Ciqorin meke kapsule (10/25/50/100 mg) – Uputa o lijeku

Ciqorin 10 mg meke kapsule
Ciqorin 25 mg meke kapsule
Ciqorin 50 mg meke kapsule
Ciqorin 100 mg meke kapsule

ciklosporin

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Ciqorin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciqorin
 3. Kako uzimati Ciqorin
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Ciqorin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Ciqorin i za što ste koristi

Što je Ciqorin

Naziv Vašeg lijeka je Ciqorin. Sadrži djelatnu tvar ciklosporin. Pripada skupini lijekova koji se nazivaju imunosupresivima. Ti se lijekovi koriste za smanjivanje imunoloških reakcija tijela.

Za što se Ciqorin koristi i kako djeluje

 • Ako Vam je presađen organ, koštana srž ili matične stanice, funkcija Ciqorina je da kontroliraimunološki sustav Vašeg tijela. Ciqorin sprječava odbacivanje presađenih organa blokirajući razvoj određenih stanica koje bi obično napale presađeno tkivo.
 • Ako imate neku autoimunu bolest, pri kojoj Vaš imunološki sustav napada stanice u Vašem tijelu,Ciqorin zaustavlja tu imunološku reakciju. Te bolesti uključuju probleme s očima koji su prijetnja Vašem vidu (endogeni uveitis, uključujući Behçetov uveitis), teške slučajeve određenih kožnih bolesti (atopijski dermatitis ili ekcem i psorijazu), teški reumatoidni artritis i bolest bubrega koja se zove nefrotski sindrom.

2. Što morate znati prije nego počnete uzimati Ciqorin

Ako Ciqorin uzimate nakon transplantacije, može Vam ga propisati samo liječnik s iskustvom u transplantaciji i/ili liječenju autoimunih bolesti.

Savjeti iz ove upute mogu se razlikovati ovisno o tome uzimate li lijek nakon transplantacije ili za neku autoimunu bolest.

Pažljivo slijedite upute svojega liječnika. Te se upute mogu razlikovati od općenitih informacija iz ove upute o lijeku.

Nemojte uzimati Ciqorin

 • ako ste alergični na ciklosporin ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6.).
 • s proizvodima koji sadrže Hypericum perforatum (gospinu travu).
 • s proizvodima koji sadrže dabigatraneteksilat (koji se koristi za izbjegavanje krvnih ugrušaka nakon operacije) ili bosentan i aliskiren (koji se koristi za snižavanje visokog krvnog tlaka).

Ne uzimajte Ciqorin i obavijestite svog liječnika ako se nešto od prije navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom prije nego što uzmete Ciqorin.

Upozorenja i mjere opreza

Prije i tijekom liječenja Ciqorinom, odmah obavijestite svog liječnika:

 • ako primijetite znakove infekcije, kao što su vrućica ili upala grla. Ciqorin oslabljuje imunološki sustav te može utjecati na sposobnost Vašeg tijela da se bori protiv infekcije.
 • ako imate probleme s jetrom.
 • ako imate probleme s bubrezima. Vaš će Vas liječnik redovito upućivati na krvne pretrage, a po potrebi može promijeniti i dozu lijeka.
 • ako Vam poraste krvni tlak. Liječnik će Vam redovito mjeriti krvni tlak i po potrebi Vam može dati lijek za snižavanje krvnog tlaka.
 • ako imate nisku razinu magnezija u tijelu. Vaš će Vam liječnik dati nadomjeske magnezija, posebno odmah nakon transplantacije.
 • ako imate visoku razinu kalija u krvi.
 • ako imate giht.
 • ako se trebate cijepiti.

Ako se bilo što od navedenog odnosi na Vas prije ili tijekom liječenja Ciqorinom, odmah obavijestite svog liječnika.

Sunčeva svjetlost i zaštita od sunca

Ciqorin oslabljuje imunološki sustav, što povećava rizik od razvoja raka, posebno raka kože i limfnog sustava. Morate ograničiti svoje izlaganje sunčevoj svjetlosti i UV svjetlu tako što ćete:

 • Nositi odgovarajuću zaštitnu odjeću.
 • Često nanositi sredstva za sunčanje s visokim zaštitnim faktorom.

Obratite se svom liječniku prije nego počnete uzimati Ciqorin:

 • ako imate ili ste imali problema povezanih s alkoholom.
 • ako imate epilepsiju.
 • ako imate probleme s jetrom.
 • ako ste trudni.
 • ako dojite.
 • ako je ovaj lijek propisan djetetu.

Ako se bilo što od prije navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), o tome obavijestite svog liječnika prije nego počnete uzimati Ciqorin jer ovaj lijek sadrži alkohol (vidjeti „Ciqorin sadrži etanol“ u nastavku teksta).

Praćenje tijekom Vašeg liječenja Ciqorinom

Vaš će Vam liječnik provjeriti:

 • razinu ciklosporina u krvi, posebno nakon transplantacije,
 • krvni tlak prije početka i redovito tijekom liječenja,
 • rad jetre i bubrega,
 • lipide (masnoće) u krvi.

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako Ciqorin djeluje ili zašto Vam je propisan, upitajte svog liječnika.

 • ako imate problema s bubrezima (osim nefrotskog sindroma).
 • ako imate neku infekciju koja nije pod kontrolom lijekovima.
 • ako imate neku vrstu raka.

Nemojte uzimati Ciqorin ako se bilo što od prije navedenog odnosi na Vas. Ako niste sigurni, provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom prije nego što uzmete Ciqorin.

Ako lijek uzimate zbog Behçetovog uveitisa, Vaš će Vas liječnik pratiti posebno pažljivo ako imate neurološke simptome (na primjer: pojačana zaboravljivost, promjene osobnosti koje primijetite tijekom vremena, psihijatrijski ili poremećaji raspoloženja, osjećaj pečenja u udovima, smanjen osjet u udovima, osjećaj trnaca u udovima, slabost udova, poremećaji hodanja, glavobolja s ili bez mučnine i povraćanja, poremećaji vida, uključujući ograničenu pokretljivost očnih jabučica).

Vaš će Vas liječnik pažljivo pratiti ako ste stariji i lijek uzimate za liječenje psorijaze ili atopijskog dermatitisa. Ako Vam je Ciqorin propisan za liječenje psorijaze ili atopijskog dermatitisa, ne smijete se tijekom liječenja izlagati UVB zrakama ili fototerapiji.

Djeca i adolescenti

Ciqorin se ne smije davati djeci za liječenje netransplantacijskih bolesti, osim za liječenje nefrotskog sindroma.

Starija populacija (65 godina i stariji)

Iskustvo s primjenom Ciqorina u starijih bolesnika je ograničeno. Vaš liječnik treba pratiti koliko dobro rade Vaši bubrezi. Ako ste stariji od 65 godina i ako imate psorijazu ili atopijski dermatitis, smijete se liječiti Ciqorinom samo ako je Vaša bolest posebno teška.

Drugi lijekovi i Ciqorin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, ste nedavno uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove.

Osobito recite svom liječniku ili ljekarniku ako uzimate neki od sljedećih lijekova prije ili tijekom liječenja Ciqorinom:

 • Lijekove koji mogu utjecati na razinu kalija. Ti lijekovi uključuju one koji sadržavaju kalij, nadomjeske kalija, tablete za mokrenje (diuretike) koji se zovu diuretici koji štede kalij i odreĎene lijekove koji snižavaju krvni tlak.
 • Metotreksat, koji se koristi za liječenje tumora, teške psorijaze i teškog reumatoidnog artritisa.
 • Lijekove koji mogu povećati ili smanjiti razinu ciklosporina (djelatne tvari Ciqorina) u krvi. Vaš liječnik može provjeriti razinu ciklosporina u krvi na početku ili kraju liječenja drugim lijekovima.
  • Lijekovi koji mogu povećati razinu ciklosporina u krvi uključuju: antibiotike (kao što su eritromicin ili azitromicin), antimikotike (vorikonazol, itrakonazol), lijekove koji se koriste za liječenje srčanih problema ili snižavanje visokog krvnog tlaka (diltiazem, nikardipin, verapamil, amiodaron), metoklopramid (koji se koristi za zaustavljanje mučnine), oralne kontraceptive, danazol (koristi se za liječenje menstrualnih problema), lijekove koji se koriste za liječenje gihta (alopurinol), kolnu kiselinu i derivate (koriste se za liječenje žučnih kamenaca), inhibitore proteaze koji se koriste za liječenje HIV-a, imatinib (koji se koristi za liječenje leukemije ili tumora), kolhicin, telaprevir (koristi se za liječenje hepatitisa C).
  • Lijekovi koji mogu sniziti razinu ciklosporina u krvi uključuju: barbiturate (lijekovi koji Vam pomažu da zaspite), odreĎene antikonvulzive (kao što su karbamazepin ili fenitoin), oktreotid (koristi se za liječenje akromegalije ili neuroendokrinih tumora u crijevima), antibakterijske lijekove koji se koriste za liječenje tuberkuloze, orlistat (koristi se kao pomoć u mršavljenju), biljne lijekove koji sadržavaju gospinu travu, tiklopidin (koristi se nakon moždanog udara), odreĎene lijekove koji snižavaju krvni tlak (bosentan) i terbinafin (antimikotik koji se koristi za liječenje infekcija prstiju i nokata na nogama).
 • Lijekove koji mogu djelovati na bubrege. Ti lijekovi uključuju: antibakterijske lijekove (gentamicin, tobramicin, ciprofloksacin), antimikotike koji sadržavaju amfotericin B, lijekove koji se koriste za infekcije mokraćnog sustava i sadržavaju trimetoprim, lijekove za liječenje raka koji sadržavaju melfalan, lijekove koji se koriste za snižavanje kiselosti u želucu (inhibitori izlučivanja kiseline tipa antagonista H2-receptora), takrolimus, lijekove protiv bolova (nesteroidni protuupalni lijekovi kao što je diklofenak), lijekove s fibratnom kiselinom (koji se koriste za snižavanje razine masnoće u krvi).
 • Nifedipin. Koristi se za liječenje visokog krvnog tlaka i bolova u srcu. Ako tijekom liječenja ciklosporinom uzimate nifedipin, mogu Vam oteknuti desni i prekriti zube.
 • Digoksin (koristi se za liječenje srčanih problema), lijekove koji snižavaju kolesterol (inhibitori reduktaze HMG-CoA koji se još zovu i statini), prednizolon, etopozid (koristi se za liječenje raka), repaglinid (oralni antidijabetik), imunosupresive (everolimus, sirolimus), ambrisentan i odreĎene lijekove za liječenje raka koji se zovu antraciklini (kao što je doksorubicin).

Ako se bilo što od prije navedenog odnosi na Vas (ili ako niste sigurni), obratite se svom liječniku ili ljekarniku prije nego što uzmete Ciqorin.

Ciqorin s hranom i pićem

Nemojte uzimati Ciqorin s grejpom ili sokom od grejpa. To je zato što oni mogu utjecati na djelovanje Ciqorina.

Trudnoća i dojenje

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek. Liječnik će s Vama razgovarati o potencijalnim rizicima uzimanja Ciqorina tijekom trudnoće.

 • Obavijestite svog liječnika ako ste trudni ili planirate imati dijete. Iskustvo s primjenom Ciqorina u trudnoći je ograničeno. Općenito, Ciqorin se ne smije uzimati tijekom trudnoće. Ako je nužno da uzimate ovaj lijek, liječnik će s Vama razgovarati o koristima i potencijalnim rizicima njegovog uzimanja tijekom trudnoće.
 • Obavijestite svog liječnika ako dojite. Dojenje se ne preporučuje tijekom liječenja Ciqorinom jer se ciklosporin, djelatna tvar, izlučuje u majčino mlijeko. To može utjecati na Vaše dijete.

Upravljanje vozilima i strojevima

Ciqorin sadrži alkohol. To može utjecati na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Ciqorin sadrži etanol

Ciqorin sadrži oko 14,7 vol. % etanola (alkohola), što odgovara količini do 797,5 mg po dozi korištenoj u transplantiranih bolesnika. To je jednako količini od 20 ml piva ili oko 8 ml vina po dozi.

Alkohol može biti štetan ako imate problema povezanih s alkoholom, epilepsiju, ozljedu mozga, problem s jetrom, odnosno ako ste trudni ili dojite. Također, može biti štetan i ako se daje djeci.

Ciqorin sadrži makrogolglicerolhidroksistearat

Ciqorin sadrži  makrogolglicerolhidroksistearat, koji može uzrokovati želučane tegobe i proljev.

Ciqorin sadrži sorbitol

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Ciqorin

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ako niste sigurni. Ne uzimajte više od preporučene doze.

Vaš će liječnik pažljivo prilagoditi dozu ovog lijeka Vašim potrebama. Prevelika količina lijeka može utjecati na bubrege. Redovno ćete biti upućivani na krvne pretrage i bolničke preglede, posebno nakon transplantacije, kako biste mogli razgovarati sa svojim liječnikom o liječenju i o mogućim problemima.

Koliko je Ciqorina potrebno uzeti

Vaš će liječnik odrediti točnu dozu Ciqorina za Vas. To ovisi o Vašoj tjelesnoj težini i o tome zašto uzimate lijek. Vaš će Vam liječnik takoĎer reći koliko često trebate uzimati lijek.

Odrasli:

Presađivanje organa, koštane srži i matičnih stanica

 • Ukupna dnevna doza je obično u rasponu od 2-15 mg po kilogramu tjelesne težine svakog dana, a primjenjuje se podijeljena u dvije doze.
 • Općenito, veće doze se uzimaju prije i neposredno nakon presađivanja. Niže doze se uzimaju u kasnijem periodu kada se presađeni organ ili koštana srž stabiliziraju.
 • Liječnik će Vam prilagoditi dozu lijeka na onu koja je za Vas najprimjerenija. Kako bi to napravio, možda će biti potrebno provesti određene krvne pretrage.

Endogeni uveitis

 • Ukupna se doza lijeka kreće u rasponu od 5 do 7 mg po kilogramu tjelesne težine na dan, a primjenjuje se podijeljena u dvije doze.

Nefrotski sindrom

 • Ukupna doza je obično 5 mg po kilogramu tjelesne težine na dan. Primjenjuje se podijeljena u dvije doze. U bolesnika s bubrežnim problemima, prva doza koja se uzme svaki dan ne smije biti veća od 2,5 mg po kilogramu tjelesne težine.

Teški reumatoidni artritis

 • Ukupna se doza lijeka kreće u rasponu od 3 mg po kilogramu tjelesne težine do 5 mg po kilogramu tjelesne težine na dan, a primjenjuje se podijeljena u dvije doze.

Psorijaza i atopijski dermatitis

 • Ukupna se doza lijeka kreće u rasponu od 2,5 do 5 mg po kilogramu tjelesne težine na dan, a primjenjuje se podijeljena u dvije doze.

Djeca:

 • Ukupna doza svaki dan za djecu je obično 6 mg po kilogramu tjelesne težine. Ta se doza podijeli na dvije doze. U bolesnika s bubrežnim problemima, prva doza koja se uzima svaki dan ne smije biti veća od 2,5 mg po kilogramu tjelesne težine.

Točno slijedite liječničke upute i nikad nemojte sami mijenjati dozu, čak i ako se osjećate dobro.

Prijelaz s oralnog ciklosporina na oralni ciklosporin u formulaciji mikroemulzije

Već možda uzimate neki drugi oralni ciklosporin. Liječnik može odlučiti da promijeni tu formulaciju lijeka na ovaj lijek, Ciqorin.

 • Ti lijekovi svi sadrže djelatnu tvar ciklosporin.
 • Ciqorin je drukčija, poboljšana formulacija ciklosporina. Ciklosporin se u Vašem tijelu apsorbira bolje nakon primjene Ciqorina i manja je vjerojatnost utjecaja hrane s kojom uzimate lijek na njegovu apsorpciju. To znači da su razine ciklosporina u Vašoj krvi konstantnije pri primjeni Ciqorina.

Ako Vas liječnik prebaci s oralnog ciklosporina na oralni ciklosporin u formulaciji mikroemulzije:

 • Ne uzimajte ponovno stari oblik lijeka, osim ako Vam to liječnik kaže.
 • Nakon promjene lijeka, Vaš će Vas liječnik kraće vrijeme pažljivije pratiti zbog promjene u načinu apsorpcije ciklosporina u tijelu. Vaš će liječnik paziti da dobijete upravo onu dozu koja odgovara Vašim potrebama.
 • Mogli biste primijetiti određene nuspojave. Ako se to dogodi, obavijestite svojega liječnika ili ljekarnika. Možda će dozu lijeka biti potrebno smanjiti. Nikad nemojte sami smanjiti dozu lijeka osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Ako liječnik zamijeni jednu oralnu formulaciju ciklosporina drugom

Nakon zamjene jedne oralne formulacije ciklosporina drugom:

 • Liječnik će Vas kraće vrijeme pažljivije pratiti.
 • Mogli biste primijetiti odreĎene nuspojave. Ako se to dogodi, obavijestite svog liječnika ili ljekarnika. Možda će dozu lijeka biti potrebno smanjiti. Nikad nemojte sami smanjiti dozu lijeka osim ako Vam to nije rekao liječnik.

Kada uzimati Ciqorin

Ciqorin uzimajte svaki dan u isto vrijeme. To je vrlo važno ako ste imali transplantaciju.

Kako uzimati Ciqorin

Svoju dnevnu dozu morate uvijek uzimati u dvije podijeljene doze.

Izvadite kapsule iz blistera. Kapsule progutajte cijele s vodom.

Koliko dugo uzimati Ciqorin

Vaš će Vam liječnik reći koliko dugo trebate uzimati Ciqorin. To ovisi o tome uzimate li ga nakon transplantacije ili za liječenje teške kožne bolesti, reumatoidnog artritisa, uveitisa ili nefrotskog sindroma. U slučaju teškog osipa, liječenje obično traje 8 tjedana.

Nastavite uzimati Ciqorin onoliko dugo koliko Vam je rekao liječnik.

Ako imate pitanje o tome koliko dugo uzimati Ciqorin, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Ako uzmete više lijeka Ciqorin nego što ste trebali

Ako ste slučajno uzeli preveliku količinu lijeka, odmah obavijestite svog liječnika ili se javite u najbližu hitnu ambulantu. Možda će Vam biti potrebna liječnička pomoć.

Ako ste zaboravili uzeti Ciqorin

 • Ako ste zaboravili uzeti dozu, uzmite ju čim se sjetite. Međutim, ukoliko je uskoro vrijeme za novu dozu, preskočite uzimanje propuštene doze i nastavite s uzimanjem lijeka kao i do sada.
 • Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili onu zaboravljenu.

Ako prestanete uzimati Ciqorin

Nemojte prestati s uzimanjem Ciqorina osim ako Vam to kaže Vaš liječnik..

Nastavite uzimati Ciqorin čak i ako se dobro osjećate. Prekidanje uzimanja Ciqorina može povećati rizik od odbacivanja presađenog organa.

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može izazvati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga.

Neke nuspojave mogu biti ozbiljne

Odmah obavijestite svojega liječnika ako primijetite neke od sljedećihozbiljnih nuspojava:

 • Kao i drugi lijekovi koji djeluju na imunološki sustav, ciklosporin može utjecati na sposobnost organizma da se bori protiv infekcija i može uzrokovati tumore ili druge vrste raka, posebno kože. Znakovi infekcije mogu biti vrućica ili upala grla.
 • Promjene vida, gubitak koordinacije, nespretnost, gubitak pamćenja, problemi s govorom ili razumijevanjem onoga što drugi kažu te mišićna slabost. To mogu biti znakovi infekcije mozga koja se zove progresivna multifokalna leukoencefalopatija.
 • Moždani problemi sa znakovima kao što su epileptički napadaji, zbunjenost, osjećaj dezorijentiranosti, smanjene reakcije, promjene osobnosti, osjećaj uznemirenosti, nesanica, promjene vida, sljepoća, koma, paraliza dijela ili cijelog tijela, ukočen vrat, gubitak koordinacije uz pojavu neuobičajenog govora ili očnih kretnji ili bez njih.
 • Oticanje stražnjeg dijela oka, koje može biti povezano sa zamagljenim vidom. To može utjecati na vid zbog povišenog tlaka u glavi (dobroćudna intrakranijalna hipertenzija).
 • Problemi s jetrom i oštećenje jetre uz promjenu boje kože i očiju u žutu, mučninu, gubitak apetita i tamnu mokraću ili bez njih.
 • Problemi s bubrezima koji mogu značajno smanjiti količinu mokraće.
 • Niska razina crvenih krvnih stanica ili krvnih pločica. Ti znakovi uključuju blijedu kožu, osjećaj umora, osjećaj zadihanosti, tamnu mokraću (to je znak razgradnje crvenih krvnih stanica), stvaranje modrica ili krvarenje bez očitih razloga, osjećaj smetenosti, osjećaj dezorijentiranosti, smanjena razina svijesti i probleme s bubrezima.

Druge nuspojave uključuju:

Vrlo česte nuspojave (mogu sejaviti u više od 1na 10 osoba):

 • Problemi s bubrezima.
 • Povišeni krvni tlak.
 • Glavobolja.
 • Drhtanje tijela koje ne možete kontrolirati.
 • Prekomjeran rast dlaka na tijelu i licu.
 • Visoka razina lipida u krvi.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Česte nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 100 osoba):

 • Epileptički napadaji.
 • Problemi s jetrom.
 • Visoka razina šećera u krvi.
 • Umor.
 • Gubitak apetita.
 • Mučnina, povraćanje, bol u trbuhu, zatvor, proljev.
 • Prekomjeran rast dlaka.
 • Akne, navale vrućine (valunzi).
 • Vrućica.
 • Niska razina bijelih krvnih stanica.
 • Osjećaj utrnulosti ili trnci.
 • Bol u mišićima, mišićni grčevi.
 • Čir na želucu.
 • Oticanje desni koje počnu prekrivati zube.
 • Visoka razina urične kiseline ili kalija u Vašoj krvi, niske razine magnezija u Vašoj krvi. Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Manje česte nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 1000 osoba):

 • Simptomi poremećaja mozga, uključujući nagle napadaje, mentalnu smetenost, nesanicu, dezorijentaciju, poremećaj vida, nesvjesticu, osjećaj slabosti u udovima, poremećaji pokreta.
 • Osip.
 • Općenito oticanje.
 • Porast težine.
 • Niska razina crvenih krvnih stanica, niska razina krvnih pločica u Vašoj krvi što može povećati rizik od krvarenja.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na svakih 10 000 osoba):

 • Problemi sa živcima, uz utrnulost ili trnce u prstima na rukama i nogama.
 • Upala gušterače s jakom boli u gornjem dijelu trbuha.
 • Slabost mišića, gubitak mišićne snage, bol u mišićima nogu ili ruku ili bilo kojem dijelu tijela.
 • Razaranje crvenih krvnih stanica, uključujući bubrežne probleme sa simptomima kao što su oticanje lica, trbuha, šaka i/ili stopala, smanjeno mokrenje, otežano disanje, bol u prsima, napadaji, nesvjestica.
 • Promjene u menstrualnom ciklusu, povećanje dojki u muškaraca.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Vrlo rijetke nuspojave (mogu se javiti u 1 do 10 na 100 000 osoba):

 • Oticanje stražnjeg dijela oka, što može biti povezano s povećanjem tlaka u glavi te poremećajima vida.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Druge nuspojave nepoznate učestalosti (učestalost se ne može procijenitiiz dostupnih podataka):

 • Ozbiljni jetreni problemi sa ili bez žute boje očiju ili kože, mučnine, gubitka apetita, tamne boje mokraće, oticanja lica, stopala, šaka i/ili cijelog tijela.
 • Potkožno krvarenje ili ljubičaste mrlje na koži, naglo krvarenje bez očiglednog uzroka.
 • Migrena ili jaka glavobolja često popraćena mučninom (mučnina, povraćanje) i osjetljivošću na svjetlo.

Ako se bilo koja od ovih nuspojava pojavi u teškom obliku, obavijestite svog liječnika.

Dodatne nuspojave kod djece i adolescenata

Ne očekuju se dodatne nuspojave kod djece i adolescenata u odnosu na odrasle.

Prijavljivanje nuspojava

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. Ovo uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.

5. Kako čuvati Ciqorin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru iza „EXP“.

Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Čuvati na temperaturi ispod 30°C. Ne zamrzavati. Čuvati u originalnom pakiranju radi zaštite od svjetlosti i vlage.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomoći će u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Ciqorin sadrži

 • Djelatna tvar je ciklosporin.

Svaka meka kapsula sadrži 10 mg, 25 mg, 50 mg odnosno 100 mg ciklosporina.

 • Drugi sastojci u sadržaju kapsule su makrogolglicerolhidroksistearat, glicerolmonolinoleat, dietilenglikolmonoetileter, bezvodni etanol, DL-α-tokoferol.
 • Drugi sastojci u ovojnici kapsule su:

Ciqorin 10 mg meke kapsule:  želatina, glicerol (85-postotni), tekući nekristalizirajući sorbitol (70-postotni) (E420), glicin, titanijev dioksid (E171) i vrlo tekući parafin.

Ciqorin 25 mg i 50 mg meke kapsule: želatina, glicerol (85-postotni), tekući nekristalizirajući sorbitol (70-postotni) (E420), glicin, titanijev dioksid (E171), žuti željezov oksid (E172) i vrlo tekući parafin.

Ciqorin 100 mg meke kapsule: želatina, glicerol (85-postotni), nekristalizirajući tekući sorbitol (70-postotni) (E420), glicin, titanijev dioksid (E171), smeđi željezov oksid (E172) i vrlo tekući parafin.

Kako Ciqorin izgleda i sadržaj pakiranja

Ciqorin 10 mg meke kapsule su neprozirne bijele do gotovo bijele meke želatinske kapsule koje sadrže bezbojnu do blago žućkastu uljnu tekućinu. Veličine približno 9,0 x 5,5 mm.

Ciqorin 25 mg meke kapsule su neprozirne žute meke želatinske kapsule koje sadrže bezbojnu do blago žućkastu uljnu tekućinu te imaju otisnut logo IVAX-a „pješčani sat“ i „25 mg“. Veličine približno 12,2 x 7,6 mm.

Ciqorin 50 mg meke kapsule su neprozirne oker-žute meke želatinske kapsule koje sadrže bezbojnu do blago žućkastu uljnu tekućinu te imaju otisnut logo IVAX-a „pješčani sat“ i „50 mg“. Veličine približno 20,7 x 7,8 mm.

Ciqorin 100 mg meke kapsule su neprozirne smeĎe meke želatinske kapsule koje sadrže bezbojnu do blago žućkastu uljnu tekućinu te imaju otisnut logo IVAX-a „pješčani sat“ i „100 mg“. Veličine približno 24,7 x 9,9 mm.

Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg meke kapsule

Kapsule su dostupne u veličinama pakiranja od 20, 30, 50, 50 x1, 60, 90, 100 u OPA/Alu/PVC – aluminijskim blisterima.

Ciqorin 100 mg meke kapsule

Kapsule su dostupne u veličinama pakiranja od 20, 30, 30 x 1, 50, 50 x1, 60, 90, 100 u OPA/Alu/PVC – aluminijskim blisterima.

Na tržištu se ne moraju nalaziti sve veličine pakiranja.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvoĎač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:
PLIVA HRVATSKA d.o.o.
Prilaz baruna Filipovića 25
10 000 Zagreb

Proizvođač:

Teva Czech Industries s.r.o.
Ostravska 29, c.p. 305, 74770 Opava-Komarov
Češka

TEVA Gyógyszergyár Zrt.
Pallagi út 13, H-4042 Debrecen
Mađarska

TEVA UK Ltd
Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne, East Sussex, BN22 9AG
Ujedinjeno Kraljevstvo
Pharmachemie B.V.
Swensweg 5, 2031 GA Haarlem
Nizozemska

Teva Operations Poland Sp. z.o.o
ul. Mogilska 80, 31-546 Krakow
Poljska
Merckle GmbH
Ludwig-Merckle-Straße 3, 89143 Blaubeuren
Njemačka

Ovaj je lijek odobren u državama članicama Europskog gospodarskog prostora (EGP) pod sljedećim nazivima:

Bugarska: Ciqorin 25 mg, 50 mg, 100 mg capsules, soft
Češka: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg měkké tobolky
Njemačka: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg Weichkapseln
Grčka: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg καψάκια, μαλακά
Španjolska: Ciqorin 10 mg, 25mg, 50 mg, 100 mg cápsulas blandas EFG
Italija: Ciqorin
Poljska: Ciqorin
Portugal: Vanquoral
Slovenija:Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg mehke kapsule
Slovačka: Ciqorin 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg Mäkká kapsuly
Ujedinjeno Kraljevstvo: Vanquoral 10 mg, 25 mg, 50 mg, 100 mg Capsules, soft

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u srpnju 2018.

Članak uređen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Ciqorin meke kapsule (10/25/50/100 mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.