Nirval tablete (250/500/750/1000 mg) – Uputa o lijeku

Nirval 250 mg filmom obložene tablete
Nirval 500 mg filmom obložene tablete
Nirval 750 mg filmom obložene tablete
Nirval 1000 mg filmom obložene tablete

levetiracetam

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego Vi ili Vaše dijete počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Nirval i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nirval?
 3. Kako uzimati Nirval?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Nirval?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Nirval i za što se koristi?

Nirval sadrži djelatnu tvar levetiracetam, koja pripada skupini antiepileptika – lijekova koji se koriste u liječenju epileptičkih napadaja.

Nirval se koristi:

 • samostalno (kao monoterapija) u odraslih i adolescenata od 16. godine života s novodijagnosticiranom epilepsijom u liječenju određenog oblika epilepsije. Epilepsija je stanje u kojem bolesnici imaju ponavljane epileptičke napadaje. Levetiracetam se koristi za oblik epilepsije u kojem napadaji započinju u jednoj strani mozga, ali se nakon toga mogu proširiti na veće područje u obje strane mozga (parcijalni napadaj sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje). Vaš liječnik Vam je propisao levetiracetam kako bi se smanjio broj napadaja.
 • kao dodatna terapija uz druge antiepileptike u liječenju:
 • parcijalnih napadaja sa sekundarnom generalizacijom ili bez nje u odraslih, adolescenata i djece starije od 6 godina;
 • miokloničkih napadaja (kratki, iznenadni trzaji mišića ili skupine mišića) u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina s juvenilnom miokloničkom epilepsijom;
 • primarno generaliziranih toničko-kloničkih napadaja (veliki napadaj, uključujući gubitak svijesti) u odraslih i adolescenata starijih od 12 godina s idiopatskom generaliziranom epilepsijom (oblik epilepsije za koji se smatra da je genetski uvjetovan).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Nirval?

Nemojte uzimati Nirval filmom obložene tablete

 • ako ste alergični na levetiracetam, derivate pirolidona ili neki drugi sastojak lijeka (naveden u dijelu 6.).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se Vašem liječniku prije nego uzmete Nirval:

 • ako patite od bubrežnih problema, slijedite upute svog liječnika koji će odlučiti treba li prilagoditi Vašu dozu.
 • ako primijetite usporenje rasta ili neočekivan razvoj djeteta u pubertetu, koje uzima Nirval, obavijestite liječnika o tome.
 • mali je broj ljudi liječenih antiepilepticima, kao što je Nirval, imalo misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. Ako imate bilo kakve simptome depresije i/ili samoubilačke ideje, obavijestite svog liječnika.

Djeca i adolescenti

U djece i adolescenata mlađih od 16 godina Nirval se ne primjenjuju samostalno (monoterapija).

Drugi lijekovi i Nirval

Obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Ne uzimajte makrogol (lijek koji se koristi kao laksativ) jedan sat prije i jedan sat nakon uzimanja ovog lijeka zbog toga što može doći do smanjenja učinka levetiracetama.

Nirval s hranom, pićem i alkoholom

Nirval možete uzeti sa ili bez hrane. Kao mjeru opreza, nemojte uzimati Nirval s alkoholom.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se Vašem liječniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Levetiracetam se može koristiti u trudnoći samo ako nakon pažljive procjene Vaš liječnik smatra da je to potrebno. Ne smijete prekinuti liječenje bez savjetovanja sa svojim liječnikom.

Ne može se u potpunosti isključiti rizik uzrokovanja urođenih defekata za Vaše nerođeno dijete.

Tijekom liječenja ne preporučuje se dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ako vozite ili upravljate strojevima i alatima potreban je oprez jer se pri uzimanju lijeka Nirval može javiti osjećaj pospanosti. Ovo se češće javlja na početku liječenja ili nakon povećanja doze. Ne smijete upravljati vozilima i strojevima dok se ne utvrdi da uzimanje lijeka Nirval ne utječe na Vaše sposobnosti za obavljanje navedenih aktivnosti.

Važne informacije o nekim sastojcima Nirval filmom obloženih tableta

Svaka Nirval 500 mg filmom obložena tableta sadrži 0,06 mg bojila tartrazine (E102), koje može uzrokovati alergijske reakcije.

Svaka Nirval 750 mg filmom obložena tableta sadrži 0,35 mg bojila sunset yellow (E110), koje može uzrokovati alergijske reakcije.

3. Kako uzimati Nirval?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uzmite onoliko tableta koliko je liječnik propisao.

Nirval se treba uzimati dva puta dnevno, jednom ujutro i jednom navečer, u približno isto vrijeme svaki dan.

Niže su navedene uobičajene doze

Monoterapija

Doziranje u odraslih i adolescenata (starijih od 16 godina):

Uobičajena doza: između 1000 mg i 3000 mg svaki dan.

Kad počnete uzimati Nirval po prvi puta, liječnik će Vam, prije nego što počnete uzimate najnižu uobičajenu dozu, propisati manju dozu tijekom prva 2 tjedna uzimanja lijeka.

Na primjer: ako je Vaša dnevna doza 1000 mg, Vaša smanjena početna doza je 2 tablete od 250 mg ujutro i 2 tablete od 250 mg navečer.

Dodatna terapija

Doziranje u odraslih i adolescenata (12 do 17 godina) tjelesne mase od 50 kg ili više:

Uobičajena doza: između 1000 mg i 3000 mg svaki dan.

Na primjer: ako je Vaša dnevna doza 1000 mg, mogli biste uzeti 2 tablete od 250 mg ujutro i 2 tablete od 250 mg navečer.

Doziranje u djece (6 do 11 godina) i adolescenata (12 do 17 godina) tjelesne mase manje od 50 kg:

Uobičajena doza: između 20 mg/kg i 60 mg/kg svaki dan.

Liječnik će Vašem djetetu propisati najprikladniji farmaceutski oblik levetiracetama (djelatne tvari Nirval filmom obloženih tableta) sukladno dobi, masi i potrebnoj dozi.

Nirval filmom obložene tablete nisu namijenjene za primjenu u dojenčadi i djece mlađe od 6 godina. Također, dostupne jačine Nirval filmom obloženih tableta nisu namijenjene za početno liječenje djece tjelesne težine manje od 25 kg, za bolesnike koji ne mogu progutati tabletu te kada je potrebno primijeniti doze niže od 250 mg. U navedenim slučajevima prikladniji farmaceutski oblik je oralna otopina.

Način primjene

Progutajte Nirval filmom obložene tablete s dovoljnom količinom tekućine (npr. s čašom vode). Nirval možete uzeti s hranom ili bez nje. Nakon primjene kroz usta možete očekivati gorak okus levetiracetama.

Trajanje liječenja

Nirval se korist za kronično liječenje.

Liječenje lijekom Nirval trebate nastaviti onoliko dugo koliko je liječnik odredio.

Nemojte prekinuti liječenje bez savjetovanja s liječnikom jer to može pojačati napadaje.

Ako ste uzeli više Nirval tableta nego što ste trebali

Mogući simptomi predoziranja lijekom Nirval uključuju pospanost, uznemirenost, agresivnost, smanjenu pozornost, smetnje disanja i komu. Ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali, odmah obavijestite liječnika. Vaš će liječnik odrediti najbolji mogući način liječenja predoziranja.

Ako ste zaboravili uzeti Nirval

Obavijestite liječnika ako ste zaboravili uzeti jednu ili više doza.

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu.

Ako prestanete uzimati Nirval

Ako prekidate liječenje lijekom Nirval, kao i u slučaju drugih antiepileptika, prekid mora biti postupan kako bi se izbjeglo pojačanje napadaja.

Ako Vaš liječnik odluči prekinuti liječenje lijekom Nirval, uputit će Vas kako to postupno učiniti.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se neće javiti kod svakoga.

Recite odmah svom liječniku ili otiđite do najbliže hitne pomoći ako iskusite:

 • slabost, osjećaj ošamućenosti ili vrtoglavice ili poteškoće s disanjem, budući da to mogu biti znakovi ozbiljne alergične (anafilaktičke) reakcije
 • oticanje lica, usana, jezika i grla (Quinckeov edem)
 • simptome nalik gripi i osip na licu popraćen proširenim osipom s visokom tjelesnom temperaturom, povećane vrijednosti jetrenih enzima u krvnim testovima, povećanje posebne vrste bijelih krvnih stanica (eozinofilija) i povećane limfne čvorove (reakcija na lijek s eozinofilijom i sistemskim simptomima [DRESS])
 • simptome kao što su smanjen volumen mokraće, umor, mučnina, povraćanje, smetenost i oticanje u nogama, gležnjevima ili stopalima jer to može biti znak naglog smanjenja bubrežne funkcije
 • kožni osip koji može tvoriti mjehure i izgledati poput malih meta (središnje tamne mrlje okružene svijetlim područjem, s tamnim prstenom oko ruba) (multiformni eritem)
 • rasprostranjeni osip s mjehurićima i kožom koja se ljušti, posebice oko usta, nosa, očiju i genitalija (Stevens-Johnsonov sindrom)
 • puno teži oblik osipa koji uzrokuje ljuštenje kože u više od 30 % površine tijela (toksična epidermalna nekroliza)
 • znakove ozbiljnih mentalnih promjena ili ako netko oko vas primijeti kod vas znakove smetenosti, izrazitu pospanost, amneziju (gubitak pamćenja), slabljenje pamćenja (zaboravljivost), abnormalno ponašanje ili druge neurološke znakove uključujući nevoljne ili nekontrolirane pokrete. To mogu biti simptomi oštećenja mozga.

Najčešće prijavljene nuspojave su nazofaringitis, izrazita pospanost, glavobolja, umor i omaglica. Neke od nuspojava, poput pospanosti, umora i omaglice, mogu se češće javiti na početku liječenja ili nakon povećanja doze. Te bi se nuspojave vremenom trebale smanjiti.

Vrlo često: mogu se javiti u više od 1 na 10 osoba

 • nazofaringitis;
 • somnolencija (pospanost), glavobolja.

Često: mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba

 • anoreksija (gubitak apetita);
 • depresija, netrpeljivost ili agresivnost, tjeskoba, nesanica, nervoza ili razdražljivost;
 • konvulzije, poremećaj ravnoteže, omaglica (osjećaj nestabilnosti), letargija (nedostatak energije i elana), tremor (nevoljno drhtanje);
 • vrtoglavica (osjećaj vrtnje);
 • kašalj;
 • bol u trbuhu, proljev, dispepsija (probavne tegobe), povraćanje, mučnina;
 • osip;
 • astenija /umor (zamaranje).

Manje često: mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba

 • smanjen broj krvnih pločica, smanjen broj bijelih krvnih stanica;
 • gubitak tjelesne težine, povećanje tjelesne težine;
 • pokušaj samoubojstva i suicidalne misli, mentalni poremećaj, poremećaj ponašanja, halucinacije, srditost, smetenost, napadaj panike, emocionalna nestabilnost/promjene raspoloženja, uznemirenost;
 • amnezija (gubitak pamćenja), smetnje pamćenja (zaboravljivost), poremećaj koordinacije/ataksija (poremećaj koordinacije pokreta), parestezija (trnci), smetnje u koncentraciji (gubitak koncentracije);
 • diplopija (dvoslike), zamagljen vid;
 • promijenjeni nalazi funkcije jetre;
 • gubitak kose, ekcem, svrbež;
 • slabost mišića, mijalgija (bol u mišićima);
 • ozljeda.

Rijetko: mogu se javiti u manje od 1 na 1000 osoba

 • infekcija;
 • smanjen broj svih vrsta krvnih stanica;
 • snižena koncentracija natrija u krvi;
 • samoubojstvo, poremećaj osobnosti (problemi u ponašanju), poremećaj mišljenja (sporo razmišljanje, nemogućnost koncentriranja);
 • nekontrolirani mišićni grčevi koji zahvaćaju glavu, trup i ekstremitete, teškoće u kontroliranju pokreta, hiperkinezija (hiperaktivnost);
 • upala gušterače;
 • zatajenje jetre, hepatitis;
 • rabdomioliza (oštećenje mišićnog tkiva) i povezano povećanje kreatin fosfokinaze u krvi. Prevalencija je značajno veća u japanskih bolesnika u usporedbi s bolesnicima koji nisu japanskog podrijetla.
 • šepanje ili poteškoće s hodom

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti Vašeg liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Nirval?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza oznake „EXP:“. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Nirval filmom obložene tablete sadrže

 • Djelatna tvar Nirval filmom obloženih tableta je levetiracetam. Jedna filmom obložena tableta sadrži 250 mg, 500 mg, 750 mg odnosno 1000 mg levetiracetama.
 • Pomoćne tvari:

Nirval 250 mg filmom obložene tablete:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob; povidon; karmelozanatrij, umrežena; magnezijevstearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza 6 cp; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; boje Brilliant blue FCF (E133) i Indigotine (E132).

Nirval 500 mg filmom obložene tablete:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob; povidon; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat,

Ovojnica tablete: hipromeloza 6 cp; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; boje: Indigotine (E132); Tartrazine (E102) i željezov oksid, žuti (E172).

Nirval 750 mg filmom obložene tablete:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob; povidon; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza 6 cp; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350; boje: željezovoksid, žuti (E172); željezov oksid, crveni (E172) i Sunset yellow FCF (E110).

Nirval 1000 mg filmom obložene tablete

Jezgra tablete: kukuruzni škrob; povidon; karmelozanatrij, umrežena; magnezijev stearat.

Ovojnica tablete: hipromeloza 6 cp; titanijev dioksid (E171); makrogol 3350.

Kako Nirval filmom obložene tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Filmom obložena tableta.

Nirval 250 mg filmom obložene tablete su plave, duguljaste, filmom obložene tablete, s urezom i oznakom „9“ s jedne strane ureza i oznakom „3“ s druge strane ureza te oznakom „7285“ na drugoj strani tablete. Dimenzije tableta su 14,0 mm x 6,6 mm.

Nirval 500 mg filmom obložene tablete su žute, duguljaste, filmom obložene tablete, s urezom i oznakom „9“ s jedne strane ureza i oznakom „3“ s druge strane ureza te oznakom „7286“ na drugoj strani tablete. Dimenzije tableta su 18,0 mm x 7,6 mm.

Nirval 750 mg filmom obložene tablete su narančaste, duguljaste, filmom obložene tablete, s urezom i oznakom „9“ s jedne strane ureza i oznakom „3“ s druge strane ureza te oznakom „7287“ na drugoj strani tablete. Dimenzije tableta su 19,5 mm x 9,6 mm.

Nirval 1000 mg filmom obložene tablete su bijele, duguljaste, filmom obložene tablete, s urezom i oznakom „9“ s jedne strane ureza i oznakom „3“ s druge strane ureza te oznakom „7493“ na drugoj strani tablete. Dimenzije tableta su 21,5 mm x 10,6 mm.

Urez na svim jačinama tableta služi samo za lomljenje tableta radi lakšeg gutanja, a nije predviđen za dijeljenje tableta na jednake dijelove radi podešavanja doziranja.

Nirval 250 mg, 500 mg, 750 mg i 1000 mg filmom obložene tablete dostupne su u pakiranju od 60 (6×10) filmom obloženih tableta u (PVC/PVdC//Al) blisteru, u kutiji.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač:

Nositelj odobrenja:

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

Proizvođači:

PLIVA HRVATSKA d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 25, 10 000 Zagreb

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company, Pallagi ut. 13, Debrecen, 4042, Mađarska

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2018.

Članak uređen:

Saznajte više o epilepsiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: nirval, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Nirval tablete (250/500/750/1000 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.