejama o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (suicidalne misli).
 • Ako počnete osjećati nemir te ako niste u stanju mirno sjediti ili stajati nakon što ste počeli uzimati Tralin. Potrebno je obratiti se svojem liječniku ako počnete osjećati nemir.
 • Ako imate napadaj.
 • Ako imate maničnu epizodu (vidi dio 2. Budite oprezni s Tralinom).

Sljedeće nuspojave zabilježene su u kliničkim ispitivanjima u odraslih osoba:

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • Nesanica, omaglica, jaka pospanost, glavobolja, proljev, osjećaj mučnine, suhoća usta, nemogućnost ejakulacije, umor.

Česte nuspojave (javljaju se u 1-10 od 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • grlobolja, anoreksija, povećan apetit,
 • depresija, osjećate se čudno, noćne more, tjeskoba, uznemirenost, nervoza, smanjena seksualna želja, škrgutanje zubima,
 • utrnulost i trnci, drhtavica, napetost mišića, neuobičajen okus, smanjenje pažnje, vidni poremećaji, zujanje u ušima,
 • palpitacije, navale vrućine (valunzi), zijevanje,
 • bolovi u trbuhu, povraćanje, zatvor, nervoza želuca, nadutost,
 • osip, pojačano znojenje, bol u mišićima, poremećaj spolne funkcije, nemogućnost postizanja erekcije, bolovi u prsima.

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1-10 od 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • prehlada, curenje iz nosa,
 • halucinacije, osjećaj prevelike sreće, nedostatak brige, neuobičajene misli,
 • konvulzije, nevoljne mišićne kontrakcije, abnormalna koordinacija, pojačano kretanje, gubitak pamćenja, smanjenje osjeta, poremećaj govora, omaglica pri ustajanju, migrena,
 • bol u uhu, ubrzani otkucaji srca, visoki krvni tlak, crvenilo uz osjećaj vrućine
 • otežano disanje, moguće piskanje pri disanju, osjećaj nedostatka zraka, krvarenje iz nosa upala jednjaka, otežano gutanje, hemoroidi, pojačano stvaranje sline, poremećaji jezika,podrigivanje, 
 • oticanje očiju, ljubičaste pjege na koži, gubitak kose, hladan znoj, suha koža, koprivnjača, osteoartritis, slabost mišića, bol u leđima, trzanje mišića,
 • noćno mokrenje, nemogućnost mokrenja, pojačano mokrenje, povećana učestalost mokrenja, problemi s mokrenjem,
 • krvarenje iz rodnice, seksualni poremećaj kod žene, opća loše stanje, zimica, vrućica, slabost, žeđ, gubitak težine, povećanje težine.

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1-10 od 10 000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • crijevni problemi, infekcije uha, rak, oticanje žlijezda, visok kolesterol, niski šećer u krvi, fizički  simptomi  zbog  stresa  ili  emocija,  ovisnost  o  lijeku,  psihotični  poremećaj, agresivnost, paranoja, misli o samoubojstvu, hodanje u snu, preuranjena ejakulacija,
 • koma, abnormalni pokreti, otežano kretanje, pojačani osjeti, poremećaji osjetila,
 • glaukom, problemi sa suzenjem, mrlje pred očima, dvostruki vid, osjetljivost očiju na svjetlo, krvarenje u oku, proširene zjenice,
 • srčani udar, usporeni otkucaji srca, srčani problem, slaba cirkulacija u rukama i nogama, zatvaranje grla, ubrzano disanje, usporeno disanje, otežan govor, štucanje,
 • krv u stolici, bol u ustima, ulceracije jezika, poremećaj zuba, problem s jezikom, ulceracije usta, problemi s funkcijom jetre,
 • kožni problem s pojavom mjehurića, osip na vlasištu, poremećaj strukture kose, poremećaj mirisa kože, poremećaj kostiju,
 • smanjeno mokrenje, nemogućnost zadržavanja mokraće, oklijevanje pri mokrenju,
 • pojačano krvarenje iz rodnice, suhoća vaginalnog područja, crvenilo i bolnost penisa i prepucija, genitalni iscjedak, produžena erekcija, iscjedak iz dojki,
 • hernija, ožiljak na mjestu primjene, smanjena podnošljivost lijeka, otežano hodanje, poremećeni laboratorijski nalazi, abnormalnost sperme, ozljeda, proširenje krvnih žila.

slučajevi suicidalnih misli i suicidalnog ponašanja zabilježeni su tijekom uzimanja setralina ili brzo nakon prekida terapije (vidi dio 2).

Nakon stavljanja sertralina u promet, zabilježene su sljedeće nuspojave:

 • smanjenje broja bijelih krvnih stanica, smanjenje broja trombocita, niska razina hormona štitnjače, endokrini problem, niska razina soli u krvi, problemi kontroliranja razine šećera u krvi (dijabetes), povećana razina šećera u krvi,
 • zastrašujući snovi, samoubilačko ponašanje,
 • problemi s pokretanjem mišića (kao što su prekomjerno kretanje, napetost mišića i otežano hodanje), nesvjestica,
 • poremećaji vida, problemi s krvarenjem (kao što je krvarenje iz nosa, krvarenje u želucu ili krv u mokraći), upala gušterače, ozbiljni poremećaji funkcije jetre, žutilo kože i očiju (žutica),
 • edem kože, reakcija kože na sunce, svrbež, bol u zglobovima, grčevi mišića, povećanje dojki, nepravilnosti menstrualnog ciklusa, oticanje nogu, problemi sa zgrušavanjem, noćno mokrenje u krevet i ozbiljna alergijska reakcija.

Nuspojave u djece i adolescenata

U kliničkim ispitivanjima s djecom i adolescentima, nuspojave su uglavnom bile slične kao i u odraslih osoba (pogledajte gore navedeno). Najčešće nuspojave u djece i adolescenata su glavobolja, nesanica, proljev i osjećaj mučnine.

Simptomi koji se javljaju nakon prekida terapije

Ako naglo prestanete uzimati ovaj lijek, mogu se javiti nuspojave kao što su omaglica, utrnulost, poremeć aji sna, uznemirenost ili tjeskoba, glavobolje, osjećaj mučnine, povraćanje i drhtavica (vidi dio 3. Ako prestanete uzimati Tralin).

Uočen je povećan rizik od prijeloma kostiju u bolesnika koji su uzimali ovu vrstu lijekova.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Tralin 

Lijek se mora čuvati izvan pogleda i dohvata djece. Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakovanju.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije 

Što Tralin sadrži?

Djelatna tvar je sertralinklorid. Jedna filmom obložena tableta sadrži 50 mg ili 100 mg sertralinklorida te sljedeće pomoćne tvari: celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, vrste A; kalcijev hidrogenfosfat dihidrat; hidroksipropilceluloza; polisorbat 80; magnezijev stearat; hipromeloza; propilenglikol; titanijev dioksid (E171).

Kako Tralin izgleda i sadržaj pakovanja?

Tralin 50 mg i 100 mg filmom obložene tablete su bijele do gotovo bijele bikonveksne filmom obložene tablete oblika kapsule s razdjelnim urezom na jednoj strani. Pakirane su u blisteru, ukupno 28 tableta u kutiji.

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Farmal d.d. Ludbreg, Branitelja domovinskog rata 8, Hrvatska

Način i mjesto izdavanja lijeka na recept, u ljekarni.

Ovaj lijek se više ne proizvod!

Članak uređen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Tralin (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.