Upute o lijeku – Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu

Uputa o lijeku: Informacije za korisnika

Fluomizin 10 mg tablete za rodnicu dekvalinijev klorid

Paţljivo pročitajte cijelu uputu prije nego poĉnete primjenjivati ovaj lijek jer sadrži Vama važne podatke.

 • Sačuvajte ovu uputu. Možda ćete je trebati ponovno pročitati.
 • Ako imate dodatnih pitanja, obratite se liječniku ili ljekarniku.
 • Ovaj je lijek propisan samo Vama. Nemojte ga davati drugima. Može im naškoditi, čak i ako su njihovi znakovi bolesti jednaki Vašima.
 • Ako primijetite bilo koju nuspojavu, potrebno je obavijestiti liječnika ili ljekarnika. To uključuje i svaku moguću nuspojavu koja nije navedena u ovoj uputi. Pogledajte dio 4.

Što se nalazi u ovoj uputi:

 1. Što je Fluomizin i za što se koristi
 2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fluomizin
 3. Kako primjenjivati Fluomizin
 4.  Moguće nuspojave
 5. Kako čuvati Fluomizin
 6. Sadržaj pakiranja i druge informacije

1. Što je Fluomizin i za što se koristi

Dekvalinijev klorid, djelatna tvar u Fluomizinu, pripada obitelji antiinfektiva i antiseptika. Dekvalinijev klorid aktivan je protiv bakterija koje uzrokuju bakterijsku vaginozu.

Fluomizin se koristi za liječenje bakterijske vaginoze.

Stavlja se u rodnicu radi liječenja na mjestu infekcije.

2. Što morate znati prije nego počnete primjenjivati Fluomizin

Nemojte primjenjivati Fluomizin:

 •  ako ste alergični na djelatnu tvar dekvalinijev klorid ili neki drugi sastojak ovog lijeka (naveden u dijelu 6).
 •  ako imate čireve u rodnici ili na grliću maternice.
 • ako još niste dobili prvu menstruaciju.

Upozorenja i mjere opreza

Intravaginalna primjena sapuna, spermicida i vaginalnih kupki (vaginalnih ispiranja) ne preporučuje se tijekom liječenja Fluomizinom.

Kao i kod svih vaginalnih infekcija, ne preporučuje se nezaštićen spolni odnos tijekom liječenja

Fluomizinom.

Fluomizin ne smanjuje djelotvornost prezervativa od lateksa.

Ovaj lijek može smanjiti djelotvornost prezervativa koji nisu od lateksa ili dijafragmi. Zbog toga, trebate koristiti alternativne kontracepcijske metode najmanje 12 sati nakon liječenja.

Trebali biste prekinuti liječenje tijekom razdoblja jačeg menstrualnog krvarenja i nastaviti nakon toga.Nemojte koristiti Fluomizin unutar 12 sati prije poroĎaja kako bi se umanjila izloženost novorođenčeta dekvalinijevom kloridu. Molimo da u suprotnom obavijestite liječnika.

Obratite se svom liječniku ako se do kraja liječenja simptomi ne povuku ili u slučaju povratka simptoma.

Djeca i adolescenti

Nema dovoljno iskustva o primjeni Fluomizina u djece i adolescenata ispod 18 godina.

Žene iznad 55 godina i starije osobe

Nema dovoljno iskustva o primjeni Fluomizina u žena iznad 55 godina.

Drugi lijekovi i Fluomizin

Obavijestite svog liječnika ili ljekarnika ako uzimate, nedavno ste uzeli ili biste mogli uzeti bilo koje druge lijekove, uključujući lijekove dobivene bez recepta.

Trudnoća i dojenje

Ako ste trudni, mislite da biste mogli biti trudni ili planirate imati dijete, obratite se svom liječniku ili ljekarniku za savjet prije nego uzmete ovaj lijek.

Obratite se svom liječniku ili ljekarniku ako dojite ili planirate dojiti.

Na temelju prethodnog iskustva i budući da Fluomizin djeluje lokalno, ne očekuju se štetni učinci na trudnoću i/ili neroĎeno dijete ili dojenče. Fluomizin treba primjenjivati tijekom trudnoće i dojenja samo ako je medicinski opravdano.

Upitajte liječnika ili ljekarnika za savjet prije uzimanja bilo kojeg lijeka.

Upravljanje vozilima i strojevima

Fluomizin ne utječe na sposobnost upravljanja vozilima i strojevima. Nisu provedena nikakva ispitivanja.

Tekst se nastavlja na idućoj stranici 1 2

Članak objavljen:

Ocijenite članak

3.90 / 5   10

Napomena: Ovaj sadržaj je informativnog karaktera te nije prilagođen vašim osobnim potrebama. Sadržaj nije zamjena za stručni medicinski savjet.

Vezani pojmovi: fluomizin, 

Podijelite članak

Kopirajte adresu