Momecutan mast (1 mg/g) – Upute o lijeku

Momecutan 1 mg/g mast
mometazonfuroat

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i u ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi, vidjeti dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

1. Što je Momecutan mast i za što se koristi?
2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Momecutan mast?
3. Kako primjenjivati Momecutan mast?
4. Moguće nuspojave
5. Kako čuvati Momecutan mast?
6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Momecutan mast i za što se koristi?

Momecutan mast sadrži mometazonfuroat, sintetički hormon jakog protuupalnog djelovanja (kortikosteroid), a namijenjena je za vanjsku primjenu (na koži).

Momecutan mast namijenjena je za liječenje upala i promjena na koži koje povoljno reagiraju na liječenje kortikosteroidima, kao što su psorijaza i druge upale kože različitog uzroka, (npr. atopijski dermatitis, iritacijski dermatitis i alergijski kontaktni dermatitis).

Momecutan mast namijenjena je za primjenu u odraslih i djece starije od 6 godina.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Momecutan mast?

Nemojte primjenjivati Momecutan mast

 • ako ste alergični na mometazonfuroat, bilo koji drugi kortikosteroid ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)
 • ako imate rosaceu na licu
 • ako imate akne
 • ako imate poremećaj u cirkulaciji i prehrani kože (atrofiju kože)
 • ako imate upalu kože u okolini usta (perioralni dermatitis)
 • ako imate svrbež u analnom ili stidnom području
 • ako imate jaki osip
 • ako imate infekciju kože uzorkovanu bakterijama (npr. upala s krasticama ili gnojna upala), virusima (npr. herpes ili vodene kozice), parazitima ili gljivicama (npr. infekcija gljivicama roda Candida ili dermatofitima)
 • ako imate reakciju nakon cijepljenja
 • ako imate tuberkulozu
 • ako imate sifilis
 • na ranama ili čirevima

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku, ljekarniku ili medicinskoj sestri prije nego primijenite Momecutan mast.

Ne preporučuje se bez savjetovanja s liječnikom mast primijeniti na velikim područjima kože, na pregibima (npr. ispod pazuha, iza koljena, na preponama) ili ispod povoja.

Ne preporučuje se mast primijeniti na očnim kapcima, u okolini očiju, niti na sluznicama. Treba izbjegavati svaki kontakt masti s očima. Primjena masti na licu ne smije trajati dulje od 5 dana.

Obratite se liječniku u slučaju zamućenog vida ili drugih poremećaja vida.

Ako imate psorijazu, tijekom liječenja je potreban pomni nadzor liječnika

Ako se Vaši simptomi tijekom liječenja ne povlače ili ako se pogoršavaju, posavjetujte se s liječnikom.

Djeca i adolescenti

Momecutan mast se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.

Nuspojave do kojih može doći prilikom primjene kortikosteroida kroz usta ili putem injekcije, mogu se dogoditi i pri upotrebi kortikosteroida na kožu, posebno u mlađe djece.

Drugi lijekovi i Momecutan mast

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako primjenjujete ili ste nedavno primijenili ili biste mogli primijeniti bilo koje druge lijekove.

Tijekom primjene Momecutan masti na analnom ili stidnom području, bijeli vazelin kao pomoćna tvar u masti može uzrokovati smanjenje izdržljivosti lateks kondoma, čineći ga manje sigurnim.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate trudnoću, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego primijenite ovaj lijek.

Trudnoća

Tijekom trudnoće, liječenje Momecutan masti smije se provoditi samo uz preporuku liječnika.

Nema odgovarajućih podataka o sigurnosti primjene Momecutan masti u trudnoći. Postoji mogućnost da u trudnica kortikosteroidi koji se primjenjuju na kožu ulaze u krvotok, prolaze kroz placentu i utječu na rast i razvoj ploda.

Dojenje

Tijekom dojenja, Momecutan mast smije se primjenjivati samo uz preporuku liječnika, ali ne na području dojki.

Kortikosteroidi koji kroz kožu uđu u krvotok izlučuju se u majčino mlijeko. Ako je potrebno liječenje visokim dozama ili primjena lijeka tijekom dužeg razdoblja, treba prekinuti dojenje.

Upravljanje vozilima i strojevima

Primjena lijeka ne utječe ili zanemarivo utječe na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Momecutan mast sadrži propilenglikolmonopalmitostearat.

Propilenglikolmonopalmitostearat može nadražiti kožu.

3. Kako primjenjivati Momecutan mast?

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Momecutan mast je namijenjena za primjenu na kožu. Nanesite je u tankom sloju jednom dnevno na oboljeli dio kože. Nježno je utrljajte, tako da mast prodre u kožu. Nakon dodira s masti potrebno je oprati ruke.

Treba izbjegavati dulju primjenu (više od 3 tjedna) i opsežnu (na više od 20% površine tijela) primjenu lijeka. Primjena masti na licu ne smije trajati dulje od 5 dana.

Nakon poboljšanja znakova bolesti, Vaš liječnik će Vam može propisati drugačiji režim primjene lijeka ili drugi lijek blažeg djelovanja.

Ako Vam se čini da je učinak Momecutan masti prejak ili preslab, obavijestite liječnika ili ljekarnika.

Primjena u djece i adolescenata

Momecutan mast se ne smije primjenjivati djeci mlađoj od 6 godina.

U djece lijek treba primjenjivati u najkraćem mogućem periodu i u najmanjoj količini koja djeluje na poboljšanje znakova bolesti. Najduže dopušteno trajanje primjene lijeka u djece iznosi tri tjedna. U djece Momecutan mast treba primijeniti samo na malom području (manje od 10% površine tijela).

Ako primijenite više Momecutan masti nego što ste trebali

Ako ste Vi, Vaše dijete ili netko drugi jednokratno slučajno progutali mast, ne očekuje se da to izazove zdravstvene probleme. Ipak, ukoliko ste zabrinuti, posavjetujte se s liječnikom.

Ukoliko mast koristite češće ili kroz duži period nego što Vam je propisano ili na velikim površinama tijela, to može poremetiti ravnotežu Vaših hormona i uzrokovati zdravstvene probleme. U djece to može utjecati na njihov rast i razvoj. U tom slučaju svakako se obratite Vašem liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Momecutan mast

Nemojte primijeniti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu dozu. Primijenite zaboravljenu dozu što je moguće prije i od tada se držite uobičajenog rasporeda primjene.

Ako prestanete primjenjivati Momecutan mast

Nemojte naglo prekinuti s liječenjem jer se znakovi bolesti mogu pogoršati. Treba smanjiti učestalost primjene lijeka kao što Vam je propisao Vaš liječnik.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće razviti kod svakoga.

Zabilježene su sljedeće nuspojave u osoba koje su primijenile lijek istog sastava:

 • često (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba): peckanje i bockanje,
 • manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba): tvorba čvorića ili mjehurića na koži,
 • vrlo rijetko (mogu se javiti u manje od 1 na 10 000 osoba): upala korijena kose ili dlačica, osjećaj pečenja i svrbež kože,
 • nepoznato (učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka): infekcije, furunkuli (bolni inficirani čirevi), parestezija (poremećaj osjetljivosti), upala kože, smanjena pigmentacija kože, pretjerani rast kose i dlačica, strije, akne, poremećaj prehrane kože, te bol ili reakcije na mjestu primjene, zamućenje vida.

U pojedinim slučajevima zabilježene su sljedeće nuspojave nastale primjenom lijekova iz skupine kortikosteroida na koži: suha koža, nadražaj kože, upala kože u području oko usta, omekšanje/raspadanje kože, začepljenje znojnih pora (miliarija), proširenje krvnih žila u koži (telangiektazija) i sekundarne infekcije (nove infekcije na već oboljelim područjima kože).

Kortikosteroidi mogu promijeniti znakove bolesti i tako otežati postavljanje točne dijagnoze, kao i produljiti cijeljenje.

Dodatne pojave u djece i adolescenata

Zbog veće površine kože u odnosu na tjelesnu težinu, djeca i adolescenti pokazuju veću osjetljivost od odraslih na poremetnju ravnoteže hormona i na razvoj tzv. Cushingovog sindroma primjenom kortikosteroida na koži.

Dugotrajna primjena kortikosteroida može djelovati na rast i razvoj djece.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika, ljekarnika ili medicinsku sestru. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V.

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Saznajte više u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu