Rivastigmin (1,5 mg) tvrde kapsule – Uputa o lijeku

Rivastigmin Sandoz 1,5 mg tvrde kapsule
Rivastigmin Sandoz 3 mg tvrde kapsule
Rivastigmin Sandoz 4,5 mg tvrde kapsule
Rivastigmin Sandoz 6 mg tvrde kapsule

rivastigmin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Rivastigmin Sandoz i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati Rivastigmin Sandoz
 3. Kako uzimati Rivastigmin Sandoz
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Rivastigmin Sandoz
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Rivastigmin Sandoz i za što se koristi

Djelatna tvar Rivastigmina Sandoz je rivastigmin.

Rivastigmin pripada skupini tvari koje se nazivaju inhibitori kolinesteraze. U bolesnika s Alzheimerovom demencijom ili demencijom uslijed Parkinsove bolesti, određene živčane stanice odumiru u mozgu, što dovodi do niskih razina neurotransmitera acetilkolina (tvari koja živčanim stanicama omogućava međusobnu komunikaciju). Rivastigmin djeluje blokiranjem enzima koji razgrađuju acetilkolinesterazu i butirilkolinesterazu. Blokirajući te enzime, Rivastigmin Sandoz omogućava povećanje razina acetilkolina u mozgu, što pomaže u smanjivanju simptoma Alzheimerove bolesti i demencije povezane s Parkinsovom bolešću.

Rivastigmin Sandoz se primjenjuje za liječenje odraslih bolesnika s blago do umjereno teškom Alzheimerovom demencijom, progresivnim poremećajem mozga koji postupno utječe na pamćenje, intelektualnu sposobnost i ponašanje. Kapsule i peroralna otopina mogu se primjenjivati i za liječenje demencije u odraslih bolesnika s Parkinsonovom bolešću.

2. Što morate znati prije nego što počnete uzimati Rivastigmin Sandoz

Nemojte uzimati Rivastigmin Sandoz

 • ako ste alergični na rivastigmin (djelatnu tvar Rivastigmina Sandoz) ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 • ako ste ranije imali kožnu reakciju koja ukazuje na alergijski kontaktni dermatitis s rivastigminom.

Ako se ovo odnosi na Vas, obratite se svom liječniku i nemojte uzimati Rivastigmin Sandoz.

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku prije nego uzmete Rivastigmin Sandoz

 • ako imate ili ste imali nepravilne ili spore otkucaje srca,
 • ako imate ili ste imali aktivni čir želuca,
 • ako imate ili ste imali otežano mokrenje,
 • ako imate ili ste imali napadaje,
 • ako imate ili ste imali astmu ili tešku bolest dišnih putova,
 • ako imate ili ste imali poremećaj funkcije bubrega,
 • ako imate ili ste imali poremećaj funkcije jetre,
 • ako imate drhtavicu,
 • ako imate malu tjelesnu težinu,
 • ako imate probavne reakcije poput osjećaja mučnine, povraćanja i proljeva. Možete dehidrirati (izgubiti previše tekućine) ako povraćanje ili proljev potraju.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas, možda će Vas liječnik pobliže pratiti dok uzimate ovaj lijek.

Ako više od tri dana niste uzeli Rivastigmin Sandoz, nemojte uzimati sljedeću dozu dok se niste posavjetovali sa svojim liječnikom.

Djeca i adolescenti

Ne postoji značajna primjena Rivastigmina Sandoz u pedijatrijskoj populaciji kod liječenja Alzheimerove bolesti.

Drugi lijekovi i Rivastigmin Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Rivastigmin Sandoz ne smije se davati istodobno s drugim lijekovima sa sličnim djelovanjem Rivastigminu Sandoz. Rivastigmin Sandoz može utjecati na antikolinergičke lijekove (lijekove koji se koriste za ublažavanje grčeva ili spazama u želucu, za liječenje Parkinsonove bolesti ili za sprečavanje mučnine na putovanju).

Rivastigmin Sandoz se ne smije davati istodobno s metoklopramidom (lijekom koji se koristi za ublažavanje ili sprečavanje mučnine i povraćanja). Uzimanje tih dvaju lijekova zajedno moglo bi uzrokovati probleme kao što su ukočeni udovi i drhtanje ruku.

Ako se, tijekom primjene Rivastigmina Sandoz, morate podvrgnuti operaciji, obavijestite liječnika prije nego što Vam primjeni bilo koji anestetik, jer Rivastigmin Sandoz može tijekom anestezije pojačati učinke nekih mišićnih relaksansa.

Potreban je oprez kod uzimanja Rivastigmina Sandoz zajedno s beta blokatorima (lijekovima kao što je atenolol koji se koristi za liječenje hipertenzije, angine i drugih srčanih stanja). Uzimanje tih dvaju lijekova zajedno moglo bi uzrokovati probleme kao što su usporavanje otkucaja srca (bradikardija) koje dovodi do nesvjestice ili gubitka svijesti.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ako ste trudni, koristi primjene Rivastigmina Sandoz moraju se procijeniti u odnosu na moguće djelovanje na nerođeno dijete. Rivastigmin Sandoz ne smije se primjenjivati tijekom trudnoće, osim ako to nije nužno potrebno.

Ne smijete dojiti tijekom liječenja Rivastigminom Sandoz.

Upravljanje vozilima i strojevima

Liječnik će Vas obavijestiti dopušta li Vam bolest da sigurno upravljate vozilima i strojevima.

Rivastigmin Sandoz može uzrokovati omaglicu i pospanost, pogotovo na početku liječenja ili prilikom povećanja doze. Ako osjećate omaglicu ili pospanost, nemojte upravljati vozilima i strojevima ili izvoditi bilo kakve zadatke koji zahtijevaju pozornost.

3. Kako uzimati Rivastigmin Sandoz

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Kako započeti liječenje

Liječnik će Vam reći koju dozu Rivastigmina Sandoz trebate uzimati.

 • Liječenje obično započinje niskom dozom.
 • Liječnik će polako povećavati dozu, ovisno o Vašem odgovoru na liječenje.
 • Najviša doza koju smijete uzimati je 6 mg dva puta na dan.

Liječnik će redovito provjeravati djeluje li lijek. Liječnik će također pratiti Vašu tjelesnu težinu dok uzimate ovaj lijek.

Ako više od tri dana niste uzeli Rivastigmin Sandoz, nemojte uzimati sljedeću dozu dok se niste posavjetovali sa svojim liječnikom.

Uzimanje lijeka

 • Recite osobi koja Vas njeguje da uzimate Rivastigmin Sandoz.
 • Da bi Vam ovaj lijek koristio, uzimajte ga svaki dan.
 • Trebate uzimati Rivastigmin Sandoz dva puta na dan, ujutro i uvečer uz obrok.
 • Kapsule progutajte cijele uz tekućinu.
 • Nemojte otvarati niti lomiti kapsule.

Ako uzmete više kapsula Rivastigmin Sandoz nego što ste trebali

Ako slučajno uzmete više Rivastigmina Sandoz nego biste trebali, obavijestite svog liječnika. Možda ćete trebati liječničku pomoć. Neki ljudi koji su slučajno uzeli previše Rivastigmina Sandoz su osjećali mučninu, povraćali, imali proljev, visoki krvni tlak i halucinacije. Također može doći do usporenih otkucaja srca i nesvjestice.

Ako ste zaboravili uzeti Rivastigmin Sandoz

Ako primijetite da ste zaboravili uzeti svoju dozu Rivastigmina Sandoz, pričekajte i uzmite iduću dozu u uobičajeno vrijeme. Ne uzimajte dvostruku dozu kako biste nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako imate dodatnih pitanja o primjeni ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Možda ćete češće imati nuspojave kad počnete uzimati svoj lijek ili kod povećanja doze. Obično će nuspojave polako nestati nakon što se Vaše tijelo navikne na lijek.

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

 • Osjećaj omaglice
 • Gubitak teka
 • Želučani problemi poput osjećaja mučnine ili povraćanja, proljev

Često (pojavljuje se u 1 na 10 osoba)

 • Tjeskoba
 • Znojenje
 • Glavobolja
 • Žgaravica
 • Gubitak tjelesne težine
 • Bol u želucu
 • Osjećaj nemira
 • Osjećaj umora ili slabosti
 • Općenito loše osjećanje
 • Drhtanje ili osjećaj zbunjenosti
 • Smanjen apetit
 • Noćne more

Manje često (pojavljuje se u 1 na 100 osoba)

 • Depresija
 • Teškoće sa spavanjem
 • Nesvjestica ili nehotično padanje
 • Promjene u normalnom radu jetre

Rijetko (pojavljuje se u 1 na 1000 osoba)

 • Bol u prsima
 • Osip, svrbež
 • Napadaji
 • Čirevi na želucu ili crijevu

Vrlo rijetko (pojavljuje se u 1 na 10 000 osoba)

 • Visoki krvni tlak
 • Infekcija mokraćnog sustava
 • Priviđanje stvari koje nisu prisutne (halucinacije)
 • Problemi s radom srca, poput ubrzanih ili usporenih otkucaja srca
 • Krvarenje u crijevima – prikazuje se kao krv u stolici ili kada povraćate
 • Upala gušterače – znakovi uključuju jaku bol u gornjem dijelu trbuha, često s osjećajem mučnine ili povraćanjem
 • Pogoršanje znakova Parkinsonove bolesti ili pojava sličnih znakova – poput ukočenih mišića, otežanog izvođenja pokreta

Nije poznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Jako povraćanje koje može dovesti do puknuća cijevi koja spaja usta sa želucem (jednjaka)
 • Dehidracija (gubitak previše tekućine)
 • Poremećaji jetre (žutilo kože, žute bjeloočnice, abnormalno tamna mokraća ili neobjašnjiva mučnina, povraćanje, umor i gubitak teka)
 • Agresivnost, osjećaj nemira
 • Nepravilni otkucaji srca

Bolesnici s demencijom i Parkinsonovom bolešću

Ovi bolesnici češće imaju neke nuspojave. Također imaju neke dodatne nuspojave:

Vrlo često (pojavljuje se u više od 1 na 10 osoba)

 • Drhtanje
 • Gubitak svijesti
 • Nehotično padanje

Često (pojavljuje se u 1 na 10 osoba)

 • Tjeskoba
 • Osjećaj nemira
 • Usporeni i ubrzani otkucaji srca
 • Teškoće sa spavanjem
 • Prekomjerno stvaranje sline i dehidracija
 • Neuobičajeno spori pokreti ili pokreti koje ne možete kontrolirati
 • Pogoršanje znakova Parkinsonove bolesti ili pojava sličnih znakova – poput ukočenih mišića, otežanog izvođenja pokreta i mišićna slabost

Manje često (pojavljuje se u 1 na 100 osoba)

 • Nepravilni otkucaji srca i slaba kontrola pokreta

Ostale nuspojave primijećene s flasterima za kožu i koje se mogu javiti kod primjene tvrdih kapsula:

Često (pojavljuje se u 1 na 10 osoba)

 • Vrućica
 • Teška zbunjenost
 • Urinarna inkontinencija (nemogućnost adekvatnog zadržavanja urina)

Manje često (pojavljuje se u 1 na 100 osoba)

 • Hiperaktivnost (visoka razina aktivnosti, nemir)

Nije poznato (ne može se procijeniti iz dostupnih podataka)

 • Alergijska reakcija kod primjene flastera, kao što su plikovi ili upala kože

Ako se pojavi bilo koja od ovih nuspojava, obratite se svojem liječniku jer možda trebate medicinsku pomoć.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V*. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Rivastigmin Sandoz

Ovaj lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece.

Rivastigmin Sandoz se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Rivastigmin Sandoz sadrži

 • Djelatna tvar je rivastigmin hidrogentartarat.
 • Ostali sastojci su: hipromeloza, magnezijev stearat, mikrokristalična celuloza, koloidni bezvodni silicijev dioksid, želatina, žuti željezov oksid, crveni željezov oksid, titanijev dioksid i šelak.

Svaka kapsula Rivastigmina Sandoz od 1,5 mg sadrži 1,5 mg rivastigmina.

Svaka kapsula Rivastigmina Sandoz od 3 mg sadrži 3 mg rivastigmina.

Svaka kapsula Rivastigmina Sandoz od 4,5 mg sadrži 4,5 mg rivastigmina.

Svaka kapsula Rivastigmina Sandoz od 6 mg sadrži 6 mg rivastigmina.

Kako Rivastigmin Sandoz izgleda i sadržaj pakovanja

 • Rivastigmin Sandoz 1,5 mg tvrde kapsule, koje sadrže bjelkasti do žućkasti prašak, imaju žutu kapicu i žuto tijelo s crvenom oznakom „RIV 1,5 mg“.
 • Rivastigmin Sandoz 3 mg tvrde kapsule , koje sadrže bjelkasti do žućkasti prašak, imaju narančastu kapicu i narančasto tijelo s crvenom oznakom „RIV 3 mg“.
 • Rivastigmin Sandoz 4,5 mg tvrde kapsule, koje sadrže bjelkasti do žućkasti prašak, imaju crvenu kapicu i crveno tijelo s bijelom oznakom „RIV 4,5 mg“.
 • Rivastigmin Sandoz 6 mg tvrde kapsule, koje sadrže bjelkasti do žućkasti prašak, imaju crvenu kapicu i narančasto tijelo s crvenom oznakom „RIV 6 mg“.

Pakirane su u blistere koji su dostupni u tri pakovanja različitih veličina (28, 56 ili 112 kapsula) i plastičnim bočicama od 250 kapsula, no ta pakovanja možda nisu dostupna u Vašoj zemlji.

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Sandoz GmbH, Biochemiestraße 10, A-6250 Kundl, Austrija

Proizvođač

Novartis Farmacéutica, S.A., Planta de Producción, Ronda de Santa Maria 158, E-08210 Barberà del Vallès, Barcelona, Španjolska

Za sve informacije o ovom lijeku obratite se lokalnom predstavniku nositelja odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet:

Rivastigmin
Rivastigmin 2
Rivastigmin 3

Detaljne informacije o ovom lijeku dostupne su na web stranici Europske agencije za lijekove: https://www.ema.europa.eu

Članak objavljen:

Saznajte više o demenciji u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu