Zomig tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte ovu uputu prije nego što počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovno pročitati.
 • Ukoliko imate dodatnih pitanja,, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Zomig i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Zomig
 3. Kako uzimati Zomig
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Zomig
 6. Dodatne informacije

1. Što je Zomig i za što se koristi

Zomig sadržava djelatnu tvar zolmitriptan. Ista pripada skupini lijekova koji se zovu triptani.

Zomig se koristi za liječenje migrenske glavobolje. Simptomi migrene mogu biti uzrokovani širenjem krvnih žila u glavi.

Smatra se da Zomig smanjuje širenje tih krvnih žila što pomaže u otklanjanju glavobolje i drugih simptoma migrenskog napadaja, kao što su osjećaj bolesti ili sama bolest (mučnina ili povraćanje) te osjetljivost na svjetlost i zvuk.

Zomig je učinkovit samo ako se primjeni nakon što je migrenski napadaj započeo. Zomig Vam neće spriječiti buduće napadaje.

2. Prije nego počnete uzimati Zomig

Nemojte uzimati Zomig ukoliko:

 • ste alergični (preosjetljivi) na zolmitriptan ili bilo koji drugi sastojak ovog lijeka (vidjeti dio 6. Dodatne informacije).
 • imate visoki krvni tlak.
 • ste ikada imali problema sa srcem, uključujući srčani udar, anginu (bol u prsima uzrokovanu vježbanjem ili naporom), Prinzmetalovu anginu (bol u prsima koja se javlja tijekom mirovanja), ili simptome povezane sa srcem poput kratkoće daha ili pritiska u prsištu.
 • ste ikad imali moždani udar ili kratkotrajne simptome nalik moždanom udaru [Tranzitorni ishemični napad (TIA)].
 • imate ozbiljne teškoće s bubrezima.
 • istovremeno koristite neke druge lijekove za liječenje migrene (npr. ergotamin ili njegove derivate poput dihidroergotamina ili metisergida) te neke druge lijekove iz skupine triptana. (vidjeti niže dio Uzimanje drugih lijekova sa Zomigom).

Ukoliko niste sigurni da se nešto od navedenog odnosi na Vas, obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

Budite oprezni sa Zomigom:

Savjetujte se sa svojim liječnikom prije uzimanja Zomiga ukoliko:

 • imate povećani rizik za razvoj ishemične bolesti srca (slabi protok krvi u arterijama srca) . Rizik je veći ukoliko pušite, imate visoki krvni tlak, povišenu razinu kolesterola, dijabetes te ukoliko netko iz Vaše obitelji boluje od ishemične bolesti srca.
 • Vam je rečeno da bolujete od Wolff-Parkinson-White sindroma (oblik nenormalnog srčanog pulsa).
 • ste ikad imali problema s jetrom.
 • imate glavobolje koje nisu poput Vaših uobičajenih migrenskih glavobolja.
 • koristite neki lijek za liječenje depresije (vidjeti niže dio Uzimanje drugih lijekova sa Zomigom).

Ukoliko odete u bolnicu obavijestite medicinsko osoblje da koristite Zomig.

Ne preporuča se primijena Zomiga kod osoba mlađih od 18 g. te starijih od 65 g.

Kao što je slučaj i s drugim lijekovima za liječenje migrene, prekomjerna primjena Zomiga može uzrokovati svakodnevne glavobolje ili pogoršati migrenske glavobolje.

Ukoliko se navedeno odnosi na Vas, obavijestite o tome svog liječnika. Možda će biti potrebno prekinuti liječenje Zomigom kako bi se stanje poboljšalo.

Uzimanje drugih lijekova sa Zomigom

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate ili ste nedavno uzimali bilo kakve druge lijekove, uključujući i one koje ste kupili bez recepta, kao i biljne ljekovite pripravke.

Upozorite svog liječnika ili ljekarnika ako koristite bilo koji od slijedećih lijekova:

Lijekovi za liječenje migrene

Ako koristite druge lijekove iz skupine triptana, nemojte koristiti Zomig 24 sata nakon njihove primjene.

Nakon uzimanja Zomiga, druge lijekove iz skupine triptana koristite tek nakon 24 sata.

Ako koristite lijekove koji sadrže ergotamin ili njegove derivate (poput dihidroergotamina ili metisergida), nemojte koristiti Zomig 24 sata nakon njihove primjene.

Tijekom 6 sati nakon primjene Zomiga ne koristite lijekove koji sadrže ergotamin ili njegove derivate.

Lijekovi za liječenje depresije

 • moklobemid ili fluvoksamin.
 • lijekovi koji se zovu selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (SSRIs).
 • lijekovi koji se zovu inhibitori ponovne pohrane serotonin noradrenalina (SNRIs), kao što su venlafaksin i duloksetin.

Ostali lijekovi:

 • cimetidin (za liječenje probavnih smetnji ili peptičkog ulkusa)
 • kinolonske antibiotike (kao što je ciprofloksacin).

Ako tijekom primjene Zomiga koristite biljne pripravke koji sadrže gospinu travu (Hypericum perforatum) veća je vjerojatnost od pojave nuspojava.

Uzimanje hrane i pića sa Zomigom

Zomig možete uzimati s hranom ili na prazan želudac jer hrana ne utječe na mehanizme djelovanja Zomiga.

Trudnoća i dojenje

Nije utvrđeno da li je primjena Zomiga za vrijeme trudnoće štetna. Prije uzimanja Zomiga, obavijestite svog liječnika ukoliko ste trudni ili namjeravate zatrudnjeti.

Nemojte dojiti 24 sata od primjene Zomiga.

Upravljanje vozilima i strojevima

Tijekom migrenskog napadaja Vaše reakcije mogu biti sporije nego inače. Imajte to na umu tijekom vožnje ili korištenja bilo kakvih alata ili strojeva.

Nije dokazano da Zomig utječe na sposobnost vožnje ili korištenja bilo kakvih alata ili strojeva. Međutim, ne vozite i ne rukujte alatima ili strojevima sve dok ne utvrdite kakvo djelovanje ove tablete imaju na Vas.

Važne informacije o nekim sastojcima Zomiga

Zomig tablete sadrže laktozu, koja je vrsta šećera.

Ako Vam je liječnik rekao da imate bolest nepodnošenja nekih šećera, prije nego što počnete uzimati ovaj lijek posavjetujte se sa svojim liječnikom.

3. Kako uzimati Zomig

Uvijek točno slijedite upute liječnika pri uzimanju Zomiga. Ako niste sigurni kako uzimati ovaj lijek, posavjetujte se sa svojim liječnikom ili ljekarnikom.

Zomig možete uzeti čim započne migrenska glavobolja. Tablete možete uzeti i tijekom napadaja.

Uobičajena doza je jedna tableta od 2,5 mg. Progutajte cijelu tabletu s pićem ili vodom.

Drugu dozu možete primijeniti ukoliko je migrena i nakon dva sata od uzimanja prve doze još uvijek prisutna te ako se ponovi unutar 24 sata.

Obavijestite svog liječnika ukoliko Vam ove tablete nisu dovoljno pomogle tijekom migrenskog napadaja. Liječnik Vam može povisiti dozu do 5 mg ili promijeniti terapiju.

Nemojte uzeti više Zomiga nego što Vam je liječnik propisao.

Nemojte uzeti više od dvije doze u jednom danu. Ukoliko Vam je propisana doza od 2,5 mg, maksimalna dnevna doza iznosi 5 mg. Ukoliko Vam je propisana doza od 5 mg, maksimalna dnevna doza iznosi 10 mg.

Ako uzmete više Zomiga nego što biste trebali

Ako uzmete više Zomiga nego što Vam je liječnik propisao, obratite se svom liječniku ili odmah otiđite u najbližu bolnicu. Ponesite sa sobom Zomig tablete.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Zomiga obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi Zomig može izazvati nuspojave, iako se one ne razviju kod svih. Neki od niže navedenih simptoma mogu biti dio migrenskog napadaja.

Česte (javljaju se u 1 ili više na 100, a manje od 1 na 10 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • Nepravilnosti osjeta kao što su trnci u prstima na rukama i nogama ili koža koja je osjetljiva na dodir
 • Osjećaj pospanosti, omaglice ili vrućine
 • Glavobolja
 • Nepravilan srčani ritam
 • Osjećaj mučnine, povraćanje
 • Bol u trbuhu
 • Suhoća usta
 • Bol u mišićima ili slabost mišića
 • Osjećaj slabosti
 • Težina, napetost, bol ili pritisak u grlu, vratu, udovima ili prsima
 • Otežano gutanje

Manje česte (javljaju se u 1 ili više na 1000, a manje od 1 na 100 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • Značajno ubrzan srčani ritam
 • Blago povećanje krvnog tlaka
 • Povećanje količine tekućine koju pomokrite (urin) ili u učestalosti mokrenja

Rijetke (javljaju se u 1 ili više na 10 000, a manje od 1 na 1000 bolesnika koji uzimaju lijek):

 • Alergijska reakcija / reakcija preosjetljivosti uključujući pojavu odignutih kvrga (oteklina) na koži i oticanja lica, usana, usta, jezika i grla.

Ako smatrate da je Zomig uzrok alergijske reakcije, prestanite s daljnom uporabom te se odmah obratite svom liječniku.

Vrlo rijetke (javljaju se u manje od 1 na 10 000 osoba):

 • Angina (bol u prsima koja se često javlja tijekom vježbanja), srčani udar ili suženje krvnih žila srca.

Ukoliko primijetite bol u prsima ili kratkoću daha nakon primijene Zomiga obratite se svom liječniku te prestanite s uporabom Zomiga.

 • Suženje krvnih žila crijeva koje mogu uzrokovati oštećenja.

Ukoliko primjetite bol u trbuhu ili krvavi proljev obratite se svom liječniku te prestanite s uporabom Zomiga.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Zomig

Čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte čuvati na temperaturi iznad 30°C.

Lijekove se ne smije bacati u otpadne vode, niti odlagati u kućni otpad. Na način odlaganja lijekova koji Vam više nisu potrebni, uputit će Vas ljekarnik. Pridržavanje ovih mjera pripomoći će zaštiti okoliša.

Zomig se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakovanju i na blisteru nakon oznake EXP. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

6. Dodatne informacije

Što Zomig sadržava

Djelatna tvar je zolmitriptan. Zomig filmom obložena tableta sadržava 2,5 mg zolmitriptana.

Pomoćne tvari su:

 • bezvodna laktoza, mikrokristalična celuloza, natrijev škroboglikolat (vrste A), magnezijev stearat, makrogol, hipromeloza, titanijev dioksid (E 171), žuti željezov oksid (E 172).

Kako Zomig izgleda i sadržaj pakiranja

Zomig 2,5 mg filmom obložene tablete su žute, okrugle s otisnutom oznakom “Z” na jednoj strani. Zomig 2,5 mg filmom obložene tablete tablete su pakirane u blister koji sadržava 3 tablete.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

AstraZeneca d.o.o. Radnička cesta 80 10 000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park mMacclesfield, Cheshire SK10 2NA Ujedinjeno Kraljevstvo

Način i mjesto izdavanja lijeka:

Na recept, u ljekarni.

Članak uređen:

Saznajte više o migreni u sljedećim tekstovima:

Saznajte više o glavobolji u sljedećim tekstovima:

Ocijenite članak

5 / 5   2

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: zomig tablete, tablete za migrenu, zomig doziranje, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu

Vaši komentari

Komentare nagrađujemo.

Zomig tablete (2,5mg) – Uputa o lijeku

Želimo vas motivirati da svojim znanjem i iskustvom doprinesete cjelovitosti sadržaja na portalu.

Aktivne komentatore koji se trude doprinijeti nagrađujemo.

Svaki mjesec biramo najzaslužnijeg komentatora. Najboljem komentatoru mjeseca poslat ćemo obavijest e-mailom. Ukoliko u roku 8 dana ne primimo povratni odgovor, izabrat ćemo novog komentatora mjeseca i dodijeliti mu/joj nagradu. Nagradu smo u mogućnosti poslati samo punoljetnim osobama na adresu u Republici Hrvatskoj.

Što je poželjno:

 • komentar u kojima su iznesene korisne informacije koje nadopunjuju članak
 • komentar u kojima se dijeli vlastito iskustvo koje može biti korisno drugima
 • komentar je odgovor na pitanje postavljeno od drugog čitatelja ili postavljeno vlastito pitanje

Trenutno nema komentara budite prvi i komentirajte članak.