Gliklazid Sandoz tablete (30 mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Sadržaj upute:

 1. Što je Gliklazid Sandoz i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gliklazid Sandoz
 3. Kako uzimati Gliklazid Sandoz
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Gliklazid Sandoz
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Gliklazid Sandoz i za što se koristi

Gliklazid Sandoz je lijek koji snižava razine šećera u krvi (antidijabetički lijek koji se primjenjuje kroz usta i pripada skupini derivata sulfonilureje).

Gliklazid Sandoz se primjenjuje za liječenje određenog oblika šećerne bolesti (šećerna bolest tipa 2) u odraslih, kada se samo dijetom, tjelesnom aktivnošću i smanjenjem tjelesne težine ne postiže dovoljan učinak u održavanju šećera (glukoze) u krvi na normalnoj razini.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Gliklazid Sandoz

Nemojte uzimati Gliklazid Sandoz:

 • ako ste alergični (preosjetljivi) na gliklazid, ili na bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6), ili na druge lijekove koji pripadaju istoj skupini (derivati sulfonilureje), ili na druge slične lijekove (hipoglikemizirajuće sulfonamide),
 • ako imate šećernu bolest ovisnu o inzulinu (tip 1),ako imate ketonska tijela i šećer u mokraći (to može značiti da imate dijabetičku ketoacidozu), dijabetičku pretkomu ili komu,
 • ako imate teško oštećenje bubrega ili jetre,
 • ako uzimate lijekove za liječenje gljivičnih infekcija (mikonazol) (vidjeti dio ‘Drugi lijekovi i Gliklazid Sandoz 30 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem’),
 • ako dojite (vidjeti dio ‘Trudnoća i dojenje’).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Gliklazid Sandoz.

Za postizanje preporučenih razina šećera u krvi morate slijediti plan liječenja koji je propisao Vaš liječnik. Ovo znači da, osim redovitog uzimanja tableta, morate slijediti i preporuke o dijetalnom režimu prehrane, provoditi tjelovježbe i ako je potrebno smanjiti težinu.

Za vrijeme liječenja gliklazidom potrebno je redovito kontrolirati u krvi (i po mogućnosti u mokraći) razinu šećera te ako je potrebno i razinu glikoziliranog hemoglobina (HbA1c).

Tijekom prvih nekoliko tjedana liječenja moguć je povećan rizik od pojave sniženih razina šećera u krvi (hipoglikemija). Zbog toga je potreban osobitopažljiv liječnički nadzor.

Niska razina šećera u krvi (hipoglikemija) se može pojaviti:

 • ako obroke uzimate neredovito ili ih u potpunosti izostavljate,
 • ako gladujete,
 • ako ste pothranjeni,
 • ako mijenjate prehranu,
 • ako povećate tjelesnu aktivnost bez odgovarajućeg povećanja unosa ugljikohidrata,
 • ako pijete alkohol, osobito u kombinaciji s preskakanjem obroka,
 • ako u isto vrijeme uzimate druge lijekove ili prirodne ljekovite pripravke
 • ako uzmete preveliku dozu gliklazida,
 • ako bolujete od određenih hormonalnih poremećaja (poremećaj rada štitnjače, hipofize ili kore nadbubrežne žlijezde),
 • ako imate teško oštećenje funkcije bubrega ili funkcije jetre.

Ukoliko imate nizak šećer mogli biste osjetiti sljedeće simptome: glavobolju, pojačanu glad, mučninu, povraćanje, iznurenost, poremećaje spavanja, nemir, agresivnost, smetnje koncentracije, smanjenu pozornost i usporenu reakciju, depresiju, smetenost, poremećaje govora ili vida, nevoljno drhtanje, smetnje osjeta, omaglicu, te osjećaj nemoći.

Sljedeći znakovi i simptomi mogu se također javiti: znojenje,vlažna koža, tjeskoba, ubrzani ilinepravilni otkucaji srca, visoki krvni tlak, iznenadna jaka bol u prsištu koja se može širiti u susjedna područja (angina pektoris).

Ako razina šećera u krvi nastavi padati, možetepatiti od izrazite smetenosti (delirij), razvitikonvulzije, gubitak samokontrole, disanje može biti plitko i otkucaji srca usporeni, mogli biste izgubiti svijest.

U najvećem broju slučajeva simptomi niskog šećera u krvi vrlo brzo nestanu nakon uzimanja nekog oblika šećera, npr. tablete glukoze, kocki šećera, slatkog soka, zaslađenog čaja. Zbog toga morate uvijek nositi sa sobom neku vrstu šećera (tablete glukoze, kocke šećera). Upamtite daumjetnizaslađivači nisu učinkoviti. Molimo obavijestite svog liječnika ili se javite u najbližu bolnicu ako uzimanje šećera ne pomogne ili ako se simptomi ponovno jave.

Postoji mogućnost da simptomi niskog šećera u krvi izostanu, da budu manje očigledni ili da se polako razviju ili da uopće ne primijetite na vrijeme da Vam je pala razina šećera u krvi. Do toga može doći ako ste stariji bolesnik i uzimate određene lijekove (npr. one koji djeluju na središnji živčani sustav i beta blokatore).

Ako ste u stresnim situacijama (npr. nesreće, kirurški zahvat, vrućica itd.) Vaš liječnik može privremeno uvesti terapiju inzulinom.

Simptomi visoke razine šećera u krvi (hiperglikemija) se mogu javiti kada

 • gliklazid nije dostatno smanjio razinu šećera u krvi, kada se ne pridržavate plana liječenja kojeg je propisao Vaš liječnik, ako uzmete pripravke koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum) (vidjeti dio „Drugi lijekovi i Gliklazid Sandoz“) ili kada ste u posebno stresnim situacijama.

Simptomi mogu uključivati:

 • žeđ, učestalo mokrenje, suha usta, suhoću i svrbež kože, infekcije kože i smanjenu radnu sposobnost.

Ako se pojave ovi simptomi, morate se obratiti svom liječniku ili ljekarniku.

Poremećaj razine glukoze u krvi (nizak i visok šećer) može se javiti kada je gliklazid propisan istovremeno sa lijekovima koje ubrajamo u skupinu antibiotika zvanih fluorokinoloni, naročito u starijih bolesnika. U tom slučaju, Vaš liječnik će Vas podsjetiti na važnost nadziranja razine glukoze u krvi.

Ako Vi ili netko u Vašoj obitelji boluje od nasljedne bolesti nedostatka enzima glukoza-6-fosfat-dehidrogenaze (G6PD) (poremećaj crvenih krvnih stanica), može doći do smanjenja razine hemoglobina u krvi i razgradnje crvenih krvnih stanica (hemolitička anemija). Prije uzimanja tableta Gliklazid Sandoz obratite se svom liječniku.

Djeca i adolescenti

Gliklazid Sandoz se ne preporučuju za korištenje u djece i adolescenata zbog nedovoljno podataka.

Drugi lijekovi i Gliklazid Sandoz

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Prilikom uzimanja nekog od sljedećih lijekova učinak gliklazida na snižavanje šećera u krvi može biti pojačan, te se mogu pojaviti znakovi niske razine šećera u krvi:

 • drugi lijekovi za liječenje povišenog šećera u krvi (oralni antidijabetici, agonisti GLP-1 receptora ili inzulin),
 • antibiotici (npr. sulfonamidi, klaritromicin),
 • lijekovi za liječenje visokog krvnog tlaka ili zatajenja srca (beta blokatori, ACE-inhibitori kao što su kaptopril ili enalapril),
 • lijekovi za liječenje gljivičnih infekcija (mikonazol, flukonazol),
 • lijekovi za liječenje vrijeda/čira na želucu ili dvanaesniku (antagonisti H2 receptora),
 • lijekovi za liječenje depresije (inhibitori monoaminooksidaze),
 • lijekovi za ublažavanje bolova ili antireumatici (fenilbutazon, ibuprofen),
 • lijekovi koji sadrže alkohol.

Prilikom uzimanja nekog od slijedećih lijekova učinak gliklazida na snižavanje šećera u krvi može biti oslabljen, te se mogu pojaviti znakovi visoke razine šećera u krvi:

 • lijekovi za liječenje poremećaja središnjeg živčanog sustava (klorpromazin),
 • lijekovi koji smanjuju upalu (kortikosteroidi),
 • lijekovi za liječenje astme ili lijekovi koji se koriste tijekom poroda (intravenski salbutamol, ritodrin i terbutalin),
 • lijekovi za liječenje poremećaja dojke, jakog menstrualnog krvarenja i endometrioze (danazol)
 • pripravci koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum).

Poremećaj razine glukoze u krvi (nizak i visok šećer) može se javiti kada je gliklazid propisan istovremeno sa lijekovima koje ubrajamo u skupinu antibiotika zvanih fluorokinoloni, naročito u starijih bolesnika. U tom slučaju, Vaš liječnik će Vas podsjetiti na važnost nadziranja razine glukoze u krvi.

Gliklazid Sandoz može pojačati učinak lijekova koji smanjuju zgrušavanje krvi (varfarin).

Posavjetujte se sa svojim liječnikom prije nego počnete uzimati neki drugi lijek. Ako idete u bolnicu, recite medicinskom osoblju da uzimate Gliklazid Sandoz.

Gliklazid Sandoz s hranom, pićem i alkoholom

Gliklazid Sandoz se može uzimati s hranom i bezalkoholnim pićima.

Ne preporučuje se konzumiranje alkohola, jer on može narušiti kontrolu Vaše šećerne bolesti na način koji se ne može predvidjeti.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne preporučuje se uzimanje lijeka Gliklazid Sandoz tijekom trudnoće.

Ne smijete uzimati tablete Gliklazid Sandoz dok dojite.

Upravljanje vozilima i strojevima

Vaša sposobnost koncentracije ili reagiranja može biti poremećena ako Vam je šećer u krvi prenizak (hipoglikemija) ili previsok (hiperglikemija) ili ako se pojave poteškoće s vidom kao rezultat takvih stanja. Imajte na umu da biste mogli dovesti u opasnost sebe ili druge (npr. kada upravljate vozilom ili rukujete strojevima). Molimo upitajte svog liječnika smijete li upravljati vozilom ako:

 • imate česte epizode niske razine šećera u krvi (hipoglikemije),
 • imate mali broj ili uopće nemate upozoravajuće simptome niske razine šećera u krvi (hipoglikemije).

3. Kako uzimati Gliklazid Sandoz

Doziranje

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Ovaj lijek mogu uzimati samo odrasli.

Dozu određuje liječnik, ovisno o razinama šećera u krvi i po mogućnosti u mokraći. Promjene vanjskih čimbenika (primjerice smanjenje tjelesne težine, promjene životnih navika, stres) ili poboljšanje u kontroli razine šećera u krvi može iziskivati promjene doze lijeka.

Preporučena doza je 1 do 4 tablete (maksimalno 120 mg) uzete odjednom tijekom doručka. To ovisi o odgovoru na liječenje.

U kombiniranoj terapiji Gliklazida Sandoz s metforminom, inhibitorom alfa glukozidaze, tiazolidindionom, inhibitorom dipeptidil peptidaze-4, agonistom GLP-1 receptora ili inzulinom, liječnik će Vam odrediti prikladnu dozu svakog pojedinog lijeka.

Ukoliko primjetite da je razina šećera u krvi visoka iako uzimate lijek onako kako je propisano, trebali biste kontaktirati svog liječnika ili ljekarnika.

Putevi i način primjene

Za primjenu kroz usta.

Tablete progutajte cijele. Nemojte ih žvakati. Uzmite tablete uz čašu vode tijekom doručka (po mogućnosti u isto vrijeme svaki dan).

Uvijek morate objedovati nakon uzimanja svoje(ih) tablete(a).

Ako uzmete više Gliklazid Sandoz nego što ste trebali

Ako ste uzeli previše tableta, odmah se obratite svom liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice. Znakovi predoziranja su isti kao znakovi kod niske razine šećera u krvi (hipoglikemija), opisani u dijelu 2.

Simptome je moguće ublažiti ako odmah uzmete šećer (4 do 6 kocki) ili zaslađene napitke te nakon toga obilnu užinu ili obrok. Ako je bolesnik bez svijesti, odmah obavijestite liječnika ili nazovite službu hitne pomoći.

Na isti način se mora postupiti ako netko drugi, npr. dijete, slučajno uzme ovaj lijek. Osobama bez svijesti ne smije se davati hrana ili piće.

Uvijek morate nekome reći da ste šećerni bolesnik kako bi ta osoba mogla pozvati liječnika u slučaju hitnosti.

Trebalo bi osigurati da uvijek postoji prethodno obaviještena osoba koja može nazvati liječnika u slučaju hitnosti.

Ako ste zaboravili uzeti Gliklazid Sandoz

Važno je da uzimate lijek svaki dan jer se redovitim uzimanjem postiže bolji učinak u liječenju.

Međutim, ako zaboravite uzeti dozu Gliklazida Sandoz, sljedeću dozu uzmite u uobičajeno vrijeme.

Nemojte uzimati dvostruku dozu kako bi nadoknadili dozu koju ste zaboravili.

Ako prestanete uzimati Gliklazid Sandoz

Budući da liječenje šećerne bolesti najčešće traje doživotno, morate se posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego li prestanete s uzimanjem ovog lijeka. Prestanak može uzrokovati visoku razinu šećera u krvi (hiperglikemiju), što povećava rizik od razvijanja komplikacija dijabetesa.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Najčešće zabilježena nuspojava je niska razina šećera (hipoglikemija). Za simptome i znakove vidjeti dio „Upozorenja i mjere opreza“ i dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Gliklazid Sandoz“.

Ako se ovi simptomi ne liječe, mogu napredovati do omamljenosti, gubitka svijesti ili moguće kome. Ako je epizoda niske razine šećera teška i produžena, čak i ako je trenutno kontrolirana unosom šećera, morate zatražiti hitnu liječničku skrb.

Ostale nuspojave koje se mogu javiti za vrijeme uzimanja ovog lijeka:

Rijetko: mogu se javiti u do 1 na 1000 osoba:

 • Smanjenje broja stanica u krvi (npr. trombocita, crvenih i bijelih krvnih stanica) što može uzrokovati bljedilo, produljeno krvarenje, pojavu modrica, grlobolje te vrućice. Ovi simptomi u pravilu nestanu nakon prekida liječenja.

Nuspojave nepoznate učestalosti: učestalost se ne može procijeniti iz dostupnih podataka

 • Poremećena funkcija jetre, što može uzrokovati žutu boju kože i očiju. Ako se ovo dogodi, odmah se javite svom liječniku. Ovi simptomi uobičajeno nestaju ako se prekine primjena lijeka. Vaš liječnik će odlučiti da li da prekinete liječenje.
 • Kožne reakcije kao što su osip, crvenilo, svrbež, koprivnjača, angioedem (ubrzano oticanje tkiva kao što su vjeđe, lice, usnice, usta, jezik ili grlo što može rezultirati otežanim disanjem). Osip može napredovati do proširenog stvaranja mjehurića ili ljuštenja kože. Iznimno, znakovi ozbiljne reakcije preosjetljivosti (eng. DRESS) prijavljeni su: u početku kao simptomi slični gripi te osip na licu, a zatim širenje osipa i povećanje tjelesne temperature.
 • Bol ili nelagoda u trbuhu, mučnina, loša probava, proljev i zatvor.

Ovi učinci su manje izraženi kada se Gliklazid Sandoz uzima s obrokom, kao što je preporučeno, vidjeti dio 3 „Kako uzimati Gliklazid Sandoz“.

 • Problemi s vidom

Mogli biste imati kratkotrajne smetnje vida, osobito na početku liječenja. Ove smetnje su posljedica promjena razine šećera u krvi.

Kao i kod drugih lijekova is skupine derivata sulfonilureje, vrlo rijetko su uočene sljedeći štetni događaji:

 • teške promijene u broju krvnih stanica
 • alergijska upala stjenke krvnih žila
 • sniženje natrija u krvi (hiponatremija)
 • simptomi oštećenja funkcije jetre (npr. žutica) koji u većini slučajeva nestaju nakon prekida primjene lijekova is skupine sulfonilureje, no u izoliranim slučajevima mogu dovesti do zatajenja jetre opasnog po život.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Gliklazid Sandoz

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca. Ne čuvati na temperaturi iznad 25°C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad.

Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Gliklazid Sandoz sadrži

Djelatna tvar je gliklazid. Drugi sastojci su kalcijev hidrogenfosfat dihidrat, povidon (E1201), hipromeloza (E464), magnezijev stearat (E572).

Kako Gliklazid Sandoz izgleda i sadržaj pakiranja

Tableta s prilagođenim oslobađanjem.

Bijele do gotovo bijele tablete u obliku kapsule, bikonveksne neobložene tablete s utisnutom oznakom „30“ na jednoj strani i ravne na drugoj strani.

Gliklazid Sandoz dostupan je u prozirnim PVC/Aclar-ALU blisterima ili prozirnim PVC-ALU blisterima koji sadrže 10, 30, 60, 90, 120 ili 180 tableta.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Sandoz d.o.o., Maksimirska 120, Zagreb, Hrvatska

Proizvođač

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenija

Lek S.A. , ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Varšava, Poljska

Ovaj lijek je odobren u državama članicama Europskog ekonomskog prostora (EEA) pod sljedećim nazivima:

Gliklazid

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u lipnju 2018.

Članak objavljen:

Prestanite jesti slatko

Saznajte više o dijabetesu u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu