Citalon (10mg) – Uputa o lijeku

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Citalon i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Citalon
 3. Kako uzimati Citalon
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Citalon
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

  1.Što je Citalon i za što se koristi

Kako Citalon djeluje?

Citalon tablete sadrže djelatnu tvar citalopram. Citalopram pripada skupini antidepresiva (lijekovi za liječenje depresije) koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI). Ovi lijekovi pomažu u ispravljanju određene kemijske neravnoteže u mozgu koja uzrokuje simptome Vaše bolesti.

Za što se Citalon koristi?

Citalon tablete se koriste za liječenje depresije i sprječavanje ponovne pojave simptoma bolesti kad se osjećate bolje, te za dugotrajno liječenje kako bi se spriječio nastanak novih epizoda depresije ako imate depresiju koja se opetovano javlja. Citalon tablete se također koriste za liječenje paničnih napadaja sa ili bez agorafobije (strah od otvorenog prostora).

Tablete Citalon ne smiju se primjenjivati za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina.

2.Što morate znati prije nego počnete uzimati Citalon

Nemojte uzimati Citalon:

 • ako ste preosjetljivi (alergični) na citalopram ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.), zatražite savjet liječnika ako mislite da ste alergični.
 • U isto vrijeme s lijekovima iz skupine inhibitora monoaminooksidaze (MAOI) kao što su: fenelzin, iproniazid, izokarboksazid, nialamid, tranilcipromin i moklobemid (koji se primjenjuju za liječenje depresije), selegilin (koji se primjenjuje za liječenje Parkinsonove bolesti) i linezolid (antibiotik). Čak i ako ste završili s uzimanjem jednog od sljedećih MAOI: fenelzina, iproniazida, izokarboksazida, nialamida ili tranilcipromina, morat ćete pričekati 2 tjedna prije nego započnete s uzimanjem Citalon tableta.
 • Nakon što ste završili s uzimanjem moklobemida morat ćete pričekati jedan dan. Nakon prestanka uzimanja Citalona, morate pričekati 1 tjedan prije nego započnete s uzimanjem bilo kojeg MAOI.
 • ako imate prirođenu, ili ste do sada u životu imali epizodu nepravilnog srčanog ritma (uočenu na EKG-u – pretraga koja prikazuje rad srca),
 • ako uzimate lijekove za nepravilan srčani ritam ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam (obavezno pogledajte dio „Drugi lijekovi i Citalon“).

Upozorenja i mjere opreza

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego uzmete Citalon.

Molimo recite svom liječniku ako imate bilo kakve poteškoće sa zdravljem, a osobito ako imate:

 • bolest jetre,
 • bolest bubrega,
 • šećernu bolest (možda ćete trebati prilagodbu doze lijekova za šećernu bolest).
 • epilepsiju ili konvulzije (napadaje) u povijesti bolesti,
 • poremećaj krvarenja, ili ako ste ikada imali krvarenje iz želuca ili crijeva,
 • maniju ili panični poremećaj,
 • sniženu razinu natrija u krvi  
 • ako primate elektrokonvulzivnu terapiju (ECT),
 • poteškoće s očima, kao što je određena vrsta povišenog očnog tlaka (glaukoma),
 • ako imate ili ste imali poteškoće sa srcem ili ste nedavno imali srčani udar,
 • usporene otkucaje srca u mirovanju i/ili Vam je poznato da biste mogli imati nedostatak soli zbog dugotrajnog proljeva i povraćanja ili primjene diuretika (tablete koje povećavaju izlučivanje mokraće),
 • ako ste imali brze ili nepravilne otkucaje srca, nesvjesticu, kolaps ili omaglicu prilikom ustajanja što može ukazivati na poremećaj rada srca.

Molimo zatražite savjet liječnika, čak i ako se navedeno odnosilo na Vas u bilo koje vrijeme u prošlosti.

Molimo, imajte na umu:

Pojedini bolesnici s manično-depresivnom bolešću mogu ući u maničnu fazu, što je karakterizirano neobičnim mislima koje se brzo mijenjaju, neprikladno jakim osjećajem sreće i pretjeranom fizičkom aktivnošću. Ako to primijetite, zatražite savjet liječnika.

Simptomi poput nemira ili nemogućnosti mirnog sjedenja ili stajanja se također mogu javiti tijekom prvih tjedana liječenja. Odmah recite svom liječniku ako primijetite navedene simptome.

Posebne informacije koje se odnose na Vašu bolest

Kao i kod drugih lijekova za liječenje depresije ili povezanih bolesti, poboljšanje se ne postiže odmah. Nakon početka liječenja Citalonom, potrebno je nekoliko tjedana prije nego osjetite bilo kakvo poboljšanje. U početku liječenja određeni bolesnici mogu osjetiti pojačanu anksioznost (tjeskobu), koja će se povući tijekom nastavka liječenja. Zbog toga je vrlo važno da se strogo pridržavate uputa liječnika i da ne prekidate liječenje i ne mijenjate dozu bez savjetovanja s liječnikom.

Misli o samoubojstvu i pogoršanje depresije ili anksioznog (tjeskobnog) poremećaja

Ako ste depresivni i/ili imate anksiozni (tjeskobni) poremećaj, ponekad možete imati misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu. To može biti pojačano prilikom započinjanja liječenja antidepresivima, jer svim tim lijekovima treba određeno vrijeme da počnu djelovati, obično oko dva tjedna, ali ponekad i duže.

Veća je vjerojatnost da ćete razmišljati na takav način:

 • ako ste prethodno imali misli o samoubojstvu ili samoozljeđivanju
 • ako ste mlađa odrasla osoba. Informacije iz kliničkih ispitivanja pokazuju povećani rizik od suicidalnog ponašanja u odraslih osoba u dobi ispod 25 godina s psihijatrijskim stanjima, koje su bile liječene

Ako Vam se u bilo koje vrijeme pojave misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se javite liječniku ili otiđite u bolnicu.

Može Vam pomoći da kažete članu obitelji ili bliskom prijatelju da ste depresivni ili tjeskobni i da ih zamolite da pročitaju ovu uputu. Možete ih zamoliti da Vam kažu ako misle da se Vaša depresija ili tjeskoba (anksioznost) pogoršavaju, ili ako su zabrinuti zbog promjena u Vašem ponašanju.

Primjena u djece i adolescenata mlađih od 18 godina

Citalon se u pravilu ne smije primjenjivati u djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Pored toga, morate imati na umu da bolesnici mlađi od 18 godina imaju povećani rizik od nuspojava kao što su pokušaj samoubojstva, suicidalne misli i neprijateljsko ponašanje (prije svega agresija, suprotstavljanje [karakterizirano uzorkom negativizma, neprijateljstva, tvrdoglavosti i pasivnog otpora odraslima, učiteljima, te u nekim slučajevima drugim pretpostavljenim osobama] i gnjev) kada uzimaju ovu skupinu lijekova. Unatoč tome, Vaš liječnik može propisati citalopram za bolesnike mlađe od 18 godina jer je odlučio/la da je to u njihovom najboljem interesu. Ako je Vaš liječnik propisao Citalon bolesniku mlađem od 18 godina, a Vi biste se htjeli o tome posavjetovati, molimo zatražite razgovor sa svojim liječnikom. Morate obavijestiti svog liječnika u slučaju da se bilo koji od gore navedenih simptoma razvije ili pogorša, kada bolesnici mlađi od 18 godina uzimaju Citalon.

Također, dugotrajni učinci Citalona s obzirom na sigurnost primjene u vezi rasta, sazrijevanja, te spoznajnog (kognitivnog) razvoja i razvoja ponašanja (bihevioralnog razvoja) u toj dobnoj skupini još nisu utvrđeni.

Drugi lijekovi i Citalon

Određeni lijekovi mogu utjecati na djelovanje drugih lijekova, što ponekad može uzrokovati ozbiljne nuspojave. Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove. To uključuje i lijekove koje ste nabavili bez recepta, kao i druge lijekove protiv depresije (vidjeti gore „Nemojte uzimati Citalon“).

 • gospina trava (Hypericum perforatum/St. John’s Wort), biljni lijek koji se koristi kod depresije, ne smije se uzimati u isto vrijeme s Citalonom
 • inhibitori monoaminooksidaze (MAOI) se ne smiju uzimati u isto vrijeme s Citalonom (vidjeti gore „Nemojte uzimati Citalon“)

Obavijestite svog liječnika ako koristite bilo koji od sljedećih lijekova:

 • linezolid (antibiotik)
 • sumatriptan (koristi se za liječenje migrene) ili tramadol (koristi se protiv jakih bolova). Ako se ne osjećate dobro za vrijeme uzimanja tih lijekova s Citalonom, obavezno zatražite savjet liječnika. 
 • litij (koristi se u sprječavanju i liječenju manije) i triptofan (antidepresiv)
 • pimozid (neuroleptik) se ne smije uzimati u isto vrijeme s Citalonom
 • imipramin i dezipramin (koriste se za liječenje depresije) 
 • lijekove koji sadrže selegilin (koriste se za liječenje Parkinsonove bolesti) 
 • cimetidin (koristi se za liječenje ulkusa želuca)
 • meflokin (koristi se za liječenje malarije)
 • bupropion (koristi se za liječenje depresije)
 • lijekove koji utječu na krvne pločice (trombocite), npr. lijekove za sprječavanje zgrušavanja krvi koji se koriste za liječenje ili sprječavanje stvaranja krvnih ugrušaka; acetilsalicilatnu kiselinu i nesteroidne protuupalne lijekove (NSAID) kao što su ibuprofen i diklofenak koji se koriste protiv bolova i pojedine antipsihotike i tricikličke antidepresive
 • metoprolol, beta blokator koji se koristi za liječenje migrene, pojedinih bolesti srca i povišenog krvnog tlaka. Djelovanje oba lijeka može biti pojačano, smanjeno ili neuroleptike (koriste se za liječenje shizofrenije).

Nemojte uzimati Citalon tablete ako uzimate lijekove za poremećaje srčanog ritma ili lijekove koji mogu utjecati na srčani ritam, kao što su npr. antiaritmici klase IA i III, antipsihotici (npr. derivati fenotiazina, pimozid, haloperidol), triciklički antidepresivi, određeni antimikrobni lijekovi (npr. sparfloksacin, moksifloksacin, eritromicin primijenjen u venu, pentamidin, lijekovi protiv malarije, posebno halofantrin), određeni antihistaminici (astemizol, mizolastin). Ako imate bilo kakvih pitanja o tome, porazgovarajte sa svojim liječnikom.

Citalon s hranom, pićem i alkoholom

Tablete Citalon se mogu uzimati sa ili bez hrane (vidjeti dio 3 „Kako uzimati Citalon“). Kao i kod svih antidepresiva, izbjegavajte uzimanje alkohola za vrijeme liječenja Citalonom.

Trudnoća

Prije nego što uzmete bilo koji lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako ste trudni ili dojite, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Nemojte uzimati Citalon ako ste trudni, osim ako ste prethodno raspravili s Vašim liječnikom rizike i koristi liječenja tijekom trudnoće.

Obavezno recite liječniku i/ili primalji da uzimate Citalon. Kada se uzimaju tijekom trudnoće, osobito u zadnja 3 mjeseca trudnoće, lijekovi poput Citalona mogu povećati rizik od ozbiljnog poremećaja u djece, koji se naziva perzistentna plućna hipertenzija novorođenčeta (PPHN), zbog čega dijete ubrzano diše i ima plavkastu boju. Ti simptomi obično počinju za vrijeme prva 24 sata nakon poroda. Ako se to dogodi kod Vašeg djeteta, obavezno se odmah obratite liječniku i/ili primalji. Pored toga, ako uzimate Citalon tijekom zadnja 3 mjeseca trudnoće i sve do datuma poroda morate imati na umu da se kod novorođenčeta mogu pojaviti: napadaji (konvulzije), promjene tjelesne temperature, otežano hranjenje, povraćanje, snižene razine šećera u krvi, ukočeni ili mlohavi mišići, pojačani refleksi, tremor (nevoljno drhtanje), nemir, razdražljivost, letargija, stalni plač, pospanost ili smetnje spavanja. Ako Vaše novorođenče ima bilo koji od tih simptoma, molimo odmah se obratite svom liječniku i/ili primalji.

Dojenje

Prije nego što uzmete bilo koji lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Ako dojite, upitajte svog liječnika za savjet. Ne smijete dojiti za vrijeme uzimanja Citalona jer se mala količina lijeka može izlučiti u majčinom mlijeku.

Plodnost

Poznato je da citalopram smanjuje kakvoću sperme u životinja. Teoretski, to bi moglo utjecati na plodnost, ali učinci na plodnost u čovjeka još nisu opaženi.

Upravljanje vozilima i strojevima

Citalon obično neće utjecati na sposobnost obavljanja normalnih dnevnih aktivnosti. Međutim, ako osjetite omaglicu, umor ili pospanost na početku uzimanja ovog lijeka, morate biti posebno oprezni ako ćete upravljati vozilima i strojevima ili obavljati poslove koji zahtijevaju pažnju, sve dok se ti učinci ne povuku.

Citalon sadrži laktozu.

Ako Vam je liječnik rekao da ne podnosite neke vrste šećera, posavjetujte se s njim prije nego što počnete uzimati ovaj lijek.

3.Kako uzimati Citalon

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik ili ljekarnik. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Odrasli

Depresija

Uobičajena doza je 20 mg na dan. Liječnik Vam može povećati dozu do najviše 40 mg na dan.

Panični poremećaj

Početna doza je 10 mg na dan tijekom prvog tjedna, a zatim se doza poveća na 20-30 mg na dan. Liječnik može dodatno povećati dozu do najviše 40 mg na dan.

Stariji bolesnici (iznad 65 godina)

Početna doza se mora smanjiti na pola preporučene doze, npr. 10-20 mg na dan. Stariji bolesnici u pravilu ne smiju dobivati više od 20 mg na dan.

Djeca i adolescenti (mlađi od 18 godina)

Tablete Citalon ne smiju se primjenjivati za liječenje djece i adolescenata mlađih od 18 godina. Za dodatne informacije, molimo vidjeti dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Citalon“.

Bolesnici s posebnim rizicima

Bolesnici sa smanjenom funkcijom jetre ne smiju uzeti više od 20 mg na dan.

Kako i kada uzeti Citalon

Citalon se primjenjuje svaki dan u obliku jednokratne dnevne doze. Citalon se može uzeti u bilo koje doba dana, sa ili bez hrane. Tabletu treba progutati uz manju količinu vode. Tableta se ne smije žvakati (ima gorak okus).

Trajanje liječenja

Kao i kod drugih lijekova za liječenje depresije i paničnog poremećaja, možda će biti potrebno nekoliko tjedana liječenja Citalonom prije nego se počnete osjećati bolje. Nastavite s uzimanjem Citalona čak i ako je potrebno neko vrijeme prije nego što osjetite bilo kakvo poboljšanje Vašeg stanja.

Trajanje liječenja je individualno, obično barem 6 mjeseci. Nastavite s uzimanjem tableta onoliko dugo koli ko preporučuje Vaš liječnik. Nemojte ih prestati uzimati čak i ako se počnete osjećati bolje, osim ako Vam tako odredi Vaš liječnik. Bolest koja je u podlozi Vašeg stanja može biti prisutna dulje vrijeme, te se njeni simptomi mogu vratiti ako prerano prekinete s liječenjem.

Bolesnici kod kojih se depresija opetovano javlja mogu imati koristi od kontinuiranog liječenja, ponekad tijekom nekoliko godina, radi sprječavanja pojave novih epizoda depresije.

Nikada nemojte mijenjati dozu ovog lijeka prije nego se posavjetujete s liječnikom.

Ako uzmete više Citalona nego što ste trebali

Ako mislite da ste Vi, ili netko drugi, uzeli previše Citalon tableta, odmah se obratite svom liječniku ili u hitnu službu najbliže bolnice. Učinite to čak i ako nema znakova nelagode ili trovanja. Ponesite sa sobom pakiranje (kutiju) Citalona kada idete liječniku ili u bolnicu. Pojedini znakovi predoziranja mogu ugrožavati život.

Simptomi predoziranja mogu uključivati:

 • nepravilne otkucaje srca
 • konvulzije (napadaje)
 • promjene srčanog ritma
 • mučninu
 • povraćanje
 • znojenje
 • omamljenost
 • gubitak svijesti
 • ubrzane otkucaje srca
 • nevoljno drhtanje (tremor)
 • promjene krvnog tlaka 
 • serotoninski sindrom (vidjeti dio 4)
 • uznemirenost
 • omaglicu
 • proširene zjenice
 • plavkastu boju kože
 • ubrzano disanje

Ako ste zaboravili uzeti Citalon

Ako ste zaboravili uzeti jednu dozu, uzmite sljedeću dozu u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili propuštenu.

Ako prestanete uzimati Citalon

Nagli prekid uzimanja Citalona može izazvati simptome kao što su omaglica, mučnina i utrnulost ili trnce u šakama ili stopalima, smetnje spavanja (živopisni snovi, noćne more ili nesanica), tjeskobu, glavobolju, mučninu ili povraćanje, znojenje, osjećaj nemira ili uznemirenosti, tremor (nevoljno drhtanje), osjećaj smetenosti ili gubitka orijentacije, emocionalnu nestabilnost ili razdražljivost, proljev, smetnje vida, osjećaj lepršanja ili lupanja srca (palpitacije). Ti simptomi obično nisu ozbiljni i povlače se unutar nekoliko dana. Pred kraj liječenja, liječnik će Vam postupno smanjiti dozu Citalona tijekom nekoliko tjedana.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Pojedine nuspojave koje se javljaju tijekom liječenja tabletama Citalon mogu također biti i simptomi Vaše bolesti, te se mogu povući usporedno s poboljšanjem Vašeg stanja.

Ozbiljne nuspojave

Odmah prestanite s uzimanjem Citalona i obratite se liječniku ako imate bilo koji od sljedećih simptoma:

 • otežano disanje
 • otok lica, usana, jezika ili ždrijela koji uzrokuje otežano gutanje ili disanje
 • jak svrbež kože (s promjenama uzdignutim iznad razine kože)
 • brzi, nepravilni otkucaji srca, nesvjestica; to mogu biti simptomi stanja koje ugrožava život pod nazivom Torsades de Pointes.

Ako primijetite bilo koji od sljedećih simptoma, obavezno odmah zatražite savjet liječnika, jer postoji mogućnost da će Vašu dozu trebati smanjiti, ili ćete morati prekinuti uzimanje Citalona:

 • pojava napadaja (konvulzija) po prvi put ili ako napadaji koje ste imali u prošlosti postanu češći,
 • promjene ponašanja, osjećaj pretjerano dobrog raspoloženja ili uzbuđenja 
 • visoka vrućica, uznemirenost, smetenost, nevoljno drhtanje ili naglo stezanje mišića, što mogu biti znakovi rijetkog stanja koje se naziva serotoninski sindrom 
 • umor, smetenost i trzanje mišića. To mogu biti znakovi snižene razine natrija u krvi.

Ako u bilo koje vrijeme imate misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu, odmah se obratite liječniku ili se odmah uputite u bolnicu.

Sljedeće nuspojave su obično blage i u pravilu se povlače nakon nekoliko dana liječenja. Vrlo česte nuspojave (pojavljuju se kod više od 1 na 10 liječenih bolesnika):

 • pospanost 
 • poremećaji spavanja 
 • glavobolja 
 • promjene u navici spavanja 
 • gubitak tjelesne snage, slabost 
 • pojačano znojenje 
 • suha usta (suhoća usta povećava rizik od propadanja zuba, zbog toga njega usne šupljine mora biti češća nego obično) 
 • mučnina

Česte nuspojave (pojavljuju se kod 1 na 10 liječenih bolesnika):

 • gubitak apetita
 • uznemirenost
 • smanjenje seksualnog nagona
 • tjeskoba
 • nervoza
 • smetenost
 • neuobičajeni snovi
 • smanjene emocije, ravnodušnost (apatija)
 • tremor (nevoljno drhtanje) 
 • trnci ili utrnulost šaka ili stopala
 • omaglica
 • problemi s koncentracijom 
 • migrena 
 • gubitak pamćenja (amnezija)
 • zvonjenje u ušima (tinitus) 
 • osjećaj lupanja srca (palpitacije) 
 • zijevanje 
 • začepljen nos ili curenje iz nosa (rinitis)
 • proljev 
 • povraćanje 
 • zatvor 
 • bol u trbuhu 
 • vjetrovi
 • pojačano izlučivanje sline
 • svrbež
 • bol u mišićima i zglobovima 
 • kod muškaraca, poteškoće s ejakulacijom i erekcijom
 • kod žena, nemogućnost postizanja orgazma 
 • umor
 • peckanje kože
 • smanjenje težine.

Manje česte nuspojave (pojavljuju se kod 1 na 100 liječenih bolesnika):

 • lako zadobivanje modrica
 • pojačan apetit
 • agresija
 • halucinacije
 • manija
 • nesvjestica
 • proširene zjenice (tamni, središnji dio oka)
 • ubrzani otkucaji srca
 • usporeni otkucaji srca
 • koprivnjača
 • ispadanje kose
 • osip
 • osjetljivost na sunčevo svjetlo
 • otežano mokrenje
 • prekomjerno menstrualno krvarenje
 • otok ruku ili nogu
 • povećanje težine.

Rijetke nuspojave (pojavljuju se kod 1 na 1000 liječenih bolesnika)

 • pojačan spolni nagon
 • konvulzije (napadaji)
 • nevoljni pokreti
 • poremećaji okusa
 • krvarenje 
 • kašalj
 • hepatitis 
 • malaskalost, opće loše stanje.

Kod pojedinih bolesnika je prijavljeno (učestalost nije poznata)

 • misli o samoozljeđivanju ili samoubojstvu (pogledajte dio 2 „Što morate znati prije nego počnete uzimati Citalon“
 • pojačano krvarenje ili lako zadobivanje modrica zbog smanjenja broja krvnih pločica (trombocita) (trombocitopenija)
 • osip (preosjetljivost) 
 • snižene razine kalija u krvi (hipokalemija), što može uzrokovati mišićnu slabost, trzanje ili poremećaj srčanog ritma 
 • panični napad
 • škrgutanje zubima
 • nemir 
 • neuobičajeni pokreti mišića ili ukočenost
 • nevoljni pokreti mišića (akatizija) 
 • sniženi krvni tlak
 • krvarenje iz nosa 
 • poremećaji krvarenja uključujući krvarenja u koži i sluznicama (ekhimoza) 
 • iznenadan otok kože ili sluznice 
 • u muškaraca, bolna erekcija 
 • istjecanje mlijeka kod muškaraca ili žena koje ne doje (galaktoreja) 
 • nepravilne mjesečnice 
 • poremećaj testova jetrene funkcije 
 • povećani rizik od prijeloma kostiju opažen je u bolesnika koji uzimaju ovu vrstu lijekova
 • abnormalan srčani ritam.

Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRI) mogu vrlo rijetko povećati rizik od krvarenja, uključujući krvarenje iz želuca ili crijeva. Obavezno recite liječniku ako povraćate krv, ili imate stolice crne boje ili s primjesama krvi.

Također, recite svom liječniku ako i dalje imate druge simptome povezane s Vašom depresijom. To može uključivati halucinacije, tjeskobu (anksioznost), maniju ili smetenost.

Nuspojave koje primijetite će se obično povući nakon nekoliko dana. Ako Vam pričinjavaju poteškoće ili potraju, ili ako primijetite bilo koje druge neobične nuspojave za vrijeme uzimanja Citalona, obavijestite svog liječnika.

5.Kako čuvati Citalon

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6.Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Citalon sadrži

Djelatna tvar je citalopram.

1 filmom obložena tableta sadrži 20 mg ili 40 mg citaloprama u obliku citaloprambromida.

Pomoćne tvari su:

Jezgra

mikrokristalična celuloza, glicerol (85 postotni), magnezijev stearat, kukuruzni škrob, laktoza hidrat, kopovidon i natrijev škroboglikolat, vrste A.

Ovojnica

makrogol 6000, hipromeloza, talk, titanijev dioksid (E171).

Kako Citalon izgleda i sadržaj pakiranja

Filmom obložena tableta.

Citalon 20 mg su bijele, ovalne, bikonveksne, filmom obložene tablete s razdjelnim urezom na jednoj strani i oznakom C20 na drugoj strani.

Tablete se mogu razdijeliti na jednake doze.

Sadržaj pakiranja: Citalon 20 mg

28 (2×14 ili 4×7) tableta u blisteru, u kutiji

56 (4×14 ili 8×7) tableta u blisteru, u kutiji Citalon 40 mg

28 (2×14 ili 4×7) tableta u blisteru, u kutiji.

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o depresiji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: citalon, citalon nuspojave, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu