OxyContin tablete (10/20/40/80mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako neka nuspojava postane ozbiljna ili ako primijetite bilo koju nuspojavu koja nije navedena u uputi, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je OxyContin i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati OxyContin
 3. Kako uzimati OxyContin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati OxyContin
 6. Dodatne informacije

1. Što je OxyContin i za što se koristi

OxyContin je jaki analgetik ili lijek za ublažavanje boli i pripada grupi opioida.

OxyContin se primjenjuje za ublažavanje umjerenih do teških bolova.

2. Prije nego počnete uzimati OxyContin

Nemojte uzimati OxyContin

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na djelatnu tvar oksikodonklorid ili bilo koji drugi sastojak OxyContina
 • ako imate teških problema s disanjem, kao što je teška respiratorna depresija (ako Vam je disanje plitko i usporeno)
 • ako bolujete od teške, kronične plućne bolesti, praćene opstrukcijom dišnih putova
 • ako imate problema sa srcem nakon dugotrajne bolesti pluća (plućno srce)
 • ako bolujete od teške bronhalne astme
 • ako imate stanje u kojem tanko crijevo ne radi kako treba (paralitički ileus)

Budite posebno oprezni s OxyContinom

 • ako ste stariji ili oslabljeni
 • ako imate teških tegoba s plućima kao što je teško oštećenje plućne funkcije. Simptomi mogu uključivati nedostatak zraka i kašalj.
 • ako imate problema s bubrezima ili jetrom
 • ako imate miksedem (poremećaj štitnjače praćen suhom, hladnom i natečenom [podbulom] kožom na licu i udovima)
 • ako imate smanjenu aktivnost štitnjače (hipotireoidizam)
 • ako Vam je narušena funkcija kore nadbubrežnih žlijezda (Addisonova bolest)
 • ako imate povećanu prostatu, što otežava mokrenje (hipertrofija prostate)
 • ako imate psihozu zbog, primjerice, trovanja alkoholom (intoksikacija)
 • ako ste bili ili jeste ovisnik o alkoholu ili drogama, ili patite od ovisnosti o opioidima
 • ako ste ranije nakon prestanka uzimanja alkohola ili droga imali simptome ustezanja poput uznemirenosti, tjeskobe, drhtanja ili znojenja
 • ako imate upalu gušterače, koja uzrokuje jake bolove u trbuhu i leđima (pankreatitis)
 • ako imate tegoba sa žučnom vrećicom ili žučovodom
 • ako imate opstruktivni ili upalni poremećaj crijeva
 • ako imate jaku glavobolju ili mučninu jer to može upućivati na povišen tlak u lubanji
 • ako imate nizak krvni tlak (hipotenzija)
 • ako patite od epilepsije ili imate sklonost konvulzijama
 • ako uzimate lijekove koji se zovu inhibitori monoamino oksidaze (primjerice tranilcipromid, fenelzin, izokarboksazid, moklobemid i linezolid) ili ste uzimali tu vrstu lijekova u protekla dva tjedna.

Ako se ove informacije odnose na Vas ili su ranije bile primjenjive na Vas, recite svom liječniku.

Ako se pripremate za operativni zahvat, obavijestite liječnika u bolnici da uzimate ove tablete.

Vrlo rijetko može se povećati osjetljivost na bol unatoč tome što uzimate pojačanu dozu tableta (hiperalgezija).

Vaš će liječnik odlučiti je li Vam potrebno promijeniti dozu ili promijeniti jaki analgetik (lijek protiv bolova).

Respiratorna depresija je glavna opasnost predoziranja opioidima i događa se najčeš će u starijih ili oslabljenih bolesnika.

Opioidi mogu uzrokovati jaki pad krvnog tlaka kod podložnih pojedinaca.

OxyContin 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem:

Bolesnici koji do sada nisu uzimali opioide, ne smiju uzimati OxyContin 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem, zato što u toj grupi bolesnika ta jačina lijeka može dovesti do po život opasne respiratorne depresije.

Dugotrajnom primjenom OxyContina u bolesnika se može razviti tolerancija na OxyContin.

Stoga mogu biti potrebne veće doze OxyContina za postizanje željene kontrole boli.

Produljena primjena OxyContina može dovesti do fizičke ovisnosti. Kod naglog prekida liječenja mogu se pojaviti simptomi ustezanja, poput zijevanja, abnormalno proširenih zjenica, poremećaja suzenja, curenja iz nosa, drhtanja, znojenja, tjeskobe, uznemirenosti, napadaja i poteškoća sa spavanjem.

Ukoliko liječenje OxyContinom više nije potrebno, može se preporučiti postupno smanjenje dnevne doze kako bi se spriječili simptomi ustezanja.

OxyContin posjeduje primarni potencijal za razvoj ovisnosti.

Ako se za liječenje bolesnika s kroničnom boli primjenjuje kako je navedeno, rizik razvoja fizičke i mentalne ovisnosti je jasno smanjen i mora se odgovarajuće procijeniti u odnosu na korist.

Molimo porazgovarajte o tome sa svojim liječnikom.

OxyContin je posebno proizveden kako bi oslobađao djelatnu tvar tijekom duljeg vremenskog razdoblja, tako da je učinkovitost OxyContina produljena („tablete s produljenim oslobađanjem“).

Molimo progutajte cijelu tabletu kako ne bi narušili taj posebno kreirani način oslobađanja djelatne tvari.

Ostatke tableta možete vidjeti u svojoj stolici. Ne brinite, djelatna tvar oksikodon oslobodila se ranije, tijekom prolaska tablete kroz probavni sustav i počela je djelovati u Vašem tijelu.

Djeca

Ispitivanja OxyContina nisu provedena u djece mlađe od 12 godina.

Stoga sigurnost i djelotvornost nisu ustanovljene i liječenje OxyContinom se ne preporučuje u djece mlađe od 12 godina.

Uzimanje drugih lijekova

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate:

 • lijekove koji Vam pomažu da zaspite ili ostanete mirni (primjerice, hipnotici ili sedativi) lijekove za liječenje depresije (primjerice, paroksetin)
 • lijekove za alergije ili povraćanje (ntihistaminici, antiemetici)
 • lijekove za liječenje psihijatrijskih ili psihičkih poremećaja (poput psihotropnih lijekova, fenotiazina ili neuroleptičkih lijekova)
 • lijekove za liječenje Parkinsonove bolesti
 • druge jake analgetike (lijekove protiv bolova)
 • kinidin (lijek za liječenje ubrzanog kucanja srca)
 • cimetidin (lijek za želučani vrijed, lošu probavu ili žgaravicu)
 • lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (poput ketokonazola, vorikonazola, itrakonazola ili posakonazola)
 • lijekove za liječenje infekcija (poput klaritromicina, eritromicina ili telitromicina); posebnu vrstu lijekova koji se nazivaju inhibitorima proteaze za liječenje HIV infekcije (primjeri su boceprevir, ritonavir, indinavir, nelfinavir ili sakvinavir)
 • rifampicin za liječenje tuberkuloze
 • karbamazepin (lijek za liječenje napadaja ili konvulzija te nekih bolnih stanja); fenitoin (lijek za liječenje napadaja ili konvulzija)
 • biljni lijek gospinu travu (poznat i pod nazivom Hypericum perforatum)
 • neke lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi (poznati pod nazivom kumarinski antikoagulansi, primjerice varfarin)
 • inhibitor monoamino oksidaze, ili ako ste uzimali tu vrstu lijekova u protekla dva tjedna (pogledajte odjeljak „Budite posebno oprezni s OxyContinom“ u dijelu 2)

Uzimanje hrane i pića s OxyContinom

Konzumiranje alkohola za vrijeme uzimanja OxyContina može Vas učiniti pospanima ili povećati rizik ozbiljnih nuspojava kao što je plitko disanje sa rizikom od prestanka disanja i gubitka svijesti.

Ne preporučuje se konzumirati alkohol dok uzimate OxyContin. Tijekom liječenja OxyContinom morate izbjegavati piti sok od grejpa.

Trudnoća i dojenje

Ne smijete uzimati OxyContin ako ste trudni.

Postoji samo nedovoljno iskustvo u vezi s primjenom djelatne tvari oksikodonklorida tijekom trudnoće.

Djelatna tvar oksikodonklorid prolazi kroz posteljicu u organizam djeteta. Dugotrajna primjena OxyContina tijekom trudnoće, može dovesti do simptoma ustezanja u novorođenčadi.

Ako se OxyContin uzima tijekom poroda, u djeteta može doći do respiratorne depresije.

OxyContin se ne smije uzimati tijekom dojenja. Djelatna tvar oksikodonklorid može se izlučiti u majčino mlijeko.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

OxyContin može smanjiti sposobnost upravljanja vozilima ili rada sa strojevima.

To je posebice vjerojatno na početku liječenja OxyContinom, nakon povišenja doze ili promjene terapije te ako se OxyContin uzima istodobno s lijekovima koji djeluju na živčani sustav.

Opća ograničenja vezana uz vožnju ne moraju biti primjenjiva tijekom stabilnog razdoblja liječenja.

Odluku o tome donosi Vaš liječnik prema pojedinačnim situacijama. Porazgovarajte sa svojim liječnikom smijete li voziti ili ne, ili pod kojim uvjetima možete voziti ili raditi na strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima OxyContina

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako uzimati OxyContin

Uvijek uzmite OxyContin točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Liječnik će prilagoditi doziranje prema jačini boli i Vašoj osjetljivosti. Uzmite propisani broj tableta s produljenim oslobađanjem dva puta dnevno.

Progutajte tablete s produljenim oslobađ anjem cijele kako ne biste oštetili oslobađanje djelatne tvari kroz produljeni vremenski period (produljeno oslobađanje).

Osim ako Vam liječnik nije drugačije propisao, uobičajena doza je:

Odrasli i adolescenti (stariji od 12 godina)

OxyContin 10 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Uzmite 1 tabletu OxyContina 10 mg s produljenim oslobađanjem (10 mg oksikodonklorida) ujutro i 1 tabletu navečer (Vidjeti „Način i trajanje primjene“)

OxyContin 20 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Uzmite 1 tabletu OxyContina 20 mg s produljenim oslobađanjem (20 mg oksikodonklorida) ujutro i jednu tabletu navečer (Vidjeti „Način i trajanje primjene“)

OxyContin 40 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Uzmite 1 tabletu OxyContina 40 mg s produljenim oslobađanjem (40 mg oksikodonklorida) ujutro i jednu tabletu navečer (Vidjeti „Način i trajanje primjene“)

OxyContin 80 mg tablete s produljenim oslobađanjem

Uzmite 1 tabletu OxyContina 80 mg s produljenim oslobađanjem (80 mg oksikodonklorida) ujutro i jednu tabletu navečer (Vidjeti „Način i trajanje primjene“)

OxyContin je dostupan u jačinama od 10mg, 20mg, 40mg i 80 mg.

Uobičajena početna doza je 1 tableta OxyContina 10 mg s produljenim oslobađanjem (10 mg oksikodonklorida) u intervalima od 12 sati.

Daljnje određivanje dnevnog doziranja, način primjene kroz pojedinačne doze i prilagodbe doziranja koje mogu biti zahtijevane tijekom liječenja bit će napravljene od strane liječnika ovisno o prethodnom doziranju.

Bolesnici koji već uzimaju opioide mogu započeti liječenje OxyContinom uzimanjem viših doza, ovisno o njihovom prethodnom iskustvu s opioidima.

Neki bolesnici koji uzimaju OxyContin prema određenom vremenskom rasporedu zahtijevaju analgetike s trenutnim oslobađanjem za brzo olakšanje probijajuće boli.

OxyContin tablete s produljenim oslobađanjem nisu namijenjene liječenju probijajuće boli.

Za liječenje boli koja nije povezana s tumorom, 40 mg djelatne tvari oksikodonklorida (4 tablete OxyContina 10 mg s produljenim oslobađanjem ili 2 tablete OxyContina 20 mg s produljenim oslobađanjem podijeljeno u dvije pojedinačne doze) najčešće je dovoljna dnevna doza; međutim, mogu biti potrebne više doze.

Za liječenje boli uzrokovane tumorom, bolesnicima je najčešće dovoljna doza od 80 do 120 mg djelatne tvari oksikodonklorida, koja se u iznimnim slučajevima može povisiti do 400 mg.

Liječenje zahtijeva redovito praćenje uzimajući u obzir ublažavanje boli kao i ostale učinke, kako bi se postiglo najoptimalnije liječenje boli, brzo liječenje bilo koje nuspojave koja se pojavi te utvrđivanje daljnjeg liječenja.

Starije osobe

U starijih bolesnika bez bubrežnih i/ili jetrenih bolesti, obično nije potrebna prilagodba doze.

Bolesnici s bubrežnim ili jetrenim tegobama

Bolesnici koji do sada nisu bili liječeni opioidima, a boluju od bubrežnih i/ili jetrenih bolesti, liječenje moraju započeti uzimanjem polovice doze koja se preporučuje odraslima (primjerice, ukupnom dnevnom dozom od 10 mg).

Ostali rizični bolesnici

Bolesnici s niskom tjelesnom težinom i bolesnici s usporenim metabolizmom lijekova moraju započeti liječenje uzimanjem polovice doze koja se preporučuje odraslima.

Molimo razgovarajte sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako osjećate da je učinak OxyContina prejak ili preslab.

Način i trajanje primjene

Progutajte tabletu s produljenim oslobađanjem bez žvakanja i s dovoljno teku ćine (polovicom čaše vode) ujutro i navečer u to čno određeno vrijeme (npr. ujutro u 8h i navečer u 20h).

Možete uzimati OxyContin sa ili bez hrane.

Tablete s produljenim oslobađanjem morate progutati cijele i ne smijete ih lomiti, žvakati ili drobiti kako ne biste narušili posebno svojstvo oslobađanja djelatne tvari tijekom produljenog vremenskog razdoblja.

Uzimanje prelomljenih, prožvakanih ili zdrobljenih tableta dovodi do bržeg oslobađanja djelatne tvari i do apsorpcije potencijalno smrtonosne doze djelatne tvari oksikodonklorida (Vidjeti „Ako uzmete više OxyContina nego što ste trebali“)

OxyContin se smije koristi samo primjenom kroz usta (gutanjem cijelih tableta).

Ne smije se primijeniti nepravilno injiciranje (injekcija u krvnu žilu) rastopljene tablete osobito zbog talka, jednog od sastojaka tablete, budući da to može dovesti do uništenja lokalnog tkiva (nekroza), do promjene plućnog tkiva (plućni granulom) ili do drugih ozbiljnih, potencijalno smrtonosnih i neželjenih posljedica.

Ako uzmete više OxyContina nego što ste trebali

Ukoliko uzmete više tableta s produljenim oslobađanjem nego je odmah obavijestiti svog liječnika.

Predoziranje može dovesti do:

 • sužavanja zjenica oka, plitkog i (respiratorna depresija), izrazite pospanosti koja se pogoršava sve do smanjenog tonusa skeletnih mišića, usporenog pulsa i pada krvnog tlaka. U težim slučajevima može doći do gubitka svijesti (kome), zadržavanja vode u plućima i kolapsa cirkulacije što može dovesti do smrti.

Nikada se nemojte dovoditi u situacije koje zahtijevaju visoki stupanj koncentracije, poput vožnje.

Ako ste zaboravili uzeti OxyContin

Ako uzmete manju dozu OxyContina od propisane ili ju potpuno zaboravite uzeti, to će dovesti do nezadovoljavajućeg i/ili nedovoljnog ublažavanja boli.

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, možete ju uzeti kasnije, samo ako je do sljedeće redovite doze preostalo više od 8 sati.

Nakon toga možete nastaviti s uzimanjem u uobičajeno, točno određeno vrijeme.

Ako je razdoblje do sljedeće redovite doze kraće od 8 sati, uzmite tabletu s produljenim oslobađanjem, ali sljedeću dozu uzmite nakon 8 sati.

Temeljno je pravilo, nikada ne smijete uzeti OxyContin u razdobljima kraćim od 8 sati.

Nikada ne uzimajte dvije pojedinačne doze.

Ako prestanete uzimati OxyContin

Nemojte prestati uzimati OxyContin bez prethodnog savjetovanja sa svojim liječnikom.

Ukoliko liječenje OxyContinom više nije potrebno, može se preporučiti postupno smanjenje dnevne doze.

U slučaju naglog prestanka liječenja mogu se pojaviti simptomi ustezanja.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

2.33 / 5   3

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: oxycontin, oxycontin tablete, oxycodone tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu