Espumisan kapsule (40mg) – Uputa o lijeku

espumisan-tablete

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je propisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati. Ako imate dodatnih pitanja, obratite sve svom ljekarniku.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.
 • Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što su Espumisan kapsule i za što se koriste
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Espumisan kapsule
 3. Kako uzimati Espumisan kapsule
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Espumisan kapsule
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što su Espumisan kapsule i za što se koriste

Espumisan 40 mg meke kapsule sadrže djelatnu tvar simetikon koja pripada skupini lijekova koji se nazivaju gastrointestinalni lijekovi.

Njihova djelatna tvar, simetikon, rastvara mjehuriće plina koji su zarobljeni u želucu i crijevima. Plinovi koji se oslobađaju tada mogu biti uklonjeni prirodnim putem.

Primjene:

 • Za liječenje tegoba u želucu i crijevima uzrokovanih stvaranjem plinova, na primjer nadutosti (meteorizma) ili vjetrova i osjećaja punoće
 • Kao priprema za dijagnostičke pretrage u području želuca i crijeva, kao što su na primjer rendgenske i ultrazvučne pretrage

Obavezno se obratite liječniku ako se ne osjećate bolje ili ako se osjećate lošije.

Namijenjene su za djecu iznad 6 godina, adolescente i odrasle osobe.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Espumisan kapsule

Nemojte uzimati Espumisan 40 mg meke kapsule

Ako ste alergični na:

 • simetikon
 • boju Sunset yellow FCF (E 110) metilparahidroksibenzoat (E 218) neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.)

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svojem liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Espumisan 40 mg meke kapsule.

Tegobe uzrokovane plinovima mogu biti i znak ozbiljnijih poremećaja u području želuca ili crijeva.

Simptomi moku uključivati:

 • osjećaj pritiska i punoće podrigivanje
 • kruljenje u crijevima
 • nadutost

Ako se takve tegobe pojave i/ili potraju, trebate posjetiti liječnika. On će ispitati postoji li podležeća bolest koja zahtijeva drugačije liječenje.

Drugi lijekovi i Espumisan kapsule

Nisu poznate interakcije s drugim lijekovima.

Trudnoća, dojenje i plodnost

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Ne očekuju se negativni učinci kad se Espumisan 40 mg meke kapsule uzimaju tijekom trudnoće i dojenja jer djelatna tvar simetikon ne prelazi iz želuca i crijeva u krvotok.

Međutim, ne postoje klinički podaci o korištenju Espumisana 40 mg mekih kapsula kod trudnica.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nisu potrebne posebne mjere opreza.

3. Kako uzimati Espumisan kapsule

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako je opisano u ovoj uputi ili kako Vam je rekao Vaš ljiečnik ili ljekarnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Doziranje

Preporučena doza je:

Za liječenje tegoba u želucu i crijevima povezanih sa stvaranjem plinova, na primjer nadutosti (meteorizma) ili vjetrova i osjećaja punoće.

Djeca iznad 6 godina starosti, adolescenti i odrasli:

2 kapsule (što odgovara 80 mg simetikona)

3 do 4 puta dnevno

Napomena: Espumisan 40 mg meke kapsule se mogu uzimati i nakon operativnih zahvata. Dostupni su drugi dozirni oblici (npr. tekući) za dojenčad i djecu mlađu od 6 godina.

Espumisan 40 mg meke kapsule uzimajte uz obrok ili nakon njega, kao i prije odlaska na spavanje, prema potrebi.

Espumisan 40 mg meke kapsule uzimajte sve dok tegobe traju.

Ako je potrebno, Espumisan 40 mg meke kapsule se mogu uzimati i tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Međutim, ako tegobe ne prestaju pročitajte Upozorenja i mjere opreza u dijelu 2.

Kao priprema za dijagnostičke pretrage u području želuca i crijeva, na primjer rendgenske i ultrazvučne pretrage

Na dan prije pretrage:  2 kapsule 3 puta dnevno(što odgovara ukupnoj količini od 240 mg simetikona)

Ujutro na dan pretrage: 2 kapsule(što odgovara 80 mg simetikona)

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako Vam se čini da je djelovanje Espumisan 40 mg mekih kapsula prejako ili preslabo.

Ako uzmete više Espumisana kapsula nego što ste trebali

Ne očekuju se štetni učinci u slučaju predoziranja Espumisan 40 mg mekim kapsulama. Čak i velike količine Espumisana 40 mg mekih kapsula se lako podnose.

Djelatna tvar u Espumisan 40 mg mekim kapsulama, simetikon, razgrađuje pjenu u želucu i crijevima na potpuno fizikalan način. Simetikon ne ulazi u krvotok.

Ako ste zaboravili uzeti Espumisan kapsule

U svako vrijeme možete nadoknaditi propuštenu dozu.

Ako prestanete uzimati Espumisan kapsule

Nakon prestanka uzimanja Espumisana 40 mg mekih kapsula možete ponovno osjetiti tegobe.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Do sada nisu uočene nuspojave povezane s primjenom Espumisana 40 mg mekih kapsula.

Espumisan 40 mg meke kapsule sadrže boju sunset yellow FCF (E110) koja može izazvati alergijske reakcije.

Espumisan 40 mg meke kapsule sadrže konzervans metilparahidroksibenzoat (E218) koji može izazvati alergijske reakcije koje mogu biti odgođene.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

Nuspojave možete prijaviti izravno putem:

Agencija za lijekove i medicinske proizvode, Odsjek za farmakovigilanciju

Roberta Frangeša Mihanovića 9 10 000 Zagreb Republika Hrvatska

Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Espumisan kapsule

Ovaj lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na blisteru i kutiji. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30 °C.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Espumisan kapsule sadrže

Djelatna tvar je simetikon.

Jedna Espumisan 40 mg meka kapsula sadrži 40 mg simetikona.

Pomoćne tvari su:

 • metilparahidroksibenzoat (E 218) [Ph. Eur.], želatina, glicerol (85 postotni), boja Quinoline yellow (E 104); boja sunset yellow FCF (E 110).

Kako Espumisan kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja

Espumisan 40 mg kapsule su gotovo okrugle, žute meke želatinske kapsule glatke površine, s vidljivom linijom na mjestu spajanja.

Sadržaj kapsule je bezbojan i može biti lagano zamućen.

Espumisan 40 mg meke kapsule su dostupne u pakiranjima od 25, 50 i 100 mekih kapsula. Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet

Berlin-Chemie AG, Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Berlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o. Horvatova 80/A 10020 Zagreb

Proizvođač

BERLIN-CHEMIE AG Glienicker Weg 125 12489 Berlin Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Bez recepta, u ljekarni i specijaliziranim prodavaonicama za promet na malo lijekovima.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.96 / 5   57

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: espumisan, espumisan tablete, espumisan cijena, espumisan kapsule, espumisan tablete cijena, tablete protiv nadutosti espumisan, espumisan cena, espumisan tablete cena, espumisan iskustva, espumisan cijena u bih, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu