Antonio Šare

Antonio Šare

mag. pharm.

Diplomirao je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2016. godine - Studij farmacije. Za vrijeme studiranja bio je član Hrvatske udruge studenata farmacije i medicinske biokemije. Tijekom ožujka i travnja 2016. godine sudjelovao je na međunarodnoj praksi na Farmaceutskom fakultetu u Lodzu u Poljskoj u sklopu razmjene studenata.

Sveučilišni je specijalist Marketinga i menadžmenta. Tu je diplomu stekao na postdiplomskom studiju Marketing i menadžment na Ekonomskom fakultetu u Rijeci 2020. godine.

Trenutno radi u struci u javnoj ljekarni. Uz posao studira na specijalističkom studiju Kliničke farmacije na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

Član je Hrvatske ljekarničke komore i Hrvatskog farmaceutskog društva. Često sudjeluje na stručnim seminarima u svrhu unapređivanja vlastitog znanja.

U slobodno vrijeme čita, putuje te se bavi plivanjem.