Nozinan tablete (25/100mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi

 1. Što je Nozinan i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzmati Nozinan
 3. Kako uzimati Nozinan
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nozinan
 6. Dodatne informacije

1. Što je Nozinan i za što se koristi

Nozinan pripada u skupinu lijekova koji se nazivaju antipsihotici.

Nozinan djeluje na mozak, a koristi se za liječenje bolesti čiji su simptomi slušna, vidna ili osjetna priviđenja (bolesnik čuje, vidi ili osjeća stvari koje ne postoje), neuobič ajena sumnjičavost, pojava neutemeljenih vjerovanja, nekoherentan govor i ponašanje te emocionalna i socijalna udaljenost.

Osobe koje pate od takve bolesti mogu se također osjećati depresivno, imati osjećaj krivnje, zabrinutosti ili napetosti.

Ovaj lijek koristi se samo u odraslih osoba.

2. Prije nego počnete uzmati Nozinan

Nemojte uzimati Nozinan u sljedećim situacijama

 • ako ste alergični na djelatnu tvar (levomepromazin) ili neki drugi sastojak ovog lijeka. Vidjeti dio 6. za cjeloviti popis pomoćnih tvari.
 • ako ste alergični na pšenicu, s obzirom da lijek sadržava pšenični škrob
 • ako otežano mokrite
 • ako imate glaukom ili ste pod rizikom od nastanka glaukoma (bolest oka u kojoj je povećan tlak tekućine unutar oka što može dovesti do oštećenja vida)
 • ako ste ikada imali značajno smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica (agranulocitoza)
 • ako uzimate lijek koji sadrži kabergolin ili kvinagolid (koriste se za liječenje abnormalnog iscjetka mlijeka), dronedaron (koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma) ili mekvitazin (koristi se za liječenje alergije)

Budite posebno oprezni s Nozinanom

Prije nego uzmete Nozinan obavijestite Vašeg liječnika:

 • ako imate bolest srca
 • ako ste pod rizikom za nastanak moždanog udara: pušite ili imate visoki tlak, povišenu razinu šećera, kolesterola ili masnoća u krvi; ovaj lijek morate koristiti s oprezom budući da rizik od moždanog udara može biti povećan.
 • ako imate bolest jetre ili bubrega
 • ako imate ili ste ikad imali konvulzije ili epilepsiju
 • ako imate povećanu prostatu (žlijezda koja proizvodi spermu), ako imate zatvor

Ovaj lijek se mora koristiti s oprezom:

 • u starijih bolesnika koji pate od demencije
 • ako ste Vi ili član Vaše obitelji ikad imali poremećaje kod kojih se stvaraju ugrušci krvi, s obzirom da je primjena antipsihotika povezana s nastajanjem krvnih ugrušaka.

Tijekom liječenja

Odmah obavijestite Vašeg liječnika u sljedećim situacijama:

 • ako osjetite ukočenost mišića, doživite poremećaj svijesti, imate vrućicu, bljedilo, ili se jako znojite. U tom slučaju odmah prestanite uzimati lijek i kontaktirajte liječnika.
 • ako imate vrućicu, upalu grla ili bilo kakve druge znakove infekcije. Moguće je da ovaj lijek u iznimnim slučajevima uzrokuje pad broja bijelih krvnih stanica, što može dovesti do pojave infekcija.
 • u slučaju trajnog zatvora s nadutošću i bolovima u trbuhu. To se može desiti zato što ovaj lijek može, u iznimnim slučajevima, dovesti do prestanka rada crijeva (opstrukcija crijeva) i/ili uzrokovati vrlo tešku upalu crijeva što čak može dovesti do odumiranja okolnog tkiva (nekroza).

Kako bi otkrio moguće poremećaje rada srca, Vaš liječnik mogao bi Vas poslati na provjeru električne aktivnosti srca (EKG).

Određeni lijekovi iz iste skupine kao i Nozinan, tj. antipsihotici mogu, u vrlo rijetkim slučajevima, uzrokovati poremećaj srčanog ritma (vidjeti dio 4. ‘Moguće nuspojave’).

Ako bolujete od šećerne bolesti ili imate faktore rizika za nastanak šećerne bolesti, morate tijekom liječenja vrlo pozorno pratiti razinu šećera u krvi.

Uzimanje drugih lijekova s Nozinanom

Ovaj lijek se ne smije uzimati u kombinaciji s lijekovima koji sadrže kabergolin ili kvinagolid (koriste se za liječenje abnormalnog iscjetka mlijeka), dronedaron (koristi se za liječenje poremećaja srčanog ritma) ili mekvitazin (koristi se za liječenje alergije).

Trebate izbjegavati uzimanje ovog lijeka istodobno s:

 • antibioticima (lijekovi za liječenje infekcija, kao što su eritromicin i spiramicin primijenjeni u venu te moksifloksacin)
 • mizolastinom (lijek za liječenje alergije)
 • protutumorskim lijekovima (lijekovi za liječenje raka, kao što su toremifen ili lijekovi koji sadržavaju arsen)
 • bepridilom (za liječenje boli u prsnom košu zbog bolesti srca)
 • cisapridom (za liječenje gastroezofagealnog refluksa kiseline i hrane)
 • dolazetronom primijenjenim u venu (lijek koji se u odraslih koristi za sprečavanje mučnine i povraćanja uzrokovanih nekim lijekovima ili operacijom)
 • vinkaminom primijenjenim u venu (lijek za liječenje određenih lakših neuroloških poremećaja povezanih sa starenjem)
 • difemanilom (za liječenje poremećaja lučenja želučane kiseline i prekomjernog znojenja)
 • lijekovima za liječenje Parkinsonove bolesti lijekovima koji sadrže alkohol

Lijekovima koji mogu uzrokovati ozbiljne poremećaje srčanog ritma:

 • antiaritmici (lijekovi za kontroliranje nepravilnog ili ubrzanog rada srca, kao što su amiodaron, dizopiramid, dofetilid, hidrokinidin, ibutilid, kinidin, sotalol)
 • neuroleptici (lijekovi za liječenje određenih psihijatrijskih bolesti, kao što su amisulpirid, klorpromazin, ciamemazin, droperidol, flufenazin, propericiazin, haloperidol, pimozid, pipamperon, sertindol, sulpirid, sultoprid, tiaprid, flupentiksol, zuklopentiksol)
 • lijekovi za liječenje infekcija uzrokovanih parazitima, kao što su halofantrin, lumefantrin, pentamidin (antiparazitarni lijekovi)
 • metadon (lijek za liječenje ovisnosti)
 • citalopram, escitalopram (lijekovi za liječenje tjeskobe ili depresije).

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez recepta.

Uzimanje hrane i pića s Nozinanom

Trebate izbjegavati konzumiranje alkoholnih pića tijekom liječenja Nozinanom.

Trudnoća

Ovaj se lijek smije uzimati za vrijeme trudnoće samo uz liječničku preporuku.

Sljedeći simptomi mogu se javiti u novorođenčadi majki koje su uzimale Nozinan u posljednjem trimestru (posljednja tri mjeseca trudnoće):

 • drhtanje, ukočenost i/ili slabost mišića, pospanost, uznemirenost, tegobe s disanjem i poteškoće s hranjenjem.

Ako se kod Vašeg djeteta razvije bilo koji od ovih simptoma, trebate obavijestiti svog liječnika.

Ako zatrudnite tijekom liječenja, posavjetujte se s Vašim liječnikom jer on jedini može odlučiti je li nužno nastaviti liječenje.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Dojenje

Dojenje se ne preporučuje tijekom liječenja ovim lijekom.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ovaj lijek može uzrokovati omamljenost. Ako osjećate omamljenost, morate se posavjetovati s liječnikom prije upravljanja vozilom.

Važne informacije o nekim pomoćnim tvarima u Nozinanu

Ovaj lijek sadrži laktozu, vrstu šećera. Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

Smijete uzimati ovaj lijek ako imate celijakiju (poteškoće s apsorpcijom glutena u tankom crijevu).

Ovaj lijek sadrži pšenični škrob, ali samo u tragovima te se stoga smatra sigurnim za bolesnike s celijakijom.

3. Kako uzimati Nozinan

Doziranje

Samo za odrasle.

Doziranje je varijabilno i određuje se za svakog bolesnika posebno.

Uvijek uzimajte onu dozu koju Vam je propisao liječnik. Ako niste sigurni, obratite se liječniku ili ljekarniku.

Način i put primjene lijeka Za primjenu kroz usta.

Tablete progutajte cijele, s velikom čašom vode.

Tablete imaju razdjelni urez, što znači da ih možete raspoloviti na 2 jednaka dijela.

Ako uzmete više Nozinana nego što ste trebali

Morate odmah kontaktirati liječnika ili hitnu medicinsku pomoć, jer može doći do teških srčanih poremećaja.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Nozinan može izazvati nuspojave, iako se one neće javiti kod svih.

Moguće nuspojave:

 • osjećaj omaglice pri naglom ustajanju iz sjedećeg ili ležećeg položaja
 • suha usta
 • poteškoće s mokrenjem
 • konstipacija i moguća blokada crijeva (opstrukcija crijeva)
 • poremećaji vida, uključujući poremećaj sposobnosti oka da se prilagodi gledanju na blizu i na daleko (zamagljen vid)
 • omamljenost
 • tjeskoba, poremećaji raspoloženja
 • drhtanje
 • ukočenost i/ili abnormalni pokreti
 • impotencija, frigidnost
 • porast tjelesne težine
 • izostanak menstrualnog ciklusa
 • povećanje grudi
 • lučenje mlijeka iz mliječne žlijezde izvan normalnog perioda laktacije
 • promjene u razini šećera u krvi
 • promjene u tjelesnoj temperaturi
 • krvni ugrušci u venama, posebice u nogama (simptomi uključuju oticanje, bol i crvenilo nogu), koji mogu putem krvnih žila doći do pluća, uzrokujući bolove u prsnom košu i teškoće u disanju. Ako se javi bilo koji od ovih simptoma, odmah se javite liječniku.

Sljedeće nuspojave se mogu rijetko pojaviti:

 • poremećaji srčanog ritma (koji mogu u iznimnim slučajevima uzrokovati smrt)
 • abnormalni rezultati određenih laboratorijskih testova (pozitivan rezultat na određena antinuklearna antitijela)
 • kožna alergija, reakcija preosjetljivosti kože za vrijeme izlaganja suncu ili UV zračenju, bolest jetre praćena žuticom (žuta boja kože i bjeloočnica).

Sljedeće nuspojave se mogu pojaviti vrlo rijetko:

 • vrućica, obilno znojenje
 • bljedilo
 • ukočenost mišića i gubitak svijesti: odmah kontaktirajte liječnika ili hitnu medicinsku službu, ako se pojave ovi simptomi: vrlo teška upala crijeva, koja može uzrokovati nekrozu (odumiranje tkiva).

Sljedeće nuspojave se mogu pojaviti u iznimnim slučajevima:

 • značajno smanjenje broja određenih bijelih krvnih stanica, što može uzrokovati ozbiljne infekcije (agranulocitoza)
 • dugotrajna i bolna erekcija
 • nakupine u očima smećkaste boje, općenito bez utjecaja na vid

Nepoznata učestalost:

 • sindrom ustezanja u novorođenčadi čije su majke uzimale Nozinan tijekom zadnjeg tromjesečja trudnoće (zadnja tri mjeseca trudnoće) (vidjeti dio ‘Trudnoća’).

U starijih osoba s demencijom zabilježeno je malo povećanje broja smrti kod onih koje su uzimale antipsihotike u usporedbi s onima koje nisu uzimali antipsihotike.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Nozinan

Čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Nozinan se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25°C.

Lijekovi se ne smiju uklanjati putem otpadnih voda ili kućnog otpada.

Pitajte svog ljekarnika kako ukloniti lijekove koje više ne trebate. Ove mjere pomoći će u zaštiti okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Nozinan sadrži

Nozinan 25 mg: 1 tableta sadržava 33,8 mg levomepromazinmaleata, što odgovara količini od 25,0 mg levomepromazina.

Nozinan 100 mg: 1 tableta sadržava 135,0 mg levomepromazinmaleata, što odgovara količini od 100 mg levomepromazina.

Pomoćne tvari:

 • Laktoza hidrat; pšenični škrob; silicijev dioksid, koloidni, hidratizirani; dekstrin; magnezijev stearat; hipromeloza; makrogol 20 000.

Kako Nozinan izgleda i sadržaj pakiranja

Farmaceutski oblik lijeka: filmom obložena tableta.

Nozinan 25 mg filmom obložene tablete su gotovo bijele filmom obložene tablete, oblika leće s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom „NOZ 25“ na drugoj strani.

Nozinan 100 mg filmom obložene tablete su gotovo bijele filmom obložene tablete, oblika leće s razdjelnom crtom na jednoj strani i utisnutom oznakom „NOZINAN 100“ na drugoj strani.

Nozinan 25 mg: 20 (2×10) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Nozinan 100 mg: 20 (2×10) tableta u blisteru (PVC/Al), u kutiji.

Napomene

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

sanofi-aventis Croatia d.o.o. Heinzelova 70 10000 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

Famar Lyon Avenue du General de Gaulle 69230 Saint Genis Laval, Francuska

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: nozinan, nozinan tablete, nozinan lek, lek nozinan, nozinan 100 mg, Nozinan tablete iskustva, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu