Ebrantil kapsule (30/60/90mg) – Uputa o lijeku

Prije primjene lijeka pažljivo pročitajte ovu uputu

 • Sačuvajte uputu. Možda ćete je htjeti ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj lijek je propisan Vama, a drugima može naštetiti. Ne dajte ge drugima čak i ako imaju iste simptome.
 • O svim nuspojavama obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

U uputi ćete pronaći sljedeće informacije:

 1. Što su Ebrantil kapsule i za što se koriste
 2. Prije nego počnete uzimati Ebrantil kapsule
 3. Kako uzimati Ebrantil kapsule
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ebrantil kapsule
 6. Dodatne informacije

1. Što su Ebrantil kapsule i za što se koriste

Ebrantil kapsule snižavaju krvni tlak tako što šire krvne žile. Koriste se za liječenje visokog krvnog tlaka.

2. Prije nego počnete uzimati Ebrantil kapsule

Nemojte uzimati Ebrantil kapsule:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na urapidil ili bilo koji sastojak lijeka.

Poseban oprez potreban je ako se Ebrantil koristi kod:

 • bolesti srca (slabosti srčanog mišića) izazvane mehaničkom disfunkcijom, npr. kod suženja srčanog zaliska (stenoza aortnog ušća ili mitralnog zaliska), plućne embolije ili oslabljene funkcije srca izaz-vane bolešću osrčja
 • djece, jer sigurnost primjene nije ispitana u toj dobnoj skupini
 • bolesnika s poremećajem funkcije jetre
 • bolesnika s umjerenim do teškim poremećajem funkcije bubrega
 • starijih bolesnika
 • bolesnika koji istovremeno uzimaju cimetidin (vidjeti odjeljak ”Uzimanje drugih lijekova s Ebrantil kapsulama”)

Liječenje visokog krvnog tlaka ovim lijekom zahtjeva stalnu liječničku kontrolu. Redovito se kontrolirajte kod Vašeg liječnika.

Upitajte svog liječnika odnose li se neka od ranije opisanih stanja na Vas ili su se odnosila u prošlosti.

Djeca

Ebrantil kapsule treba koristiti s posebnim oprezom jer nema dovoljno ispitivanja o upotrebi Ebrantila u djece.

Stariji bolesnici

Tijekom dugotrajnog liječenja je kod starijih bolesnika ponekad potrebno smanjiti dozu Ebrantil kapsula (vidjeti odjeljak ”Kako uzimati Ebrantil”).

Uzimanje drugih lijekova s Ebrantil kapsulama

Molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika uzimate li ili ste nedavno uzimali druge ljekove, uključujući i one koji se izdaju bez recepta.

Ebrantil snižava krvni tlak, a njegovo djelovanje može pojačati istovremena upotreba blokatora alfa-adrenore-ceptora i drugih lijekova koji šire krvne žile ili snižavaju krvni tlak, kao i stanja praćena prekomjernim gubit-kom tekućine (proljev, povraćanje) ili unos alkohola.

Ako se uzimaju istovremeno, cimetidin može povećati razinu urapidila u krvi.

Budući da još nema dovoljno iskustva o istovremenom liječenju s ACE inhibitorima, takvo liječenje se ne preporučuje.

Imajte na umu da se navedene informacije odnose i na druge lijekove koje ste nedavno uzimali.

Uzimanje hrane i pića s Ebrantilom

Alkohol može može pojačati antihipertenzivni učinak (snižavanje krvnog tlaka) Ebrantil kapsula.

Trudnoća i dojenje

Zbog nedostatka iskustva, Ebrantil se ne smije uzimati tijekom trudnoće i dojenja. Studije na životinjama nisu pokazale da lijek uzrokuje oštećenja zametka.

Prije uzimanja bilo kakvih lijekova potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Upravljanje vozilima i strojevima

Kako svaka osoba različito reagira na lijek, Ebrantil može usporiti reakcije do to mjere da umanji sposobnost vožnje, upravljanja strojevima ili rada bez čvrstog oslonca.

To se češće događa na početku liječenja, kod promjene doze ili lijeka, te u kombinaciji s alkoholom.

Ostale važne informacije o nekim sastojcima Ebrantila

Ovaj lijek sadrži šećer saharozu. Ukoliko Vam je rečeno da ne podnosite neke vrste šećera, nemojte uzimati Ebrantil dok se ne posavjetujete s Vašim liječnikom.

3. Kako uzimati Ebrantil kapsule

Ebrantil uvijek koristite prema uputi liječnika. Ako niste sigurni kako, potražite savjet liječnika ili ljekarnika.

Ukoliko liječnik drugačije nije propisao, uobičajna doza je:

 • za postepeno smanjivanje krvnog tlaka, liječenje treba započeti s Ebrantil kapsulama od 30 mg, dva puta na dan (što odgovara 30 mg urapidila dva puta na dan)
 • ukoliko je potrebno brzo snižavanje krvnog tlaka, liječenje se može započeti i s Ebrantil kapsulama od 60 mg, dva puta na dan (što odgovara 60 mg urapidila dva puta na dan).

Doza se postupno može prilagoditi individualnim potrebama.

Za terapiju održavanja, uobičajena dnevna doza iznosi 60-180 mg urapidila dnevno, podijeljeno u dvije doze. Za to su na raspolaganju Ebrantil kapsule s pro-duljenim oslobađanjem od 30 mg, 60 mg i 90 mg.

U slučaju poremećaja funkcije jetre kod nekih je pacijenata potrebno smanjiti dozu Ebrantila.

Kod starijih te bolesnika s umjerenim i teškim poremećajima funkcije bubrega je kod dugotrajnog liječenja ponekad potrebno smanjiti dozu Ebrantila.

Kako i kada uzimati Ebrantil?

Kapsule s produljenim oslobađanjem treba uzimati zajedno s obrokom, ujutro i navečer. Trebate ih progutati cijele, bez žvakanja, s malo tekućine (npr. pola čaše vode).

Koliko dugo uzimati Ebrantil?

O trajanju liječenja odlučit će Vaš liječnik.

Liječenje s Ebrantilom je u pravilu dugoročno.

Ukoliko imate dojam da je učinak Ebrantila prejak ili preslab, obratite se Vašem liječniku.

Ako uzmete više Ebrantila od preporučenog

U slučaju sumnje na predoziranje, o tome odmah obavijestiti liječnika radi odluke koje mjere treba poduzeti.

Medicinski postupak u slučaju predoziranja:

Prevelik pad krvnog tlaka se može ublažiti dizanjem nogu i unosom tekućine. Ako to nije dovoljno, može se u venu polako injecirati vazokonstriktor (lijek koji sužava krvne žile), uz praćenje krvnog tlaka.

U vrlo rijetkim slučajevima potrebna je intravenska injekcija katekolamina (npr. epinefrin, 0.5 – 1.0 mg razrijeđen do 10 ml).

Ako zaboravite uzeti Ebrantil kapsule

Ako ste zaboravili uzeti dozu lijeka, ne udvostručujte sljedeću kako biste nadoknadili propuštenu!

Ako prestanete uzimati Ebrantil kapsule

Prije svojevoljnog prekida terapije s Ebrantilom, npr. zbog nuspojava, posavjetujte se sa svojim liječnikom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja oko uzimanja ovog lijeka, pitajte svog liječnika ili ljekarnika.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Ebrantil može izazvati nuspojave, ali ne kod svih koji ga koriste. Procjena nuspojava temelji se na sljedećim učestalostima:

 • Vrlo česte: javljaju se kod više od 1 od 10 bolesnika
 • Česte: javljaju se kod manje od 1 od 10, ali u više od 1 od 100 bolesnika
 • Manje česte: javljaju se kod manje od 1 od 100, ali u više od 1 od 1000 bolesnika
 • Rijetke: javljaju se kod manje od 1 od 1000, ali u više od 1 od 10 000 bolesnika
 • Vrlo rijetke: javljaju se kod manje od 1 od 10 000 bolesnika uključujući pojedinačne slučajeve
 • Nepoznato: ne može se procjeniti iz dostupnih podataka
Srčani poremećaji:
 • palpitacije
 • ubrzanje ili usporenje srčanog ritma(tahikardija, bradikardija)
 • osjećaj pritiska ili boli u prsima (tegobe slične onimakod angine pektoris)
Poremećaji probavnog sustava:
 • mučnina
 • povraćanje
 • proljev
 • suhoća usta
Opći poremećaji i reakcije na mjestu primjene:
 • umor
 • nakupljanje tekućine u tkivima (edem)

Poremećaji živčanog sustava:

 • vrtoglavica
 • glavobolja
Psihijatrijski poremećaji:
 • smetnje spavanja
 • nemir
Poremećaji bubrega i mokraćnog sustava:
 • česta potreba za mokrenjem
 • pojačana inkontinencija
Poremećaji reproduktivnog sustava i dojki:
 • dugotrajna erekcija (prijapizam)
Poremećaji dišnog sustava, prsišta i sredoprsja:
 • začepljenje nosa
Poremećaji kože i potkožnog tkiva:
 • alergijske reakcije (svrbež,crvenilo kože, osipi)
Vaskularni poremećaji:
 • pad krvnog tlaka kod promijene položaja tijela (ortostatska disregulacija)

U vrlo rijetkim pojedinačnim slučajevima uočeno je smanjenje broja krvnih pločica (trombocita) tijekom uzimanja Ebrantila, no nije uočena uzročno-posljedična veza s liječenjem Ebrantilom (npr. pomoću imunohematoloških pretraga).

O svim nuspojavama obavijestite Vašeg liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Ebrantil kapsule

Ebrantil morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Ebrantil se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti ističe na zadnji dan navedenog mjeseca.

Uvjeti čuvanja:

Ovaj lijek ne zahtjeva posebne uvjete čuvanja

Lijekovi se ne smiju bacati putem otpadnih voda ili u kućnom otpadu. Pitajte svog ljekarnika kako se riješiti lijekova koji Vam više ne trebaju. Takve mjere pomažu u očuvanju okoliša

6. Dodatne informacije

Što Ebrantil kapsule sadrže: Djelatna tvar Ebrantila je urapidil.

Jedna Ebrantil 30 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda, sadrži 30 mg urapidila

Jedna Ebrantil 60 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda, sadrži 60 mg urapidila

Jedna Ebrantil 90 kapsula s produljenim oslobađanjem, tvrda, sadrži 90 mg urapidila

Ostale pomoćne tvari:

 • Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem: Metakrilatna kiselina/metilakrilat kopolimer 1:2, dietilftalat, talk, hipromeloza, fumaratna kiselina, etilceluloza, hipromelozaftalat, stearinska kiselina, saharoza, kukuruzni škrob, želatina, bojila titanijev dioksid (E171) i žuti željezov oksid (E172); tinta za tisak.

Kako Ebrantil kapsule izgledaju i sadržaj pakiranja

Ebrantil 30 mg kapsule s produljenim oslobađanjem su žute, neprozirne kapsule sa crnim natpisom ”Ebr 30”.

Ebrantil 60 mg kapsule s produljenim oslobađanjem su dvobojne (crveno-roze), neprozirne kapsule sa crnim natpisom ”Ebr 60”.

Ebrantil 90 mg kapsule s produljenim oslobađanjem su crvene, neprozirne kapsule sa crnim natpisom ”Ebr 90”.

Ebrantil je dostupan u pakiranju od 50 kapsula s produljenim oslobađanjem.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o. Črnomerec 29 Zagreb

Ime i adresa proizvođača lijeka

TakedaGmbH Lehnitzstrasse 70 – 98 D-16515 Oranienburg Njemačka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Saznajte više o krvnom tlaku u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

4 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: ebrantil, ebrantil tablete, Lijek za tlak ebratil, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Ebrantil kapsule (30/60/90mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.