Donepezil tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Prije nego što započnete uzimati svoj lijek, i vi i osoba koja se za vas brine, trebate pažljivo pročitati ovu uputu.

 • Ona sadržava sažetak postojećih informacija o lijeku. Ukoliko je, nakon čitanja, ne razumijete ili imate bilo kakvih pitanja, obratite se svojemu liječniku ili ljekarniku (u ljekarni).
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.
 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju htjeti ponovno čitati.

U ovoj uputi:

 1. Što je Donepezil tablete i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Donepezil tablete
 3. Kako uzimati Donepezil tablete
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Donepezil
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Donepezil tablete i za što se koristi

Donepezil pripada skupini lijekova koji djeluju na živčani sustav i nazivaju se inhibitorima acetilkolinesteraze. Donepezil povećava razinu acetilkolina, tvari u mozgu koja je povezana uz funkciju pamćenja tako da usporava pad razine acetilkolina.

Donepezil se upotrebljava se za liječenje simptoma demencije u osoba u kojih je dijagnosticirano da imaju blagu do umjereno tešku Alzheimerovu bolest.

Simptomi uključuju porast gubitka pamćenja, konfuziju i promjene u ponašanju što dovodi da se oboljeli od Alzheimerove bolesti sve teže i teže nose sa svakodnevnim aktivnostima.

Namijenjen je samo za uporabu u odraslih bolesnika.

2. Prije nego počnete uzimati Donepezil tablete

Nemojte uzimati Donepezil tablete

 • ako ste alergični na donepezil hidroklorid, ili na derivate piperidina, ili na bilo koji od gore navedenih sastojaka lijeka koji se upotrebljavaju u njegovoj formulaciji
 • ako dojite

Upozorenja i mjere opreza

Recite to svojemu liječniku ili ljekarniku, ako:

 • ste ikada imali čireve na želucu ili dvanaesniku ste ikada imali napadaj (konvulzije)
 • imate srčanu bolest
 • imate astmu ili neku drugu kroničnu plućnu bolest ste ikada imali neke probleme s jetrom ili žuticu imate poteškoća pri mokrenju
 • ste trudni, ako mislite da bi mogli biti trudni

Drugi lijekovi i Donepezil

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta. To se odnosi i na lijekove koje ćete možda istodobno uzimati ubuduće ako nastavite s uzimanjem Donepezil PLIVA.

Nekolicina lijekova može promijeniti djelovanje Donepezil -a odnosno i Donepezil može utjecati na djelovanje drugog lijeka.

Posebno naglasite svom liječniku ako uzimate:

 • neki drugi lijek za Alzheimerovu bolest (npr. galantamin)
 • lijekove protiv bolova ili artritisa (npr. aspirin, nesteroidni protuupalni lijekovi – NSAID kao što su ibuprofen ili diklofenak)
 • antikolinergike (npr. tolterodin)
 • antibiotik (npr. eritromicin, rifampicin)
 • antifungalne lijekove (npr. ketokonazol)
 • antidepresive (npr. fluoksetin)
 • antiepileptike (npr. fenitoin, karbamazepin)
 • lijekove za srčane probleme (npr. kinidin, beta-blokatore kao što su propranolol i atenolol)
 • lijekove za opuštanje mišića (npr. diazepam, sukcinilkolin)
 • opće anestetike
 • lijekove koje ste nabavili bez recepta (npr. biljne pripravke)

Ako se spremate na operaciju zbog koje ćete trebati primiti opći anestetik, morate obavijestiti svojega liječnika i anesteziologa o tome da uzimate Donepezil.

Donepezil se može primjenjivati u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem jetre. Obavijestite svog liječnika ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre. Bolesnici s teškim oštećenjem jetre ne smiju uzimati Donepezil PLIVA.

Ukoliko niste sigurni, prije nego što započnete koristiti Donepezil tablete, upitajte svojega liječnika ili ljekarnika za savjet. Liječniku ili ljekarniku kažite ime osobe koja se za vas brine. Osoba koja se za vas brine, pomoći će vam da lijek uzimate onako kako je propisan.

Donepezil s hranom, pićem i alkoholom

Hrana ne utječe na djelovanje Donepezil. Donepezil se ne smije uzimati s alkoholom jer alkohol može promijeniti učinak lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Alzheimerova bolest vam može štetno djelovati na sposobnost upravljanja vozilom ili rada na strojevima, pa se tim aktivnostima ne smijete baviti, osim ako vam liječnik ne kaže da nema opasnosti da to radite.

Usto, lijek koji uzimate može uzrokovati umor, omaglicu i grč u mišiću, pa ako se to kod vas javlja, ne smijete upravljati vozilom niti raditi na strojevima.

Donepezil tablete sadrže laktozu

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke šećere, savjetujte se s liječnikom prije uzimanja ovog lijeka.

3. Kako se uzimati Donepezil tablete

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Donepezil tabletu uzmite na usta s čašom vode i to uvečer prije odlaska u krevet.

Postoji mogućnost da se jačina tableta koje uzimate promijeni, ovisno o tome koliko dugo već uzimate lijek, te o tome što će vam preporučiti liječnik. Kao što je uobičajeno, započeti ćete tako da svaku večer uzmete 5 mg (jedna bijela tableta).

Nakon mjesec dana, liječnik će vam reći da svaku večer uzmete 10 mg (jedna žuta tableta). Maksimalna preporučena doza jest 10 mg svaku večer.

Uvijek se trebate pridržavati savjeta liječnika ili ljekarnika o tome, na koji način i kada morate uzimati lijek. Nemojte sami, bez savjeta svojega liječnika, mijenjati dozu. Nemojte prestati uzimati tablete, osim ako vam liječnik ne kaže da prestanete.

Kako dugo trebate uzimati Donepezil?

Liječnik će vam savjetovati, kako dugo trebate uzimati tablete bez prestanka. S vremena na vrijeme trebat ćete otići liječniku da razmotri liječenje i ocijeni simptome koje imate.

Što ako uzmete previše tableta?

NEMOJTE uzimati više od jedne tablete dnevno. Ako uzmete više tableta nego što trebate uzeti, odmah se javite liječniku. Ako ne možete kontaktirati svog liječnika, javite se hitnoj medicinskoj službi.

Uvijek ponesite sa sobom tablete i povijest bolesti kako bi liječnik mogao vidjeti što ste uzimali.

Simptomi predoziranja su:

 • mučnina
 • povraćanje
 • slinjenje
 • znojenje
 • usporeni otkucaji srca
 • nizak krvni tlak (ošamućenost ili omaglica pri ustajanju)
 • poteškoće pri disanju
 • gubitak svijesti
 • napadaji ili konvulzije

Što ako propustite uzeti tablete?

Ako zaboravite uzeti tabletu, slijedećeg dana samo uzmite jednu tabletu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako lijek zaboravite uzimati više od tjedan dana, nazovite svojega liječnika prije nego što ga nastavite uzimati.

Ako prestanete uzimati Donepezil

Tablete se ne smiju prestati uzimati osim ako Vam liječnik nije to sam odredio. Ako prestanete uzimati Donepezil , korist od liječenja naglo će nestati.

U slu čaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka Donepezil obratite se svom liječniku ili ljekarniku

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, Donepezil može imati nuspojave.

Bolesnici koji su uzimali Donepezil prijavili su sljedeće nuspojave. Obavijestite svog liječnika ukoliko imate bilo koju od navedenih nuspojava dok uzimate Donepezil .

Ozbiljne nuspojave:

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite neku od navedenih ozbiljnih nuspojava. Možda će Vam biti potrebno hitno liječenje.

 • oštećenje jetre (hepatitis), simptomi hepatitisa su mučnina ili povraćanje, gubitak teka, opće loše osjećanje, vrućica, svrbež, žutilo kože i očiju i tamna boja mokraće (javlja se u 1 od 10 na 10 000 bolesnika)
 • čir na želucu ili dvanaesniku, simptomi su bol u trbuhu i osjećaj nelagode u gornjem dijelu trbušne šupljine (loša probava) (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • krvarenje u želucu ili crijevima, zbog čega bi stolica mogla biti tamna i katranasta ili se mogu pojaviti vidljivi tragovi krvi iz rektuma (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • napadaji ili konvulzije (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • vrućica praćena ukočenošću mišića, znojenjem ili sniženom razinom svijesti (poremećaj koji se zove neuroleptički maligni sindrom (javlja se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • proljev
 • mučnina ili povraćanje
 • glavobolja

Česte nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 100 bolesnika):

 • grč mišića
 • umor
 • poteškoće sa spavanjem (nesanica)
 • prehlada
 • gubitak teka
 • halucinacije (bolesnik vidi ili čuje stvari koje nisu prisutne)
 • neobični snovi i noćne more
 • uznemirenost
 • agresivno ponašanje
 • nesvjestica
 • omaglica
 • osjećaj nelagode u trbuhu
 • osip
 • svrbež
 • nekontrolirano mokrenje (inkontinencija)
 • bol
 • sklonost padovima i ozljedama

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 1000 bolesnika):

 • usporeni otkucaji srca

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 10 000 bolesnika):

 • ukočenost, drhtanje ili nekontrolirani pokreti osobito lica ili jezika, ali i udova

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Donepezil tablete

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece! Rok valjanosti je označen je na pakiranju.

Lijek se ne smije rabiti nakon isteka roka valjanosti. Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Donepezil sadrži

Jedna Donepezil  tableta 5 mg sadržava 5 mg donepezilklorida. Jedna Donepezil PLIVA tableta 10 mg sadržava 10 mg donepezilklorida. Pomoćne tvari su:

Jezgra tablete: kukuruzni škrob; laktoza hidrat; celuloza, mikrokristalična; natrijev škroboglikolat, tip a; silicijev dioksid, koloidni bezvodni; magnezijev stearat

Film-ovojnica:5 mg tableta: boja Opadry II bijela: laktoza hidrat; hipromeloza; titanijev dioksid (E 171); makrogol 4000.

10 mg tableta: boja Opadry II žuta: laktoza hidrat; hipromeloza; titanijev dioksid (E 171), makrogol 4000; željezov oksid, žuti (e 172).

Kako Donepezil tablete izgledaju i sadržaj pakiranja

Donepezil tablete 5 mg su bijele, okrugle, filmom obložene bikonveksne tablete s ukošenim rubovima i utisnutom oznakom TEVA na jednoj strani i 738 na drugoj strani.

Donepezil tablete 10 mg su žute, okrugle, filmom obložene bikonveksne tablete s ukošenim rubovima i utisnutom oznakom TEVA na jednoj strani i 739 na drugoj strani.

Donepezil tablete 5 mg: 28 (2 x 14) filmom obloženih tableta u blisteru , u kutiji. Donepezil PLIVA tablete 10 mg: 28 (4 x 7) filmom obloženih tableta u blisteru , u kutiji.

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač lijeka:

PLIVA HRVATSKA, d.o.o. Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 25

Način i mjesto izdavanja

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o demenciji u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: donepezil, Donepezil tablete, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Donepezil tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.