Ekran nije uvijek nužno štetan za dijete: Važno je koji sadržaj i na koji način gleda

Ekran nije uvijek nužno štetan za dijete

Znanstveno je dokazano da obogaćena sredina stimulira razvoj djeteta i da se ljudski mozak počinje vrlo rano pripremati za zadatak učenja jezika. Djeca jezik usvajaju od samog rođenja uz pomoć okoline, a okolina bogata govornim, pisanim i gestovnim jezikom stimulira razvoj veza u mozgu te uzrokuje rast i specijalizaciju jezičnih centara lijeve polutke i omogućuje djetetu da efikasnije razumije i govori. Bebe ne mogu čitati, ali to ne znači da im se ne treba čitati, nego upravo suprotno. Čitanje stimulira govorno-jezični razvoj djeteta jer proširuje vokabular, jezično razumijevanje, stimulira maštu, potiče emocionalni razvoj djeteta.

Za razliku od čitanja, istraživanja su pokazala kako prekomjerna izloženost ekranima u ranoj dobi negativno utječe na usvajanje jezika. Dječji mozak ubrzano se razvija u prve tri godine života te je tada poput “spužve” koja brzo i lako upija informacije iz okoline. U tom periodu djeca puno uče i to najviše iz interakcija u svojoj okolini.

Do druge godine života djecu se uopće ne bi trebalo izlagati ekranima
FOTO: Shutterstock

Prikazi koje dijete vidi na televiziji, u crtiću ili videu nazivaju se 2D prikazom, dok se stvarne situacije u djetetovoj okolini nazivaju 3D prikazom. Prema istraživanjima, dijete imitira čak upola manje pokreta ako ih vidi u 2D prikazu, nego ako ih vidi točno ispred sebe, uživo. Djeca brže uče kad im je nešto uživo predstavljeno, nego ako istu situaciju gledaju u knjigama ili na ekranu.

Do druge godine života djecu se uopće ne bi trebalo izlagati ekranima, a od druge do pete godine života izloženost ekranima ne bi trebala prelaziti sat vremena dnevno, iako se preporučuje i puno manje od toga.

FA1A0645
FOTO: BaDaBum platforma

Čini li razliku koji sadržaj djeca gledaju?

Sadržaj crtića ili videa koji dijete gleda uvelike čini razliku. Roditelji moraju obratiti pozornost na tematiku sadržaja kojem je dijete izloženo jer važno je da tematika bude prilagođena kronološkoj dobi djeteta. Druga važna značajka sadržaja koji je prilagođen djetetu je jezični input koji on pruža i način kojim se likovi obraćaju djetetu i uspostavljaju “komunikaciju” s djetetom.

Sadržaj koji je interaktivan aktivnije potiče djetetov jezični razvoj od sadržaja koji dijete prati bez ikakve potrebe da se uključi. Očekujući djetetovu reakciju i ostavljajući mu praznog prostora za imenovanje i produkciju dajemo mu priliku za učenje. Ako se u videu/crtiću/pjesmici više puta imenuje predmet, radnja ili situacija, veće su šanse da će dijete tu riječ ili frazu usvojiti u vokabular te zaista razumjeti značenje iste, pa su crtići – u kojima se koristi sporiji govor, riječi/rečenice se često ponavljaju, rečenice su gramatički jednostavnije, likovi traže “interakciju” s djetetom – uvijek bolji izbor.

Utječe li način na koji dijete gleda digitalni sadržaj na usvajanje jezika?

Način na koji dijete gleda crtiće ili video snimke značajno utječe na njegov jezični razvoj. Kada dijete sjedi samo pred ekranom, pred njim se izmjenjuju razne slike, situacije i likovi, ali dijete nije u stanju obraditi sve informacije koje su ispred njega te shvatiti stvarno značenje onoga što vidi. Veliku promjenu čini roditelj ili osoba koja će sjesti s djetetom te prokomentirati prezentirani sadržaj.

Tehnologija i ekrani nisu uvijek nužno štetni
FOTO: Shutterstock

Na primjer, ako dijete gleda crtić u kojem dječak liže sladoled koji se jako brzo topi. Gledajući ga samostalno, dijete neće dobiti previše informacija, osim što će vrlo vjerojatno vidjeti slatkiš koji voli te poznatu radnju lizanja sladoleda. Ako odrasla osoba gleda crtić s djetetom, može tu situaciju prokomentirati na način da će reći: “Vidi, dječak liže sladoled. Vani je vruće, mora ga brzo lizati jer će se istopiti. Sjećaš se kad si ti ljetos jeo sladoled na plaži?”. Komentiranje i imenovanje radnje koja se u crtiću odvija, širenje djetetovog vokabulara imenicama, glagolima i pridjevima, učenje uzročno-posljedične veze među događajima te povezivanje s djetetovim stvarnim iskustvima zaista čini razliku kada govorimo o utjecaju digitalnog sadržaja na usvajanje jezika.

Tehnologija i ekrani nisu uvijek nužno štetni

Budući da živimo u periodu digitalnog doba, e-knjige i slikovnice postaju dio dječjeg odrastanja. Digitalne slikovnice i knjige potrebno je čitati na isti način kao i slikovnice u papirnatom obliku, ali postoji mogućnost da će dijete više interesa pokazati za digitalni sadržaj. Tehnologija i ekrani nisu nužno uvijek štetni za djetetov govorno-jezični razvoj. Štoviše, mogu doprinijeti djetetovom jezičnom razumijevanju i jezično-govornoj produkciji.

Važno je kontrolirati koliko vremena dijete provodi pred ekranima, koji sadržaj dijete gleda i koristi za zabavu, kao i na koji način taj sadržaj koristi. Tehnologija je ušla u naše živote, to je već svima dobro poznata činjenica, pa moramo naučiti kako iskoristiti njezine prednosti. Ključ uspjeha je napraviti dobar balans između digitalnih sadržaja i printanih sadržaja i koristiti ih na način da budu poticaji za dijete.

FA1A0770
FOTO: BaDaBum platforma

BaDaBum platforma kao izvor kvalitetnog sadržaja za djecu u dobi 4 – 7 godina

U dječjoj je prirodi da s interesom pristupaju svemu što je stimulativno predstavljeno, a upotreba edukativnih softvera u obrazovne svrhe za većinu djece zaista jest motivirajuća! Digitalni sadržaji trebaju se koristiti na način da oni budu poticajni za dijete, a to se neće postići tako da dijete ostavimo satima uz računalo. Tijekom korištenja digitalnih sadržaja važno je integrirati komunikaciju, dijalog tijekom korištenja softvera i na taj način poticati dijete na razmišljanja, logička zaključivanja, poticanje jezičnog izražavanja.

BaDaBum platforma dobar je izvor edukativno-razvojnih materijala za djecu u dobi 4 – 7 godina jer razvija sve vještine kojima djeca trebaju ovladati prije polaska u osnovnu školu. Ideja njezinog korištenja je da to bude kvalitetno provedeno vrijeme roditelja i djeteta, jer će uvidom u igre i zadatke roditelji vidjeti koja znanja dijete treba usvojiti te će ih moći poticati i kroz druge, svakodnevne aktivnosti bez ekrana, a komentirajući sadržaj igara širit će ponuđeni sadržaj na platformi (npr. kod igre Izbaci uljeza komentirajući sadržaj roditelj će poticati djetetovo shvaćanje kategorija, širiti vokabular djeteta, razvijati logičko razmišljanje i sl.).

Pročitajte i članke:

Članak objavljen:

Ocijenite članak

5 / 5   1

Foto: Shutterstock

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu