Upute o lijeku – Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

3. Kako primjenjivati Fluomizin

Uvijek primijenite ovaj lijek točno onako kako Vam je rekao liječnik. Provjerite s liječnikom ili ljekarnikom ako niste sigurni.

Preporučena doza je 1 tableta za rodnicu dnevno, tijekom 6 dana.

Upute za primjenu

 • Primijeniti svaku večer prije spavanja.
 • Operite ruke prije otvaranja blister pakiranja.
 • Legnite na leĎa s blago savijenim nogama. Stavite jednu vaginalnu tabletu duboko u rodnicu.
 • Trebali biste prekinuti liječenje tijekom razdoblja jačeg menstrualnog krvarenja i nastaviti nakon toga.
 • Nemojte prekinuti liječenje ranije, čak i ako više ne osjećate nelagodu (npr. svrbež, iscjedak, miris). Liječenje kraće od 6 dana može dovesti do ponovne pojave simptoma.
 • Fluomizin sadrži sastojke koji se ne otapaju u potpunosti i ostaci tablete povremeno se mogu naći na donjem rublju. To ne utječe na djelotvornost liječenja. Tableta neće ostaviti mrlje na donjem rublju, ali radi vlastite udobnosti možete koristiti higijenske ili dnevne uloške.
 • Ako Vam je rodnica suha, tableta za rodnicu možda se ne otopi i izbaci se iz rodnice kao nepromijenjena tableta. Kao posljedica, liječenje nije optimalno. U tom slučaju, tabletu za rodnicu potrebno je navlažiti kapljicom vode prije umetanja.

Ako mislite da je učinak Fluomizina previše jak ili previše slab, razgovarajte s liječnikom ili ljekarnikom.

Ako primijenite više Fluomizina nego što ste trebali

Primjena više dnevne doze ili povećanje preporučenog trajanja liječenja može povećati rizik od vaginalnih ulceracija.

Ako ste slučajno primijenili previše tableta za rodnicu, obratite se liječniku.

Ako ste zaboravili primijeniti Fluomizin

Nemojte uzeti dvostruku dozu kako biste nadoknadili zaboravljenu tabletu.

Ako prestanete primjenjivati Fluomizin

Liječenje kraće od 6 dana može dovesti do ponovne pojave bolesti. Zbog toga nemojte prekinuti liječenje ranije, čak i kad više ne osjećate nelagodu (npr. svrbež, iscjedak, miris).

U slučaju bilo kakvih pitanja u vezi s primjenom ovog lijeka, obratite se liječniku ili ljekarniku.

4. Moguće nuspojave

Kao i svi lijekovi, ovaj lijek može uzrokovati nuspojave iako se one neće javiti kod svakoga. Većina nuspojava su blage i kratkotrajne.

Ponekad se simptomi vaginalnih infekcija (poput svrbeža, peckanja ili iscjetka) mogu pogoršati na početku liječenja, prije nego se počnu poboljšavati. Morate nastaviti s liječenjem, ali ako tegobe potraju, potražite savjet liječnika što je prije moguće.

Ĉesto (mogu se javiti u manje od 1 na 10 osoba)

 •  vaginalni iscjedak; svrbež ili osjećaj peckanja u rodnici; – vaginalna gljivična infekcija (kandidijaza).

Manje često (mogu se javiti u manje od 1 na 100 osoba)

 • vaginalno krvarenje; vaginalna bol;
 • upala rodnice (vaginitis) i stidnice,
 • bakterijska vaginoza,
 • gljivične infekcije kože,
 • glavobolja,
 • mučnina.

Nepoznato (uĉestalost se ne moţe procijeniti iz dostupnih podataka)

 • ulceracije vaginalne sluznice ako je sluznica rodnice već bila oštećena prije liječenja;
 • krvarenje iz maternice;
 • vaginalno crvenilo, vaginalna suhoća;
 • upala mjehura (cistitis);
 • alergijske reakcije sa simptomima poput osipa, oticanja ili svrbeža;
 • vrućica.

Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Nuspojave možete prijaviti izravno putem nacionalnog sustava za prijavu nuspojava: navedenog u Dodatku V. Prijavljivanjem nuspojava možete pridonijeti u procjeni sigurnosti ovog lijeka.Prijavljivanje nuspojava

5. Kako čuvati Fluomizin

Lijek čuvajte izvan pogleda i dohvata djece.

Ovaj lijek se ne smije upotrijebiti nakon isteka roka valjanosti navedenog na kutiji i blisteru. Rok valjanosti odnosi se na zadnji dan navedenog mjeseca.

Lijek ne zahtijeva posebne uvjete čuvanja.

Nikada nemojte nikakve lijekove bacati u otpadne vode ili kućni otpad. Pitajte svog ljekarnika kako baciti lijekove koje više ne koristite. Ove će mjere pomoći u očuvanju okoliša.

6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

Što Fluomizin sadrži

Djelatna tvar je dekvalinijev klorid.

 • Svaka tableta za rodnicu sadrži 10 mg dekvalinijevog klorida.
 • Drugi sastojci su laktoza hidrat, mikrokristalična celuloza i magnezijev stearat.

Kako Fluomizin izgleda i sadržaj pakiranja

Fluomizin tablete za rodnicu su bijele ili gotovo bijele, ovalne i bikonveksne s približnim dimenzijama duljine: 19 mm, širine: 12 mm i debljine: 6,3 mm.

Tablete za rodnicu dostupne su u pakiranjima koja sadrže blister sa 6 tableta.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet i proizvođač

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:

Gedeon Richter Plc.

Gyömrői út 19-21. 1103 Budimpešta MaĎarska

Proizvođač:

Haupt Pharma Amareg GmbH

Donaustaufer Strasse 378

93055 Regensburg

Njemačka

Predstavnik nositelja odobrenja za Republiku Hrvatsku

Gedeon Richter Croatia d.o.o.

Radnička cesta 80

10000 Zagreb, Hrvatska

Naziv lijeka

Način i mjesto izdavanja lijeka

Lijek se izdaje na recept, u ljekarni.

Ova uputa je zadnji puta revidirana u svibnju 2017.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.90 / 5   10

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: fluomizin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu