Zithromax granule – Uputa o lijeku

Pažljivo pročitajte cijelu uputu prije nego počnete uzimati lijek.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete ju trebati ponovo pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se svome liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im štetiti, čak i ako imaju simptome jednake Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

U ovoj uputi:

 1. Što je Zithromax i za što se koristi
 2. Prije nego počnete uzimati Zithromax
 3. Kako uzimati Zithromax
 4. Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Zithromax
 6. Dodatne informacije

1. Što je Zithromax i za što se koristi

Zithromax pripada skupini antibiotika koji se nazivaju makrolidi. Ti se lijekovi primjenjuju za liječenje širokog raspona bakterijskih infekcija. Zithromax koči rast bakterija koje uzrokuju infekciju.

Zithromax je učinkovit samo protiv bakterija. Ne djeluje na viruse poput virusa prehlade ili gripe.

Sve infekcije dišnih puteva ne zahtijevaju primjenu antibiotika. Nepotrebna primjena antibiotika potiče stvaranje otpornih bakterija unutar zajednice.

U slučaju infekcije dišnih puteva, uvijek se posavjetujte sa svojim liječnikom glede uporabe antibiotika.

Zithromax je prikladan za odrasle osobe starije od 18 godina.

Koje se bolesti liječe Zithromax-om?

Zithromax je namijenjen liječenju osjetljivih vrsta bakterija u slučaju blagih do umjerenih oblika dolje navedenih bolesti:

 • Pogoršanje kroničnog bronhitisa (kada se primjena drugih antibiotika ne čini primjerenom ili kada terapija drugim antibioticima nije bila učinkovita)
 • Sinusitis (upala sinusa) (kada se primjena drugih antibiotika ne čini primjerenom ili kada terapija drugim antibioticima nije bila učinkovita)
 • Izvanbolnički stečena upala pluća (kada se primjena drugih antibiotika ne čini primjerenom)
 • Faringitis/tonzilitis (upala ždrijela/krajnika) uzrokovan bakterijom Streptococcus pyogenes u bolesnika koji ne podnose beta-laktamske antibiotike.

Vaš će liječnik odrediti je li Zithromax najprikladniji antibiotik u Vašem slučaju.

2. Prije nego počnete uzimati Zithromax

Nemojte uzimati Zithromax:

 • ako ste preosjetljivi na azitromicin ili bilo koji makrolid ili ketolid (uključujući eritromicin) ili na bilo koji drugi sastojak Zithromax-a.

Budite posebno oprezni sa Zithromax-om:

Prije nego što započnete s primjenom Zithromax-a molimo Vas da svog liječnika ili ljekarnika obavijestite o sljedećim medicinskim problemima:

 • ako ste ikada imali tegobe povezanih s primjenom nekog lijeka
 • ako ste ikada imali tegobe s jetrom
 • ako ste ikada imali tegobe s bubrezima

Odmah obavijestite svog liječnika ako uočite bilo koji znak bolesti jetre kao što je žutilo kože, gubitak/manjak energije, tamna mokraća ili neki znak krvarenja ili poremećaja ponašanja, zbog toga što će možda biti potrebno napraviti testove jetrene funkcije ili druge pretrage.

Molimo Vas da odmah obavijestite svog liječnika ako osjećate lupanje srca ili nenormalni srčani ritam, ili u slučaju pojave omaglice ili gubitka svijesti, odnosno ako tijekom primjene Zithromax-a osjetite bilo kakvu slabost mišića.

Ako se javi proljev ili mekanu stolicu tijekom ili poslije terapije, odmah obavijestite svog liječnika.

Ne uzimajte nikakav lijek protiv proljeva prije nego što se posavjetujete sa svojim liječnikom. Ako Vam proljev potraje, obavijestite o tome svog liječnika.

Ozbiljne alergijske reakcije na Zithromax su rijetke, Molimo obratite se svom liječniku u slučaju pojave bilokakvih znakova alergijske reakcije npr. osipa i koprivnjače.

Ovaj antibiotik djeluje protiv određenih bakterija, ali ne protiv svih, kao niti protiv infekcija uzrokovanih gljivama (gljivičnih infekcija).

Uzimanje Zithromax-a s drugim lijekovima

Ako uzimate neki od dolje navedenih lijekova, molimo obavijestite svog liječnika ili ljekarnika prije nego što započnete s primjenom Zithromax-a:

 • Antacide (za žgaravicu ili lošu probavu)
 • Varfarin (ili bilo koji drugi lijek protiv zgrušavanja krvi)
 • Terfenadin (protiv peludne groznice ili kožne alergije)
 • Ciklosporin (za potiskivanje imunološkog sustava radi sprječavanja i liječenja odbacivanja kod transplantacije organa ili koštane srži)
 • Digoksin (za terapiju srčanih oboljenja)
 • Nelfinavir (za terapiju HIV infekcije)
 • Ergotamin (za liječenje migrene)

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ukoliko uzimate ili ste nedavno uzimali bilo koje druge lijekove, uključujući i lijekove koje ste nabavili bez liječničkog recepta.

Uzimanje Zithromax-a s hranom i pićem

Zithromax se mora uzimati natašte (najmanje 1 sat prije ili 2 sata poslije jela).

Trudnoća i dojenje

U slučaju da ste trudni ili mislite da biste mogli biti trudni, molimo Vas da se obratite svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije no što započnete s primjenom bilo kojeg lijeka.

Ako dojite, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego što uzmete bilo koji lijek.

Upravljanje vozilima i strojevima

Nema podataka koji bi ukazivali na utjecaj Zithromax-a na Vašu sposobnost upravljanja vozilima i strojevima.

Važne informacije o nekim sastojcima Zithromax-a

Zithromax sadrži 19,36 g šećera saharoze.

O tome treba voditi računa u bolesnika koji imaju šećernu bolest.

Zithromax sadrži 148 mg natrija. O tomu treba voditi računa u bolesnika ograničenim unosom soli.

3. Kako uzimati Zithromax

Uvijek uzmite Zithromax točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s Vašim liječnikom ili ljekarnikom ukoliko niste sigurni.

Zithromax Vam omogućuje da čitavu terapiju uzmete u jednoj jedinoj dozi, stoga se ovaj lijek uzima jednokratno. Zithromax se mora uzeti natašte (najmanje 1 sat prije ili 2 sata poslije jela).

Ako ljekarnik nije već priredio suspenziju koju ćete uzimati, to možete učiniti i sami na sljedeći način:

 1. Otvorite bočicu tako da istodobno čep pritisnete prema dolje i okrenete u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
 2. Pažljivo ulijte vodu u bočicu do oznake (deblja crna linija između dviju tanjih linija) na naljepnici bočice
 3. Ponovno zatvorite bo čicu i dobro je protresite (oko 30 sekundi) . 4. Otvorite bočicu kako je opisano pod 1. te popijte cijeli sadržaj.

Pripravljenu suspenziju uzmite unutar 12 sati od priprave.

Ako ste uzeli više Zithromax-a no što ste trebali

Ako ste uzeli više Zithromaxa no što ste trebali, ili ste ga slučajno progutali, odmah o tome obavijestite svog liječnika ili ljekarnika.

U slučaju bilo kakvih nejasnoća ili pitanja u vezi s primjenom Zithromax-a obratite se svom liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi drugi lijekovi, Zithromax može izazvati nuspojave.

Vrlo česte nuspojave (pojavljuju se u najmanje 1 od 10 bolesnika):

 • proljev
 • bolovi u trbuhu
 • mučnina
 • nadutost

Česte nuspojave (pojavljuju se u najmanje 1 od 100 bolesnika):

 • glavobolja, omaglica
 • trnci, bockanje ili utrnulost kože
 • poremećen osjet okusa, oslabljen apetit
 • smetnje vida, gubitak sluha
 • povraćanje, loša probava
 • osip, svrbež
 • bolovi u zglobovima
 • niski broj limfocita (vrsta bijelih krvnih stanica), povišen broj eozinofila (vrsta bijelih krvnih stanica)
 • niske vrijednosti bikarbonata u krvi
 • umor

Manje česte nuspojave (pojavljuju se u najmanje 1 od 1000 bolesnika):

 • infekcije Candidom (kandidijaza) u ustima ili rodnici
 • niski broj leukocita (vrsta bijelih krvnih stanica), niski broj neutrofila (vrsta bijelih krvnih stanica)
 • alergijske reakcije različite težine
 • proširen osip u obliku plikova i ljuštenje kože
 • teška kožna reakcija pri izloženosti svjetlu ili suncu
 • koprivnjača
 • nervoza
 • smanjena osjetljivost na dodir
 • omamljenost
 • poteškoće sa spavanjem
 • zvonjenje u ušima, oštećenje sluha
 • srčane palpitacije
 • zatvor
 • upala jetre
 • bol u prsištu
 • opći gubitak snage
 • oticanje
 • opći osjećaj nelagode
 • abnormalne vrijednosti laboratorijskih pretraga (npr. krvi i jetrene funkcije)
 • povraćanje (sa ili bez krvi) udruženo s bolovima u trbuhu

Rijetke nuspojave (pojavljuju se u najmanje 1 od 10000 bolesnika):

 • uznemirenost
 • vrtoglavica
 • poremećaj funkcije jetre

Dodatne nuspojave zabilježene nakon stavljanja lijeka u promet (nepoznate učestalosti):

 • Agresivnost, tjeskoba, gubitak svijesti, konvulzije, hiperaktivnost
 • Gubitak ili promijenjen osjet mirisa, gubitak osjeta okusa
 • Problemi sa srčanim ritmom, uključujući vrlo ubrzan rad srca, nepravilne otkucaje srca
 • Niski krvni tlak
 • Upala gušterače, promjena boje jezika, teška kožna reakcija
 • Zatajenje jetre, smrt jetrenih stanica, žutica, crvenilo kože
 • Zatajenje bubrega, upala unutar bubrega
 • Abnormalni elektrokardiogram (EKG)
 • Bol u trbuhu popraćen proljevom i povišenom temperaturom
 • Pojava masnica ili krvarenja
 • Umor udružen s tamnim urinom
 • Lokalizirana mišićna slabost

U slučaju povraćanja unutar 5 minuta od primjene lijeka, obratite se svom liječniku, jer će Vam možda biti potrebna dodatna doza.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika.

5. Kako čuvati Zithromax

Zithromax morate čuvati izvan dohvata i pogleda djece.

Nemojte uzimati Zithromax nakon što je istekao rok valjanosti otisnut na pakiranju. Rok valjanosti odnosi se na posljednji dan mjeseca koji je otisnut.

Čuvati na temperaturi do 30ºC. Pakiranje mora biti čvrsto zatvoreno.

Pripravljenu suspenziju uporabiti unutar 12 sati nakon rekonstitucije.

Nemojte uzeti Zithromax ako zamijetite da je suspenzija promijenila boju.

Važna informacija glede odlaganja Zithromax-a:

Lijekovi se ne smiju odlagati putem kućnog odvoda ili u kućno smeće. Neuporabljeni ostatak proizvoda ili otpadni materijal valja odlagati u skladu s lokalnim propisima.

O pravilnom odlaganju lijekova koji više nisu za uporabu upitajte svoga ljekarnika. Te će mjere pomoći zaštiti okoliša.

Zithromax se ne smije primijeniti nakon isteka roka valjanosti navedenog na pakiranju.

6. Dodatne informacije

Što sadrži Zithromax

Djelatna tvar je azitromicin (bočica s granulatom sadržava 2,0 g azitromicina u obliku azitromicin dihidrata).

Ostali sastojci su:

 • gliceroldibehenat; poloksameri; saharoza; natrijev fosfat tribazič ni, bezvodni; magnezijev hidroksid; hidroksipropilceluloza; ksantanska guma; silicijev dioksid, koloidni bezvodni; titanijev dioksid (E171); umjetna aroma trešnje (Br.11929); umjetna aroma banane (Br.15223).

Kako izgleda Zithromax i sadržaj pakiranja

Zithromax je dostupan u bočici koja sadrži 2 g azitromicin praška, koji dodatkom vode do oznake na bočici prelazi u suspenziju.

Napomene:

Ime i adresa nositelja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka

Pfizer Croatia d.o.o. Slavonska avenija 6 10000 Zagreb Hrvatska

Ime i adresa proizvođača lijeka

Haupta Pharma Latina S.r.l. Latina (LT)

Strada Statale 156 Km 47, 600 04100 Borgo San Michele Italija

Način i mjesto izdavanja lijeka

Na recept, u ljekarni.

Članak objavljen:

Saznajte više o tome kako ublažiti prehladu i gripu u našem vodiču

Ocijenite članak

5 / 5   1

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Podijelite članak

Kopirajte adresu