Losartan tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Prije uzimanja lijeka pažljivo pročitajte uputu o lijeku!

 • Sačuvajte ovu uputu o lijeku jer Vam može ponovno zatrebati.
 • Ukoliko o svojoj bolesti ili o lijeku koji uzimate, želite saznati nešto više, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama osobno i ne smijete ga davati drugima jer im može štetiti čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ukoliko uočite neželjeni učinak, obavijestite o tome svog liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je lijek Losartan i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan tablete
 3. Kako uzimati Losartan tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvatI Losartan tablete
 6. Dodatne informacije

1. Što je lijek Losartan i za što se koristi

Losartan pripada skupini lijekova koji se zovu antagonisti receptora angiotenzina II.

Angiotenzin II je tvar koja se stvara u tijelu i vezivanjem za receptare na krvnim žilama izaziva njihovo stezanje, što dovodi do porasta krvnog tlaka.

Losartan sprječava vezivanje angiotenzina II za te receptore i tako dovodi do opuštanja stjenke krvnih žila, zbog čega se onda snižava krvni tlak.

Losartan usporava slabljenje funkcije bubrega u bolesnika s povišenim krvnim tlakom i šećernom bolešću tipa 2.

Za što se koriste Losartan tablete?

Losartan je indiciran za liječenje esencijalne hipertenzije u odraslih osoba te djece i adolescenata u dobi od 6 do 18 godina.

Liječenje bolesti bubrega u bolesnika s hipertenzijom i šećernom bolesti tipa 2, praćenom proteineurijom ≥0,5 g/dan, kao dio antihipertenzivnog liječenja.

Liječenje kroničnog zatajenja srca kada se primjena ACE inhibitora smatra neprikladnom za daljnju terapiju.

Nije preporučljivo zamijeniti terapiju ACE inhibitornima Losatan tabletama u bolesnika sa srčanim zatajenjem ukoliko pacijent dobro podnosi ACE inhibitore.

Smanjenje rizika od moždanog udara u hipertenzivnih bolesnika s hipertrofijom lijevog ventrikula potvrđenom EKG-om.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Losartan tablete

Nemojte uzimati Losartan tablete

 • Ako ste preosjetljivi na bilo koji sastojak lijeka
 • Ako ste trudni ili dojite
 • Ako imate teško oštećenje jetre

Budite oprezni s Losartan tabletama i posavjetujte se s liječnikom:

 • Ako ste bolovali od angioedema (oticanje lica, usana, grla i/ili jezika)
 • Ako jako povraćate ili imate proljev, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i/ili soli u tijelu
 • Ako uzimate diuretike (lijekove koji povećavaju količinu vode koja prolazi kroz bubrege) ili ste na dijeti s ograničenim unosom soli, što može dovesti do izrazitog gubitka tekućine i soli iz tijela
 • Ako znate da imate suženje ili začepljenje krvnih žila bubrega ili vam je nedavno presađen bubreg
 • Ako vam je oštećena funkcija jetre
 • Ako bolujete od zatajenja srca sa ili bez oštećenja bubrega ili istodobno imate tešku i po život opasnu srčanu aritmiju. Posebna pozornost potrebna je pri istodobnom uzimanju beta blokatora.
 • Ako imate tegobe sa srčanim zaliscima ili srčanim mišićem
 • Ako bolujete od koronarne bolesti srca (uzrokovane smanjenim protokom krvi kroz krvne žile srca) ili cerebrovaskularne bolesti (uzrokovane smanjenim protokom krvi u mozgu)
 • Ako bolujete od primarnog hiperaldosteronizma (sindrom povezan s povećanim izlučivanjem hormona aldosterona iz nadbubrežne žlijezde uzrokovan poremećajem u samoj žlijezdi).

Uzimanje drugih lijekova s Losartan tabletama

Kod kombinacije s drugim lijekovima može doći do njihovog međudjelovanja (interakcija) i može se pojaviti potreba da se doza Losartan tableta prilagodi potrebama.

Izvijestite svog liječnika ukoliko koristite druge lijekove, bilo da Vam ih je propisao liječnik ili ste ih nabavili sami.

Lijekove za snižavanje krvnog tlaka, jer mogu dodatno sniziti krvni tlak (triciklički antidepresivi, antipsihotici, baklofen, amifostin)

Lijekove koji zadržavaju ili mogu povisiti razinu kalija u tijelu (dodaci kalija, zamjenska sol koja sadrži kalij ili lijekovi koji štede kalij poput nekih diuretika [amilorid, triamteren, spironolakton] ili heparin)

Lijekove koji smanjuju upalu i mogu se koristiti za ublažavanje boli poput indometacina, cox-2-inhibitora, jer mogu smanjiti učinak losartana na sniženje krvnog tlaka

Ako imate oštećenu funkciju bubrega, istodobno uzimanje navedenih lijekova može izazvati pogoršanje funkcije bubrega.

Lijekovi koji sadrže litij ne smiju se uzimati u kombinaciji s losartanom bez strogog liječničkog nadzora te je potrebno je provoditi posebne mjere opreza.

Trudnoća i dojenje

Trudnoća

Uporaba Losartan tableta se ne preporuča tijekom prvog tromjesečja trudnoće.

Ako ste trudni a liječenje hipertenzije smatra se neophodnim ili planirate trudnoću, treba se primijeniti altrenativna terapija čiji je sigurnosni profil uporabe u trudnoći već utvrđen.

U slučaju trudnoće, liječenje Losartan tabletama treba odmah prekinuti i po potrebi započeti s novom terapijom.

Ako ste uzimali Losartan tablete tijekom drugog ili trećeg tromjesečja trudnoće, preporuča se ultrazvučna provjera.

Dojenje

Nije poznato da li se losartan izlučuje u majčinom mlijeku. S obzirom na mogućnost pojave neželjenih učinaka u dojenčeta, Losartan tablete su kontraindicirane tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ne postoje podaci o utjecaju losartana na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ipak, treba imati na umu da se za vrijeme uzimanja lijeka povremeno mogu javiti omaglica ili pospanost, posebice na početku liječenja ili nakon povećanja doze.

Ostala upozorenja: Djeca

Neškodljivost i učinkovitost primjene lijeka u djece nije ustanovljena.

Utjecaj rasne pripadnosti na učinak losartana

Kao što je opisano za ACE-inhibitore, a isto vrijedi za losartan i druge antagoniste angiotenzina manje su učinkoviti u snižavanju krvnog tlaka u pripadnika crne rase u odnosu na bijelu rasu.

Razlog tome vjerojatno je veća prevalencija niskih razina renina u hipertenzivnih bolesnika pripadnika crne rase.

Nepodnošenje galaktoze, nedostatak Lapp laktaze ili malapsorpcija glukoze-galaktoze

Bolesnici s rijetkim prirođenim poremećajima nepodnošenja galaktoze, nedostatkom Lapp laktaze ili malapsorpcijom glukoze-galaktoze ne smiju uzimati losartan.

3. Kako uzimati Losartan tablete?

Losartan tablete se mogu uzimati neovisno o uzimanju hrane, prije ili poslije jela. Losartan tablete se mogu uzimati zajedno s drugim lijekovima za liječenje hipertenzije.

Istovremena primjena Losartan tableta s inhibitorioma konvertaze angiotenzina (tzv. ACE inhibitora) nije klinički ispitana. Losartan tablete 50 mg nisu namijenjene za lomljenje.

Losartan je dostupan i u tabletama od 12,5 mg, 25 mg i 100 mg drugih proizvođača.

Hipertenzija

Uobičajena početna doza i doza održavanja za većinu bolesnika je 50 mg jedanput na dan.

Maksimalni učinak na snižavanje krvnog tlaka postiže se 3 do 6 tjedana nakon početka liječenja. Nekim bolesnicima može se doza povećati na 100 mg jedanput na dan ukoliko je potreban dodatni učinak.

Zatajenje srca

Početna doza losartana kod liječenja zatajenja srca je 12,5 mg, a uobičajena doza održavanja je 50 mg jedanput dnevno.

Smanjenje rizika od moždanog udara u hipertenzivnih bolesnika s hipertrofijom lijeve klijetke

Uobičajena početna doza je 50 mg jedanput dnevno.

Ovisno o vrijednostima krvnog tlaka, učinak se može pojačati dodavanjem male doze hidroklorotiazida ili povećanjem doze losartana na 100 mg jedanput dnevno.

Sprječavanje oštećenja bubrega u bolesnika s dijabetesom tipa 2 i nefropatijom

Uobičajena početna doza je 50 mg jedanput dnevno. Nakon mjesec dana od početka terapije nadalje doza se može povećati na 100 mg jedanput dnevno.

Losartan se može uzimati istovremeno s drugim antihipertenzivima (npr. diureticima, blokatorima kalcijevih kanala, alfa- ili beta-blokatorima, i lijekovima s centralnim djelovanjem) kao i s inzulinom i s drugim najčešće korištenim hipoglikemicima (npr. derivatima sulfonilureje, glitazonima i inhibitorima glukozidaze).

Losartan nije klinički ispitan u bolesnika s dijabetesom tipa 2 koji imaju teško oštećenje bubrega.

Primjena u bolesnika sa smanjenim volumenom tekućine

U malom broju bolesnika koji imaju smanjeni volumen tekućine (npr. oni koji su primali velike doze diuretika), valja razmotriti primjenu početne doze losartana od 25 mg jedanput na dan.

Primjena u bolesnika s oštećenjem bubrega

Nije potrebno prilagođavanje početne doze u bolesnika s blagim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina 20-50 ml/min).

Za bolesnike s umjereno teškim i teškim oštećenjem bubrega (klirens kreatinina<20ml/min) kao i u bolesnika na dijalizi, preporuča se niža početna doza, odnosno 25 mg jedanput dnevno.

Primjena u bolesnika s oštećenjem jetre

U bolesnika koji imaju ili su imali oštećenje jetre treba razmotriti primjenu niže doze.

Primjena u starijih bolesnika

U bolesnika u dobi do 75 godina nije potrebno podešavanje doze.

U starijih osoba preko 75 godina postoji tek ograničeno kliničko iskustvo primjene losartana te se preporučuje primjena niže početne doze, 25 mg jedanput dnevno.

Što ako uzmete više Losartana nego što ste trebali?

Ako uzmete previše tableta, odmah se obratite svom liječniku.

Što ako ste zaboravili uzeti svoju dozu Losartana?

Uzimajte lijek kako vam je liječnik preporučio.

Ako propustite uzeti tabletu, nemojte to pokušavati nadoknaditi, već samo nastavite uzimati lijek prema uobičajenom rasporedu.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Losartan tableta, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi tako i Losartan tablete mogu izazvati nuspojave. Nuspojave su uglavnom blage i prolazne i zbog njih ne treba prekidati liječenje.

Najčešća nuspojava je vrtoglavica.

Neki pacijenti mogu imati:

 • želučane tegobe
 • proljev
 • tegobe u mišićima i zglobovima
 • anemiju
 • glavobolju
 • kašalj
 • osip
 • hipotenziju osobito pri stajanju

Također, rijetko se može pojaviti:

 • otok lica, usana, grla i jezika.

Profil nuspojava koji se javljao u pedijatrijskih bolesnika je sličan kao i u odraslih.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti svog liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Losartan tablete?

Nema posebnih uvjeta za čuvanje lijeka.

Lijek se ne smije upotrebljavati nakon isteka roka valjanosti, koji je označen na pakiranju.

Lijek čuvajte izvan dohvata i pogleda djece!

6. Dodatne informacije

Što Losartan tablete sadrže

Djelatna tvar u Losartan tabletama je losartankalij. Jedna tableta sadrži 50 mg losartankalija.

Pomoćne tvari

 • Jegra: laktoza hidrat, celuloza mikrokristalinična, škrob predhodno geliran, magnezijev stearat Film
 • ovojnica: hipromeloza, hidroksipropilceluloza, titanijev dioksid (E 171)

Kako Losartan tablete izgledaju i sadržaj pakiranja?

Losartan tablete tablete su su bijele do skoro bijele ovalne tablete s razdjelnom crtom s jedne strane, oznakom „J“ na jednoj strani i „50“ na drugoj strani tablete.

Losartan 50 mg tablete su dostupne u pakovanju od 28 (2×14 tableta) u PVC/PE/PVdC//Al blister pakovanju, u kutiji

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet i proizvođač gotovog lijeka:

GENERA LIJEKOVI d.o.o., Svetonedeljska 2, 10436 Rakov Potok, Hrvatska.

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: losartan tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Losartan tablete (50mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.