Kraj gužvama u bolničkim čekaonicama? eKarton je u primjeni u 25 bolnica, pacijenti će se trebati upoznati s Portalom zdravlja

eKarton je u primjeni u 25 bolnica, pacijenti će se trebati upoznati s Portalom zdravlja

U sklopu informatizacije zdravstva elektronički karton (eKarton) uveden je dosad u 25 bolnica, a riječ je o tehnološkom rješenju koje objedinjava podatke za svakog pacijenta – od detalja liječničkih pregleda, preko nalaza, uputnica, otpusnih pisama, do izdanih recepata.

Novi alat podrazumijeva komunikaciju između bolnica, a otpusno pismo i specijalistički nalazi mogu se putem eKartona dijeliti između svih zdravstvenih dionika, rekli su HINA-i u Ministarstvu zdravstva. 

Uz navedeno, otvaranjem eKartona liječnici mogu vidjeti sve ostale relevantne podatke – od kroničnih stanja, alergija, cjepnog kartona do trenutno aktivne terapije svakog pacijenta.

U proteklih mjesec dana napravljena je edukacija i implementacija eKartona u 25 bolnica što će uvelike olakšati administrativni dio posla, omogućiti efikasniju preraspodjelu vremena, smanjiti gužve u čekaonicama, a pacijentima osigurati viši standard zdravstvenih usluga i bolju interakciju sa zdravstvenim sustavom, poručuju iz Ministarstva.

Uz to, planirano je proširenje usluga za interoperabilnu razmjenu medicinskih snimki, laboratorijskih rezultata, otpusnih pisama, a kasnije i cjelovitih zdravstvenih zapisa. Osim eRecepta, eUputnice i eNaručivanja, na Centralni zdravstveni informatički sustav (CEZIH) šalju se izvještaji nakon svake posjete liječniku primarne zdravstvene zaštite, a koji sadrže dijagnoze, pružene postupke, propisanu terapiju, propisane uputnice, kao i podatke o bolovanju

Otvaranjem eKartona liječnici mogu vidjeti sve relevantne podatke
FOTO: Shutterstock

Simulacija eKartona nedavno je prezentirana Inicijativi mladih liječnika koji u svojim zahtjevima posebno ističu informatizaciju zdravstva. Fran Stjepan Naranđa je u ime Inicijative rekao:

Pozitivno smo iznenađeni navedenim projektom i smatramo da ćemo njime postići boljitak u pogledu komunikacije sa sustavom za većinu pacijenata, a i liječnika.

Nakon prvih 25 bolnica edukacija ide dalje po gradovima i županijama, te obuhvaća pristup svim podacima koji se tiču terapije, kroničnih i akutnih oboljenja, nalaza relevantnih za posjet pacijenata liječnicima primarne i sekundarne zdravstvene zaštite, te u budućnosti i i svih hitnih prijema.

Narandža ističe:

Prognoze su da će edukacija centara biti gotova do početka 2023. godine kada definitivno dolazi e-Karton u hrvatske bolnice, a povezivanje s Hitnom planirano je tijekom iduće godine.

Komunikacija pacijenata sa sustavom putem Portala zdravlja za pacijente

Za komunikaciju pacijenata sa sustavom predviđen je Portal zdravlja za pacijente, koji je sastavni dio portala e-Građani. Portal je dio sustava CEZIH i omogućava pacijentu pregled svojih zdravstvenih informacija.

Pacijenti bi trebali moći samostalno upravljati pravom pristupa i u svakom trenutku vidjeti tko je i kada kliknuo na njihov zdravstveni karton. Naranđa napominje da će pacijente trebati malo više uputiti u Portal zdravlja, koji će, u nekim slučajevima, biti ključan za komunikaciju s liječnicima.

Pacijenti bi trebali moći samostalno upravljati pravom pristupa i u svakom trenutku vidjeti tko je i kada kliknuo na njihov zdravstveni karton
FOTO: Shutterstock

Vezano uz informatizaciju, u Ministarstvu zdravstva ističu da je Hrvatska, u usporedbi s ostatkom EU-a, među rijetkim zemljama koje su zadovoljile kriterije za priključenje u Elektronički sustav razmjene zdravstvenih podataka (Health Digital Service Infrastructure/eHDSI or eHealth DSI) te pruža prekogranične usluge elektroničkog recepta i sažetka o pacijentu.

Hrvatska je uz Portugal i Finsku među prve tri zemlje u EU-u koje su uspostavile nacionalnu pokrivenost tih prekograničnih usluga. To znači da liječnici u stranim državama mogu pristupiti podacima o pacijentu iz Hrvatske ukoliko u tim zemljama zatraži neplaniranu skrb i odobri pristup svojim podacima.

Lijek propisan na neponovljivi recept u Hrvatskoj može se dohvatiti i podići u ljekarnama u stranoj državi. Takav eRecept i sažetak medicinskih podataka o pacijentu zdravstvenim profesionalcima omogućuje da na svojem jeziku dobiju strukturirane i prevedene podatke o propisanom lijeku ili bitne informacije o pacijentu koji dolazi iz druge države članice EU-a i govori drugim jezikom. 

S vremenom će se prekogranične usluge eRecepta i sažetka o pacijentu uvesti u cijeloj Uniji, ovisno o tome kako koja država zadovolji stroge kriterije za priključenje, kažu u Ministarstvu.

Pročitajte i članak “Zakon o bolovanju: Evo kada je opravdano tražiti otvaranje bolovanja i kada je na teret poslodavca, a kada na teret HZZO-a“.

Članak objavljen:

Ocijenite članak

0 / 5   0

Foto: Shutterstock

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu