Aricept tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi.

U ovoj uputi:

 1. Što je Aricept i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Aricept
 3. Kako uzimati Aricept
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Aricept
 6. Dodatne informacije

1. Što je Aricept i za što se koristi

ARICEPT (donepezilklorid) pripada skupini lijekova koji se zovu inhibitori acetilkolinesteraze. Donepezil povećava razinu acetilkolina, tvari u mozgu koja je povezana uz funkciju pamćenja tako da usporava pad razine acetilkolina.

Koristi se u liječenju simptoma demencije u bolesnika kod kojih je dijagnosticirana blaga do umjereno teška Alzheimerova bolest. Simptomi uključuju porast gubitka pamć enja, konfuziju i promjene u ponašanju što dovodi da se oboljeli od Alzheimerove bolesti sve teže i teže nose sa svakodnevnim aktivnostima.

ARICEPT se smije primjenjivati samo u odraslih bolesnika.

2. Prije nego počnete uzimati Aricept

 

Nemojte uzimati ARICEPT ako:

 • ste alergični (preosjetljivi) na donepezilklorid, na derivate piperidina ili na bilo koji drugi sastojak lijeka ARICEPT (naveden u dijelu 6.)

Budite posebno oprezni s lijekom Aricept

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije uzimanja lijeka ARICEPT ako ste ikada imali ili imate:

 • čir na želucu ili dvanaesniku napadaje ili konvulzije
 • srčane tegobe (nepravilno ili vrlo sporo kucanje srca) astmu ili neku drugu dugotrajnu plućnu bolest
 • teškoće s jetrom ili hepatitis
 • teškoće pri mokrenju ili blagu bolest bubrega
 • Recite Vašem liječniku ako ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni.

Uzimanje drugih lijekova s lijekom Aricept

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući i one koje ste nabavili bez liječničkog recepta.

To se odnosi i na lijekove koje ćete možda istodobno uzimati ubuduće ako nastavite s uzimanjem ARICEPTA. Nekolicina lijekova može promijeniti djelovanje ARICEPT-a odnosno i ARICEPT može utjecati na djelovanje drugog lijeka.

Posebno naglasite svom liječniku ako uzimate:

 • neki drugi lijek za Alzheimerovu bolest (npr. galantamin)
 • lijekove protiv bolova ili artritisa (npr. aspirin, nesteroidni protuupalni lijekovi – NSAID kao što su ibuprofen ili diklofenak)
 • antikolinergike (npr. tolterodin)
 • antibiotik (npr. eritromicin, rifampicin) antifungalne lijekove (npr. ketokonazol) antidepresive (npr. fluoksetin)
 • antiepileptike (npr. fenitoin, karbamazepin)
 • lijekove za srčane probleme (npr. kinidin, beta-blokatore kao što su propranolol i atenolol) lijekove za opuštanje mišića (npr. diazepam, sukcinilkolin)
 • opće anestetike
 • lijekove koje ste nabavili bez recepta (npr. biljne pripravke)

Ako idete na operaciju koja zahtijeva primjenu opće anestezije, obavijestite svog liječnika i anesteziologa da uzimate ARICEPT jer će ovisno o tome odrediti doza anestetika.

ARICEPT se može primjenjivati u bolesnika s oštećenom funkcijom bubrega ili u bolesnika s blagim do umjerenim oštećenjem jetre. Obavijesitie svog liječnika ako imate oštećenu funkciju bubrega ili jetre. Bolesnici s teškim oštećenjem jetre ne smiju uzimati ARICEPT.

Recite liječniku ili ljekarniku ime svog njegovatelja. Njegovatelj će vam pomoći da pravilno uzimate lijek.

Uzimanje hrane i pića s lijekom Aricept

Hrana ne utječe na djelovanje ARICEPT-a.

ARICEPT se ne smije uzimati s alkoholom jer alkohol može promijeniti učinak lijeka.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni ili mislite da ste trudni, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

ARICEPT se ne smije primjenjivati tijekom trudnoće osim ako je to neophodno.

ARICEPT se ne smije uzimati tijekom dojenja.

Upravljanje vozilima i strojevima

Alzheimerova bolest može umanjiti sposobnost upravljanja vozilima i strojevima te se ove radnje ne smiju obavljati ako liječnik ne procijeni da je to sigurno.

Također, ovaj lijek može uzrokovati umor, omaglicu i grčeve u mišićima te ako se pojave ovi simptomi ne smije se upravljati vozilima ili strojevima.

Važna informacija o nekim sastojcima lijeka Aricept

Ovaj lijek sadrži laktozu. Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujete se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Aricept

Uvijek uzmite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao Vaš liječnik. Provjerite sa svojim liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Uobi čajeno se terapija započinje s dozom od 5 mg (jedna bijela tableta) svaku večer. Nakon mjesec dana liječnik Vam može savjetovati povećanje doze na 10 mg (jedna žuta tableta) svaku večer. Progutajte ARICEPT tabletu uz čašu vode prije odlaska na spavanje.

Jačina tablete koju ćete uzimati ovisi o tome što je odredio Vaš liječnik i koliko dugo već uzimate lijek. Najveća preporučena doza je 10 mg svaku večer.

Potrebno je uvijek slijediti upute liječnika i ljekarnika glede toga kako i kada uzimati lijek. Dozu lijeka ne smijete mijenjati bez savjeta liječnika.

Vaš liječnik će Vas uputiti koliko dugo morate uzimati ovaj lijek. Morat ćete ići redovito na liječničke preglede, kako bi liječnik pratio Vaše znakove bolesti i ponovno procijenio liječenje.

Ako uzmete više Aricept-a nego što ste trebali

NE SMIJETE uzimati više od jedne tablete na dan. Odmah se obratite svom liječniku ako ste uzeli više tableta nego što ste trebali.

Ako ne možete kontaktirati svog liječnika, javite se hitnoj medicinskoj službi. Uvijek ponesite sa sobom tablete i povijest bolesti kako bi liječnik mogao vidjeti što ste uzimali.

Simptomi predoziranja su:

 • mučnina
 • povraćanje
 • slinjenje
 • znojenje
 • usporeni otkucaji srca
 • nizak krvni tlak (ošamu ćenost ili omaglica pri ustajanju)
 • poteškoće pri disanju
 • gubitak svijesti
 • napadaji ili konvulzije.

Ako ste zaboravili uzeti Aricept

Ako zaboravite uzeti tabletu, nastavite uzimanje sljedeći dan, u uobičajeno vrijeme. Nemojte uzeti dvostruku dozu da biste nadoknadili propuštenu dozu. Ako zaboravite uzimati lijek dulje od tjedan dana, obratite se liječniku prije nastavka uzimanja tableta.

Ako prestanete uzimati Aricept

Tablete se ne smiju prestati uzimati osim ako Vam liječnik nije to sam odredio. Ako prestanete uzimati ARICEPT, korist od liječenja naglo će nestati.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom lijeka ARICEPT obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

 

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ARICEPT može izazvati nuspojave.

Bolesnici koji su uzimali ARICEPT prijavili su sljedeće nuspojave. Obavijestite svog liječnika ukoliko imate bilo koju od navedenih nuspojava dok uzimate ARICEPT.

Odmah obavijestite svog liječnika ako primijetite neku od navedenih ozbiljnih nuspojava. Možda će Vam biti potrebno hitno liječenje.

Ozbiljne nuspojave:

 • oštećenje jetre (hepatitis), simptomi hepatitisa su mučnina ili povraćanje, gubitak teka, opće loše osjećanje, vrućica, svrbež, žutilo kože i očiju i tamna boja mokraće (javlja se u 1 od 10 na 10 000 bolesnika)
 • čir na želucu ili dvanaesniku, simptomi su bol u trbuhu i osjećaj nelagode u gornjem dijelu trbušne šupljine (loša probava) (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • krvarenje u želucu ili crijevima, zbog čega bi stolica mogla biti tamna i katranasta ili se mogu pojaviti vidljivi tragovi krvi iz rektuma (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • napadaji ili konvulzije (javlja se u 1 od 10 na 1000 bolesnika)
 • vrućica praćena ukočenošću mišića, znojenjem ili sniženom razinom svijesti (poremećaj koji se zove neuroleptički maligni sindrom (javlja se u manje od 1 na 10 000 bolesnika)

Vrlo česte nuspojave (javljaju se u više od 1 na 10 bolesnika):

 • proljev
 • mučnina ili povraćanje
 • glavobolja

Česte nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 100 bolesnika):

 • grč mišića
 • umor
 • poteškoće sa spavanjem (nesanica) prehlada
 • gubitak teka
 • halucinacije (bolesnik vidi ili čuje stvari koje nisu prisutne) neobični snovi i noćne more
 • uznemirenost
 • agresivno ponašanje nesvjestica
 • omaglica
 • osjećaj nelagode u trbuhu osip
 • svrbež
 • nekontrolirano mokrenje (inkontinencija) bol
 • sklonost padovima i ozljedama

Manje česte nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 1000 bolesnika):

 • usporeni otkucaji srca

Rijetke nuspojave (javljaju se u 1 od 10 na 10 000 bolesnika):

 • ukočenost
 • drhtanje ili nekontrolirani pokreti osobito lica ili jezika, ali i udova

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Aricept

Lijek treba čuvati izvan pogleda i dohvata djece.

Ne čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Aricept se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Ne uzimati tablete iz pakovanja prije nego je vrijeme uzimanja doze.

Lijekovi se ne smiju odlagati putem otpadnih voda ili kućnog otpada. Pitajte svoga ljekarnika kako odlagati lijekove koje više ne koristite. Ove mjere pomažu u očuvanju okoliša.

6. Dodatne informacije

Što Aricept sadrži

Djelatna tvar je donepezilklorid.

ARICEPT 5mg filmom obložene tablete:

Jedna tableta sadrži 5 mg donepezilklorida.

Pomoćne tvari:

 • laktoza hidrat; kukuruzni škrob; celuloza, mikrokristalična; hidroksipropilceluloza; magnezijev stearat.

Ovojnica tablete sadrži talk; makrogol; hipromelozu i titanijev dioksid (E171).

ARICEPT 10mg filmom obložene tablete:

Jedna tableta sadrži 10 mg donepezilklorida

Pomoćne tvari:

 • laktoza hidrat; kukuruzni škrob; celuloza,mikrokristalična; hidroksipropilceluloza; magnezijev stearat.

Ovojnica tablete sadrži talk; makrogol; hipromelozu; titanijev dioksid (E171) i željezov oksid, žuti (E172).

Kako Aricept izgleda i sadržaj pakiranja

ARICEPT 5 mg: bijele tablete s utisnutom oznakom „ARICEPT“ na jednoj strani i „5“ na drugoj. ARICEPT 10 mg: žute tablete s utisnutom oznakom „ARICEPT“ na jednoj strani i „10“ na drugoj.

Pakovanje: 28 filmom obloženih tableta u blister strip pakovanju (2 blistera od 14 tableta).

Napomene:

Nositelj odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pfizer Croatia d.o.o. Radnička cesta 80 10000 Zagreb Republika Hrvatska

Proizvođač lijeka

Pfizer PGM

29,Roues des Industries 37530 Poce-sur- Cisse Francuska

Način i mjesto izdavanja lijeka:

na recept, u ljekarni

Članak uređen:

Saznajte više o demenciji u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o alzheimerovoj bolesti u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: aricept, aricept tablete, lijek aricept cijena, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Aricept tablete (5/10mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.