Ima li seksa u trećoj dobi?

treca dob seks

Prije nego malo detaljnije i ozbiljnije odgovorim na to pitanje, htio bih kazati što mi je moja supruga nedavno “spustila”. Naime, kad se povede razgovor o toj temi, ja obično kažem, a i tvrdim, da ima mladića sa šezdeset i staraca sa dvadeset. Međutim, moja žena kaže da bi ona ipak radije tri starca od dvadeset, nego jednog mladića od šezdeset.

Ima li seksa u trećoj dobi?

Nažalost, nema ga ono­liko koliko bi ga moglo i koliko bi ga trebalo biti. Zašto?

U našem naro­du je, nažalost, poprilično rašireno mišljenje da čovjek koji je prešao šezdesetu godinu života nema više što tražiti u seksu. Razumljivo, to je pogrešno mišljenje, prava zabluda. Jednostavno, smatra se da spolna akti­vnost više nije potrebna, da nije moguća, kako za muškarce tako i za že­ne, kako navodno te stvari ne dolikuju starijim osobama, da nisu etične i normalne za tu dob. Ukratko, da treba prekinuti svaku seksualnu aktivnost u interesu dugog života i dobra zdravlja. Sve glupost do gluposti, zabluda do zablude, a istina je potpuno suprotna.

Čovjek se pita, zašto biti prikraćen za lijepe i ugodne trenut­ke u kojima se može uživati.

Postoje li neke znanstvene činjenice na osnovi kojih se to može tvrditi?

Postoje. Američko vijeće za seksualni odgoj i njihov Nacionalni institut za proučavanje starenja, već odavno smatraju da većina ljudi uživa u seksu čitav život. Jasno, izuzeci su oni koji misle da ne smiju ili da ne mogu ili nemaju s kim.

Suvremeni seksolozi i gerontolozi svojim istraživanjima dokazu­ju da je spolni život u trećoj dobi prirodna, normalna i moguća stvar.

Liječnici i socijalni radnici izjavljuju da im stariji pacije­nti stidljivo otkrivaju da osjećaju seksualne prohtjeve, ali da ih sma­traju neprirodnim.

Jedna grupa urologa iz Kalifornije svojim je ispitivanjima utvrdila da je među oženjenim muškarcima, u dobi od 70 godina, svaki tre­ći sposoban za potpuni seksualni život.

Unutar grupe žena, u dobi od 55 do 65 godina, više od 30 posto njih je izjavilo da su u toj dobi više zainteresirane za seks nego ra­nije.

Poznati američki znanstvenici, doktori Kinsey, Masters i Johnson, svojim su istraživanjima pokazali da su muškarci i žene, koji su u do­broj zdravstvenoj kondiciji, fiziološki u stanju imati zadovoljavajući spolni život do 80-te godine, pa i kasnije. Oni tvrde da stariji parovi mogu i treba da produže s normalnim spolnim odnosima, kako oni kažu, do “neodređene granice”.

Kad je u pitanju seksualnost u trećoj dobi, mogu li se očekivati ipak i neki problemi?

Premda seksualna sposobnost, kao što vidimo, traje dugo, ipak se u stari­joj dobi obično događaju i neke funkcionalne promjene i to treba zna­ti. Tako na primjer, stariji muškarci i žene mogu sporije reagirati i možda će im trebati više stimulacije i strpljenja nego prije. Među­tim, treba znati da im to ni malo ne umanjuje zadovoljstvo pri odnosu. Čak ako se potpuni spolni odnos i ne može obaviti, još uvijek ostaju brojne druge mogućnosti seksualne ugode, kao što su dodiri, milovanja, nježnost i itd.

treca dob

Koji su najčešći uzroci impotencije?

Impotencija je neuspjeh u postizanju erekcije barem u 25 posto poku­šaja spolnog odnosa. Premda se sve do nedavno smatralo da su emotivni, psihički problemi isključivi uzroci impotencije, danas je sve češće slučaj da su neki fizički razlozi za pojavu impotencije. Ovdje možemo spomenuti neke od uzroka poremećena, oslabljena cirkulacija, oštećenja živaca zbog šećerne bolesti ili zbog nekog drugog razloga (jasno, svaki slučaj dijabetesa nema uvijek za posljedicu impotenciju). Kao mogući uzroci dolaze još u obzir alkoholizam (treba držati na umu da alkohol povećava želju, a umanjuje moć), zatim neki lijekovi, itd.

Razumljivo, impotencija može biti u vezi i s emotivnim faktorima, potištenošću, brigama, životnim nedaćama. Jedan 60-godišnji muškarac postao je impotentan ubrzo nakon što mu je umrla žena. Pet godina kasnije, upoznao je ljubaznu ženu, koja je imala puno razumijevanja za nje­ga i koja je učinila da se on ponovo osjeti siguran. Četiri mjeseca na­kon toga vratila mu se i potencija.

Što preporučiti starijim parovima?

Prvo treba preporučiti zdrav način života, a to znači imati pravilnu is­hranu, održavati normalnu tjelesnu težinu, svakog jutra pojesti doručak, fizički vježbati 2 do 3 puta tjedno, spavati 7 do 8 sati noću, ne pušiti i piti alkoholna pića u umjerenim količinama ili uopće ne piti.

Drugo, onima koji nisu oženjeni preporučljivo je ženiti se. Oženjeni ljudi žive duže.

I treće, kad je u pitanju spolna aktivnost, mora se znati da pot­puno gašenje tih aktivnosti može dovesti do fizičke i psihičke tromosti, bezvoljnosti, potištenosti i potpune usamljenosti, a upravo takva sta­nja mogu uzrokovati razna oboljenja i skratiti život.

Zajednički život, privrženost i međusobna ljubav održavaju i fizičku želju.

Moja poruka ljudima treće dobi je: ako već vi idete u penzi­ju, nema potrebe da u penziju šaljete i svoj spolni život, jer na njega imate pravo.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

4.30 / 5   20

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu