Momecutan otopina za kožu (1 mg/g) – Upute o lijeku

Momecutan 1 mg/g otopina za kožu
mometazonfuroat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek, jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svojem liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1.  Što je Momecutan otopina za kožu i za što se koristi?
 2.  Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Momecutan otopinu za kožu?
 3.  Kako primjenjivati Momecutan otopinu za kožu?
 4.  Moguće nuspojave
 5.  Kako čuvati Momecutan otopinu za kožu?
 6.  Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Momecutan otopina za kožu i za što se koristi?

Momecutan otopina za kožu sadrži mometazonfuroat, sintetički hormon jakog protuupalnog djelovanja (kortikosteroid), a namijenjen je za vanjsku primjenu (na koži).

Momecutan otopina za kožu namijenjen je za liječenje upala i promjena na koži u području vlasišta, kao što je psorijaza.

Momecutan otopina za kožu namijenjena je za primjenu u odraslih i djece starije od 6 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Momecutan otopinu za kožu?

Nemojte primjenjivati Momecutan otopinu za kožu

 • ako ste alergični na mometazonfuroat, bilo koji drugi kortikosteroid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate rosaceu na licu
 • ako imate akne
 • ako imate poremećaj u cirkulaciji i prehrani kože (atrofiju kože)
 • ako imate upalu kože u okolini usta (perioralni dermatitis)
 • ako imate svrbež u analnom ili stidnom području
 • ako imate jaki osip
 • ako imate infekciju kože uzorkovanu bakterijama (npr. upala s krasticama ili gnojna upala), virusima (npr. herpes ili vodene kozice), parazitima ili gljivicama (npr. infekcija gljivicama roda Candida ili dermatofitima)
 • ako imate reakciju nakon cijepljenja
 • ako imate tuberkulozu
 • ako imate sifilis
 • na ranama ili čirevima

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Momecutan otopinu za kožu

Ne preporučuje se bez savjetovanja sa liječnikom otopinu primijeniti na velikim područjima kože, na pregibima (npr. ispod pazuha, iza koljena, na preponama) ili ispod povoja.

Ako imate psorijazu, tijekom liječenja je potreban pomni nadzor liječnika

Momecutan otopinu za kožu ne preporuča se primjenjivati na očnim kapcima, u okolini očiju, niti na bilo kojoj sluznici. Treba izbjegavati svaki kontakt otopine s očima. Primjena otopine na licu ne smije trajati dulje od 5 dana.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Ako se Vaši simptomi tijekom liječenja ne povlače ili ako se pogoršavaju, posavjetujte se s liječnikom.

Djeca i adolescenti

Momecutan otopina za kožu se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.

Nuspojave do kojih može doći priliko primjene kortikosteroida kroz usta ili putem injekcije, mogu se dogoditi i pri upotrebi kortikosteroida na koži, posebno u mlađe djece.

Drugi lijekovi i Momecutan otopina za kožu

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Trudnoća i dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, liječenje Momecutan otopinom za kožu smije se provoditi samo uz preporuku liječnika.

Nema odgovarajućih podataka o sigurnosti primjene Momecutan otopine za kožu u trudnoći. Postoji mogućnost da u trudnica kortikosteroidi koji se primjenjuju na kožu ulaze u krvotok, prolaze kroz placentu i utječu na rast i razvoj ploda.

Dojenje

Tijekom dojenja, Momecutan otopina za kožu smije se primijeniti samo uz preporuku liječnika, ali ne na području dojki.

Kortikosteroidi koji kroz kožu uđu u krvotok izlučuju se u majčino mlijeko. Ako je potrebno liječenje visokim dozama ili primjena lijeka tijekom dužeg razdoblja, treba prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i rad sa strojevima

Primjena lijeka ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Momecutan otopina za kožu sadrži propilenglikol.

Propilenglikol može nadražiti kožu.

3. Kako primjenjivati Momecutan otopinu za kožu?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Momecutan otopina za kožu je namijenjena za primjenu na kožu vlasišta.

Primijenite nekoliko kapi Momecutan otopine za kožu jednom dnevno na oboljela mjesta. Nakon dodira s otopinom potrebno je oprati ruke.

Treba izbjegavati dulju (više od 3 tjedna) i opsežnu (na više od 20% površine tijela) primjenu lijeka.

Nakon poboljšanja znakova bolesti, Vaš liječnik Vam može propisati drugačiji režim primjene lijeka ili drugi lijek blažeg djelovanja.

Ako Vam se čini da je učinak Momecutan otopine za kožu prejak ili preslab, obavijestite liječnika ili ljekarnika

Primjena u djece i adolescenata

Momecutan otopina za kožu se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.

U djece lijek treba primjenjivati u najkraćem mogućem periodu i u najmanjoj količini koja djeluje na poboljšanje znakova bolesti. Trajanje primjene lijeka u djece starije od 6 godina iznosi najviše 3 tjedna. U djece Momecutan otopinu za kožu treba primijeniti samo na malom području (manje od 10% površine tijela).

Ako primijenite više Momecutan otopine za kožu nego što ste trebali

Ako ste Vi, Vaše dijete ili netko drugi jednokratno slučajno progutali otopinu, ne očekuje se da to izazove zdravstvene probleme. Ipak, ukoliko ste zabrinuti, posavjetujte se s liječnikom.

Ukoliko otopinu koristite češće ili kroz duži period nego što Vam je propisano ili na velikim površinama tijela, to može poremetiti ravnotežu Vaših hormona i uzrokovati zdravstvene probleme. U djece to može utjecati na njihov rast i razvoj. U tom slučaju svakako se obratite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Momecutan otopinu za kožu

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Primijenite zaboravljenu dozu što je moguće prije i od tada se držite uobičajenog rasporeda primjene.

Ako prestanete primjenjivati Momecutan otopinu za kožu

Nemojte naglo prekinuti s liječenjem jer se znakovi bolesti mogu pogoršati. Trebate postepeno smanjiti učestalost primjene lijeka kao što Vam je propisao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, lijek Momecutan otopina za kožu može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave u osoba koje su primijenile lijek istog sastava:

 • često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): peckanje i bockanje,
 • manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): tvorba čvorića ili mjehurića na koži,
 • vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): upala korijena kose ili dlačica, osjećaj pečenja i svrbež kože,
 • nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): infekcije, furunkuli (bolni inficirani čirevi), parestezija (poremećaj osjetljivosti), upala kože, smanjena pigmentacija kože, pretjerani rast kose i dlačica, strije, akne, poremećaj prehrane kože, te bol ili reakcije na mjestu primjene, zamućenje vida.

U pojedinim slučajevima zabilježene su sljedeće nuspojave nastale primjenom lijekova iz skupine kortikosteroida na koži: suha koža, nadražaj kože, upala kože u području oko usta, omekšanje/raspadanje kože, začepljenje znojnih pora (miliarija), proširenje krvnih žila na koži (telangiektazija) i sekundarne infekcije (nove infekcije na već oboljelim područjima kože).

Kortikosteroidi mogu promijeniti znakove bolesti i tako otežati postavljanje točne dijagnoze, kao i produljiti cijeljenje.

Dodatne pojave u djece i adolescenata

Zbog veće površine kože u odnosu na tjelesnu težinu, djeca i adolescenti pokazuju veću osjetljivost od odraslih na poremetnju ravnoteže hormona i razvoj tzv. Cushingovog sindroma primjenom kortikosteroida na koži.

Dugotrajna primjena kortikosteroida može djelovati na rast i razvoj djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Momecutan otopinu za kožu?

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na vanjskom pakiranju iza oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C.

Nakon prvog otvaranja bočice, rok valjanosti iznosi 6 mjeseci.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Momecutan otopina za kožu sadrži?

Djelatna tvar:

mometazonfuroat

1 g otopine (ekvivalent 1,07 ml) sadrži 1 mg mometazonfuroata.

Pomoćne tvari:

Natrijev dihidrogenfosfat dihidrat; hidroksipropilceluloza; propilenglikol; izopropilni alkohol; voda, pročišćena; fosfatna kiselina, razrijeđena 10% (u malim količinama za podešavanje pH)

Kako Momecutan otopina za kožu izgleda i sadržaj pakiranja?

Momecutan otopina za kožu je bezbojna, bistra otopina i dostupna je u pakiranjima od 20 ml, 30 ml, 50 ml ili 100 ml otopine u plastičnoj bočici s umetkom za kapanje.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Mibe Pharmaceuticals d.o.o., Zavrtnica 17, 10000 Zagreb

Proizvođač:

mibe GmbH Arzneimittel, Muenchener Straße 15, 06796 Brehna, Njemačka

Način i mjesto izdavanja

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u siječnju 2020.

Članak objavljen:

Saznajte više u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu