Monoclox prašak za otopinu za infuziju (1 g) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Monoclox i za što se koristi?
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Monoclox ?
 3. Kako uzimati Monoclox ?
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Monoclox ?
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Monoclox i za što se koristi

Terapijska skupina

MONOLOX sadrži djelatnu tvar kloksacilin koja pripada skupini penicilina.

Kloksacilin djeluje tako da ubija bakterije koje uzrokuju infekcije. Djeluje samo na specifične sojeve bakterija.

Terapijske indikacije

Ovaj lijek se koristi kod odraslih i djece za liječenje slijedećih infekcija:

 • infekcija dišnog sustava
 • infekcija uha, grla ili nosa
 • infekcija mokraćno-spolnog sustava
 • infekcija u predjelu mozga
 • infekcija kosti i zglobova
 • infekcija srca
 • kožnih infekcija

Kloksacilin je također indiciran za preventivno liječenje postoperativnih infekcija u neurokirurgiji (ugradnja interne premosnice za cerebrospinalnu tekućinu).

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Monoclox?

Nemojte primijeniti MONOCLOX otopinu za infuziju i recite svom liječniku:

 • ukoliko ste alergični na djelatnu tvar, kloksacilin ili druge antibiotike iz skupine beta-laktama (peniciline ili cefalosporine) primijenjen injekcijom u konjuktivu (spojnicu oka).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego što uzmete MONOCLOX.

Budite posebno oprezni i recite svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete MONOCLOX u slijedećim slučajevima:

 • kod alergijskih reakcija (osip, svrbež i sl.). Ukoliko se jave tijekom liječenja odmah obavijestite svog liječnika. Prije uzimanja ovog lijeka recite svom liječniku ukoliko ste imali alergijsku reakciju (urtikarija ili drugi kožni osipi, svrbež, naglo alergijsko oticanje lica i vrata (angioedem) tijekom prethodnog liječenja antibiotikom (čak i ukoliko se radi o antibiotiku iz druge skupine)(vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“).
 • Tijekom liječenja antibioticima, uključujući i MONOCLOX, može doći do proljeva, čak i nekoliko tjedana nakon prekida liječenja. Ukoliko je proljev ozbiljan ili dugotrajan, ili ukoliko zamijetite tragove krvi ili sluzi u stolici, odmah prekinite uzimati MONOCLOX, budući bi mogli biti ţivotno ugroţeni. Nemojte uzimati lijekove koji blokiraju ili usporavaju rad crijeva (peristaltiku) i kontaktirajte svog liječnika (vidjeti dio 4 „Moguće nuspojave“).
  • Recite svom liječniku ukoliko ste imali zatajenje bubrega ili oštećenje jetre.
 • Primjena visokih doza kloksacilina kod bolesnika sa oštećenjem bubrega, kao i kod primjene drugih lijekova koji pripadaju ovoj skupini, moţe dovesti do razvoja encefalopatije, sa simptomima poput zbunjenosti, poremećaja svijesti, napada ili poremećaja pokreta. Ukoliko se pojave ovi poremećaji, smjesta kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika (vidjeti dio 3 i 4).

Monoclox sadrži natrij.

Ovaj lijek sadrži 48.32 mg natrija (glavni sastojak kuhinjske soli) u jednom gramu. To odgovara 2.41% preporučenog maksimalnog dnevnog unosa soli za odraslu osobu.

Ako trebate primiti 7g ili više od 7 doza lijeka MONOCLOX otopine za infuziju (1 doza=1g lijeka u ampuli/bočici) dnevno, tijekom duljeg vremenskog perioda, te ako morate biti na dijeti s niskim sadržajem soli (natrija), recite o tome svom liječniku ili ljekarniku.

Primjena u djece:

Treba biti oprezan prilikom primjene lijeka u novoroĎenčadi zbog rizika od hiperbilirubinemije zbog kompetencije prilikom vezanja za serumske proteine (kernicterus).

Drugi lijekovi i Monoclox

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili bi ste mogli uzeti bilo kakve druge lijekove uključujući lijekove koji se izdaju bez recepta.

Monoclox s hranom, pićem i alkoholom

Nije primjenjivo.

Trudnoća i dojenje

Ukoliko ste trudni ili dojite, mislite da bi mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što uzmete ovaj lijek.

Trudnoća

Ukoliko je nužno, možete uzeti ovaj lijek tijekom trudnoće ukoliko to odluči Vaš liječnik.

Dojenje

Možete uzimati ovaj lijek tijekom dojenja ukoliko to odluči Vaš liječnik.

Ukoliko se u Vašeg novorođenčeta jave problemi, poput proljeva, osipa na koži, kandidijaze (infekcija jednom vrstom gljivica), recite to svom liječniku koji će Vas smjesta uputiti kako da se ponašate, budući ove pojave kod Vašeg djeteta mogu biti povezane s uzimanjem lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nije vjerojatno da će kloksacilin utjecati na sposobnost upravljanja vozilima i rada na strojevima. No, potrebno je obratiti pažnju na moguće nuspojave koje mogu utjecati na upravljanje vozilima i strojevima (vidjeti dio 4. Moguće nuspojave).

MONOCLOX ne sadrži pomoćne tvari.

3. Kako uzimati Monoclox ?

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik, ljekarnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje, metoda primjene, učestalost primjene i trajanje liječenja

Doziranje

Doza ovisi o funkciji jetre i bubrega, te kod djece, o tjelesnoj težini.

Kao smjernica, uobičajena doza je:

Liječenje

 • Odrasli: 8 do 12 g / dan, podijeljeno u 4-6 pojedinačnih doza.
 • Djeca: 100 do 200 mg / kg / dan, podijeljeno u 4-6 pojedinačnih doza, pri čemu se ne smije preći 12 g / dan.

Preventivno liječenje

Prevencija postoperativnih infekcija u kirurgiji: profilaksa antibioticima treba biti kratkog trajanja, uglavnom ograničena na period za trajanja operacije, ponekad 24 sata, no nikad dulje od 48 sati. Primjenjuje se 2 g u venu pri uvođenju u anesteziju, nakon toga 1 g u venu svaka 2 sata u slučaju produljene intervencije.

Trajanje liječenja treba pokriti cijeli tijek operativnog zahvata do zatvaranja kože.

Kod bolesnika s zatajenjem bubrega i/ili zatajenjem jetre liječnik može prilagoditi dozu.

U SVAKOM SLUČAJU TREBA SE STROGO PRIDRŽAVATI UPUTA LIJEČNIKA.

Način primjene

MONOCLOX otopina za infuziju primijenit će se infuzijomu venu. Liječnik ili medicinska sestra će primijeniti lijek. Svaka doza će se injicirati u sistemsku cirkulaciju sporom infuzijom u venu. Infuzijsko vrijeme je 60 minuta.

Trajanje liječenja

Kako bi bio učinkovit, ovaj antibiotik morate uzimati redovno u propisanim dozama i kroz vremenski period koji vam je odredio vaš liječnik.

Nestanak vrućice i drugih simptoma ne znači da ste u potpunosti izliječeni. Pojava osjećaja mučnine ne mora nužno biti povezana s liječenjem antibiotikom, već sa samom infekcijom.

Smanjivanje ili prekid liječenja utjecalo bi na odgodu vašeg ozdravljenja.

Ako uzmete više Monoclox-a nego što ste trebali

Ako ste primili više MONOCLOX otopine za infuziju nego što ste trebali odmah obavijestite svog liječnika ili ljekarnika jer se mogu javiti manifestacije predoziranja kao što su neurološki poremećaji, učinci na bubrege i probavni sustav koji se povezuju s antibioticima koji pripadaju skupini penicilina grupe M.

Primjena ovog lijeka, posebice u slučajevima predoziranja ili bolesti bubrega, kao i kod primjene drugih antibiotika koji pripadaju u ovu terapijsku skupinu, moţe dovesti do razvoja encefalopatije, sa simptomima poput zbunjenosti, poremećaja svijesti, napada ili poremećaja pokreta. Ukoliko se pojave ovi poremećaji, smjesta kontaktirajte svog liječnika ili ljekarnika (vidjeti dio 3 i 4).

Ukoliko niste primili MONOCLOX otopinu za infuziju

Ako imate dvojbe vezane uz to da li ste primili lijek, obratite se svom liječniku ili medicinskoj sestri. Ukoliko ste zaboravili primiti lijek MONOCLOX trebate normalno nastaviti s liječenjem, nemojte uzimati propuštenu dozu. Nemojte primijeniti dvije doze odjednomkako bi nadoknadili dozu koju ste propustili.

Ukoliko prestanete primati MONOCLOX otopinu za infuziju.

Nije primjenjivo.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se Vašem liječniku ili ljekarniku ili medicinskoj sestri.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi MONOCLOX može uzrokovati nuspojave iako se one neće razvitikod svakoga. Odmah prestanite primjenjivati lijek i potražiti liječničku pomoć ako se bilo što od sljedećeg pojavi:

Alergijske reakcije

 • Urtikarija, angioedem (koprivnjača sa različitim naglim infiltracijama tekućine u površinu koţe i vrata), iznimno alergijski šok (poteškoće pri disanju, pad krvnog tlaka, ubrzanje pulsa), povećanje određenih bijelih krvnih stanica (eozinofilija) (Vidjeti dio 2 „Budite posebno oprezni i recite svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete MONOCLOX u slijedećim slučajevima“).

Koža

 • Osip alergijskog ili drugog podrijetla, DRESS sindrom.

Izolirani slučajevi upale koţe i teškog crvenila koţe, do vrlo ozbiljnog guljenja koţe, koje se brzo širi po cijelom tijelu (Steven-Johnson-ov sidrom, toksična epidermalna nekroliza).

Probavni sustav

 • Mučnina, povraćanje, proljev.
 • Rijetki slučajevi pseudomembranoznog kolitisa (oboljenje crijeva s proljevom u kojem može biti krvi i sluzi te boli u predjelu trbuha) (Vidjeti dio 2 „Budite posebno oprezni i recite svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete MONOCLOX u slijedećim slučajevima“).

Jetra

 • Blago povišenje jeterenih enzima (transaminaze), iznimno hepatitis (upala jetre) sa žuticom (žuto obojenje očiju i kože).

Živčani sustav

 • Kod primjene visokih doza, prijavljeni su neurološki poremećaji poput poremećaja svijesti, zbunjenosti, abnormalnih pokreta, trzanja mišića i napadaja, posebice kod zatajenja bubrega.

Bubrezi

 • Bolest bubrega (akutni intersticijski nefritis).

Krv i limfni sustav

Poremećaji krvi koji se obično se povlače s prekidom primjene lijeka: smanjen broj crvenih krvnih stanica (anemija) ili odreĎenih leukocita (leukopenija, neutopenija) ili stanica prisutnih u krvi, čija je uloga zgrušavanje krvi (trombociti) (trombocitopenija), vrlo značajno sniţenje broja odreĎenih bijelih krvnih stanica (agranulocitoza). Ove promjene u krvnim nalazima mogu rezultirati bljedilom, umorom, vrućicom ili neobjašnjenim krvarenjem iz nosa ili desni.

Opće nuspojave

 • Vrućica.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave moţete prijaviti direktno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava moţete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Monoclox ?

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti označenog na pakiranju. Rok valjanosti se odnosi na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 25 °C.
Nakon rekonstitucije: lijek treba odmah primijeniti.

Nikad nemojte bacati nikakve lijekove u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere će pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Monoclox sadrži?

Djelatna tvar je kloksacilin u obliku kloksacilinnatrija.ž
Ne sadrži pomoćne tvari.
Svaka bočica MONOCLOX-a sadrži 1 g kloksacilina u obliku kloksacilinnatrija.

Kako Monoclox izgleda i sadržaj pakiranja?

Bočica MONOCLOX – a sadrži bijeli ili gotovo bijeli kristalinični prašak.

MONOCLOX dolazi u bočicama od prozirnog stakla tipa III, nominalnog kapaciteta od 8 ml, zatvorenim gumenim čepom promjera 20 mm i aluminijskom kapicom, i pakiran je u kartonsku kutiju koja sadrži 50 bočica.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje gotovog lijeka u promet

Nositelj odobrenja

Medochemie Ltd
1-10 Constantinoupoleos 3011, Limassol
Cipar

Proizvođač

Medochemie Ltd (Factory B)
48 Iapetou Str., Ag. Athanasios Industrial Area, 4101 Limassol
Cipar

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Medicuspharma d.o.o. Rokov perivoj 6/a
10 000 Zagreb
Tel. 01/4920231

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je posljednji put revidirana 30. lipnja 2020.

Članak objavljen:

Saznajte više o infekcijama mokraćnog sustava u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu